راهنمای حل جدول(ی)
نویسنده : آقازاده کلیبر - ساعت ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ تیر ۱۳۸٦

 مشاهده  لغاتی که با حرف

( ی ) شروع می شوند


 1. =یا  (حرف عطف- حرف ربط)
 2. =یائس  (عقیم - نازا- نومید- ناامید)
 3. =یابس  (خشک- سفت- سخت)
 4. =یابو  (اسب بارکش -)
 5. =یاخته  (سلول)
 6. =یاد  (حافظه- ذهن- خاطر)
 7. =یاد جوانی کردن (تشبیب)
 8. =یادداشت  (نت)
 9. =یاد گرفتن  (آموختن)
 10. =یار  (دوست - رفیق - محبوب- همدم)
 11. =یارا (نیرو - جرات)
 12. =یاران ( حفده )
 13. =یارانه  (سوبسید)
 14. =یار پت  (مت) 
 15. =یار توتون  (تنباکو)
 16. =یار دیرین آفتابه  (لگن)
 17. =یار دیرین کره  (مربا)
 18. =یار رامین  (ویس)
 19. =یار زلیخا  (یوسف)
 20. =یار زیبا  (نگار)
 21. =یار سلامان  (ابسال)
 22. =یار سوزن  (نخ)
 23. =یارغو ( بازخواست ، محاکمه ، دعوا ، منازعه )
 24. =یار قوری  (کتری)
 25. =یار کره  (مربا)
 26. =یارگان ورزشی (تیم)
 27. =یارگی ( یارایی ، توانایی )
 28. =یار مت  (پت)
 29. =یارنامه ( نیکنامی ، کارنیک )
 30. =یارو  (فلانی)
 31. =یار و مصاحب  (قرین)
 32. =یار و همنشین  (مونس- همدم)
 33. =یار و یاور  (پشت و پناه)
 34. =یاره  (توان - طاقت - جرات- زهره- یارا- قدرت)
 35. =یاره  (النگو)
 36. =یاری ( دوستی ، همدمی )
 37. =یاری رسانی ( امداد )
 38. =یاری کننده  (ناصر- فریادرس) 
 39. =یاریگر  (ممد - یارمند- مددکار)
 40. =یار یوسف  (زلیخا)
 41. =یازده  (اا)
 42. =یازش ( قصد ، آهنگ ، بالیدگی ، نمو)
 43. =یازه ( کشش ، لرزه ، جنبش )
 44. =یاس ( سمن)
 45. =یأس ( نا امیدی ، نومیدی )
 46. =یاسان ( سزاوار ، لایق ، درخور ) 
 47. =یاسج - یاسچ  (تیر- تیر پیکان دار)
 48. =یاسر  (سهل - آسان)
 49. =یاشماق  (نقاب)
 50. =یاغی  (الود- متمرد- سرکش- نافرمان- گردنکش- مارد)
 51. =یاغیگری ( نافرمانی - سرکشی - تمرد )
 52. =یافر  (رقاص- بازیگر)
 53. =یافه ( یاوه ، بیهوده ، ناپدید ، سردرگم ، پریشان ) 
 54. =یاقوت (یاکند)
 55. =یاقوت زرد  (زبرجد)
 56. =یاقوت سرخ (بهرامن- لعل-رمانی)
 57. =یاقوتی به رنگ دانه انار (رمانی)
 58. =یاکند  (یاقوت)
 59. =یال  (موی گردن اسب و شیر)
 60. =یال اسب  (فژ-فش- خش- پش)
 61. =یالغوز ( بی قید - بی زن و بچه )
 62. =یالمند ( عیالمند)
 63. =یاله   (شاخ گاو)
 64. =یام  (اسب چاپار)
 65. =یانه  (تخم کتان- هاون)
 66. =یاور  (دسته هاون)
 67. =یاور ( مددکار )
 68. =یاوند (پادشاه )
 69. =یاوندان ( پادشاهان )
 70. =یاوه (بی هوده - عبث)
 71. =یباب  (خراب- ویران)
 72. =یبس  (خشکی)
 73. =یبوست (خشک شدن- خشکی)
 74. =یتاق ، یتاغ ( نگهبانی- کشیک)
 75. =یتاقی ( پاسبان- نگهبان)
 76. =یتیم خانه ( دارالایتام )
 77. =یخ آب و فسرده  (هسر) 
 78. =یخچال طبیعی (توچال)
 79. =یخدان ( یخچال )
 80. =یخرفت (مورن)
 81. =یخه (گریبان)
 82. =ید (دست) 
 83. =یدک  (ینگه - رزرو)
 84. =یدک کشیدن (بکسل)
 85. =یدکی  (زاپاس)
 86. =یرا  (چین و شکن- چین و چروک پوست)
 87. =یراق  (زین و برگ)
 88. =یراق اسب  (استام)
 89. =یراق ساز  (سراج)
 90. =یرقان (زردی)
 91. =یرلیغ  (فرمان خان مغول)
 92. =یرمر  (انتظار- نگرانی)
 93. =یرمع  (فرفره- بادفر)
 94. =یرمغان ( ارمغان ) 
 95. =یرنا (حنا)
 96. =یرنداق  (چرم خام)
 97. =یزدان ( خدا - ایزد )
 98. =یزدان پرست ( خدا پرست ) 
 99. =یزنه  (آیزنه - شوهر خواهر)
 100. =یسار ( فراخی ، توانگری )
 101. =یساول  (جلودار)
 102. =یسر  (سهولت- آسانی)
 103. =یسیر ( اسیر )
 104. =یشت  (پرستش- ستایش)
 105. =یشک  (دندان- دندان تیز)
 106. =یشمه  (چرم خام)
 107. =یعسوب  (زنبور نر)
 108. =یعفور  (غزال- آهو)
 109. =یعقوب  (کبک نر)
 110. =یعقوب فرانسوی (ژاکوب)
 111. =یعمور  (بزغاله)
 112. =یغظان ( بیدار - هوشیار ) 
 113. =یغما  (غارت- چپاول- تاراج)
 114. =یفاع ( زمین بلند - پشته )
 115. =یقه چرکین ( تنگدست - بیچاره)
 116. =یقین ( بی گمان - بی شبهه )
 117. =یکان  (آحاد- یگانه - بی همتا- یکه)
 118. =یکای پرتو زایی ( بکرل )
 119. =یکبار کشیدن سیگار  ( پک )
 120. =یکباره ( ناگهان - یکسره)
 121. =یک پهلو ( یک دنده- لجوج ) 
 122. =یک پنجم  (خمس)
 123. =یکتا ( تنها - یگانه - بی همتا - بی مانند - بی نظیر- واحد - فرید ) 
 124. =یک توپ پارچه  (رول)
 125. =یک تیغ ( یکسره - متحد - یکدست - مطلق )
 126. =یک جانبه ( یکطرفه )
 127. =یک جور ( یکسان - یکدست)
 128. =یک چند ( مدتی- روزگاری)
 129. =یک چهارم هر چیز  (ربع)
 130. =یک داروی مناسب برای بدنسازان  (سوما)
 131. =یک دسته جزیره در شمال اقیانوس اطلس واقع درغرب پرتقال  (آزور)
 132. =یک دسته سرباز روسی (اتریاد)
 133. =یکدل ( موافق - متحد - بی ریا- یکرو)
 134. =یک دنده ( لجوج -سرسخت - خودرأی )
 135. =یکدندگی ( لجاجت -پافشاری- یکدلی - صمیمیت)
 136. =یک دور بازی تنیس  (ست)
 137. =یک دهم  (عشر- دسی)
 138. =یکدیگر را خواندن ( تداعی )
 139. =یکدیگر را کشتن  (تقاتل)
 140. =یکروئی ( بی ریایی- سادگی)
 141. =یک زبان ( هم آواز- هم آهنگ- متفق-هم صدا)
 142. =یکسان ( مساوی- برابر-یک جور)
 143. =یک سوار ( تک سوار - یکه سوار- یکه تاز )
 144. =یک سوم من  (میلی)
 145. =یک شرکت هواپیمای ایرانی  (ساها)
 146. =یک ششم (سدس)
 147. =یک صدم دلار ( سنت )
 148. =یک صدم فرانک  (سانتیم)
 149. =یکصدم متر ( سانتی متر )
 150. =یک گونه ( همرنگ- یکرنگ - یکسان)
 151. =یک لنگه پا ( دست تنها )
 152. =یک مارک کرم معروف  آلمانی  (نیوا)
 153. =یک میلیونم متر  (میکرون)
 154. =یکنواخت ( یکرنگ- یک جور ) 
 155. =یک نوع خوراک روسی که از فیله گوشت و خامه درست می شود  (بیف استراگانف)
 156. =یک نوع گل سرخ بی بو  (انفقون)
 157. =یک ویروس یارانه ای که فایل های کام را آلوده می کند (آی آن دای)
 158. =یکه ( تک- تنها -یگانه- بی نظیر- بی همتا) 
 159. =یکی از آتشکده های بزرگ پارسیان  (آذر مهر)
 160. =یکی از آداب نوروزی  (خرید لباس نو- عیدی دادن)
 161. =یکی از آهنگهای موسیقی ایرانی ( چارگاه )
 162. =یکی از ارکان کعبه  (رکن عراقی- رکن یمانی)
 163. =یکی از اصیل ترین داستان سرایان انگلیس و خالق طاووس سفید  (لاورنس) 
 164. =یکی از الحان باربد (قفل رومی-نوشین باده- ناقوسی)
 165. =یکی از بخش های اوستا که در مراسم مذهبی خوانده می شود  (یسنا- یشتا)
 166. =یکی از بخشهای شهرستان کلیبر که آب معدنی معروف ایسی سو در آنجا واقع شده است  (آبش احمد)
 167. =یکی از بخشهای شهرستان نائین در استان اصفهان  (انارک)
 168. =یکی از پر بیننده ترین سریالهای پلیسی تلویزیون  (ناوارو)
 169. =یکی از پنج گنج نظامی (اسکندر نامه)
 170. =یکی از برندگان نوبل فیزیک  (لیا فرانک)
 171. =یکی از بزرگترین سردارهای نظامی ایران در عهد شاه عباس   (الله وردی خان)
 172. =یکی از بیماری های استخوانی  (نقرس)
 173. =یکی از جزایر چها گانه که کشور ژاپن را تشکیل می دهند ( یزو)
 174. =یکی از جهات اربعه ( جنوب - شمال- مشرق- مغرب-)
 175. =یکی از حرکات با اعراب کلمه  (ضمه- فتحه- کسره)
 176. =یکی از خطوط اسلامی شبیه به نسخ  (ریحانی)
 177. =یکی از خطهای قدیمی  (هیراتیک)
 178. =یکی از دو برادر فریدون  (کیانوش)
 179. =یکی از دو شعب به نخلستان یمانیه  (ابیم)
 180. =یکی از روستاهای آذربایجانشرقی در دهستان بروان غربی بخش ترکمان چای شهرستان میانه  (قریب دوست)
 181. =یکی از روشهای چاپ بر روی پارچه  (باتیک)
 182. =یکی از زنان امام حسین (رباب)
 183. =یکی از زیر سبک ها در داستان های علمی تخیلی  (سایبر پانک)
 184. =یکی از سرداران کوروش (ابرداد)
 185. =یکی از سه آتشکده بزرگ عهد ساسانیان  (آذرگشسب- برزین)
 186. =یکی از سه تفنگدار  (آرامیس)
 187. یکی از سه خواهر انگلیسی   (شارلوت- امیلی- آن- برونته)
 188. یکی از سه گروه بزرگ آریایی  (قوم پارت)
 189. =یکی از سه موعود زرتشت  (هشیدر)
 190. =یکی از شهرهای بزرگ باستان که افلاطون در تدوین اثرخود مدینه فاضله آمده است  (اسپارت)
 191. =یکی از صفات الهی  (ستار)
 192. =یکی از طبقات اجتماعی در جوامع قدیم  (بیله وران)
 193. =یکی از طوایف ترک (ایرملو)
 194. =یکی از طولانی ترین رودخانه های جهان  (آمازون)
 195. =یکی از غذاهای سنتی  ایرانی   (کباب بختیاری)
 196. =یکی از غلات شبیه گندم ( جو)
 197. =یکی از فرقه های هندو در هندوستان (جوگی)
 198. =یکی از فلزات به رنگ نقره (جیوه) 
 199. =یکی از فلزات واسطه (آلومینیم)
 200. =یکی از معروفترین رمانهای سیمون دوبوار  که در سال 1954 جایزه گنکور را به خود اختصاص داد  (ماندارین ها)
 201. =یکی از میقاتهای عمره مفرده (تنعیم- جعرانه)
 202. =یکی از هفت آتشکده بزرگ پارسیان  (آذرمهر)
 203. =یکی از معتبر ترین دانشگاه های آمریکا  (ویرجینیا)
 204. =یکی از نهرهای بزرگ رود جیحون  (فرب)
 205. =یکی پس از دیگری  (_یکایک)
 206. =یکی در گویش گیلکی (ایتا)
 207. =یکی صدا ندارد  (دست)
 208. =یک ویروس رایانه ای که فایل کام را آلوده میکند (آی آن دای)
 209. =یگان تاکتیکی نیروی هوایی ( اسکادران)
 210. =یگانگی( یکتایی )
 211. =یگانه (فرید- یکتا)
 212. =یل  (پهلوان - دلیر- دلاور- مبارز)
 213. =یل شاهنامه  ( رستم)
 214. =یلان ( پهلوانان -دلیران)
 215. =یلکن  (منجنیق)
 216. =یلمان  (ضرب شمشیر)
 217. =یلمه ( قبا - جامه بلند )
 218. =یلنجوق (عود - عود خوشبو- عود هندی)
 219. =یله ( رها - آزاد - دام - ول)
 220. =یم  (دریا)
 221. =یمام  (کبوتر صحرایی)
 222. =یمن  (خیر - برکت - خوشبختی - نیک بختی)
 223. =یگانگی  (وحدت)
 224. =ینبوع ( چشمه )
 225. =ینگ (شکل- طرز -قاعده) 
 226. =ینگه  (یدک- دنباله- دنباله رو عروس)
 227. =ینگه دنیایی (یانکی)
 228. =ینگی (نو - جدید - تازه)
 229. =یواش ( آهسته - آرام )
 230. =یورش (هجوم - تاخت و تاز)
 231. =یوزپلنگ  (یتا- فهد)
 232. =یوزیدن ( جستن )
 233. =یوسه ( اره- اره نجاری )
 234. =یوغ (لباد ، بندگی )
 235. =یوفی ( یاوه گو- لافزن )
 236. =یوک  (سیخ تنور)
 237. =یوم الزحام ( روز قیامت )
 238. =یومیه  (روزانه)
 239. =یون  (نمد زین)
 240. =یونجه عرب ( قت ) 
 241. =یونی که بار منفی دارد (آنیون)
 242. =ییلاق  (هدیش- سردسیر)
 243. =ییلاق کرج ( واریان)
 244. =ییلاقی در استان البرز ( آسارا ) 
 245.   

comment نظرات ()