دو حرفی ها(لغات دو حرفی جدولی)
نویسنده : آقازاده کلیبر - ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠

برای مشاهده لغات دو حرفی


بنام آنکه جان را فکرت آموخت

دوستان و علاقه مندان به اطلاعات عمومی و حل جدول  بنا به درخواست مکرر بسیاری از کاربران و بازدیدکنندگان  وبلاگ راهنمای حل جدول مبنی بر داشتن مشکل در دو حرفی های جدولی ،بر آن شدم تا تقریبا تمامی لغاتی که جواب دو حرفی دارند را برای شما عزیزان جمع آوری کرده و در وبلاگ راهنمای حل جدول خودم  منتشر نماییم باشد که توانسته باشم بخشی از مشگلات دوستان و علاقه مندان به حل جدول را برآورده کرده باشم . انشاءالله

 البته بنده ابداع کننده دو حرفی های جدولی به زبان فارسی می باشم.

 

صفحه  (آ)

 1.     =آب بینی  (خل- مف)
 2.     =آب ترکی  (سو)
 3.     =آب جامد  (یخ)
 4.     =آب دهان  (تف)
 5.     =آبگیر  (ژی)
 6.     =آب مروارید  (تم)
 7.     =آپ  (بالای فرنگی)
 8.     =آت  (اسب آذری)
 9.     =آتشگیره-کفش  (خف)
 10.     =آج  (برجستگی لاستیک- برجستگی ته  کفش)
 11.     =آذرنگ  (غم)
 12.     =آرواره (فک-سق)    
 13.     =آروغ (رغ)  
 14.     =آزاد  (یل)
 15.     =آزاد مرد کربلا (حر)
 16.     =آزمندی (شح)             
 17.     =آس  (درختی شبیه درخت انار)
 18.     =آس   (دو سنگ مدور و مسطح که غلات را با آن آرد میکنند).
 19.     =آس  (تکخال ، آش ، شوربا)
 20.     =آستین  (کم)
 21.     =آسیاب  (هر)
 22.     =آسیب (آک)
 23.     =آش (با)    
 24.     =آشیانه مرغ   (عش)
 25.     =آفت (آک)   
 26.     =آفت گندم  (سن)
 27.     =آفرین تازی (هس
 28.     =آقای آلمانی  (هر)     
 29.     =آقای اسپانیولی (دن - لی)  
 30.     =آکنده (پر)
 31.     =آل  (بچه دزد معروف)  
 32.     =آل  (سراب)
 33.     =آل (سرخ کمرنگ)
 34.     =آماس و ورم  (پف)
 35.     =آواز سم ستوران  (هب)
 36.     =آهو  (ظب)
 37.     =آهوی ختن  (اف)      
 38.     =آهوی کوهی  (کل)
 39.  
 40.     صفحه (الف)

 41.     =ابر حامل باران  (بل)
 42.     =ابریشم خام  (قز)
 43.     =ابریشم خام نتابیده (کج)
 44.     =ابریشم کم قیمت  (کژ)
 45.     =ابله و احمق (بل)
 46.     =اثر پا   (رد)   
 47.     =اثر چربی (لک)
 48.     =اثر ماتیسن  (پر)
 49.     =اثری از ژید  (تز)
 50.     =اجاق مخفی (فر)
 51.     =از آرایش بسکتبال  (شل)
 52.     =از ادات  تشبیه  (سا)
 53.     =از القاب بزرگان ترک  (بگ)
 54.     =از باشگاه های فرانسه  (رن)
 55.     =از بت های زمان جاهلیت   (هب- ود)
 56.     =از به پا کردنی ها  (شر)
 57.     =از بیماری های پوستی  (گر)
 58.     =از حروف یونانی  (مو- چی)
 59.     =از حشرات خونخوار (کک)
 60.     =از خدایان یونان  (رع- را)
 61.     =از خواهران برونته (آن)
 62.     =از رفته به جا می ماند  (رد)
 63.     =از سوره های قرآن (طه)
 64.     =از سوره های مکی  (یس)
 65.     =از هوش رفتن  (غش) 
 66.     =اس (بنیاد ، پایه ، پی)
 67.     =اسب آذری    (ات)
 68.     =استخوان پاشنه پا  (بل) 
 69.     =استخوان سینه  (قص)
 70.     =استعداد فهم و دریافت  (شم)
 71.     =استفراغ (قی)
 72.     =استوار ساختن  (شد)
 73.     =اصفهان قدیم  (جی)
 74.     =اضطراب    (تب)
 75.     =اطراف دهان  (نس)
 76.     =اعتبار  (آب)
 77.     =اقتصادی در روسیه  (نپ)
 78.     =ال  (بچه دزد معروف) 
 79.     =الفبای موسیقی (نت)
 80.     =الهه خورشید  (رع- را) 
 81.     =امرود (مل)
 82.     =امیر قبیله بزرگ (بگ)
 83.     =انبار ته کشتی(خن)
 84.     =انبار کشتی  (خن)
 85.     =انتها  (ته)
 86.     =انتها یا قعر چیزی (ته)
 87.     =انکار کردن  (ظی)
 88.     =انگبین  (ظی) 
 89.  
 90.     صفحه (ب)   

 91.     =با (مع)
 92.      =با  (آش)
 93.     =باب ( در )
 94.     =باد اندک  (رش)
 95.     =بادبان کشتی (جل)
 96.     =باد ریزه  (رش)
 97.     =باد سرد  (زم)
 98.     =باد کم  (رش)
 99.     =باده  (می)
 100.     =باران اندک ( رش )
 101.     =باران ریز  (طل)
 102.     =باریک  (دق)
 103.     =باز  (وا)      
 104.     =بازداشتن  (کف)
 105.     =بازو (رش)
 106.     =بازی نفس گیر (زو)
 107.     =باستیل  (دژ)
 108.     =باغ و زراعت (بن)
 109.     =باقی جان (نا)
 110.     =بالا آمدن آب دریا  (مد)
 111.     =بالا به گویش عمو سام  (آپ)
 112.     =بالای فرنگی  (آپ)
 113.     =بالشتک ماوس (پد)    
 114.     =بانگ -آواز  (غو)
 115.     =بانگ قمری  (وت)
 116.     =بانگ وزغ ( وغ )
 117.     =بت  (بغ) 
 118.     =بث  (پراکنده ساختن ، فاش کردن خبر ، آشکار کردن راز)
 119.     =بج یا بچ  (لب، توی دهان ، درون دهان)
 120.     =بچه دزد معروف  (ال)
 121.     =بحر ( زو)
 122.     =بخ   (کلمه ای برای مدح و اظهار خشنودی و بمعنی زه ، خه ، خوشا و آفرین)
 123.     =بخار دهان  (ها)
 124.     =بخس  (کم)
 125.     =بخشی از مغز  (مخ)
 126.     =بخیل  (شح)
 127.     =بخیه خیاطان  (کن)
 128.     =بخیه درشت  (کن)
 129.     =بددل (غر)
 130.     =بد   (چاره و گزیر ، عوض و جدایی و بمعنی بت و بتخانه نیز می آید).
 131.     =بدون موی (لغ)
 132.     =بدی (آک)
 133.     =بدیع  (نو)      
 134.     =برآمدگی زمین (رش)
 135.     =برادر پدر  (عم)
 136.     =برای بیان نفرت بکار می رود  (اف)
 137.     =بر انگیختن  (حض)
 138.     =برانگیختن غبار   (بث)
 139.     =برجستگی لاستیک ( آج)  
 140.     =برجستگی ته کفش(آج)
 141.     =برجستگی زیر گونه  (لپ)
 142.     =بردگی  (رق)
 143.     =برز  (قد)
 144.     =برف ریزه  (بژ)
 145.     =برف و دمه  (بژ)
 146.     =برکت  (ری)
 147.     =برکه  (تو)
 148.     =برگ برنده (آس)
 149.     =برگ درخت (رق)
 150.     =برنج ( رز )    
 151.     =برهنه (رت)
 152.     =بریدن از بیخ  (حذ)
 153.     =بریدن سر قلم (قط )
 154.     =بزرگ ( گت - گط)
 155.     =بزرگ منشی ( نب )   
 156.     =بزرگ و گنده (گت-گط)
 157.     =بز کوهی ( کل )
 158.     =بژ   (برف ریزه که در شب های  زمستان به زمین می ریزد).
 159.     =بستر (جا)
 160.     =بسیار  (فت)
 161.     =بش  (کاکل - یال اسب- پش و فش نیز معنی میدهد).
 162.     =بش  (بند و بست ، بند و بستی که به ظرف فلزی میزنند).
 163.     =بش  (پنج ترکی)
 164.     =بغل  (بر- کش_شح )
 165.     =بغل سینه  (کش)         
 166.     =بغل و آغوش (کش)    
 167.     =بک  (وزغ ، غوک ، قورباغه و بمعنی وک و پک نیز می آید).
 168.     =بک  (پشت و دنبال معنی میشود و پشتیبان نیز استفاده می شود) .
 169.     =بل  (ابر حامل باران)
 170.     =بل  (پاشنه پا)
 171.     =بل  (سنجد)
 172.     =بلکه (بل)
 173.     =بلی آلمانی  (یا)
 174.     =بلی انگلیسی  (یس)
 175.     =بله ایتالیایی (سی)
 176.     =بلی روسی  (دا)
 177.     =بند پای زندانیان  (غل- لگ) 
 178.     =بندگی ( رق )     
 179.     =بن  (قهوه)
 180.     =بند و زندان  (غل-لگ)
 181.     =بنده زر خرید  (قن)
 182.     =بنیان  (اس- پی)
 183.     =بو  (ند)   
 184.     =بو  (پوست شتر بچه که آنرا پر کاه می کنند)
 185.     =بویایی  (شم)
 186.     =بوی پشم سوخته (کز)        
 187.     =بوی رطوبت (نا- نم)  
 188.     =بوی ماندگی (نا)
 189.     =بهانه جویی  (نق)
 190.     =به دنیا آوردن  (زا)        
 191.     =بهره مند شدن (حظ)
 192.     =بیابان خشک و بی گیاه  (لغ)
 193.     =بی بند و بار (ول)
 194.     =بی حس  (لس)
 195.     =بید  (پت)
 196.     =بی صدا می کشد  (سل)
 197.     =بیکاره (لش)
 198.     =بیماری ریزش موی بدن   (گر)
 199.     =بیماری ریوی  (سل)       
 200.     =بیماری و مرض ( دا )
 201.     =بین  (لا)          
 202.     =بینی روسی (نف)
 203.     =بی هوشی  (غش)     
 204.                        
 205.     صفحه (پ)   

 206.     =پارچه و قماش (بز)                    
 207.     =پاروی قایقرانان (فه)   
 208.     =پاشنه پا (بل)     
 209.     =پالان چهار پا (جل)
 210.     =پایتخت فراری (رم)
 211.     =پایان کار (غب)
 212.     =پایان نامه (تز )
 213.     =پایتخت فراری  (رم)
 214.     =پای چلاق (شل)  
 215.     =پت   (کرک و پشم)
 216.     =پخ  (پهلو ، کلمه ای برای رم کردن حیوانات)
 217.     =پد: (درخت بی پر و بی میوه)
 218.     =پراکندگی (شت)
 219.     =پر: (کتل ، تپه ، زمین پست و بلند)      
 220.     =پر خور-شکم پرست (رس)         
 221.     =پرحرفی(ور)
 222.     =پرده توری  (شف)
 223.     =پرستیدنی دوره جاهلیت  (بت)
 224.     =پر مرغ (فر)
 225.     =پزشکی  (طب)
 226.     =پژمردگی  (کز)
 227.     =پژمرده (لس)
 228.     =پسوند آلودگی (ین)
 229.     =پسوند مصدر جعلی (گی)
 230.     =پسوند نسبت (ین)
 231.     =پسوند همانندی  (سا)
 232.     =پشت  (بک)
 233.     =پشت سر (پس)
 234.     =پشته بلند (تل)  
 235.     =پشته خاک (تل)  
 236.     =پشم نرم (پت)
 237.     =پشه (بق)
 238.     =پش: (یال اسب)
 239.     =پک: (بمعنی گنده و نا هموار و وزغ و قورباغه)
 240.     =پو: (دو ، رفتار تند)
 241.     =پنبه پاک نکرده (وش)
 242.     =پنج ترکی (بش)
 243.     َ=پوست بچ شتر  (بو)
 244.     =پوستین (وت)
 245.     =پول آلبانی (لک)    
 246.     =پول ژاپن (ین)
 247.     =پهلو (ور)
 248.     =پیامک (اس )
 249.     =پیچ وتاب (خم)
 250.     =پیچیدن (لف) 
 251.     =پیشوند نفی در کلمه (نا)
 252.  
 253.     صفحه (ت)       

 254.     =تاب  (تو)
 255.     =تابش (تو)
 256.     =تاب وتوان (نا) 
 257.     =تاخت اسب: تگ
 258.     =تازه و پر طراوت (تر)
 259.     =تالاب (ژی)              
 260.     =تپانچه (تس - لت)  
 261.     = تپه (تل)
 262.     =تراشیدن (حک)      
 263.     =تردید (شک)
 264.     =ترساندن (رم)
 265.     =ترسیدن حیوان (رم) 
 266.     =ترش و شیرین (رز) 
 267.     =ترک خفیف استخوان (مو)
 268.     =ترمز چهار پا (چش-هش)
 269.     =تشنه (تش)
 270.     =تصدیق روسی (دا)
 271.     =تفاله (تخ)
 272.     =تقلب در بازی  (جر)
 273.     =تک  (نوک و منقار مرغ و تیزی سر چیزی)
 274.     =تکان و جنبش (سک)     
 275.     =تکه پارچه کهنه (لت)
 276.     =تکه پاره (لت)
 277.     =تکیه بر پشتی (لم)
 278.     =تکیه کلام چوپان (هی) 
 279.     =تلخ عرب (مر)
 280.     =تله و دام (فغ)
 281.     =تنبل (لس-لش)    
 282.     =تن پوش زنانه (یل)
 283.     =تنفر (اف)
 284.     =تو   (تاب و به معنی برکه نیز می آید).
 285.     =تیر پیکاندار (یب)
 286.     =تیر کوتاه  (زج)
 287.     =تیرگی چشم (تم)
 288.     =تیره  (خف)
 289.     =تیزی آرنج (زج)
 290.     =تیشه بزرگ  (تش)
 291.  
 292.     صفحه (ج) 
 293.     
 294.      =جامه ابریشمین (خز)
 295.     =جانب (ور)  
 296.     =جانور بد بو (خز)
 297.     =جانور خوش پوست  (خز)
 298.     =جدا کردن دو چیز از هم (فک)
 299.     =جر  (شکاف و رخنه)
 300.     =جستن گلوله  (هک)
 301.     =جغ   (آبنوس)
 302.     =جف   (میان تهی و به معنی پژمرده و خشک نیز می آید).
 303.     =جم   (کثیر و فراوان)
 304.     =جمع کردن  (ضم)
 305.     =جنبش   (سک)
 306.     =جنگ و ستیز (چخ)
 307.     =جوان بی تجربه  (غر)
 308.     =جوش خمیر (وز)
 309.     =جوی-مراد-کام  (لر)
 310.  
 311. صفحه (چ)      

 312.     =چاره و گزیر  (بد)
 313.     =چاق فرنگی (فت)
 314.     =چای فرنگی  (تی)
 315.     =چچ  (غربال و الک)
 316.     =چخ  (غلاف کارد و شمشیر)
 317.      =چخ  (لانه پرندگان)
 318.     =چرک و ریم (چخ)       
 319.     =چرک و زرداب زخم  (هو) 
 320.     =چسبنده  (دج)
 321.     =چک (چچ)
 322.     =چکیدن آب (رش)
 323.     =چوب خوشبو ( ند-هل)
 324.     =چه  (چاه)
 325.     =چهار من تبریز (ری)
 326.     =چهره  (رخ - رو)
 327.     =چهره  (لچ)
 328.     =چهره شطرنجی (رخ)
 329.     =چین و شکن مو  (فر)
 330.  
 331. صفحه (ح)      

 332.     =حاشیه (نت)  
 333.     =حدس (ظن) 
 334.     =حر  (گرما- آزاده) 
 335.     =حرارت و گرمی  (تف)
 336.     =حرف  آخر انگلیسی  (زد)
 337.     =حرف پیروزی  (وی)
 338.     =حرف تنفر (آخ)  
 339.     =حرف درد  (آخ)
 340.     =حرف صلیب  (تی)
 341.     =حرف مقطعه قرآنی  (طه)
 342.     =حرف نازی ها  (اس)
 343.     =حرف نداری  (بی)
 344.     =حرف نفرت  (اف)
 345.     =حرف یونانی (پی)
 346.     =حریص  (رس)
 347.     =حلال شدن (حل)
 348.     =حیوان انکرالصوات (خر)
 349.     =حیوان گران پوست (خز)
 350.  
 351. صفحه (خ)      

 352.     =خاکستر (خل)
 353.     =خالص  (قح)
 354.     =خدا و ایزد (رب _بغ)
 355.     =خدای باستان (را _ رع)
 356.     =خرابکاری یارانه ای  (هک)
 357.     =خراشیدن،سائیدن  (حک)
 358.     =خرخر کردن در خواب  (فخ)
 359.     =خرده سنگ های ریز (شن)
 360.     =خرس عرب  (دب)
 361.     =خست  (شح)        
 362.     =خسیس - احمق   (لک)
 363.     =خشم و قهر (وژ)  
 364.     =خطایی در تنیس (نت)
 365.     =خم  (دن)
 366.     =خم بزرگ  (دن)
 367.     =خواری و نرمی  (ذل)
 368.     =خوب-چرک-ریم  (سخ)
 369.     =خوب و خوش  (خه_وش )
 370.     =خودآرایی  (دش)
 371.     =خودبین (غد)
 372.     =خود پسند (پک)
 373.     =خورشید (اف)
 374.     =خوش و زیبا (وش)
 375.     =خون  (دم)
 376.     =خیار دشتی (بک)
 377.     =خیانت کینه   (غش)
 378.  
 379.      صفحه (د)    
 380.               
 381.     =داخل (تو-لا)  
 382.     =دانه پاک نشده  (وش)   
 383.     =درخت انگور (مو-رز) 
 384.     =درخت بی بر و بی میوه (پد)
 385.     =درختی تنومند  (گز)
 386.     =درختی شبیه درخت انار(آس)
 387.     =درد (آک)
 388.     =درست به اندازه  (مک)
 389.     =درک وادراک(حس)
 390.     =درنده  (دد)
 391.     =درون دهان  (بج)
 392.     =درون دهان  (نج)
 393.     =درون دهان (بچ)
 394.     =درهم پیچیدن (لف)
 395.     =دریا (زو-یم) 
 396.     =دریا   (طم- زم- یم)
 397.     =دریای عرب  (یم)
 398.     =دزد  (لص)  
 399.     =دستگاه نساجی (هف)
 400.     =دست مالیدن  (مس)
 401.     =دشمن سرسخت  (لد)
 402.     =دشنام  (سب)
 403.     =دفعه و بار  (کش)
 404.     =دماغ  (مخ)  
 405.     =دنبه برشته (جز)   
 406.     =دندان عرب (سن)
 407.     =دندانه کلید  (تز)       
 408.     =دوخ  (دخ)   
 409.     =دود کردن (دخ)
 410.     =دور دهان ( نس-کب) 
 411.     =دوستی و محبت (ود)     
 412.     =دو سنگ مدور و مسطح که غلات را با آن آرد میکنند (آس)
 413.     =دوشاب  (مت)
 414.     =دوندگی  (خت)
 415.     =دویدن  (پو)
 416.     =ده (کد)         
 417.     =دهان (فم _ کب )
 418.     =ده هزار سال ترکی  (ون)
 419.     =دیروز (دی)     
 420.     =دیو حرص  (آز)
 421.  
 422.     صفحه (ر) 

 423.     =راز (لو)
 424.     =راز زنانه  (سن)
 425.     =راست ایستاده  (هج)
 426.     =راندن مزاحم  (دک)
 427.     =راندن و دفع کردن (ذب)
 428.     =رایگان  (زب)
 429.     =رب النوع مصری  (را - رع)
 430.     =رخت پوستی  (وت)
 431.     =ردیف ورده (رج)
 432.     =رشد و فزونی  (ند)
 433.     =رطوبت (نا)
 434.     =رفتار به ناز (چم)
 435.     =رفتار تند  (پو)
 436.     =رمز کتاب التهذیب شیخ طوسی  ( یب)
 437.     =رمق (نا) 
 438.     =رنج و سختی بردن در کار  (کد)
 439.     =رنج و محنت (لگ)
 440.     =روحانی زرتشتی  (مغ)
 441.     =رود آرام  (دن - رن )
 442.     =رود ایتالیا  (پو)
 443.     =رودخانه  (مغ)
 444.     =رودخانه بلژیک  (لس) 
 445.     =رود روسیه  (دن)
 446.     =رود فرانسه  (رن)
 447.     =روشنایی   (ضو- سو)
 448.     =روغن و چربی  (په)
 449.     =روغن کنجد   (حل)
 450.     =روغن وچربی  (په)
 451.     =رونق و رواج  (اب)
 452.     =روی و رزخساره  (خد)
 453.     =رها وآزاد (دک)   
 454.     =رئیس جیمز باند (ام)
 455.     =ریختن آب  (صب)
 456.     =ریسمان   (نخ)
 457.     =ریه  (شش)

 458. صفحه (ز-ژ) 

 459.     =زاج سفید   ( شب)
 460.     =زائو ترسان  (ال)
 461.     =زائیدن  (زا)
 462.     =زمین پست و بلند  (پر)
 463.     =زمین خشک و سخت  (دغ)
 464.     =زمینه  (تم)
 465.     =زندان  (لگ)
 466.     =زوبین   (مک)
 467.     =زور-حمله  (کر)
 468.     =زهر هلاهل   (رز)
 469.     =زیارت کعبه  (حج)
 470.     =زیر پا مانده  (له)
 471.     =زیر خاک پنهان کردن  (دس)
 472.     =زیرک- پهلوان   (کو،گو)
 473.     =زیست حیاتی  (زی)
 474.     =ژنرال جنگ های انفصال    (لث)
 475.  
 476.     صفحه (س)

 477.     ساده لوح (خل)
 478.     =سایه (نش)
 479.     =سپیدار   (پد)
 480.     =سخن زیر لب  (ژک)
 481.     =سراب  (آل)
 482.     =سر بست کارخانه  (آک)
 483.     =سر بی مو و طاس  (دغ)
 484.     =سر بی مو  (لغ)
 485.     =سر زنانه  (سن)
 486.     =سرشت  (خو)
 487.     =سرکه  (خل)
 488.     =سر کوه  (شخ)
 489.     =سرما  (زم)  
 490.     =سرمایه  (نس)
 491.     =سره و بی خش (وش)
 492.     =سریش  (پت)
 493.     =سست و تنبل  (لس)
 494.     =سطح و رویه  (کف)
 495.     =سعی وکوشش  (جد)
 496.     =سقف   (سغ)
 497.     =سیلی  (چک)
 498.     =سمبل کوهی  (فو)
 499.     =سمبل ممانعت  (سد)
 500.     =سنبل کوهی (فو)   
 501.     =سنگ آسیاب (اس)
 502.     =سو و جانب (ور)
 503.     =سوسمار (ضب) 
 504.     =سوسن زرد (وج)
 505.     =سیخونک  (سک)
 506.     =سیلی و کشیده (تس)
 507.     =سیلی  (لت_ چک)
 508.     =سینه  (ور)
 509.     =سی و یک سانت  (پا)
 510.  
 511.     صفحه (ش)

 512.     =شاخ جانور  (شغ)
 513.     =شامل شدن  (عم)
 514.     =شامه نواز  (بو)
 515.     =شانه   (کت)
 516.     =شایعه کردن (چو)
 517.     =شبکه (نت)
 518.     =شبنم  (طل)
 519.     =شبیه و مانند  (قش)
 520.     =شراب   (مل)
 521.     =شراب انگوری   (له)
 522.     =شرافت  (عز)  
 523.     =شش عرب (ست)
 524.     =شعیر  (جو)
 525.     =شکاف و درز (شق)
 526.     =شکمباره  (رس)
 527.     =شکم (لت)
 528.     =شکم بند طبی (گن)
 529.     =شکوه جلال ( فر)
 530.     =شگرد (لم)
 531.     =شماره مخصوص (کد)
 532.     =شمشیر بران  (صل)
 533.     =شوهر (شو)
 534.     =شهر بی دفاع  (رم)
 535.     =شیره خرمار (مت)
 536.     =شیشه و قرابه  (کپ)
 537.  
 538.     صفحه (ص)

 539.     =صابون خیاطی (مل)
 540.     =صاحب  (ذی)
 541.     =صحرای خشک و بی علف  (لغ)
 542.     =صحنه تئاتر (سن)
 543.     =صدای پشه (وز)
 544.     =صدای ترساندن   (پخ)
 545.     =صدای زنبور (وز)
 546.     =صف (رج)
 547.     =صفحه اینترنتی  (وب)
 548.     =صدمه (اک)
 549.     =صنعت  (فن)
 550.  
 551.     صفحه (ض)

 552.     =ضد -بد-خشم-قهر  (دژ)
 553.     =ضمیر دوم شخص مفرد (تو)
 554.     =ضمیر فرانسوی  (وو)
 555.     =ضمیر متکلم وحده  (من)
 556.     =ضمیر ناخودآگاه (من)
 557.     =ضمیر وزنی  (من)
 558.  
 559.     صفحه (ط - ظ)

 560.     =طاقچه (رف)
 561.     =طایفه ای از ترکان  (غز)
 562.     =طریق کوتاه (ره)
 563.     =طعم  (مز)
 564.     =طعن و سرزنش  (ژخ)
 565.     =طول عمر  (سن)
 566.    =ظرف سفالی (خم)
 567.  
 568.     صفحه (ع)

 569.     =عبودیت  (رق)
 570.     =عجول   (جت)
 571.     =عدد تنفسی  (شش)
 572.     =عدد خیطی  (سه)
 573.     =عدد روستا   (ده)
 574.     =عدد فوتبالی  (اا)
 575.     =عدد قرن (صد)
 576.     =عدد ورزشی (دو)
 577.     =عدد هندسی  (پی)
 578.     =عرق نیشکر  (رم)
 579.     =عریان   (رت)
 580.     =عزیز است غنیمت شمریدش صحبت (گل)
 581.     =عشقه-درختی که به درخت پیچد  (سن)
 582.     =عصب  (پی)
 583.     =علاقه  (ود)
 584.     =علامت  (نت)
 585.     =علف هرز (خو)
 586.     =عنوان پادشاهان پیشدادی  (کی)
 587.     =عود (ند)
 588.     =عید ویتنامی ها (تت)
 589.  
 590.     صفحه (غ)

 591.     =غربال (چچ)
 592.     =غرور و تکبر (نب)
 593.     =غسل نشده (غس)
 594.     =غلاف شمشیر (چخ)
 595.     =غلاف کارد  (چخ)
 596.     =غم واندوه (هم)
 597.     =غنیمت جنگی  (فی)
 598.     =غوزه پنبه(وش)
 599.  
 600.     صفحه (ف)

 601.     =فاش گردن خبر (بث)
 602.     =فخر فروشی  (پز)
 603.     =فرانسه قدیم (گل)     
 604.     =فروغ ایزدی (فر)  
 605.     =فرو مایه (خس)
 606.     =فشار از طرفی به طرفی دیگر (هل)
 607.     =فلز رسانا  (مس)
 608.     =فلس ماهی (کچ) 
 609.     =فیلم پنه لوپه کروز در اسکار امسال  (نه)
 610.     =فیلم سیاسی معروف  (زد)
 611.  
 612.     صفحه (ق)

 613.     =قدم یکپا  (لی)   
 614.     =قعر (ته)
 615.     =قلم تخته سیاه (گچ)
 616.     =قمر مصنوعی   (یو)  
 617.     =قورباغه درختی (وک)
 618.     =قوم کم حرف  (لر)
 619.     =قیمت بازاری (فی)   
 620.              
 621.     صفحه (ک)       

 622.     =کاغذ روزنامه (وب)
 623.     =کاغذ نامرغوب (وب)                        
 624.     =کاکل (بش)
 625.     =کاکل اسب  (فش)
 626.     =کاهن (قس)     
 627.     =کاهو (خس)
 628.     =کتف و شانه (خا)
 629.     =کتک (لگ)  
 630.     =کثیر (جم) 
 631.     =کج (خم)
 632.     =کج  (ابریشم خام نتابیده)
 633.     =کجاست (کو)
 634.     =کچل (کل)
 635.     =کدوی تنبل  (آج)
 636.     =کرانه و ناحیه (شق)
 637.     =کر شدن  (صم)  
 638.     =کرم -حشره  (کخ)
 639.     =کژ  (ابریشم کم قیمت)
 640.     =کشنده بی صدا (سم)
 641.     =کشیش  (قس)
 642.     =کلام معتبر (نص)
 643.     =کلمه افسوس (آه)
 644.     =کلمه تعجب (وا)
 645.     =کلمه شگفتی (وخ-وه)
 646.     =کلمه تنفر (اف)
 647.     =کمبودش باعث گواتر است (ید)
 648.     =کنار ( ور)
 649.     =کنار جانب  (طف)
 650.     =کنده کاری روی چوب  (حک)
 651.     =کوبیدن در (تق_دق )
 652.     =کوتاه -فربه  (غک)
 653.     =کوزه بزرگ (خم)
 654.     =کوزه سفالی  (خم)
 655.     =کهنه و پوسیده  (رث)
 656.     =کینه  (وژ)
 657.  
 658.     صفحه (گ)       

 659.     =گذشتن و رفتن بر چیزی  (مر)
 660.     =گربه عرب  (هر)
 661.     =گربه  (هر)
 662.     =گرداگرد دهان  (نس)
 663.     =گرفتن توپ از هوا (بل)
 664.     =گرفتنی هست نه دادنی  (حق)
 665.     =گشاده روی  (بش)
 666.     =گشوده  (وا)
 667.     =گفتگوی خودمانی (گپ)
 668.     =گل بتونه (مل)
 669.     =گل سرخ (رز)
 670.     =گلو ( نا)
 671.     =گلابیس (مل)
 672.     =گلیم دراز  (نخ)
 673.     =گمان  (ظن)
 674.     =گمان بردن  (ظن)
 675.     =گمراهی (ضل)
 676.     =گمراهی  (غی)
 677.     =گنبد ابرکوه یزد (هگ)
 678.     =گنجیشک  (تز)
 679.     =گودال  (مغ)
 680.     =گوشت ترکی  (ات)
 681.     =گونه (لپ)
 682.     =گیاه بوریا  (کخ)
 683.     =گیاه نیشکر  (نی)
 684.     =گیاهی خاردار  (یز)
 685.     =گیوه  (سر)
 686.  
 687.     صفحه (ل)     
 688.       
 689.     =لاغر  (غث)
 690.     =لای-لجن  (خر)
 691.     =لذت بردن  (حظ)
 692.     =لعن و نفرین  (سب)
 693.     =لنگه بار  (تا)
 694.     =لنگه در (لت)
 695.     =لوله   (لف)

 696. صفحه (م)
 697.     =مادر زن-مادرشوهر  (خش)
 698.     =مادر لر  (دا)  
 699.     =مالک وصاحب (ذا-ذو)
 700.     =ماهوت پاک کن (شت)
 701.     =مایه روشنایی  (آب)
 702.     =مایه نشاسته  (پت)
 703.     =محکم کردن  (شد) 
 704.     =محله  (کد)  
 705.     =مخفف خان (خن)
 706.     =مرغابی  (بط)
 707.     =مرغ به دنبالش می گردد (جا)
 708.     =مرغدان   (خم)
 709.     =مرغ فرنگی (هن)
 710.     =مرغ میرود  (جا)
 711.     =مرغی افسانه ای نظیر سیمرغ  (رخ)
 712.     =مزه دهان جمع کن  (گس)
 713.     =مساوی فرانسوی  (پر)
 714.     =مشک  (خی)
 715.     =مصدر جعلی (گی)
 716.     =مظهر باریکی (مو)
 717.     =مظهر لاغری (نی)
 718.     =مع  (با)
 719.     =مفلوج   (لس)   
 720.     =مقابل نشر  (لف)
 721.     =مقدار –اندازه   (وی)
 722.     =مقیاس طول  (پا)
 723.     =مکیدن  (مز) 
 724.     =ملس   (مز)       
 725.     =منحصر بفرد   (سل)
 726.     =منقار مرغ   (تک)
 727.     =مورچه ریز   (ذر)
 728.     =موضوع انشاء  (تم)
 729.     =موی انسان یا حیوان  (مل)
 730.     =موی سست   (نن)
 731.     =موی مجعد  (فر)      
 732.     =می  (مل)         
 733.     =میان  (تو)    
 734.     =میان تهی  (جف)
 735.     =می دهند و رسوا می کنند  (لو)
 736.  
 737.     صفحه ( ن )               
 738.     =نا استوار  (لق)
 739.     =ناپسند  (سد- بد)
 740.     =ناحیه  (شق)
 741.     =ناخالص   (غش)
 742.     =ناخن اسب   (سم)
 743.     =نادان –کودن  (غت)  
 744.     =ناله -بانگ-آواز   (زخ،ژخ)  
 745.     =ناله و فغان   (ژح- وح) 
 746.     =نام آذری  (آد)
 747.     =نام دو تن از ملکه های مصر قدیم  (تی)
 748.     =نام قدیم کلیبر  (بذ)
 749.     =نت چهارم  (فا)
 750.     =نت مخمور  (می)
 751.     =نفس چاق  (هن)
 752.     =نفس خسته  (هن)
 753.     =نفس سیگاری (پک) 
 754.     =نقش هنری (رل)
 755.     =نکوهش (ذم)    
 756.     =نکوهیدن و بد گویی (ذم) 
 757.     =نگاه خیره (زل)  
 758.     =نم (نا)
 759.     =نور کم  (سو)
 760.     =نوعی امرود  (مل)
 761.     =نوعی حلوا (لو)
 762.     =نوعی رنگ مو  (مش)
 763.     =نوعی زغال سنگ  (کک) 
 764.     =نوعی سنبل الطیب (فو) 
 765.     =نوک مرغ  (تک)
 766.     =نی (نا)
 767.     =نیا  (جد)
 768.     =نیز (هم)
 769.     =نیلوفر: (فل)
 770.     =نیم صدای گریه (هق )
 771.     =نیمه بار  (تا)
 772.     =نیمه دیوانه  (خل)
 773.     صفحه (و) 
 774.     =واحد پول آلبانی (لک)
 775.     =واحد اندازه گیری صوت (بل)
 776.     =واحدی در سطح (ار)
 777.     =وارفته (شل)  
 778.     =ورم خودمانی (پف)
 779.     =وزغ  (بک)
 780.     =وزیدن باد  (هب)  
 781.  
 782.     صفحه  ( ه) 
 783.     =هر بند انگشت دست یا پا  (پک)
 784.     =هر دو (هم)
 785.    =هزار کیلو  (تن)
 786.     =هلاک یا هلاکت  (ضل)
 787.     =همراه سیم  (زر)
 788.     =همراه فراوان  (فت)
 789.     =همراه لرز  (تب)
 790.     =هنوز انگلیسی  (یت)
 791.     =هنوز بیگانه  (یت)
 792.     =هواپیمای عجول (جت)
 793.     =هوای فرار (پس)
 794.  
 795.     صفحه (ی) 
 796.     =یادداشت (نت)
 797.     =یار پت (مت)
 798.     =یار سیم  (زر)     
 799.     =یار شلوار (کت)
 800.     =یار مت (پت)
 801.    =یار مرد  (زن) 
 802.     =یال اسب (بش)
 803.     =یکبار کشیدن سیگار (پک)
 804.     =یکدنده  (لج)
 805.     =یک طرف از بدن  (شق)
 806.  
  تهیه و تنظیم:رضا آقازاده کلیبر از استان آذربایجانشرقی شهرستان کلیبر

comment نظرات ()