رفتارهای پرخطر اجتماعی و تعریف آن
نویسنده : آقازاده کلیبر - ساعت ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٤

رفتارهای پرخطر اجتماعی و تعریف آن

رفتارهای پر خطر ، رفتارهای مخاطره آمیزی هستند که می توانند در حال  یا آینده سبب بروز مشکلات و بیماریهای جسمی و روانی و آسیبهای اجتماعی در افراد گردند نظیر :

1 - استعمال دخانیات ،                


2 - مصرف الکل ،


بقیه در ادامه مطلب 

رفتارهای پرخطر اجتماعی و تعریف آن

رفتارهای پر خطر ، رفتارهای مخاطره آمیزی هستند که می توانند در حال  یا آینده سبب بروز مشکلات و بیماریهای جسمی و روانی و آسیبهای اجتماعی در افراد گردند نظیر :

1 - استعمال دخانیات ،                


2 - مصرف الکل ،


3 - سوء مصرف مواد مخدر و داروهای غیر مجاز ( داروهای نشاط آور ، آرام بخشها و داروهای نیرو زا ) ،


4 - اعمال خشونت و رفتارهائی که منتج به بروز آسیب و صدمه به خود و دیگران شوند ،

5 - رفتارهای جنسی پر خطر ( زود هنگام و حفاظت نشده ) ،

             

6 - خودکشی ،     

                     

7 - فرار از خانه یا مدرسه و غیره

         

تهیه و تنظیم :رضا آقازاده کلیبر 

comment نظرات ()