راهنمای حل جدول رضا (خ )
نویسنده : آقازاده کلیبر - ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٦

 برای مشاهده معنای لغاتی که با حروف (خ) شروع میشوند


 1. صفحه (خ)

 1. =خاتم  (انگشتر- پایان)
 2. =خاتون (بیگم- بانو- بی بی- کد بانو)
 3. =خاج  (چلپیا - صلیب)
 4. =خادم (زاور)
 5. =خادم قوم  (ام)
 6. =خادم کلیسا (شماس)
 7. =خادم آتشکده (آذرپیرا)
 8. =خارا  (سنگ سخت - گرانیت)
 9. =خارانو  (خارپشت)
 10. =خاربن  (بوته خار)    
 11. =خارپشت (راورا-شگر-شیهم- بیهن)
 12. =خارپشت آبزی (ستاره دریایی)
 13. =خارپشت استرالیایی (اکیدنه)
 14. =خارپشت بزرگ (سیخول- سیخور- ریکاشه)
 15. =خار درخت (عوسج)
 16. =خار سر دیوار (یز)
 17. =خار شتر (راویز)
 18. =خارق  (پاره کننده)
 19. =خار و تیزی کاه (سوک)
 20. =خازن  (خزانه دار - نگبان خزانه- گنجور)
 21. =خازنه  (خواهر زن)
 22. =خاسر  (زیانکار)=خاصره  (کمر- پهلو)
 23. =خاصیتی در عدسی ها (بزرگنمایی)
 24. =خاک بتونه  (مل)
 25. =خاک بر چیزی افشاندن (اتراب)
 26. =خاکروبه (اخال- دمن- جاروب)
 27. =خاکستر (رماد)
 28. =خاکستر گرم (خل)
 29. =خاکستری (ارمد)
 30. =خاک شیر (سلم)
 31. =خاک صنعتی  (رس)
 32. =خاک قبر  (رمس)
 33. =خاک گور  (رمس)
 34. =خاک نمناک (ثری)
 35. =خال (تیل)
 36. =خال سیاه (چا)
 37. =خالص  (قح - ناب - سره - بی غش- ژاو- زبده- سارا)
 38. =خالق اثر ادیسه (هومر)
 39. =خالق اثر اعتماد الحکما (سهروردی)
 40. =خالق اثر ایلیاد (هومر)
 41. =خالق اثر بابا لنگ دراز (جین وبستر)
 42. =خالق اثر تابستان و دود (ویلیامز)
 43. =خالق اثر تشریح مالیخولیا (رابرت برتون)
 44. =خالق اثر جوجه اردک زشت (اندرسن)
 45. =خالق اثر دن کیشوت (ریچارداشتراوس)
 46. =خالق اثر سرود زندگی (عباس مشفق)
 47. =خالق اثر سوژت هند (ایساک پیتمن)
 48. =خالق اثر غار نشینان و سایه گریزان (سارویان)
 49. =خالق اثر مجمع البلدان  (یاقوت حموی) 
 50. =خالق رمانهای پر و مورنای سبز پوش (ماتیس)
 51. =خالق کتاب بوزینه های پشم آلو  (اونیل)
 52. =خالق کتاب راه نیرنگ (ویکتور استروفسکی )
 53. =خالق کت سفید (هرمان ملویل)
 54. =خالق کشف الاسرار (رشیدالدین میبدی)
 55. =خالق کمدی الهی (دانته)
 56. =خالق لباب الالباب (عوفی)
 57. =خالق لغت نامه (علی اکبر دهخدا)
 58. =خالق منطق الطیر (عطار)
 59. =خالق یرما (فدریکوگارسیالورکا)
 60. =خالق یزدان شناخت (عین القضات همدانی)
 61. =خالو  (دائی - برادر مادر)
 62. =خام  (ناپخته - نارس- کال- نا آزموده)
 63. =خامس  (پنجم)
 64. =خامه  (ابریشم نتابیده - ابریشم خام)
 65. =خامه  (سرشیر- قیماق)
 66. =خان  (رئیس- امیر- بزرگ ده- کد خدا) 
 67. =خاندانی از امرای ایرانی نژاد مصر (الاخشید)
 68. =خاندان پیامبر اسلام (ص) (بنی هاشم)
 69. =خان ده  (ارباب- کدخدا)
 70. =خانغرد  (خانه تابستانی)
 71. =خانقاه  (محل اجتماع درویشان)
 72. =خانگاه (لنگر)
 73. =خانه (کد)
 74. =خانه پشت بر آفتاب (نسار)
 75. =خانه تازی  (دار)
 76. =خانه زاد  (فرزند نوکر یا کلفت که در خانه سرپرست خانواده زائیده شده باشد)
 77. =خانه مورچه  (جرثومه)
 78. =خانه های ریز عکس  (ترام)
 79. =خایسک  (چکش بزرگ- پتک)
 80. =خباز  (نانوا)
 81. =خبازی  (پنیرک)
 82. =خبث  (پلیدی- نجاست- ناپاکی)
 83. =خبر  (آگهی- حدیث)
 84. =خبر زبانزد  (شایعه)
 85. =خبر عرب  (نباء)    
 86. =خبر گزاری اتریش  (اپا)
 87. =خبر گزاری افغانستان (آریانا)
 88. =خبرگزاری ایتالیا  (انسا)
 89. =خبرگزاری کشورمان  (ایرنا)
 90. =خبرگزاری مراکش  (مب)
 91. =خبرگزاری معروف  (یونایتدپرس)
 92. =خبر نامه  (بولتن)
 93. =خبز  (نان)
 94. =ختا  (نام قدیم چین شمالی)
 95. =ختنبر  (آدم مفلس که لاف توانگری زند)
 96. =خجسته ومیمون (سعد)
 97. =خجستگی (تیمن)
 98. =خد  (رخسار- گونه - چهره)
 99. =خدای آغاز زمان یونانیان   (اورانوس)
 100. =خدایان در یونان (پانتیون)
 101. =خدای بابلی  (انو)  
 102. =خدای باستان   (را)
 103. =خدای خندان که مردم چاوین در آمریکا میپرستیدند (ال لانزون)
 104. =خدای خورشیدمصریان باستان (رع-را)
 105. =خدای خورشید  (شاموش)
 106. =خدای زمین  (هرا)
 107. =خدای صنعت یونان  (وولکان- وولکن)   
 108. =خدای مصر قدیم  (امون-آتون- هیروگلیف)
 109. =خدای نور یونان  (آپولو)
 110. =خدای هندوان  (برهما)
 111. =خدای هندی (راما)
 112. =خدر  (چادر- پرده)
 113. =خدر  (سست- بی حس- فتور)
 114. =خدش  (نشان و اثر زخم)
 115. =خدعه (شیله)
 116. =خدمتکار پیر  (دادا)
 117. =خدنگ  (تیر راست و بلند)
 118. =خدو  (آب دهان)
 119. =خدیش  (کدخدا)
 120. =خدیو  (پادشاه - امیر- خداوند)
 121. =خذلان  (درماندگی)
 122. =خرابه ای در آتن متعلق به قبل از میلاد مسیح (آکروپلیس)
 123. =خراج  (ساو- باج - مالیات)
 124. =خراد مهر  (نام آتشکده ای در زمان ساسانیان)
 125. =خراس  (خری که سنگ آسیاب را می گرداند)
 126. =خراش و تراش (حک- مرش)
 127. =خراشیدن،سائیدن  (حک)
 128. =خراط  (چوب تراش)
 129. =خرامان (نوان)    
 130. =خربزه نارس  (سفچ- اشن- اسن)
 131. =خرج  (باج- هزینه- خراج)
 132. =خرچال  (مرغابی بزرگ- غاز)
 133. =خرخر کردن در خواب   (فخ)
 134. =خرده جواهر (الک)
 135. =خرده و ریز (دقاق)
 136. =خرس استرالیا (کوالا)
 137. =خرس چینی (پاندا)
 138. =خرس عرب (دب)  
 139. =خرس درختی (کوالا)     
 140. =خرس صحرایی (قرقاول)
 141. =خرف  (میوه چیدن)
 142. =خرق  (پاره کردن)
 143. =خرقه (حله)  
 144. =خرقه درویشی (شولا)
 145. =خرگوش تازی (ارنب)
 146. =خرگوش رومی (دمان)
 147. =خرگوشک  (گل ماهور- بارهنگ)     
 148. =خرما فروش (تمار)
 149. =خرمای نارس (بسر-سیاب)
 150. =خرمن (بنو- هاله ماه)
 151. =خرمن گندم (اندر- بنو)
 152. =خرمن ماه (شایورد)
 153. =خرند  (ردیف- قطار)
 154. =خروس صحرایی (قرقاول- تذرو- تورنگ)
 155. =خروس تازی  (دیگ)
 156. =خروس مازونی  (تلا)
 157. =خرناس (رال)
 158. =خریداری کردن  (ابتیاع)
 159. =خرید و فروش (بیع- شرا)
 160. =خریدو فروش اسناد تجاری (آژیوتاژ)
 161. =خریف  (پائیز- خزان)
 162. =خز  (حریر- پارچه ابریشمی)
 163. =خزانه  (گنجینه- خزینه)
 164. =خزانه دار (مستوفی)
 165. =خزر  (تنگی چشم)
 166. =خزرج  (باد سرد- باد جنوب- شیر بیشه - نام قبیله ای از عرب)
 167. =خزف  (سفال)
 168. =خزوک  (جعل)
 169. =خزیر  (خاکسترداغ)
 170. =خس  (کاهو- خار و خاشاک)
 171. =خستر  (حشره)
 172. =خستگی (تعب)
 173. =خس خس برونشها (رال)
 174. =خسر  (زیان دیدن- پدر زن)
 175. =خسف  (جوز- گردو- گردکان)
 176. =خسوف  (گرفتن ماه) 
 177. =خسیس (کنس - احمق - لک- فرومایه - پست- بخیل- لئیم- رذل)
 178. =خش  (مادر زن- مادر شوهر)
 179. =خشاب  (چوب فروش)
 180. =خشب  (چوب)
 181. =خشت  (آجر خام و نپخته)
 182. =خشته  (مفلس- بینوا)
 183. =خشخاش (کوکنار)
 184. =خشک ترد (قاق)
 185. =خشک شدن خمیر در ظرف (غرن)
 186. =خشم  (قهر - غضب)
 187. =خشن و زمخت (درشت- بخیل- خسیس- زبر- تند خو)
 188. =خشنگ  (کچل- دغسر)
 189. =خصم  (دشمن)
 190. =خضاب  (حنا- رنگ- یرنا)
 191. =خضراء  (سبز)
 192. =خط  (نوشته)
 193. =خطابه (تریبون)
 194. =خطاط  (خوشنویس)
 195. =خطاط معروف دربار شاه عباس کبیر (میر عماد)
 196. =خطای بسکتبال (پا- نیمه- رانینگ)
 197. =خطای حمل توپ در بستکبال (تراولینگ)
 198. =خطایی در تنیس (نت)
 199. =خطا در رایانه (ارور)
 200. =خط رایج بین طبقات متوسط مصری (دموتیک)
 201. =خط کش مهندسی (تی)
 202. =خط مصریان قدیم (هیروگلیف)
 203. =خط مقدس بابل (هیروگلیف)
 204. =خط موازی (پارالل)
 205. =خطمی  (گیاهی دارای ساقه ضخیم)
 206. =خط نابینایان   (بریل)
 207. =خط نگهدار فوتبال (لاینزمن)
 208. =خط ویژه روشندلان (بریل)
 209. =خطمی  (گیاهی با ساقه ضخیم و بلند)
 210. =خطیب روم باستان (سنکا)
 211. =خطیب نامدار رومی (سیسرن)
 212. =خطیر  (بزرگ - شریف)
 213. =خف  (آتشگیره- کفش- موزه- پا افزار)
 214. =خفاش (شب پره- شب پرک- شبکور- پیواز)
 215. =خل  (بی خرد- ابله- نادان- سرکه )
 216. =خلبان (آویاتور)
 217. =خلبان کاشف آبشار آنجل (جیمی آنجل)
 218. =خلخال  (حلقه فلزی برای زینت پای زنان- پای برنجن)
 219. =خلد  (دوام - بقاء همیشگی)
 220. =خلد برین  (بهشت برین)
 221. =خلف  (عقب- پس- پشت سر- به فتح خا و لام میشود فرزند)
 222. =خلیجی در انگلستان (بریستول) 
 223. =خلیج مکزیک (کالیفرنیا)
 224. =خم  (به فتح خا میشود کج و پیچ و تاب)
 225. =خم  (به ضم خا میشود ظرف سفالی)
 226. =خم  (بضم خا و تشدید میم میشود مرغدان)    
 227. =خم بزرگ   (دن)
 228. =خم کردن (نوانیدن)
 229. =خمر  (آب انگور)
 230. =خمره بزرگ (هب - خم)
 231. =خمره سفالی (تاپو)
 232. =خمسه  (پنج)
 233. =خمیازه (آسا- دهان دره- فراشا)
 234. =خمیر (عجین)
 235. =خمیر ی کهبرای پر کردن اطراف شیشه پنجره استفاده می شود(زاماسکه)
 236. =خناق (دیفتری)
 237. =خنج  (ناز - عشوه)
 238. =خنجر  (دشنه)
 239. =خنده دار (فکاهی)
 240. =خنده رو  (بهلول)
 241. =خنگ (اسب سپید موی)
 242. =خنگ زیور  (اسب ابلق)
 243. =خنیا (سرود- آواز)
 244. =خنیاگر (آواز خوان - نوازنده)
 245. =خو  (علف هرزه)
 246. =خواب عرب (نوم)
 247. =خوابگردی (سمنامبولیسم)
 248. =خواب مغناطیسی (هیپنوتیسم)
 249. =خوابیدن (رقاد)
 250. =خواربار (بنش)
 251. =خوار شمردن (تهاون)
 252. =خوار کننده (ابتذال)
 253. =خوار و ضعیف کننده (موهن)
 254. =خوار و ذلیل (هوان- ذل)
 255. =خوان  (سفره- مائده)
 256. =خوان اول شاهنامه (شیر بیشه)
 257. =خواندن شعر (انشاد)
 258. =خوانسالار  (رئیس آشپز خانه)
 259. =خواننده آلبوم موسیقی آخرین غزل (مانی رهنما)
 260. =خواننده آلبوم موسیقی پاپ (رضا صادقی)
 261. =خواننده آلبوم موسیقی چشمان سیاه (هومن سزاوار)
 262. =خواننده آلبوم موسیقی دو نیمه رویا (حمید حامی)
 263. =خواننده آلبوم موسیقی ساعت نه (سیروان خسروی)
 264. =خواننده معروف پاکستانی (علی خان)
 265. =خواهر  (همشیره)
 266. =خوب-چرک-ریم  (سخ)
 267. =خوب و خوش و نیکو  (خه- نلم- آدخ- نفاست- هژیر)
 268. =خود آرایی (دش)
 269. =خودبین (غد- متفرعن)
 270. =خود پسند (پک)
 271. =خود خواهی (انانیت)
 272. =خودداری از پرداخت وجه برات (نکول)
 273. =خود سازی  (دش)    
 274. =خود شیفتگی (نارسیسیسم)
 275. =خودکشی ژاپنی (هاراگیری)
 276. =خور  (خورشید)
 277. =خورجین (بدید)
 278. =خوردن در زبان عرب  (اکل)
 279. =خورشید (لیو- هور)
 280. =خورنده باقی مانده خوراک دیگران (ریزه خوار)
 281. =خوش آیندتر (اروح)
 282. =خوش اندام (هوتن)
 283. =خوش خلق (ساویز)
 284. =خوشرو (هیراد)
 285. =خوشنویس خط نسخ (ابن بواب)
 286. =خوشنویس زمان شاه عباس  (میر عماد)
 287. =خوشنویس مشهور ایرانی (میر عماد)
 288. =خوش یمنی (امد)
 289. =خوشه گندم (واس)
 290. =خوف به دل راه نمی دهد (نترس)
 291. =خوک مالزی (بابیروسا)
 292. =خون (دم)
 293. =خون آشام سینما  (دراکولا)
 294. =خون بسته (علق)        
 295. =خونریزی (سفاک)
 296. =خون شناسی (هماتولوژی)
 297. =خویشان و بستگان (ادانی)
 298. =خویشاوند (صهر)
 299. =خوی و عادت (عوف)
 300. =خیابانی در پاریس (شانزه لیزه)
 301. =خیالی (رویایی)
 302. =خیانت (بیوند)
 303. =خیانت کردن (ادهان- اغلال) 
 304. =خیانت کینه  (غش)
 305. =خیره کننده (گشب)
 306. =خیزاب  (موج)
 307. =خیش  (گاوآهن)
 308. =خیک  (مشک)
 309. =خیل  (گروه اسبان)
 310. =خیمه (سرادق-تتق)
 311. =خیمه بزرگ (هواری)
 312. =خیمه دوز (خیام)
 313. =خیمه صحرایی (کیان)
 314. =خیو  (آب دهان)

comment نظرات ()