راهنمای حل جدول(ه)
نویسنده : آقازاده کلیبر - ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٦

برای مشاهده  معنای لغاتی که با حروف (ه)شروع می شوند


 

 1. =هادم (ویرانگر)
 2. =هادوری  (گدای سمج)
 3. =هادی  (رهنما- مرشد - رسانا-رهنمون-رهبر)
 4. =هادی الکتریسیته  (رسانا)
 5. =هادیه  (عصا)
 6. =هار  (رشته مروارید- سگ گیرنده)
 7. =هارب  (گریزنده - گریزان- گریخته)
 8. =هارپ  (ساز سیمی که با دست نواخته می شود- چنگ)
 9. =هارمونیک  (جور- هم آهنگ)
 10. =هاروت  (نام فرشته ای که به غضب خدا گرفتار شد)
 11. =هارون  (نام برادر حضرت موسی)
 12. =هاشور  (پرداخت با قلم)
 13. =هاک یا هاگ   (تخم- تخم مرغ- اسپر)
 14. =هاکول  (سم الفار- مرگ موش- زرنیخ سفید)
 15. =هال - آل  (سراب)
 16. =هالتر  (میله ورزش)
 17. =هالوژن مایع ( برم ) 
 18. =هاله ماه (شای ورد- خرمن)
 19. =هامش   (حاشیه کتاب- حاشیه)
 20. =هامون (قاع- دشت- صحرا- هامن)
 21. =هامی  (حیران)
 22. =هاوشت  (روحانی زرتشتی - مغ)
 23. =هاون (مهراس- یانه- مرداس)
 24. =هاویه (جهنم- دوزخ)
 25. =های و هوی جنگ  (سورن)
 26. =هبر  (چرک- ریم زخم)
 27. =هبک  (کف دست- بسکون)
 28. =هبل  (نام بتی)
 29. =هبوب  (وزش باد)
 30. =هبوط  (فرود آمدن)
 31. =هتاک  (پرده در)
 32. =هجا  (دشنام دادن)
 33. =هجوم  (یورش- حمله)
 34. =هجوم بردن  (تاختن)
 35. =هجی کردن حروف  (هجا)
 36. =هدایت شدن ( اهتدا )
 37. =هدایت و بدرقه (رهنمونی)
 38. =هدف تیر (آماج)
 39. =هدف و مقصود  (غرض)
 40. =هدم  (خراب کردن- ویران کردن)
 41. =هدهد  (شانه به سر)
 42. =هدیه (ساروی- کادو)
 43. =هدیه چهره گشایی  (رونما)
 44. =هدیه عروسی ( رو نما )
 45. =هر  (گربه)
 46. =هرا  (بانگ و آواز مهیب)
 47. =هراس انگیز (ابوالهول)
 48. =هراش  (قی - استفراغ)
 49. =هر بخش اثر موسیقایی چند قسمتی ( موومان ) 
 50. =هر بند انگشت دست یا پا (پک)
 51. =هر تکه از نارنجک  (ترکش)
 52. =هرثمه  (شیر درنده)
 53. =هرج و مرج   (آنارشی- بلبشو)
 54. =هرج و مرج  (خر تو خر)
 55. =هرج و مرج خواه  (آنارشیست)
 56. =هرج و مرج طلبی   (آنارشیسم)
 57. =هر چیز آمیخته و معلق  ( آونگ)
 58. =هرچیز به درد نخور و بیهوده (نخاله )
 59. =هر چیز پست و زبون (هلاشم)
 60. =هر چیز سخت و محکم  (چخر- چغر)
 61. =هرچیز معلق (اونگ)
 62. =هرچیزی که در نمک خوابانده شود ( نمک سود )
 63. =هر چینه از دیوار گلی (دای)
 64. =هرد  (زرچوبه- زعفران)
 65. =هر دو  (هم)
 66. =هر روز در حال افزایش است (رو  افزون)
 67. =هرز آب ( خا ) 
 68. =هرزه و ولگرد  (دله)
 69. =هرس کردن درختان ( ازغ )
 70. =هرشه  (لبلاب- عشقه)
 71. =هر طبقه از زمین (اشکوب)
 72. =هر طرف از لشگر  (جناح)
 73. =هر فصل از اوستا (نسک)
 74. =هر فصل از فیلم (سکانس )
 75. =هر فصل از کتاب یسنا (ها)
 76. =هر فصل کتاب  (باب)
 77. =هرکول  (پهلوان- مرد قوی)
 78. =هر لحظه و پیوسته (دمادم)
 79. =هرم  (پیر- فرتوت)
 80. =هرماس  (شیر درنده)
 81. =هر موجود زنده (دیار)
 82. =هر نوع برگه بهادار ( پته )
 83. =هرو  (شجاع- دلیر)
 84. =هر واحد از شاخه درخت (صنو)
 85. =هر واحد از شاخه درخت (صنو)
 86. =هروانه  (بیمارستان- تیمارستان)
 87. =هروله  (تند رفتن)
 88. =هره  (گربه ماده)
 89. =هر هفت  (آرایش)
 90. =هریر  (زوزه سگ)
 91. =هریره  (گربه کوچک ماده)
 92. =هر یک از خادمان یک امیر ( بکتاش )
 93. =هر یک از قطعات پنجگانه زمین  (قاره) 
 94. =هر یک از موعدان دین زرتشتی  (سوشیانت)
 95. =هر یک از نمک های اسید سیتریک  (نیترات)
 96. =هرین  (بانگ مهیب- هرا)
 97. =هزار پا (حریش)
 98. =هزار (بلبل- عندلیب)
 99. =هزار کیلو  (تن)
 100. =هزل  (مزاح- شوخی)
 101. =هزم  (شکست دادن)
 102. =هزیان  (یان)
 103. =هزبر ( شیر بیشه )
 104. =هزیمت  (شکست خوردن)
 105. =هزینه(خرج)
 106. =هزینه زندگی زن و مرد  (نفقه)
 107. =هزینه‌ها  (مخارج)
 108. =هسته انگور (تکژ)
 109. =هسته مرکزی سیم پیچ  (آرمیچر)
 110. =هشت پا  (اختاپوس)
 111. =هشتن  (گذاشتن)
 112. =هف ( دستگاه نساجی ) 
 113. =هفته  (اسبوع)
 114. =هفته بازار  (گوراب)
 115. =هفته نامه باشگاه آ اس رم ( لاروما ) 
 116. =هفته نامه ورزشی آ اس رم  (لاروما)
 117. =هفته نامه ورزشی ایتالیا (ریگوره)
 118. =هل ( لاچی )
 119. =هلاک شدن (وبق)
 120. =هلاک شده (ماری)
 121. =هلاک یا هلاکت(ضل)
 122. =هلوی خشک  (برگه)
 123. =هلهله شادی   (هورا)
 124. =هلیانه ( شاه تره ) 
 125. =هلیس  (پروانه ماشین- مارپیچ- پروانه هواپیما)
 126. =هلی کوپتر ( بال گرد ) 
 127. =هلیم  (چسبنده)
 128. =هلیو تراپی  (معالجه با آفتاب)
 129. =هم  (قصد- اراده- اندوه)
 130. =هم ارز شیمیایی ( اکی والان )
 131. =هم اکنون  (حالا- حال- الان)
 132. =همان اهورا مزدا است  (هرمزد)
 133. =همان جد رستم (نیرم)
 134. =همان سیب است (سیو)
 135. =همان شتر است (اشتر)
 136. =همان شوهر  (شوی)
 137. =همانند ( متناظر )
 138. =همانندی  (شباهت)
 139. =هماهنگ و سازگار  (منسجم)
 140. =هماهنگی   (انسجام)
 141. ==همایش ( سمینار )
 142. =هم پیمان (متحد)
 143. =همتا ( کفو )
 144. =هم جنس  (متجانس-مجانس)
 145. =همچنین  (نیز)
 146. =هم خوراک  (هم کاسه)
 147. =همداستان برهمن (رای)
 148. =همدست  (شریک جرم)
 149. =همدستی  (شراکت)
 150. =همدم  (انیس- یار- همنشین -ندیم- قرین)
 151. =همراه  (رفیق- همپا)
 152. =همراه اصول  (ادا)
 153. =همراه بهمان (فلان)
 154. =همراه پشتک ( وارو )
 155. =همراه تب  (لرز)
 156. =همراه توپ (تشر)
 157. =همراه دبدبه  (کب کبه)
 158. =همراه دست  (پا)
 159. =همراه رفت  (آمد)
 160. =همراه سیم  (زر)
 161. =همراه  شکلک  (ادا)
 162. =همراه شلوار  (کت)
 163. =همراه شمع وگل  (پروانه)
 164. =همراه صرف  (نحو)
 165. =همراه عروس  (ینگه)
 166. =همراه فراوان  (فت)
 167. =همراه کت  (شلوار)
 168. =همراه کشت  (زرع)
 169. =همراه کوپال  (یال)
 170. =همراه گل   (لای)
 171. =همراه گل  (شمع)
 172. =همراه مربا (کره)
 173. =همراه نبات  (نقل)
 174. =همراه نخود ( کشمش )
 175. =همراه و رفیق  (همپا)
 176. =همراه و هم سخن  (هم داستان)
 177. =همراه هاردی  (لورل)
 178. =هم رتبه (هم سنگ)
 179. =همزمان و معاصر  (هم دوره - هم عصر)
 180. =همرزم ستارخان  (باقرخان)
 181. =همزن  (میکسر)
 182. =همزه  (عیب جو - غماز- سخن چین)
 183. =همزه دار (مهموز)
 184. =همسایه ( جار )
 185. =همسایگی  (جوار) 
 186. =همسایه هائیتی( دومینیکن )
 187. =همسخن (همکلام)
 188. =همسر ابراهیم  ( هاجر-سارا)
 189. =همسر حضرت ابراهیم  (سارا)
 190. =همسر آدم  (حوا)
 191. =همسر استالین  (نادیاالیلویوا)
 192. =همسر اسکندر (روشنک- رکسانه)
 193. =همسر بهرام گور (پورک)
 194. =همسر پریام  (هکابه)
 195. =همسر خروس (مرغ)
 196. =همسر داریوش بزرگ  (آتوسا)
 197. =همسر دوک (دوشس)
 198. =همسر زن  (شو)
 199. =همسر زنده یاد جلال آل احمد  (سیمین دانشور)
 200. =همسر شاه جهان حاکم هند (ممتاز محل)
 201. =همسر فرعون (آسیه)
 202. =همسر مرد  (زن)
 203. =همسر ملعون ابولهب ( ام جمیل ) 
 204. =همسر ناپلئون ( ژوزفین ) 
 205. =همسر و جفت  (همتا)
 206. =همسر هیتلر  (اوابراون)
 207. =همسر یعقوب  (لیا- راحیل)
 208. =همشیره  (خواهر)
 209. =هم عهد  (فدرال)
 210. =همگانی  (عام)
 211. =همگرایی  (تقارب)
 212. =همگیری - همه گیری  (شیوع)
 213. =هملخت  (کفش- موزه- چرم کفش- تخت کفش)
 214. =هم میهن  (هم وطن)
 215. =هم نام (اداش)
 216. =همنشین  (ندیم- هم دم)
 217. =همنشین برهمن  (رای)
 218. =همنشین صاد  (ضاد)
 219. =همنشین هاج  (واج)
 220. =هم نهاد ( سنتز )
 221. =هموار ( لشن )
 222. =همواره ( دایم )
 223. =هم وزن  (هم سنگ)
 224. =هم وزن  (متوازن)
 225. =همه  (کل)
 226. =همه پرسی ( رفراندم )
 227. =همیان  (کیسه پول- انبان)
 228. =همیان زر ( بدره )
 229. =همیشگی  (دایم- خلد)
 230. =همیشه جاوید  (حی)
 231. =همیشه اوقات تلخ  (اخمالو)
 232. =همیشه وپیوسته (مدام-مداوم)
 233. =هنجار  (راه - روش- طریق-قاعده- طرز)
 234. =هندبا ( کاسنی )
 235. =هندل  (دسته- قبضه)
 236. =هندوستان قدیم  (بهارات)
 237. =هندیش معروف است  (تمر)
 238. =هنر  (صنعت- فن- پیشه)
 239. =هنر انگلیسی (ارت)
 240. =هنوز بیگانه (یت)
 241. =هنر تئاتر  (سینما)
 242. =هنر ترسیمی (گرافیک )
 243. =هنر جو  (کار آموز)
 244. =هنرپیشه آمریکایی فیلم شیر و باد  (برگن)
 245. =هنر پیشه امریکایی لوک خوش شانس (نیومن)
 246. =هنر پیشه مرد قدرتمند  (جین آرتور)
 247. =هنر پیشه معروف سینمای وسترن  (جان وین)
 248. =هنر پیشه نقش تارزان  (ویس مولر)
  =هنر فرنگی (ارت)
 249. =هنر کاغذ و چسب  ( کلاژ)
 250. =هنگام وقت (زمان)
 251. =هنرمند  (فنان)
 252. =هنرمند فرانسوی  (لویی بارو)
 253. =هنرمند فیلم دزد بغداد (سابو)
 254. =هنرمند نقاش و کارشناس آثار هنری کشورمان ( آیدین آغداشلو )
 255. =هنرمند و نقاش قرن شانزدهم ایتالیا  (لئوناردو داوینچی)
 256. =هنر نقش زدن با فلز و استخوان وسنگ رنگی برروی چوب(خاتم کاری)
 257. =هنر هفتم (سینما)
 258. =هنگ  (گروه- قوم- قبیله- سپاه)
 259. =هنگام ( اوان ) 
 260. =هنگام عصر (ایوار)
 261. =هنگام مرگ  (اجل)
 262. =هنگام موعود  (میعاد)
 263. =هنگامه به پا کردن (قیامت کردن)
 264. =هنوز بیگانه (یت)
 265. =هنوز فرنگی ( یت ) 
 266. =هنی  (گوارا )
 267. =هواپیمای بی موتور ( گلایدر )
 268. =هواپیمای جاسوسی آمریکا ( آواکس ) 
 269. =هواپیمای روسی  (سوخو- میگ)
 270. =هواپیمای شکاری اف 18 ( هورنت )
 271. =هواپیمای عجول (جت)
 272. =هواپیمای کارتونی (جیمبو)
 273. =هواپیمای یک نفره  (سسنا)
 274. =هواجس  (آرزوها)
 275. =هوا خواه ملت (ناسیونالیست)
 276. =هوا دادن (تهویه)
 277. =هواسنج  (بارومتر)
 278. =هواکش (هود)
 279. =هوان  (خواری- ذلت- سستی- سبکی)
 280. =هوا نورد  (آویاتور - خلبان)
 281. =هوای فرار(پس)
 282. =هوای متحرک  (باد)
 283. =هوای مرطوب  (شرجی)
 284. =هود  (یهود- آتشگیره) 
 285. =هودج (عماری- کجاوه)
 286. =هورمون غده فوق کلیوی (آدرنالین)
 287. =هوس    (هوی)
 288. =هوس آبستن  (ویار)
 289. =هوس زنان آبستن (آرزوانه- ویار)
 290. =هوس ها  (اهوا)
 291. =هوشمند  (داهی)
 292. =هوشمند ( نبیل- ذکا )
 293. =هوشمندی  (درایت)
 294. =هوشمندی (فراست)
 295. =هوشیار (نبیل- بیدار)
 296. =هول  (خوف- ترس- بیم)
 297. =هوله (آبچین)
 298. =هوله ( رومال )
 299. =هوو  (اموسنی-وسنی- بنج)
 300. =هویج (زردک- گزر)
 301. =هوید  (جهاز شتر)
 302. =هویدا و آشکار (وغست- نمایان)
 303. =هیاهو  (جنجال- غوغا)
 304. =هیاهوی جنگ  (دوربرد)
 305. =هیئت داوران  (ژوری)
 306. =هیئتی برای مشورت  (شورا)
 307. =هیجا  (جنگ و کارزار)
 308. =هیچ انگاری  (نهیلیسم)
 309. =هیچ کس  (احدالناس)
 310. =هیدخ  (اسب جوان تند و تیز)
 311. =هیدروکربنی مایع ( هپتان )
 312. =هیدرولوژی ( آب شناسی ) 
 313. =هیدروسفر  (آب کره)
 314. =هیدروفیل (ابدوستی)
 315. =هیدروکربنی با شش اتم کربن  (هگزان)
 316. =هیراد  (خوشرو)
 317. =هیربد  (پیشوای مذهبی- قاضی زرتشتی- هربد)
 318. =هیضه  (قی- اسهال)
 319. =هیکل  (اندام- ریخت - جثه  - تنه)
 320. =هیلا  (باشه- قرقی)
 321. =هیمه  (هیزم)
 322. =هیولا  (دیو)
 323. =هیهات  (دور است)
 324. =هیون  (شتر تندرو)

 


comment نظرات ()