راهنمای حل جدول رضا آقازاده کلیبر

اطلاعات عمومی و لغات جدولی را در کلکسیون وبلاگ بنده ببینید

کدتلفن شهرها وروستاهای ایران
نویسنده : آقازاده کلیبر - ساعت ۸:٥٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ فروردین ۱۳٩۱

برای مشاهده کد تلفن شهر ها  و روستاهای ایران به  تفکیک استان


کد تلفن شهر ها ی استان آذربایجان شرقی:

آبریز 0432423
آبش احمد 0427426
آتش بیگ 0424685
آچاچی 0424227
آخولا 0412275
آخوندقشلاق 0422542
آذرشهر 0412422
آرپادره سی 0412282
آرموداق 0424426
آروق 0422832
آشنار 0424336
آغ زیارت 0424673
آغ کهریز 0472261
آغبلاغ سفلی 0427328
آغبلاغ گراوانلو 0424681
آغچه کهل 0422739
آغمنار 0422847
آغمیون 0432236
آغکندقره خضر 0422828
آق براز 0427264
آق گنبد 0412364
آقابابافرامرزی 0427349
آلان 0432716
آلانق 0432437
آلقو 0422534
آمستیجان 0472251
آمقان 0412363
آمندسراب 0432521
آمندشبستر 0472328
آهق 0422742
آوین مسجدلو 0424427
ابراهیم سمیع 0427536
ابرغان سراب 0432234
ابرغان مرند 0492232
اذغان 0427235
اربط 0412368
اربطان /هریس 0432513
اربطان /مرند 0492223
اردلان 0432724
اردها 0432235
ارزنق 0432725
ارزیل 0427326
ارسی /مرند 0492253
ارسی /هادیشهر 0492317
ارلان 0492257
اسبفروشان 0432224
اسدداغی 0492288
اسفستان 0432229
اسفنجان 0412347
اسفهلان 0412272
اسنجان 0412239
اسکانلوی علیا 0427531
اسکلو 0427446
اسکندان 0412349
اسکندر 0432445
اسکو 0412322
اشتبین 0492311
اشتلق علیا 0432432
افشار 0492327
افشردی 0432511
افیل 0427242
اللو 0427238
النجارق 0424431
الوارسفلی 0412245
الوارعلیا 0412259
الوانق 0412431
امیردیزج 0412441
امیرزکریا 0472257
انامق 0492219
انباردان 0432424
انجرد 0427256
اندبیل 0472337
اندراب 0432242
اندرگان ارسباران 0427335
انرجان 0412279
اهر 0426222
اوزی 0427463
اوشندل 0424637
اوغان 0432239
اولی قشلاق 0427461
اولی کندی 0412254
اولیق 0427347
اونلیق 0424424
ایرانق 0432435
ایری سفلی 0492314
ایشلیق 0424423
ایلخچی 0412332
اینجار 0427267
ایوق 0432719
ایوند 0472343
اکوزگنبدی 0424642
اکین آباد 0432441
باباباغی 0412269
بابره سفلی 0492281
بارانلو 0412264
باروج 0492228
باروق 0432619
باسمنج 0412232
باشماق 0424224
باشیزاوجان 0432447
باغ معروف 0412253
باغ وزیر 0472344
بالسین 0424425
باویل علیا/سفلی 0412348
بایقراکوه 0424643
بایقوت 0422834
بخشایش 0432634
برآغوش 0432726
بستان آباد 0432412
بسطاملو 0427527
بلفه تیمور 0424339
بلوک آباد 0422733
بناب  0412722
بناب مرند 0492222
بندر/شرفخانه 0472216
بنه کهل 0432438
بنیس 0472228
بهرام 0492235
بهرمان 0432232
بوکت 0422639
بیجند 0432237
بیرق 0412248
بیگ کندی 0424639
بیگجه خاتون 0472233
بیلوردی 0432515
پارام 0432637
پاشابیک 0424684
پایانه 0472336
پردول 0472331
پورسخلو 0424237
پیام 0492245
پیربالا 0492264
پیغام 0427431
تاتارعلیا 0427532
تازه قلعه 0422835
تازه کند 0412268
تازه کند/چلقائی /قشلاق 0422535
تازه کندآخوند 0492242
تازه کندسفلی 0422724
تبریز 0411
تپه اسماعیل آباد 0422845
تجرق مراغه 0422645
تجرق میانه 0424434
تخمدل 0427353
ترپ 0472348
ترک 0424422
ترکمن چای 0424322
تسوج /دیزج شیخ مرجان 0472246
توپچی 0472259
تورچی 0422836
توشمانلو/لیوانلر 0424428
تیل 0472238
تیکمه داش 0432312
تکلدان 0432249
جاجان 0427329
جان بهان 0432439
جانانلو 0427522
جانقور 0432636
جلده باخان 0432254
جلفا 0492302
جهیزدان 0432255

جواش 0492258
جوان قلعه 0422635
جوشین 0427354
جوقان بزرگ 0432321
جوقان کوچک 0432431
جیغه 0432522
چاوان 0412284
چای کندی کلیبر 0427442
چای کندی سراب 0432527
چتاب /علیا/سفلی 0424228
چرچر 0492241
چرزه خون 0432425
چرلو 0432251
چرم خوران 0432317
چرکنلو 0424235
چشمه کنان 0472239
چغوش 0432244
چهرگان 0472252
چیقلو 0422547
حاجی آقا 0432426
حدادان /آتی کندی 0427435
حسن کندی رود 0424626
حسین آباد 0422848
حلمسی 0424334
حوری 0422642
حوری درق 0427269
حیدرکانلو 0427538
خاتون آباد 0424324
خاصبان 0412365
خالان 0427447
خامنه /دریان 0472234
خانقاه 0432631
خانقاه تبریز 0412448
خانقاه میانه 0424429
خانه برق قدیم 0422538
خاکی 0432723
خراجو 0422727
خراسانک 0424646
خرم آباد 0427252
خرمازرد 0422777
خروانق 0427362
خسروشهر 0412266
خشکناب 0432632
خضرلو 0422627
خلجان 0412277
خلف بیگلو 0427554
خمارلو 0427523
خواجه 0432512
خواجه دیزج 0411285
خواجه شاهی 0424676
خواجه غیاث 0424335
خواجه مرجان 0472349
خوبستان 0424231
خورخور 0412354
خوشه مهر 0422533
خونیق 0427232
داراب 0432225
داران 0492316
داش آتان 0422734
داشکسن اهر 0427342
داشکسن تبریز 0412455
دامناب 0427254
دامنجان 0432241
دانباران 0432226
دایلار 0427244
دریلو 0427533
دستجرد/بلوکان 0424325
دلی قیز 0424444
دمیرچی 0422829
دوریق 0427336
دوزال /نوردوز 0492309
دوزدوزان 0432722
دوگیجان 0492274
دولت آباد 0492224
دیده بان 0492259
دیزج امیرمدار 0412342
دیزج حسین بیک 0492226
دیزج خلیل 0472237
دیزج رضاقلی بیگ 0424638
دیزج قربان 0492267
دیزج لیلی خانی 0412237
دیزج ملک 0427332
دیل بیلمز 0427439
دین آباد 0412449
ذاکرکندی 0424678
ذولبین 0424627
رازلیق 0432222
رازیان 0422629
رشت آباد 0427245
روزی 0427331
روستای /هریس سراب 0432228
روشت بزرگ 0422544
ریحان 0427255
زال 0492261
زاوشت /خانه برق جدید 0412729
زاویه مرند 0492318
زاویه میانه 0424239
زرغان 0492271
زرنق 0432616
زرنکش 0424445
زغن آباد 0427355
زنجیره 0492218
زندآباد 0427234
زنوز 0492212
زنوزق 0492249
زوارق 0422545
زین آباد 0472341
زین الحاجیلو 0412341
زیناب 0472253
زینجناب 0412235
ساتلو 0412274
سار 0472329
ساربانقلی 0472242
ساری تپه 0492282
سبزارباط 0424233
سراب 0431
سرای 0432514
سرای ده 0412367
سرج 0422732
سرخه دیزج 0427361
سردارآباد 0427441
سردها 0432238
سرند 0432519
سرین دیزج 0412362
سعادت لو 0424641
سعیدآباد 0432417
سفیده خوان 0412263
سفیدکمر 0472334
سقین سرا 0432427
سلوک 0424633
سنزیق 0432252
سنقرآباد 0424438
سنوکش 0422736
سهزاب 0432243
سهلان 0412247
سوین 0432256
سوینج 0424338
سیس 0472232
سیلاب 0412435
سیلگرد 0492321
سیه رودمرند 0492315
سیه سران 0492306
سیه کلان 0427351
شادآبادعلیا 0412262
شادآبادمشایخ 0412244
شالغون 0432253
شانجان 0472255
شبستر 0471
شجاع مرند 0492313
شجایلو 0427534
شربیان 0432715
شرف آباد 0427352
شرفه 0427526
شریفلو 0422837
شلیلوند 0422758
شندآباد 0472222
شهرک /سهند 0412344
شهرک پائین 0432517
شورجه طورآغای 0422851
شوردرق 0492255
شیخ رجب 0432524
شیخ ولی 0472249
شیخدرآباد 0424222
شیخلان سفلی 0427456
شیراز 0422628
شیرامین 0412443
شیره جین 0432247
شیروانه ده 0432443
شیرین کندی 0422853
صغایش 0412457
صوفیلار 0424645
صومعه دل 0427325
صومعه زرین 0432727
صومعه سفلی 0422738
صومعه علیا 0424326
طوعلی علیا 0427535
طوق 0424223
عاشقلو 0427528
عجب شیر 0422622
عربشاه خان 0427445
عریان تپه 0492225
علویق 0427323
علی آباد 0424632
علی آبادالوار 0432442
علی آبادگوراوان قشلاقی 0422831
علیشاه 0472244
علیوردی اوشاقی 0427541
عنصرود 0412336
عیش آباد 0492273
عین الدین 0432315
غریبدوست /مهماندوست 0424329
غلمانسرای 0472258
فارفار 0492256
فرگوش 0432233
قاضی جهان 0412442
قراجه 0432518
قراجه فیض اله 0492254
قرخ سقر 0424686
قرطاول 0422743
قرمزی قشلاق 0492277
قره آغاج شبستر 0472345
قره آغاج میانه 0424672
قره بابا 0432314
قره بلاغ 0424524
قره تپه 0472245
قره چمن 0432313
قره خضر 0422838
قره قشلاق مراغه 0422541
قره کوشن 0432429
قزل دیزج 0412255
قزل گچی 0432248
قزلچه میدان /کندرود 0411630
قشلاق 0492325
قشلاق شاه وردی 0427233
قشلاق قره باغلو 0427471
قلعه جوق 0422852
قلعه کندی 0427436
قلندر 0427251
قمیش آغل 0492275
قمیشلو 0427265
قوریجان 0422842
قوزلجه 0422634
قوش قیه سی 0422855
قوشچی 0432259
قوشقرا 0412462
قویجاق 0424245
قویون قشلاقی 0424649
قیصرق 0432718
قیه باشی 0427434
گاوکان /آخی جهان /تیمورلو 0412452
گرانکاه 0427258
گروس 0472338
گزافر 0492279
گل تپه 0422725
گل قاسم 0432318
گلستان علیا 0422759
گله بان 0492233
گلین قیه 0492234
گمند 0432526
گمیچی 0412366
گنبد/زاویه 0422643
گنبرف 0412338
گوار 0427443
گورچین 0432428
گورن 0427271
گوگدرق 0424331
گون دوغدی 0424226
گون گورمز 0427525
گونجیک 0427248
گونلو 0424236
گوی آغاج 0482561
گویج 0432525
گویجه قلعه 0424679
لاریجان 0427524
لامشان 0424631
لاهیجان 0412265
لمبران 0427348
له له لو 0424526
لیقوان 0412238
لیلان 0422827
لیلی خانی 0427376
لیوار 0492252
لکلر 0422843
ماهی آباد 0424229
مایان سفلی 0412252
مبارک آباد 0422844
متعلق 0427451
مجارشین 0412351
مجیدآباد 0427263
محبوب آباد 0492269
محسن آباد 0422864
محمودآباد 0427438
مرادنقم 0427529
مراغه 0421
مردق 0422751

مرند 0491
مرکزموبایل تبریز 091141
مرکید 0492236
مزرعه 0472342
مزرعه شادی 0427357
مسقران 0427327
مشنق 0472229
مغامیر 0424634
مغانجیق 0422745
مقصودلو 0432618
ملک 0424433
ملک کیان 0412281
ملکان 0422822
ممان 0424234
ممقان 0412432
منور 0472351
مهترلو 0427334
مهربان 0432712
مهماندارعجب شیر 0422637
مهماندارملکان 0422841
مولان 0427432
میاب 0492229
میاردان 0432452
میانه 0423222
مینق 0432633
نادیلو 0412445
نبرین 0422632
نجف تراکمه 0427429
نچق 0427341
نرج آباد 0422728
نشق /نقاباد 0424432
نصیرآبادسفلی 0424635
نظرلو 0472327
نظرکهریزی 0424682
نعمت اله 0472332
نقدوز 0427249
نمرور 0432623
نهریق 0427358
نهند 0432516
نوجه ده 0412276
نوجه ده بهشتی 0427437
نوجه ده سادات 0432434
نوجه ده کوه 0432421
نوشیروان 0492326
هادیشهر/علمدار/گرگر 0492304
هجران دوست 0427448
هرزند 0492237
هرزندعتیق 0492221
هروی 0412249
هریس  0432612
هریس شبستر 0472256
هرکلان 0422633
هزارباران 0412236
هشترود 0424622
هفت چشمه 0412447
هندلان 0424435
هوجقان 0492244
هوراند 0427262
هووای 0427261
وانلوجق 0492239
وایقان 0472227
ورجوی 0422722
ورزقان  0427324
ورزقان میانه 0424328
ورقه علیا 0424675
ورگهان 0427236
ورنکش 0424332
وظیفه خوران 0424628
ویجینی 0427243
ویران قیه 0424671
یالقوزآقاج 0492238
یامچی 0492216
یاورکندی 0427253
یخفروزان 0427237
ینگجه اهر 0427321
ینگجه سراب 0432273
ینگجه عجب شیر 0422631
ینگجه مراغه 0422726
ینگی اسپران 0412257
یورقنلوی جدید 0422846
یوزباش کندی 0422839
یوزبند 0427433
یوسف آباد 0432422
یکان علیا 0492243
یکان کهریز 0492246
کادیجان 0432246
کاسین 0427322
کاغذکنان 0424522
کافی الملک /کوشک 0472225
کجاآباد 0412283
کدخدالوی بالا 0427537
کر 0432436
کراب 0492265
کرج آباد 0422744
کرجان 0412256
کردآباد 0412339
کردلر 0412337
کرده ده 0422723
کردکندی 0432418
کرگان قدیم 0432444
کرمجوان 0422737
کرکج 0411637
کزرج 0424241
کسانق 0427241
کشک سرای 0492214
کقالق 0427231
کلاش 0472347
کلالق 0427459
کلاله 0424439
کلاله اسلامی 0427553
کلانکش 0472339
کلجار 0492263
کلجاه 0412346
کله گرد 0424636
کلهر 0424327
کلوانق تبریز 0412463
کلوانق سراب 0432624
کلوچه خالصه 0424225
کلیان 0432231
کلیبر 0427422
کندرود/گل آباد 0472254
کندلج 0492227
کندوان 0424441
کنزه رود 0427548
کنگل آباد 0427247
کهبنان 0424238
کهجوق 0422729
کهق 0422746
کهنمو 0412345
کوخالو 0412456
کوزه کنان 0472226 


کد تلفن شهرها ی استان آذربایجان غربی:

آخته خانه 0443555
آغبلاغ 0444571
آغچه قلعه 0441357
آغچه مسجد 0482469
آغداش 0481331
آغول بیک 0482536
آلمان آباد 0441351
احمدآبادتکاب 0482535
احمدآبادشاهیندژ 0482468
احمدآبادکش ارخی 0462437
اختتار 0482636
ارومیه 0441
اشنویه 0444562

اگریقاش 0442357
الخلج 0432316
النجق 0492247
الیاس آباد 0441259
امامزاده 0441246
انگنه 0441452
اوچ تپه بوکان 0482655
اوچ تپه قلعه 0481369
اوچ تپه کرد 0481371
ایواوغلی 0462227
بادکی 0462279
بارانداز 0441247
باروق 0482238
بازارچه مرزی /تمرچین 0444439
بازرگان خوی 0462337
بالانج 0441264
بالو 0441353
باوان 0441476
بچه جیک 0441477
برده زرد 0482631
بند 0441355
بهلول آباد 0462472
بوکان 0482622
بیزنده 0461351

بیگم قلعه 0443637
بیله وار 0461348
بیوران سفلی 0444337
بکتاش 0481372
پادگان /پسوه 0444435
پر 0441453
پسوه 0444432
پسک سفلی 0461361
پلدشت 0462462
پورناک 0462469
پیرانشهر 0444422
پیرکندی 0461344
پکاچیک 0461349
تازه شهرارومیه 0443535
تازه قلعه 0443639
تازه کندخوی 0462435
تخت سلیمان 0482563
ترکمان 0441437
تمر 0443532
توپراق قلعه 0441358
تومتر 0441257
تیزخراب 0482464
تکاب 0482522
جارچلوارومیه 0441438

جارچلومیاندوآب 0481352
جبل کندی 0441439
جعفرآباد 0481359
جلدیان 0444438
جوادحصاری 0481357
چالدران /سیاه چشمه 0462362
چاوشقلی 0461359
چلخماز 0481336
چلیک 0481328
چهاربرج 0482322
چوپلوتکاب 0482562
چوپلوجه شاهین دژ 0482461
چورس 0462276
حاج حسن مکریان 0481374
حاجی آباد 0482653
حاجی بهزاد 0481356
حاجی خوش 0442358
حاجیلار 0462277
حاشیه رود 0461347
حاصل قپی افشار 0481358
حسن آباد 0482567
حسن کندی 0462466
حسنلو 0443632
حسین مامه 0482663
حمامیان 0482651
حمید 0482343
حیدرآباد 0481367
حیدرلوی بیگلر 0441474
خانشان 0441475
خانقاه 0442339
خانقاه سرخ 0441455
خانه های سازمانی سدارس 0462474
خضرلو 0462431
خطایلو 0441252
خلیفان 0444292
خلیفه لو 0443635
خورخوره 0442347
خوی 0461
دارلک 0442342

داش بند 0482654
دربکه 0444434
دریاس 0442348
دستجرد 0441255
دورباش 0482537
دیزج پروانه 0422529
دیزج تکیه 0441446
دیزج دول 0441244
دیزج دیز 0461336
دیزج مرگور 0441432
دیلزی 0443539
دیم قشلاق 0462331
راژان 0441423
راهدانه 0443641
ربط 0444336
رحیم خان 0482632
رشکان 0441254
رهال 0461329
زارعان 0461341
زاویه حسن خان 0461355
زنگلان سفلی 0462281
زورآباد 0461357
زینالو 0441248
زیوه ارومیه 0441424
زیوه مهاباد 0444437
ساری قامیش 0482656
ساعتلوی بیگلر 0441478
سبیل 0482532
سراب 0482659
سرای ملک 0443553
سرچنار 0481335
سردشت 0444322
سرنق 0443531
سرو 0443462
سعدل 0462368
سعیدلو 0441447
سلطان احمد 0443544
سلماس /مغانجوق 0443522
سوره 0443534
سوگلی تپه 0481366
سیدتاج الدین 0461343
سیلاب 0443543
سیلوانا 0443422
سیه باز 0461373
شاهین دژ 0482422
شبیلو/علیا 0481322
شهری کند 0482635
شهرک /المهدی 0443642
شهرک /سدارس 0462467
شهرک صنعتی /ارومیه 0441434
شهرک صنعتی /خوی 0461352
شوط 0462422
شیخ علی 0482662
شکریازی 0443552
صفاخانه 0482437
صوفی خوی 0462426
صوفیان 0444574
طسمالو 0441352
طلاتپه 0441456
عسگرآبادتپه 0441493
عسگرآبادکوه 0441457
علی بگلو 0481375
علی بیگلو 0441471
فرخزاد 0443636
فسندوز 0481325
فیرورق 0462223
فیروزآباد 0481327
قارنا 0443638
قاریاغدی 0481376
قبان کندی 0481337
قپچاق 0481334
قرابقلو 0441448
قرانقو 0462432
قره آغاج ارومیه 0441253
قره آغاج خوی 0462429
قره باغ 0441325
قره تپه خوی 0462436
قره تپه میاندوآب 0481365
قره حسنلو 0441243
قره حسنلوخواجه پاشا 0441449
قره ضیاالدین 0462272
قره قشلاق سلماس 0443533
قره قشلاق مهاباد 0442345
قره موسی لو 0482652
قره کند 0482637
قزل عاشق 0441258
قزل قپی 0442346
قشلاق 0461354
قشلاق بختیاری 0482431
قطور 0461358
قلعه تراش 0444436
قلعه رش 0444331
قم قلعه 0442354
قنات میرزاجلیل 0462282
قوروق 0461335
قوزلوی افشار 0482433
قوشچی ارومیه 0443322
قولنجی 0441327
قیرکندی /میرزاکندی 0462473
قینرجه 0482564
گاومیش گلی 0481339
گجوت 0462321
گچین 0441245
گردآباد 0441451
گرده رش 0481373
گردکشانه 0444433
گل تپه 0441442
گل سلیمان آباد 0481354
گلعذان 0443571
گنبد 0441467
گنگچین 0441463
گورچین قلعه 0441443
گوگ تپه ارومیه 0441356
گوگ تپه مهاباد 0442356
گوگ تپه میاندوآب 0481323
گوی جلو 0482344
لج 0442349
للکلو 0481324
ماکوخوی 0462322
محمدیار 0443633
محمودآباد 0482438
مخور 0462427
مرگنلرخوی 0462434
مرنگلوی بزرگ 0441495
مرنه 0441461
مظفرآباد 0481351
ملاشهاب الدین 0481326
ملالر 0482634
ملحم 0443537
ملهزان 0461356
ممدل 0481332
ممکان 0441464
مهاباد 0442222
میاندوآب 0481
میاوق 0441436
میرآبادارومیه 0443631
میرآبادمهاباد 0444335
نازلو 0441458
نازک علیا 0462468
نالوس 0444572
نبی کندی 0482568
نصیرکندی 0481353
نقده 0443622
نلاس 0444334
نلیوان 0444573
نی چالان 0441469
هاچه سوشاهیندژ 0482432
هشتیان 0441466
هفتوان 0443538
هندور 0462334
هولاسو 0482435
وار 0461372
وردان 0443551
وقاصلو 0441472
ولدیان 0461345
ویشلق علیا 0461353
یاریجان خالصه 0481364
یالقوزآغاج 0443547
یزدکان 0461346
یقین علی تپه 0481355
ینگی آرخ 0482434
یوسف کندی 0442344
یولاگلدی 0462428
یولقون آغاج 0482539
کارخانه قند/نوشین شهر 0443372
کانیان 0443541
کریم آباد 0441473
کشاورز 0482462
کشتیبان 0441433
کشمش تپه 0462328
کلشان 0443546
کلوسه سفلی 0444338
کلیساکندی 0462367
کنگرلو 0443549
کهریز 0441326
کهریزه شیخان 0442351
کوسه کهریز 0442355
کویک 0443634
کیک آبادگابازله 0442352


کد تلفن شهرهای استان اردبیل:

آبی بیگلو 0452328

آتشگاه /ارجستان 0452243
آراللو 0452363
آرخازلو 0452343
آزادلو 0452682
آغبلاغ رستم خان 0452255
آغبلاغ مشکین شهر 0452549
آغبلاق گدوک 0452576
آق بلاغ آقاجان 0451887
آق درق 0452579
آق قباق 0452784
آقاباقر 0452231
آقاحسن بیگلو 0452643
آقامحمدبیگلو 0452667
آقامیرلو 0452455
آقچه کند 0452276
آلمای علیا 0452596
آلنی 0452545
آلوارس 0452229
آلوجه فولادلو 0452371
آنی علیا 0452632
آهو 0452489
ابراهیم آبادآغدام 0452738
ابراهیم کندی وسطی 0452751
ابربکوه 0452265
ابلی سفلی 0452416
اجیرلو 0452742
احمدآباد 0452553
احمدبیگلو 0452555
ادلو 0452829
ارباب کندی 0452548
ارجق 0452552
اردبیل 0451
اردیموسی 0452248

اسب مرز 0452245
اسلام آبادجدید 0452745
اسلام آبادقدیم 0452746
اسماعیل کندی 0452731
اسکستان 0452469
اصلان دوز 0452782
اظماره 0452634
الماس 0452249
ام آباد 0452479
امیدچه 0452232
انار 0452534
اناویز 0452442
انزاب سفلی 0452238
انزاب علیا 0422239
انزان 0452573
اواشانق 0452452
اوجاق قشلاق خروسلو 0452836
اوچ بلاغ 0452839
اوزون قوئی 0452748
اولتان 0452732
اوماسلان 0452648
ایدر 0452795
ایران آباد 0452733
ایرینجی /خانه شهر 0452392
ایلخچی گرمی 0452629
ایلخچی کوثر 0452475
ایمیر 0452272
اینجلو 0452833
اینلو 0452372
ایوریق 0452388
اکبرآباد 0452683
باباش علیا 0452891
بابک 0452826
باروق 0452269
بالوجه میرک 0452535
بران علیا 0452789
برندق 0452484
بریس 0452342
برک چای 0452591
بفراجرد 0452437
بقرآباد 0452365
بلقیس آباد 0452376
بلوکانلو 0452498
بنماران 0452461
بنه 0452637
بنیادآباد 0452459
بودالالو 0452373
بودجه سفلی 0452798
بورستان 0452419
بوسجین 0452386
بویاغچلو 0452349
بیجق 0452544
بیلداشی 0452654
بیله سوار 0452822
بینه 0452636
پاراقشلاق 0452753
پارس آبادمغان 0452722
پرچین 0452644
پرمهر 0452646
پریخان 0452536
پریواتلو 0452744
پیرآغاج 0452478
پیراقوم 0452366
پیربداغ 0452418
پیله رود 0452341
تازه کندانگوت 0452662
تازه کندشریف آباد 0452271
تازه کندقدیم 0452752
تازه کندقره بلاغ 0452686
تپراقلو 0452254
ترزنق 0452431
تقی دیزج 0452234
توسعه /گرمی 0452624
تولون 0452655
تیل 0452468
تک بلاغ 0452672
تکانلو 0452652
تکچی 0452735
تکله کندی 0452734
ثمرین 0452226
جبارلو 0452581
جبدرق 0452538
جبه دار 0452227
جدا 0452676
جعفرآباد 0452882
جعفرلو 0452413
جمال آباد 0452541
جمایران 0452273
جید 0452353
جین قشلاقی 0452398
چاپاقان 0452583
چالگرود 0452414
چنارخروسلوداغ 0452699
چنارساریخان بیگلو 0452679
چناقرود 0452256
چونگنش 0452656
چونه خانلو 0452658
حاج خانعلی کندی 0452888
حاج عوض قشلاقی 0452739
حاجی تاپدوق 0452741
حاجی محمود 0452391
حسن باروق 0452236
حفظ آباد 0452321
حمزه خانلو/حسن کندی 0452642
حور 0452324
حکیم قشلاق 0452253
خان قشلاقی 0452759
خانقاه بفراجرد 0452439
خانقاه سفلی 0452356
خانقاه علیا 0452331
خانه شیر 0452389
خرم آباد 0452566
خلخال 0452422
خلیفه لوبیله سوار 0452885
خلیفه لومشکین شهر 0452585
خلیل آباد 0452367
خمس 0452433
خواجه بلاغ 0452351
خورخورعلیا 0452887
خیارک 0452259
دده بیگلو 0452539
درگاهلو 0452673
دره آباد 0452244
دستگیر 0452571
دشت مغان /شهرک /مغان 0452755
دلیک یاریقان /طاهرآباد 0452791
دم صغرلو 0452374
دمیرچی 0452684
دمیرچی خرابه سی 0452893
دوشانلو 0452572
دولت آباد 0452332
دوه چی 0452559
دیزج 0452665
دیولق 0452275
دیکداش 0452678
رضاقلی قشلاقی 0452396
رضی 0452582
رضی آباد 0452266
روح کندی 0452827
زاویه سنگ 0452561
زاویه کرد 0452477
زرج آباد 0452496
زرگر 0452577
زنگبار 0452685
زنگیر 0452681
زیوه 0452663
ساره بانلار 0452584
سامانلو 0452687
سامیان 0452252
سرخای کندی 0452793
سرعین 0452222
سروآغاجی 0452696

سریخانلو 0452567
سلطان آباد 0452233
سنگ آباد 0452495
سوسهاب 0452488
سکرآباد 0452417
شال 0452465
شام اسبی 0451577
شایق 0452235
شریف بیگلو 0452274
شعبانلو 0452551
شهرک /بعثت 0452645
شورستان 0452692
شورگل 0452884
شیخ احمد 0452261
شیرین بلاغ 0452311
شکراب /هاچاکندی 0452639
صفرلو 0452761
صلوات 0452589
صوفلو 0452476
صومعه 0452258
صومعه رودبار 0452444
طالب قشلاق 0452225
طاووس دره سی 0452688
طولش 0452436
عباسعلیلو 0452675
علی کهریز 0452563
عمران آباد 0452785
عنبران سفلی 0452327
عنبران علیا 0452354
فاراب 0452454
فخرآباد 0452547
فولادلوقوئی 0452832
فیروزآباد 0452494
قاسم کندی 0452666
قربانلو 0452677
قره آغاج 0452664
قره آغاج پشته 0452593
قره باغلار 0452562
قره تپه سبلان 0452241
قره تکانلو 0452796
قره خان بیگلو 0452669
قره شیران 0452394
قره قشلاق 0452453
قره قیه 0452546
قره لر 0452221
قزل درق 0452441
قزل قیه 0452355
قشلاق اینالی برات 0452892
قشلاق جلیللو 0452794
قشلاق حاج طهراج 0452881
قشلاق ساری قوئی شاهمار 0452781
قشلاق عبا 0452697
قصابه 0452542
قلعه برزند 0452668
قلعه جوق سبلان 0452268
قلی بیگلو 0452574
قلیچ خانلو 0452575
قورت تپه 0452554
قورت تپه مرادلو 0452598
قورتولموش 0452395
قوزلو 0452497
قوشاقشلاق 0452783
قوشه سفلی 0452587
قوناق قران 0452313
قیدقشلاقی 0452378
گرجان 0452264
گرده 0452347
گرمی /شهرک /ولیعصر 0452622
گزاز 0452443
گلشن 0452352
گللو 0452357
گلنوجه 0452578
گلیجان 0452415
گنجگاه 0452456
گندیشمین 0452251
گوده کهریز 0452674
گورادل 0452368
گورانسراب 0452429
گوردیگل 0452886
گوشلو 0452736
گوگ تپه 0452828
گوگرچین 0452379
گونی کندی 0452698
گیلانده 0451828
گیلوان 0452472
گیوی 0452492
گیوی زاویه 0452491
لاهرود 0452532
لرد 0452466
لمعه دشت 0452428
لنبر 0452432
لکرآبادسفلی 0452695
لکندشت 0452411
ماجولان 0452471
مازافا 0452594
مجره 0452434
مجنده 0452263
مجیدلو 0452653
محمدتقی کندی 0452638
محمودآباد 0452754
مرادلو 0452586
مرشت 0452451
مرنی 0452345
مشیران 0452599
مشکین شهر 0452522
مقصودلو 0452787
ملااحمد 0452314
منامین 0452487
مهماندوست 0452312
موئیل 0452565
میانرودان 0452473
میرزانق 0452348
میرودی کندی 0452889
میرکندی 0452568
میزان 0452558
مین آباد 0452339
نجفقلی قشلاقی 0452657
نساز 0452486
نقدی علیا 0452537
نمهیل 0452481
نمین 0452322
ننه کران 0452325
نوجه ده 0452338
نورمحمدکندی 0452788
نوشنق 0452334
نوشهر 0452364
نیارق 0452337
نیر 0452382
نیلق 0452457
هزارکندی 0452792
هشتجین 0452482
هشین 0452499
هل آباد 0452412
هیبت جهانخانلو 0452838
هیراردبیل 0452362
وان 0452647
ولیعصرنیر/ایلانجیق 0452399
ویرثق 0452393
ویلادرق 0452242
یزن آباد 0452335
یونجالو 0452346
کجل 0452485
کدخدالو 0452693
کردلر 0452649
کرگان 0452369
کرندق 0452458
کریق 0452257
کریق بزرگ 0452361
کرین 0452464
کرکرق 0452224
کزج 0452438
کله سرسفلی 0452631
کله سرنیر 0452377
کلورامام رود 0452462
کلی علیا 0452588
کمال آباد 0452397
کنجوبه 0452597
کنده کندی 0452592
کنزق 0452246
کنگرلو 0452564
کهریز 0452375
کوجنق 0452543
کورائیم 0452385
کورعباسلو 0452384
کوهساره 0452315


کد تلفن شهرها ی استان اصفهان:

آب پونه /اله آباد 0332372
آبشیرین 0362257
آبگرم 0332356
آبنیل 0335435
آران /بیدگل 0362272
آزران 0362342
آغچه 0372465
آنالوچه 0372435
ابوزیدآباد 0362235
ابیانه 0362436
احمدآباد/گلزارمحمد 0362547
اذان 0312438
اراضی /باغ ملک 0335532
ارجنگ /کهرت 0372223
اردستان 0362524
اردیب 0324447
اریسمان 0362438
ازناوله 0372467
ازوار 0362344
اژیه 0312662
اسپارت 0312286
استرک 0362256
اسحاق آباد 0362234
اسفرجان 0322226
اسفنداران 0312733
اسلام آباد 0312644
اسلام آبادشهرضا 0321321
اسکندری 0372437
اشترجان /ایمانشهر 0335348
اشن 0332432
اشکاوند 0312258
اشکهران 0312636
اصفهان 0311
افجان 0332335
افوس 0372545
اله آباد 0335272
الوار 0332355
امامزاده /علی اکبر 0322242
امیرآباد 0331243
امین آباد 0322235
انارک 0324322
اورگان 0372487
اوره 0362452
اوزنبلاغ 0372447
اوشیان 0335242
ایچی /جار/یفران 0312276
ایراج نائین 0324435
بادجان 0372438
بادرودکاشان 0362434
باغ ابریشم /یزدآباد 0335342
باغ بهادران 0335622
بافران 0323224
باقرآباد 0312656
بتلیجه 0372462
برز 0362453
برزوک 0362347
برسیان 0312282
بروزاد/میرآباد 0335558
بزم 0312672
بلان نائین 0324265
بلطاق 0372463
بلمیر 0372446
بنویدعلیا 0324278
بوئین /میاندشت 0372452
بوان 0322237
بودان 0332345
بیاضه 0324432
بیدشک /دهلر 0312552
بیده 0322364
بیدهند 0362462
پایگاه /هشتم شکاری 0311577
پایگاه هوائی /هاشم آباد 0312663
پرکستان 0335648
پلارتگان /دارافشان 0335436
پوده /قهه 0322268
پیربکران 0335422
پیله وران 0312283
پیکان 0312774
تجره /مهرآباد 0372226
تلک آباد 0362543
تندران 0332343
تودشک 0312637
تیران 0332322
تیرانچی 0312338
تیمیارت /فساران 0312256
تیکن 0372343
جرم افشار 0321221
جزه اصفهان 0312642
جزه کاشان 0362243
جعفرآباد/ابراهیم آباد 0324442
جعفرآباد/خمیران 0332368
جعفرآبادزرین شهر 0335656
جعفرآبادنائین 0334442
جنبه 0362558
جندابه 0312668
جندان 0312635
جندق نائین 0324434
جهادآباد 0312543
جهق 0362374
جور/اسفینا 0312273
جوزدان 0332228
جوزدان برآن 0312265
جوشقان 0312655
جوشقان استرک 0362236
جوشقان قالی 0362372
جیلان آباد 0312278
چادگان 0372472
چاه ملک 0324437
چرمهین 0335625
چغا 0372552
چقیورت 0372547
چم طاق /چم حیدر 0335645
چم نور/چم یوسفعلی 0335638
چمگردان 0334224
چهارراه /سعادت آباد 0322366
چهل خانه 0372433
چوپانان 0324332
چیمه 0362448
حاجی آباد 0332256
حبیب آباد/آذرخواران 0312652
حبیب آبادبرخوار 0312548
حجت آباد 0372482
حسن آبادآبریزه 0332365
حسن آبادتنگ بیدکان 0335534
حسن آبادجرقویه 0312753
حسن آبادعلیا 0332376
حسن آبادقهاب 0312225
حسن رباط 0312434
حسنارود 0362346
حسین آباداردستان 0362557
حسین آبادعربستان 0332427
حسین آبادکویر 0362228
حنا 0322337
حوض ماهی /آبرو 0335548
حیدرآباد 0312744
خرم /خورچان 0312667
خرمدشت 0362223
خرمنان 0332344
خزاق 036153
خشوئیه 0335653
خفرشهرضا 0322367
خفرکاشان 0362466
خلج /قوهک 0372431
خم پیچ 0372262
خمسلو 0372562
خمینی شهر 0312322
خوانسار 0371
خورزق /برخوار 0312546
خوروبیابانک 0324422
خولنجان /آدرگان /لنج /زیباشهر 0335554
خونداب 0332428
خویگان سفلی 0372445
خویگان علیا 0372534
خیرآبادنجف آباد 0332436
خیرآبادکاشان 0362583
داران 0372422
دارگان 0335434
دامنه 0372436
در 0372344
درباغ 0362548
درچه پیاز 0312375
دره 0362225
دره بیدخوانسار 0372466
دره بیدنجف آباد 0332358
دزج 0322277
دستجاء/کندلان 0312284
دستجرد/برخوار 0312545
دستجرد/کمال آباد 0312734
دستگردقداده 0312328
دشتی 0312268
دماب 0322434
دماب /نجف آباد 0332434
دنارت 0312285
ده آباد/متین آباد/فهی 0362437
ده سرخ 0335552
ده کرم 0312234
دهاقان 0322262
دهسور 0372542
دهق 0332422
دوتو 0332374
دوشخراط 0372224
دولت آباد 0312582
دولت آبادصنعتی 0312583
دولت آبادنجف آباد 0332353
دیزیچه /نکوآباد 0335535
رامشه 0312736
راوند 036151
رحمت آبادخوانسار 0372263
رحمت آبادنجف آباد 0332234
رحمت آبادکاشان 0362544
رحیم آباد 0312236
ردان /فیزادان 0312263
رزوه 0372478
رضوانشهر 0332362
رهق 0362335
روران 0312264
ریجان 0362263
زازران 0335352
زردن جان 0312288
زرین شهر 0334222
زفره 0312638
زفره فلاورجان 0335372
زمان آباد 0335652
زواره کاشان 0362537
زیار 0312267
زیارتگاه 0322248
سجزی 0312666
سدزاینده رود 0372488
سده لنجان 0335243
سراورخوانسار 0372332
سرشبادران 0312255
سعیدآباد 0372348
سفتجان 0372443
سفیده 0362553
سمیرم 0322322
سن سن 0362247

سنگ سفید 0372228
سه برخوار 0312535
سهر 0312645
سهران 0312665
سهرفیروزان 0335424
سهلوان /باغکومه 0335425
سوران 0332363
سولار 0322246
سونیچی 0312686
سیان /گنج آباد 0312742
سیاه افشار 0335332
سیبک 0372532
سین 0312534
سیور 0322368
شادگان /فاویان 0372335
شاهپورآباد 0312532
شاهین شهر 0312522
شهراب 0362554
شهرزاینده رود/بهجت آباد/باباشیخعلی /کله /سلمان /مسیح 0335266
شهرضا 0321
شهرک /22بهمن 036147
شهرک /بهارستان 0311681
شهرک /صفائیه 0335527
شهرک /علامه مجلسی 0335545
شهرک صنعتی /امیرکبیر 0362255
شهرک صنعتی /سجزی 0312647
شهرک صنعتی /مبارکه 0335537
شیدان 0312232
طاد/ونهر 0335432
طار 0362442
طالخونچه 0335553
طامه 0362443
طاهرآباد 036152
طرق رود 0362433
طره 0362447
طهمورثات 0312678
ظفرقند 0362552
عروسان گلستان 0324445
عزیزآباد 0332357
عسگران 0332334
علوان آباد 0312682
علوی 0362337
علویجه 0332424
علی آباد/قلعه شاهرخ 0372485
علی آباد/محمدآباد 0362284
علی آبادجمبزه شهرضا 0322272
علی آبادفخره 0362238
علی آبادملاعلی 0312588
علی آبادمهردشت 0332438
علیشاهدان 0335426
فتح آباد 0322334
فرخی نائین 0324438
فریدونشهر 0372522
فریزهند 0362464
فلاورجان 0335322
فهندر 0532226
فوداز 0324263
فولادشهر 0335262
فولادمبارکه 0335543
فیض آباد/شریف آباد 0312674
قائم آباد 0372464
قاسم آباد 0362233
قره بلطاق 0372448
قزاآن 0362375
قصرچم 0322233
قفر 0372444
قلعه امیریه 0312329
قلعه سرخ 0372538
قلعه میر 0335345
قلعه ناظر 0332337
قمبوان 0322273
قمصرکاشان 0362362
قمیشلو 0322276

قهجاورستان 0311524
قهدریجان 0335362
قهرود 0362377
قهریزجان 0332338
قهساره 0362556
قهی 0312658
قودجان /تیدجان خوانسار 0372236
قورتان 0312653
گرگاب 0312575
گرمه 0324443
گرموک 0322342
گزبرخوار 0312572
گشنیزجان 0372432
گلپایگان /نیوان 0372322
گلدره 0332435
گلدشت 0332223
گنجه 0372439
گیشی /قمشنان /قلعه بالا 0312676
لارگان /لارگیجی 0335337
لای بید 0312432
لای بید/حاجت آقا 0335647
مالواجرد 0312732
مبارکه 0335522
مجتمع /صنایع دفاع 0335632
مجتمع /کالای الکتریک 0362444
محمدآبادجرقویه 0312724
مدیسه 0335245
مرق /سادیان 0362227
مرکزموبایل اصفهان 091131
مزرعه شور 0312643
مشهدکاوه 0372484
مشکان 0362248
مشکنان 0312657
معروف آباد/قرقر 0372486
معصوم آباد 0372468
مقصودبیک /وشاره 0322244
منشیان 0312247
منظریه 0322228
مهاباد 0362532
مهدی آبادنجف آباد 0332354
مهرآدران 0324268
مهرجان نائین 0324436
مهرگان 0335437
مهرگرد 0322338
مهیار 0322232
موته 0312433
مورچه خورت 0312564
مورکان 0335637
موسی آباد 0322275
موغار 0362535
مولنجان 0312272
میرآباد 0332336
میمه /وزوان 0312422
مینادشت 0335347
نائین 0323225
نجف آباد 0331
نشلج 0362334
نصرآبادجرقویه 0312735
نصرآبادکاشان 0362283
نطنز 0362424
نقل /دنگزلو 0322372

نماگرد 0372449
ننادگان 0372442
نهرخلج 0372434
نهضت آبادخوانسار 0372536
نهضت آبادنجف آباد 0332342
نهوج 0362582
نوش آباد 0362282
نوگوران 0335635
نیاسر 0362322
نیستانک نائین 0324267
نیسیان 0362572
نیه 0362446
نیک آباد 0312722
هاردنگ 0335643
هاشم آباد 0312646
هراتمه 0335547
هرمدان 0312223
هرند 0312633
هفتومان 0324452
هماآباد 0324276
همگین 0322274
هنجن 0362445
هنده 0372352
هونجان 0322227
هویه /ریاخون 0335366
وادقان 0362338
وانشان 0372258
ورپشت 0332352
ورزنه 0312648
ورزنه گلپایگان 0372346
ورنامخواست 0334225
ورکان 0362345
ونداده 0312435
ونک 0322336
ویدوج 0362332
ویدوجا 0362343
ویست 0372244
ویلاشهر 0331225
یارند 0362454
یزدانشهر 0331244
یزدل 0362285
کارخانه /ذوب آهن 0335257
کاشان 0361
کامو 0362378

کاهریز 0335654
کاویان 0335344
کبوترآباد 0312266
کته شور/صادق آباد 0335644
کجان 0334264
کجان نائین 0324264
کچوئیه 0335256
کچورستاق /امیران 0362545
کچومثقال 0362542
کرچگان 0335634
کردسفلی 0332348
کردعلیا 0332347
کرسکان 0335357
کره 0322282
کرکوند 0335538
کشه 0362456
کفران /فارفان 0312654
کفرود 0312673
کله /ارمک 0362348
کلهرود 0312536
کلیشاد 0335328
کلیشادرخ 0335642
کمجان 0362432
کمشچه 0312533
کمه 0322362
کمیتک 0372483
کنجدجان 0372342
کنهران 0332346
کهرویه 0322267
کهنگ 0362574
کوشک 0312336
کوشکیچه /بارچان /دستگردمهرآوران 0335556
کوهان 0312287
کوهان نجف آباد 0332366
کوهپایه 0312622
کیفته پادنا 0322365


کد تلفن شهرها ی استان ایلام:

آب انار 0842645
آبدانان 0842622
ارمو 0842534
ارکوازملک شاهی 0842852
اسلام آباد 0842537
انجیره 0842652
ایلام 0841
ایوان غرب 0842323

بان رحمان 0842835
بدره 0842572
بردی 0842784
بلاوه تره سفلی 0842462
پشت قلعه 0842633
پهله زرین آباد 0842772
تخم بلوط سفلی 0842464
ترن 0842356
تلخاب 0842586
جان جان 0842456
جعفرآباد 0842238
چالاب 0842832
چالسرا 0841222
چشمه شیرین 0842583
چشمه کبود 0842237
چم ژاب 0842544
چم کبود 0842642
چنگوله 0842836
چهارمله 0842345
چوار 0842272
خوران 0842348
خورده چشمه 0842436
دره شهر 0842522
دشت چمران 0842552
دشت عباس 0842762
دلفان آباد 0842548
دهلران 0842722
زرانگوش 0842585

زرنه 0842352
زنجیره سفلی 0842432
زنجیره علیا 0842446
زیرتنگ 0842466
ژیور 0842647
سراب 0842337
سراب باغ 0842634
سراب کلان 0842482
سرابله 0842422
سرتنگ مله ماران 0842452
سنگ سفید 0842454
شباب 0842438
شله کش 0842443
شهرستانه 0852442
شهرک /اسلامیه 0842834
شهرک /شهید/کشوری /سرتاف 0842223
شهرک /نبوت 0842342
شهرک /ولیعصر 0842584
شهرک صنعتی /ایلام 0842232
شیخ مکان 0842546
شیراوند 0842457
صالح آباد 0842882
صیدنظری سفلی 0842442
صیدنظری علیا 0842445
عباس آباد 0842535
علی مدد 0842458
قنات آباد 0842486
گچ کوبان 0842582
گلان 0842892
گنبدپیرمحمد 0842864
گنجوان 0842284
گنداب 0842654
لرینی 0842484
لومار 0842472
ماژین 0842532
مهدی آباد 0842227
مهران 0842822
مهرملکشاهی 0842862
مورت 0842282
مورموری 0842637
موسیان 0842752
میدان 0842235
میمه 0842782
هزارانی 0842638
هفت چشمه 0841225
هلسم 0842468
وچکاب 0842644
وحدت آباد 0842538
وردآوردعلیا 0852446
کپنه کران 0842354
کل کل 0842448
کلان 0842343
کلم 0842587
کله جوب 0842347
کهره هلیلان 0842434

کد تلفن شهر های استان بوشهر:

آب پخش 0773482
آب طویل 0772225
آباد 0772524
آبدان 0772825
آبگرمک 0772769
آبکش 0772875
ابوالخیر 0772563
احمدی /دویره 0772232
اخند 0772728
اشکالی 0772534
امام حسن 0772437
انارستان 0772766
اهرم 0772522
باب منیر 0772667
بادوله 0772663
بازوئی 0772525
باشی 0772571
باغان 0772637
باغک 0772533
ببود 0772741
برازجان 0773422
بردخون 0772872
بردستان 0772826
بستانو 0772738
بشیرآباد 0773469
بنارآزادگان 0773495
بنداروز 0773441
بندر/الی 0772823
بندر/بوشهر 0771
بندر/دیر 0772822
بندر/دیلم 0772422
بندر/رستمی 0722564
بندر/ریگ 0772382
بندر/طاهری 0772725
بندر/گناوه 0772322
بندر/کنگان 0772722
بندرگاه 0772233
بندو 0772743
بنه اسماعیل 0772443
بنه گز 0772526
بنیاد 0772666
بنک 0772734
بهمنیارشرقی 0772338
بوحیری 0772633
بوشکان 0773435
بویری 0773492
بیدخون 0772736
بیدو 0772434
پرگانک 0773453
پرک 0772727
پهلوان کشی 0772574
پوزه گاه 0772387
تل اشکی 0772235
تل سرکوب 0773468
تنگ ارم 0773445
تنگمان 0772775
جائینک 0772565
جبرانی 0772829
جتوط 0773467
جزیره /ریگ 0772384
جزیره /شیف 0772234
جم 0772762
جنوب جم 0772774
چارک 0772627
چاه بردی 0772331
چاه پیر 0772536
چاه تلخ شمالی 0772576
چاه خانی 0773428
چاه مبارک 0772724
چاه کوتاه 0772228
چاووشی 0772626
چغارک 0772222
چهاربرج برازجان 0773494
چهاربرج گناوه 0772393
چهارروستائی 0772385
چهارمحال 0772388
چهل ذرعی عجم 0773497
حصار 0772438
خارک /جزیره خارک 0772282
خره 0772744
خلیفه ای 0773484
خورشهاب 0772577
خورموج 0772622
خوشاب 0773437
خیاری 0772538
خیرآباد 0773457
دالکی 0773434
درازی 0772625
دره بان 0772767
درودگاه 0773466
دشتگور 0773491
دشتی اسماعیل خانی 0773487
دلوارساحلی 0772562
ده کهنه /شبانکاره 0773485
دهداران 0773486
دهرودسفلی 0773443
دهرودعلیا 0773451
دوراهک 0772824
دولنگه 0772764
راهدار 0773439
رودشور 0772394
رودفاریاب 0773446
ریز 0772765
زیارت 0773433
زیارت ساحلی 0772665
سربست 0773471
سرقنات 0773473
سرمستان 0772828
سرمل حسینکی 0772231
سرکره 0773432
سعدآباد 0773462
سمل جنوبی 0772527
سنا 0772642
سهموشمالی 0772742
سیاه مکان 0772431
شنبه 0772643
شهنیا 0772873
شورکی 0772531
شول 0773474
شیخیان ماری 0772635
شیرینو 0772729
صیدی 0772779
طلحه 0773448
عالی چنگی 0772569
عالی حسینی 0772532
عالی شهر 0772568
عامری دیلم 0772436
عامری ساحلی 0772567
عربی 0772629
عسلویه 0772726
عطیبه 0773496
عیسوند 0773431
فاریاب 0773436
فخرآوری 0772337
قائدی 0772778
قباکلکی 0772528
قلعه سفید 0773447
گاوسفید 0772391
گرگور 0772575
گلکی 0772539
گماران 0772339
گنخک شیخی 0772636
گندمزار 0772773
گوابین 0772389
گورک دژگاه 0772578
گورک سادات 0772573
لاوررزمی 0772634
لاورساحلی 0772641
لایپه 0773499
لمبدان 0772827
مال قائد 0772324
مال محمود 0772392
محمدآباد 0772632
محمدجمالی 0773489
محمدصالحی 0772332
محمدی 0772386
مغدان 0772877
منطقه ویژه /پارس جنوبی 0772737
میاندشت 0773493
میلک 0773498
نخل تقی 0772732
نظرآقا 0773464
نورآباد 0773421
نوکارمخی 0772236
نی نیزک 0773456
هاله 0772739
هلپه ای 0773472
هلیله 0772226
وحدتیه 0773465
کاکی 0772662
کردوان علیا 0772668
کره بند 0773442
کری 0772579
کلات 0772745
کلل دشتستان 0773452
کلل دشتی 0772628
کلمه 0773444
کناری 0772529
کنارکوه 0772432

کد تلفن شهر های استان تهران:
آئینه ورزان 0221545
آب باریک 0292422
آبسرد 0221552
آبعلی 0221582
آتشگاه 0261439
آجین دوجین 0262454
آدران اسلامشهر 0229458
آدران کرج 0261534
آران 0262447
آردهه 0262444
آرو 0221569
آسارا 0261527
آسور/اندریه /نجفدر/بهان 0221684
آغشت 0262523
آلارد 0229447
آلوئک 0292323
آهارفشم 0221379
آیرین 0229235
آیگان /کلوان 0261522
ابراهیم آباداسلامشهر 0229326
ابراهیم آبادورامین 0292352
احمدآباد/سردرآباد 0262285
احمدآباداوسط ورامین 0292238
احمدآبادمستوفی 0228272
احمدآبادکاشانی 0262439
اخترآباد 0262394
ارجمند 0221672
ارغش آباد 0262399
ارنگه /ابهرک 0261533
اسدآبادچهارباغ 0262368
اسلام آباد 0221559
اسلام آباد/زمان آباد/غنی آباد 0292234
اسلام شهر/شهرک /واوان 0228
اسکمان 0262379
اشتهارد 0262272
اصیل آباد 0262375
افجه 0221437
اقلان تپه 0262458
امامزاده داوود 0221272
امامیه /راحت آباد 0221344
امین آباد 0221642
انجم آباد 0229448
اورین /خیرآباداسلامشهر 0229457
اوشان 0221358
ایپک 0262278
ایرا 0221445
ایگل باغ گل 0221336
اکبرآباد/نسیم شهر 0229435
باباسلمان 0262392
باغ خواص 0292232
باغ کمیش 0221249
باقرآباد 0292213
بردآباد 0262364
برغان کرج 0262467
برگ جهان 0221447
بزج 0262489
بوجان 0221439
بومهن 0221222
بیدگنه 0262372
بکه 0262378
پادگان /پرندک 0229466
پاکدشت 0292302
پورکان 0261535
پیست آبعلی 0221588
پیشوا 0292222
تالیان علاقبندکرج 0262469
تنکمان 0262463
تهران 021
توچال 0292335

تورقوزآباد 0229273
جابان /سرخده 0221556
جاجرود 0221252
جارو 0262284
جلیزجند 0221632
جلیل آباد 0292244
جمال آباد 0292325
جوادآبادورامین 0292402
جوردآرینه 0221595
جوستان /ناریان /دیزان 0262478
جوقین شهریار 0262363
جی 0261537
چاران 0261538
چرمشهر 0292435
چنارغرب 0221593
چندار 0262432
چنگی 0292346
چهاردانگه 0262456
چهل قز 0292344
چیچکلو 0229243
حاجی آباد 0291337
حسن آبادخالصه 0229227
حسن آبادفشاپویه 0229322
حسین خانلو 0262453
حصارامیر 0292332
حصاربن 0221644
حصارحسن بیک 0292428
حصارساتی 0262349
حصارک پائین 0229442
حصارکلک 0292328
حمامک 0292338
خاتون آباد/فرون آباد 0292306
خاتونلر 0262374
خادم آباد 0262323
خانلق 0229343
خاورشهر 0221247
خرمدشت /سیاه سنگ 0221258
خور 0262465
خوروین 0262462
خورین 0292233
خوشنام 0262347
خیرآباد 0229484
دربندسر 0221356
درده سر/کیاسرلات 0261529
درسون آباد 0229265
دماوند/گیلاوند 0221522
دنبلید 0262482
دنگیزک /ابراهیم بیگی 0262525
ده شاد 0262396
دوتویه سفلی 0229272
راشته 0262287
رامجین 0262436
رباط کریم 0229422
رحمانیه 0262282
رزکان 0262393
رستم آباد 0292437
رضی آباد 0262359
رودهن 0221572
رودک 0221348
ریحان آباد 0292237
زان /لومان 0221536
زایگان /لالان 0221332
زرنان 0262336
زرین دشت /انزاها 0221639
زعفرانیه 0262286
زیدشت 0262483
زکی آباد 0262446
سپهر/شهرصنعتی 0262533
سربندان 0221546
سرخاب 0262434
سرخده 0221557
سرگل 0292228
سعیدآباد شهریار 0262365
سعیدآبادهشتگرد 0262468
سعیدآبادورامین 0292247
سلطان آباداسلامشهر 0229432
سلمان آباد 0292426
سلمان آباداسلامشهر 0229325
سله بن 0221637
سنقرآباد 0262437
سنگان 0221274
سولقان 0221262
سوهان /آرموت /کش /لهران /تکیه ناوه 0262488
سیاهکلان 0261449
سیجان 0261536
سیدآباد 0221543
سیرا/پل خواب 0261524
سیف آباد 0262452
سیمین دشتدمون 0221649
سینک /هنزک 0221435
شریف آباد 0292347
شمس آباد 0229338
شمشک /دیزین 0221355
شهرآباد/صفادشت 0262343
شهرآبادفیروزکوه 0221646
شهرجدید/پرند 0229472
شهرجدید/هشتگرد 0262426
شهرستانک 0261525
شهریار 026232
شهرک /اندیشه /فاز1 0262352
شهرک /اندیشه /فاز2 0262354
شهرک /اندیشه /فاز3 0262355
شهرک /اندیشه /فاز4/فاز5 0262334
شهرک /خانه 0229439
شهرک /طالقان کرج 0262472
شهرک /مهندسی /زراعی /هما 0261670
شهرک /ناز 0261680
شهرک جدید/پردیس 0221232
شهرک صنعتی /اشتهارد 0262277
شهرک صنعتی /امیریه /زردبند 0221342
شهرک صنعتی /خاوران 0221244
شهرک صنعتی /عباس آباد 0292342
شهیدآباد 0262344
شیخ حسن 0262522
صالح آباداسلامشهر 0229462
صالح آبادقرچک 0292218
صفرخواجه 0262527
طارند 0292227
طاووسیه 0262438
طرود/سرانزاها 0221634
عرب آبادکوه 0262528
عشق آباد 0292245
علی آبادتپانچه 0229232
علی سید/اقبالیه 0262449
فرخ آباد/زیبادشت 0261688
فردوس 0262346
فشم 0221322
فشند/کوشک زر 0262466
فشندک 0262477
فیروزآبادده خیر 0229268
فیروزبهرام اسلامشهر 0229223
فیروزکوه 0221622
فیلستان 0292336

قارپوزآباد 0262459
قاسم آباد/حاجی آباد 0262455
قاسم آباد/شورآباد 0229245
قاسم آباد شهریار /صباشهر0262362
قاسم آبادکهریزک 0229254
قرچک /زیباشهر 0292212
قرمزتپه 0292353
قلعه بلند 0292425
قلعه حسنخان /شهرقدس 0262382
قلعه خواجه 0292427
قلعه میر 0229446
قلعه نواملاک 0292337
قلعه نوخالصه /طالب آباد/چاله ترخان 0292235
قمصراسلامشهر 0229263
قمی آباد 0292322
قوچ حصار/اسماعیل آباد 0229262
قوهه 0262448
قیام دشت 0292343
قیصرآباد 0229275
گچسر 0261528
گرم آبسرد 0221537
گرمابدر 0221334
گرمدره 0261610
گل تپه ورامین 0292236
گل خندان 0221228
گلاهک 0221584
گلندوک /لواسان کوچک 0221452
گلوکان 0221338
گوران 0262485
لزور 0221682
لشگرآباد 0262445
لواسان بزرگ 0221422
ماهدشت /مردآباد 0262238
محمدآباد/محمدشهر/مشکین دشت 0261620
محمدآباد/ولی آبادقرچک 0292219
محمدآبادعربهاورامین 0292424
محمدآباد ویره شهریار 0262376
محمدیه اسلامشهر 0229344
مرادتپه 0262283
مرتضی گرد 0229258
مرکزموبایل تهران 091121
مرکزموبایل دوم تهران 091122
مرکزموبایل کرج 091126
مشاع 0221564
معین آباد 0292246
ملارد 0262366
ملک آباد 0262526
منجیل آباد 0229445
منگلان 0262484
مهرآباد 0221575
مورود 0261523
مومج 0221542
میر 0262486
میگون 0221353
نجف آبادطغان 0292433
نجم آباد 0262537
نسا 0261526
نصیرآباد شهریار 0262395
نصیرآبادقاجار 0229465
نظرآباد 0262532
نیکنام ده 0221443
هرانده 0221652
هشتگرد/ساوجبلاغ 0262422
هفتجوی کرج 0262342
همه سین 0221242
هیو 0262464
وادان 0221566
ورامین 0291
وردیج /واریش 0262257

وسکاره 0221576
وشته 0262474
ولایت رود 0261521
ولدآباد 0261630
ولیان 0262457
وهن آباد 0229342
یبارک کرج 0262345
ینگی امام 0262435
یوسف آبادصیرفی 0262377
یوسف آبادقوام 0262358
یوسف رضا 0292242
کاشانک /مرجان آباد 0229236
کتالان 0221635
کرج 0261
کردان 0262433

کردزار 0262373
کرشت 0221255
کرود 0262479
کریم آباد 0292345
کشار/علیا/سفلی 0221277
کلان رسنان 0221465
کلین خالصه 0292324
کمال آباد/کمال شهر 0261470
کمردصنعتی 0221226
کندر 0261532
کندعلیا 0221473
کهریزک 0229252
کیلان کوهان /ساران 0221532

کد تلفن شهر های استان چهار محال و بختیاری:

آقبلاغ 0382485
آلونی 0382552
آلیکوه 0382626
آورگان 0382475
ابواسحاق 0382592
ارجنک 0382223
اردل شهرکرد 0382622
ارمند 0382545
اسدآباد 0382344
امام قیس 0382467
امامزاده /دستگرد 0382287
امیدآباد 0382744
ایرانچه 0382276
باباحیدر 0382737
بارده 0382378
باغ انارمیلاس 0382546
باغ بهزاد 0382558
برجوئی 0382666
بردبر 0382556
بروجن 0382422
بلداجی 0382464
بن 0382372
بوگر 0382533
بیدله 0382536
بیژگرد 0382477
پیربلوط 0382224
تشنیز 0382296
تومانک 0382388
جغدان 0382636
جوانمردی 0382568
جونقان 0382746
چله گاه 0382549
چلیچه 0382757
چم چنگ 0382358
چم خلیفه 0382359
چم زین /چلیوان 0382366
چم عالی 0382365
چم کاکا/دشتی 0382369
چمن بید 0382535
چمن گلی 0382782
چنارمحمودی 0382567
چهراز 0382652
حاجی آباد 0382286
حسین آباد 0382486
حیدری 0382385
خراجی 0382292
خوی 0382327
خیرآباد 0382277
دزک 0382285
دستنا 0382288
دشت پاگرد 0382587
دشت زرین 0382775
دشتک 0382634
ده صحرا 0382557
ده کهنه رویگر 0382648
دهنوبروجن 0382432
دهنوگرگ اله 0382537
دهنومیلاس 0382534
دهنوکوهرنگ 0382772
دوراهان 0382483
دورک اناری 0382644
رستم آباد 0382628
زوردگان 0382278
سامان 0382352
سرتشنیز 0382293
سرچاه 0382633
سرخون 0382662
سردشت 0382529
سرمور/ممسنی 0382656
سفیددشت 0382456
سلح چین 0382564
سندگان 0382586
سهل آباد/ده سوخته 0382594
سوادجان 0382363
سوده جان 0382346
سورشجان 0382322
سورک 0382274
سولیجان 0382487
سونک 0382547
سیبک 0382468
سیف آباد 0382482
شلمزار 0382262
شمس آباد 0382258
شهریار 0382588
شهرکرد/چالشتر 0381
شوراب 0382368
شوراب کبیر 0382361
شیخ شعبان 0382376
طاقانک 0382248
عیسی آباد 0382736
فارسان /کران 0382722
فرادنبه 0382452

فرخ شهر 0382242
فیل آباد 0382752
قلعه تک 0382265
قلعه رشید 0382643
قلعه میکلا 0382275
گرمدره 0382362
گشنیزجان 0382294
گل سفید/دوپلان 0382646
گلوگرد 0382476
گنج /گرداب 0382593
گندمان 0382462
گندمکار 0382672
گهرو 0382268
گوشه /چغاهست 0382742
گوشکی 0382566
لارک 0382386
لردگان 0382522
لیرابی 0382654

مارکده /قوچان 0382356
مال خلیفه 0382582
مرادان 0382554
مرغملک 0382328
مصطفی آباد 0382343
معمور 0382539
منج /مشکدوزان 0382543
منجرمویی 0382542
مورچگان 0382473
میهه 0382773
ناغان 0382637
ناغان لردگان 0382548
نافج 0382272
نصیرآباد 0382478
نقنه 0382434
هارونی 0382336
هرچگان 0382383
هفشجان 0382257
هلوسعد 0382667
هوره 0382364
وانان 0382342
وردنجان 0382384
یاسه چاه 0382392
یان چشمه 0382377
یونکی 0382585
کاج 0382632

کاهکش 0382367
کردشامی 0382474
کلبی بک 0382484
کنارک شهرکرد 0382472
کهیان 0382532
کوهرنگ 0382762

کد تلفن شهر های استان خراسان:

آب جهان /رهورد 0582377
آبرود 0532224
آبقه 0529429
آبگرم 0512279
آبگرک 0582247
آبیز 0562562
آبینه 0529489
آزاده ده 0529326
آزادوار 0572573
آسو 0562229
آشخانه 0585422
آفریز 0562546
آق کاریز 0582242
آلماجوق 0582236
آمند/قره قانلو 0585448
آهنگ 0535623
آواز 0562335
آیسک 0535824
ابارش 0572228
ابدال آباد 0529238
ابراهیم آبادتربت حیدریه 0532744
ابراهیم آبادمشهد 0512536
ابوچناری 0572569
احمدآباد 0552429
احمدآبادآستانه 0532627
احمدآبادتربت جام 0529222
احمدآبادخواف 0532427
احمدآبادسرجام 0512629
احمدآبادقوچان 0582671
احمدآبادمحولات 0532681
اخلمد 0582636
اردمه 0552425
اردوغشن 0552337
اردکول 0562571
ارزنه 0529484
ارسک 0535324
ارغا 0532777
ارگ نوجوی 0572538
اره /آبمال 0512325
ارکان 0585225
ازغند 0532684
اسپید 0572784
استاد 0585453
استای 0529433
استیر 0572234
اسجیل 0582667
اسحاق آبادتربت حیدریه 0532856
اسحاق آبادنیشابور 0552328
اسدآبادبیرجند 0562322
اسدآبادخواف 0532571
اسدآباددربندی 0529438
اسدآبادرخ 0532334
اسدآبادنهبندان 0562629
اسطرخی 0582437
اسفاد 0562568
اسفدن 0562565
اسفراین 0572722
اسفشاد 0562543
اسفیدان بجنورد 0585222
اسفیوخ 0532229
اسلام آبادبجنورد 0585438
اسلام آبادبیرجند 0562537
اسلام آبادتربت حیدریه 0532747
اسلام آبادقوچان 0582442
اسلامیه 0534229
افچنگ 0572222
افرینه لرستان 0663432
افین 0562549
الست 0572778
النگ امان آباد 0512367
اله آباد 0582443
امام /تقی 0512359
امام قلی 0582374
امان آباد 0552459
امرغان سفلی 0512228
امغان 0529247
امیرآباد 0561225
امیرآباد بجنورد 0585346
انابد 0532726
انارستانک /خانیک برون 0535241
انداد 0512268
انداده 0572532
اوارشک 0512356
اوجان 0562242
ایرج 0572734
ایزی 0572223
اینچه سفلی 0585443
اینچه علیا 0585456
ایوربجنورد 0585342
ایورتربت حیدریه 0532883
اکبرآبادرشتخوار 0532646
بابل الحکم 0532734
باجگیران 0582372
باخرز 0529482
بار 0552455
بارنجگان 0562572
بازارقارناس 0585437
باسفر 0532632
باشتین 0572426
باغجر 0572232
باغچق 0585228
باغستان 0535232
باغشن 0552332
باغشن کچ 0552226
باغلق 0585535
بام 0572773
بایگ 0532282
بتو 0552467
بجد 0562221
بجدن /بژدن 0572379
بجستان 0535622
بجنورد 0584
بدرانلو 0585231

برآباد 0532525
براکوه 0532639
برج /بزنج 0572736
برجک 0532755
بردسکن 0532722
برزل آباد/رضاآباد 0582444
برزنون 0552523
برس 0532328
برغمد 0572525
برقبان 0572621
برود/علی آباد 0529254
برون 0535235
بزد 0529234
بزق 0552426
بزن آباد 0562558
بزنگان 0512563
بسطاق 0535831
بسکاباد 0562527
بشرآباد 0552228
بشرویه 0535322
بشنیج 0552233
بغداده 0535829
بقمج 0582626
بلقان آباد 0572628
بمرود 0562566
بندان 0562628
بنی تاک 0529321
بهدادین 0532531
بهمن آباد 0562569
بهکده رضوی 0585444
بوربور 0585248
بورنگ 0562334
بوری آباد 0532227
بوژآباد 0552242
بوژان 0552235
بوژمهران 0552336
بیاس آباد 0532573
بیچند 0562626
بیدخت 0535733
بیدسکان 0535233
بیدوی 0532393
بیدک 0585229
بیرجند 0561
بیزه 0572425
بیگ نظر 0582238
بیگان 0582465
بیمرغ 0535742
بیناباج 0562551
بیهود 0562538
پخت 0562365
پرسه سو 0585537
پرمه /فارمد 0512264
پس کمر 0512565
پشته 0529434
پطرو 0532222
پل بند 0529432
پهنائی 0562536
پیرشهید 0582436
پیش بر 0562557
پیش قلعه 0585428
تاتار 0585259
تاج الدین 0582526
تازه قلعه 0585528
تام میرزاحسن 0512532
تایباد 0529422
تبادکان 0512251
تپه سلام 0512355
تپه میراحمد 0512531
تخته جان 0562331
تربت جام 0528
تربت حیدریه 0531
تربقان 0532848

تقی آباد 0512332
تلخ بخش 0532329
تندک 0572375
تنگل شورعلیا 0512328
تنورچه 0532892
توی 0572733
تیتکانلو 0582225
تیزآب 0532435
تیغاب 0562553
تیغدر 0562552
تیمنک 0529253
تکمار 0532788
جابوز 0532778
جاجرم 0585322
جاغرق 0512425
جردوی 0532843
جزین 0535626
جشن آباد 0582545
جعفرآبادتربت جام 0529243
جعفرآبادزاوه 0532398
جعفرآبادقوچان 0582336
جعفرآبادکاشمر 0532783
جغتای 0572562
جلال آباد 0532751
جنت آبادتربت جام 0529325
جنت آبادتربت حیدریه 0532633
جنت آبادمحولات 0532693
جنگل 0532624
جهان 0572785
جوادیه 0532332
جوزان /شیرزن 0582375
جوزقان 0529437
جیزآباد 0529483
جیلو 0552231
جیم آباد 0512353
چاپشلو 0582582
چاج 0562236
چاه دراز 0562665
چاهشک 0512429
چاهک موسویه 0562532
چخماق 0532374
چخماقلو 0585441
چرمشهر 0512255
چرمه 0535828
چرو 0572632
چری 0582226
چشام 0572434
چشمه گل 0529244
چمن آباد 0532428
چمن بید 0585433
چنار 0532687
چناران بجنورد 0585223
چناران قوچان 0582622
چناران نیشابور 0552334
چنارمشهد 0512276
چنشت 0562363
چهاربرج سبزوار 0572737
چهاربرج مشهد 0512248
چهاربرجی 0529446
چهاربید 0585344
چهارده 0532437
چهارفرسخ 0562632
چهچهه /پائین ده 0512227
چهل حصار 0572741
چیتگر 0582246
چکنه سفلی 0582392
حاجی آبادبیرجند 0562563
حاجی آبادفردوس 0535731
حاجی آبادنیشابور 0552325
حارث آباد 0572226
حسن آبادبردسکن 0532743
حسن آبادتربت جام 0529245
حسن آبادقوچان 0582251
حسن آبادمحولات 0532685
حسین آباد/رحیم خان 0572578
حسین آبادجنگل 0552428
حسین آبادسرجام 0512361
حسین آبادقوچان 0582435
حسین آبادمشهد 0512238
حصار/گرمخان 0585226
حصارتربت حیدریه 0532285
حصارسرخ /سرآسیاب سوران 0512432
حصارمشهد 0512426
حصارنیشابور 0552324
حوض سرخ 0532236
حکم آباد 0572524
حکیم آباد 0582638
خالدآباد 0572743
خانلق 0552462
خانیک 0535734
خانکوک 0535236
خراشاد 0562223
خراشاه 0572343
خرق 0582227
خرگرد 0532434
خرم /عمادیه 0532342
خرم آبادتربت جام 0529241
خرم آبادسبزوار 0572537
خرم دره 0585432
خروعلیا 0552326
خسروجرد 0572224
خشک 0562544
خضری 0562534
خلیل آباد 0532772
خمارتاش 0582243
خنگ 0562237
خواف 0532422
خوان شرف 0562625

خور 0562427
خور/بیجورد 0532753
خوسف 0562422
خوشین 0572729
خیرآبادتایباد 0529436
خیرآبادتربت جام 0529223
خیرآبادتربت حیدریه 0532688
داشلی قلعه 0585529
داغیان 0582235
دافی 0532343
داورزن 0572422
داوودلی 0582248
درح 0562364
درخش 0562323
دررود 0552323
درزآب 0535633
درغانلو 0585255
درفک 0572634
درق 0585335
درگز 0582522
درمیان 0562324
درونه 0532737

درکش 0585455
دستجرد 0572782
دستجردآقابزرگ 0552341
دستگرد 0562329
دشت جاجرم 0585337
ده امام 0572565
ده پائین 0532228
دهرود 0511242
دهشک 0562542
دهگاه 0585247
دهلوتلخی 0532387
دهنه اجاق 0572774
دهنه شیرین 0572776
دهک 0562663
دوحصاران 0535833
دوست آباد 0535834
دوغ آباد 0532676
دوغائی 0582231
دولت آبادتربت جام 0529256
دولت آبادتربت حیدریه 0532372
دولت آبادرشتخوار 0532629
دولت آبادسبزوار 0572225
دولت آبادقوچان 0582635
دویدخ 0585531
دوین /چنارسوخته مشهد 0512223
دوین قوچان 0582434
دیزادیز 0582229
دیزباد 0512252
دیزبادعلیا 0552339
دیسفان 0535741
رئیسی 0552431
رادکان 0582627
راز 0585522
راستقان 0585527
رامشین 0572547
راه چمن 0572566
رباط جز 0572623
رباط سرپوش 0572231
رباط سفید 0512366
رباط سمنگان 0529224
رباط سنگ 0532322
رباط قره بیل 0585345
رباط قوچان 0582373
رحمت آباد 0529231
رخنه گل 0512667
رزداب 0532429
رزق آباد 0532842
رسالت 0585431
رشتخوار 0532622
رقه 0535325
رهن 0535748
رهن کاریز/کفکی 0552464
روئین 0572727
رواخ 0572777
روچی 0535738
رودمعجن 0532286
روشناوند 0535747
روم 0562525
رونج 0529239
ریاب 0535746
ریوش 0532882
ریوند 0572429
رکن آباد 0532735
زاوه 0532375
زاوین 0512274
زرد 0585429
زرق آباد 0572732
زرقان 0572564
زرمهر 0532689
زشک 0512435
زمند 0572575
زهان 0562548
زوارم 0582432
زورآباد 0572534
زول 0562529
زیارت 0582433
زیبد 0535735
زیدانلو 0582244
زیرک آباد 0532729
زین آباد 0535632
ژرف 0532362
سارمران 0572735
ساق 0532382
ساقی بیک 0552528
سالارآباد 0512331
سبزوار 0571
سده بیرجند 0562533

سده تربت حیدریه 0532433
سرآسیاب 0582664
سرایان 0535822
سربالا 0532327
سربیشه 0562362
سرچاه 0552524
سرچاه تازیان 0562342
سرچشمه /هانوزی 0585244
سرحوضک 0532845
سرخس 0512522
سردق 0535625
سرغایه 0512362
سرند 0535238
سرهنگ 0532335
سروآباد/بازمرگی 0512269
سریده 0535629
سرک 0582639
سست 0572739
سعادت آباد 0532635
سعدالدین 0532776
سفیدسنگ 0512664
سقی 0535739
سلامه 0532432
سلطان آبادتربت حیدریه 0532325
سلطان آبادسبزوار 0572622
سلطان آبادمشهد 0512358
سلطان میدان 0552525
سلمان /خلیل آباد 0532431
سلوگرد 0582668
سلولی 0585238
سلیمانی 0552454
سمیع آباد 0529235
سنجد 0582466
سنخواست 0572338
سنگ بست 0512624
سنگان بالاتربت حیدریه 0532626
سنگان پائین تربت حیدریه 0532522
سنگر 0512533
سنگل آباد 0532234
سنو 0535744
سه قلعه 0535826
سهل آباد 0532386
سوخسوهاشم 0585532
سیدآبادسبزوار 0572629
سیدآبادقوچان 0582628
سیدآبادنیشابور 0552232
سیدال 0562631
سیر 0532733
سیف آباد 0532749
سیوجان 0562424
سیوکی 0532225
شاخن 0562226
شاداب 0552223
شادمهر 0532683
شامگان 0572373
شاندیز 0512428
شاهرخت 0562564
شاهین علیا 0532395
ششتمد 0572372
شعبه 0532644
شفیع 0582228
شفیع آباد 0532727
شم آباد 0572626
شمس آباد 0532691
شهرآباد 0532728
شهرآبادنیروی هوائی 0585446
شهرآبادکرد 0585439
شهرستانک 0572568
شهرطوس 0512267
شهرفیروزه 0552452
شهرک /امام /خمینی 0535323
شهرک /امام /رضا 0582438
شهرک /امام /سجاد 0582439
شهرک /رضوی 0512322
شهرک /قدس 0562545
شهرک صنعتی /سبزوار 0572233
شهرک صنعتی /طوس 0511541
شهرک صنعتی /کاویان 0512254
شهرک صنعتی /کلات 0512275
شهرکهنه 0582222
شهن آباد 0532385
شهوار 0532397
شوراب 0552457
شیرتپه 0512527
شیرخان 0572631
شیروان 0582422
شیرک ساجی 0562556

شیلیگان 0582564
صالح آباد 0529322
صدخرو 0572432
صفی آبادتربت حیدریه 0532377
صفی آبادسبزوار 0572772
صمدیه 0552423
صنوبر 0532223
طارق 0562664
طبر 0585334
طبس 0572627
طبس مسینا 0562325
طبسین 0562627
طرسک 0672377
طرق 0532888
طرقبه 0512422
طوس 0512266
ظاهرآباد 0532745
عارف آباد 0532855
عباس آباد 0572536
عباس آبادتربت حیدریه 0532634
عبدل آبادتربت حیدریه 0532677
عبدل آبادسبزوار 0572572
عبدل آبادنیشابور 0552338
عبس آباد 0532636
عزیزآباد 0572382
عسگریه 0512229
عشرت آباد/ممرآباد 0532841
عشق آبادبجنورد 0585445
عشق آبادمشهد 0512628
عشق آبادنیشابور 0552422
عظیم آباد 0532739
علاقه 0532337
علی آبادبجنورد 0585233
علی آباددامن 0532638
علی آبادسیاسک 0512265
علی آبادعلیا 0532694
علی آبادقوچان 0582237
علی آبادکشمر 0532736
علی زینل 0582241
علیک 0532381
عمارت 0582232
غلامان 0585524
غنی آباد 0535327
فاردق 0532645
فاروج 0582322
فایندر 0532436
فتح آبادتربت حیدریه 0532625
فتح آبادفردوس 0535234
فجرآباد 0582448
فخرآبادتربت حیدریه 0532331
فخرآبادفردوس 0535627
فدافن 0532844
فدرد 0532221
فدشک 0562426
فدیشه 0552427
فراشیان 0572567
فرخان 0582234
فرخد 0512202
فرخک 0552224
فردوس 0534
فرشه 0532851
فرگ 0532854
فرمان آباد 0529431
فرهادگرد 0512627
فریزی 0582663
فریمان 0512622
فریمانه 0572571
فسنقر 0572227
فلارگ /بزقنچ 0562235
فندخت 0562567
فورگ 0562332
فیض آبادتربت حیدریه 0532672
فیض آبادسبزوار 0572438
قائن 0562522
قارضی 0572783
قازقان 0512327
قاسم آباد 0532572
قاسم آبادبزرگ 0512363
قاسم آباددهنه 0552433
قاضی 0585426
قدمگاه 0552322
قره قویونلو 0582527
قزل قارشی 0572526
قزلر 0585457
قطن آباد 0552227
قلعه آقاحسن 0532378
قلعه باخزر 0529486
قلعه بالا 0532847
قلعه حسن 0582467
قلعه سرخ 0529236
قلعه شیر 0529246
قلعه گک 0529228
قلعه نو 0512626
قلعه نورودآب 0572822
قلعه نوشفیع آباد 0572533
قلعه نوصفی آباد 0532391
قلعه نوکلات 0512281
قلعه نی 0532389
قلندرآباد 0512662
قله زو 0512273
قنبرباغی 0572779
قوچ پلنگ 0532857
قوچان 0581
قوژدتربت حیدریه 0532852
قوژدفردوس 0535745
قوش خزاعی 0512526
قوش عظیم 0512525
قوشنجان 0552222
قومنجان 0562531
قیاص آباد 0582629
گازار 0562227
گبودان 0532732
گرماب تربت حیدریه 0532336
گرماب نیشابور 0552453
گرمه 0585325
گرو 0512277
گریمنج 0562559
گرینه 0552335
گریوان 0585224
گزیک 0562326
گزکوه 0582325
گستج 0535239
گسک 0562239
گل 0562425
گلبهار 0582632
گلبو 0552424
گلسرا 0532363
گلمکان 0582633
گلی 0585232
گلیان /حصارپهلوانلو 0582441
گمرک دوغارون 0529427
گناباد 0535722
گنبدلی 0512529
گوارشک 0512261
گوش لاغر 0529323
گیسور 0535743
گیفان 0585525
گیو 0562366
لائین نو 0512263
لطف آبادقوچان 0582562
لطف آبادنیشابور 0552237
لنگر 0585239
لنگرعزیزآباد 0585435
لوجلی 0582462
ماریان 0512234
ماژان 0562428
مایوان 0582224
مجتمع /فولاد/آبقو 0552225
مچ 0572376
محسن آباد 0552342
محمدآبادبجنورد 0585427
محمدآبادتربت جام 0529255
محمدآبادتربت حیدریه 0532628
محمدآبادشوقان 0585332
محمدآبادعلیا 0562539
محمدآبادگفت 0572574
محمودآباد 0529226
محمودآبادعلیا 0529229
محمودی 0572742
مختاران 0562238
مرغزار 0532384
مرندیز 0535628
مرکزموبایل مشهد 091151
مزار 0535635
مزداب 0562232
مزداوند 0512562
مزرج 0582223
مزینان 0572433
مژن آباد 0532529
مشهد 0511
مشهدریزه 0529428

مشکان 0572624
مصعبی 0535827
مظفرآباد 0532738
معدن /سفلی /و/علیا 0552463
معدن سنگان 0532527
معدن قلعه زری 0562433
مغان 0512438
مقصودآباد 0582239
مقیسه 0572435
ملک آبادتربت حیدریه 0532643
ملک آبادمشهد 0512352
منصوری 0535634
مهدی آبادرشتخوار 0532631
مهدی آبادکاشمر 0532782
مهر 0572423
مهرآباد 0532438
مهران کوشک 0535237
مهمانک 0585425
مهموئی 0562228
مهنان 0585234
مهنه 0532682
مهوید 0535231
موچنان 0582637
مود 0562222
موسی آباد 0529248
مومن آباد 0529242
میامی 0512326
میاندهی 0532697
میرآباد 0552229
میریک 0562231
نامق 0532889
نامن 0572424
نای 0532849
نجف 0585436
نجف آباد 0582327
نریمانی 0512354
نسر 0532324
نشتیفان 0532526
نصرآباد 0529232
نصرالدین 0562343
نصیرآباد 0532388
نقاب /معصوم آباد 0562423
نقاب تربت حیدریه 0532779
نقاب سبزوار 0572522
نقندر 0512427
نهبندان 0562622
نوبهار 0582669
نوخندان 0582542
نوده انقلاب 0572625
نوده بام 0572775
نوده پشنگ 0535749
نوده تربت جام 0529252
نوده چناران 0585227
نوروزآباد 0552238
نوزاد 0562328
نوسرانومیری 0552522
نوغاب 0562327
نوغاب پسکوه 0562554
نوفرست 0562224
نوق تربت حیدریه 0532637
نوق فردوس 0535631
نیازآباد 0532528
نیرآباد/توزنده جان کهنه 0552466
نیشابور 0551
نیل آباد 0529227
هدک /سربرج 0532752
هفت خانه 0532787
همت آبادتربت جام 0529481
همت آبادتربت حیدریه 0532686
همت آبادزمانی 0552461
همت آبادشهرگهنه 0552456
هندولان 0562338
واشان 0562244
ورزگ 0562528
ویرانی 0512437
یادگار 0529251
یاس تپه 0512535
یاقوتین 0529233
یام 0582329
یحیی آباد 0572384
یدک 0582233
ینگه قلعه 0582463
ینگه قلعه /شمس 0552458
یونسی 0535624
یکه سعود 0585526
کاخک 0535737
کارخانه /قند/فریمان 0512625
کارخانه /قندجوین 0572529
کاریز 0529426
کاریزمحمدجان 0512665
کاریزنو 0529225
کاریزک ناگهانی 0532376
کاریزکهندل 0529327
کاستان 0585452
کاشمر 0532822
کاظم آباد 0532741
کال چغوکی 0512368
کال زرکش 0512257
کامه علیا 0532232
کاهه 0532785
کاهوچناران 0582666
کاهودرگز 0582528
کاهیچه 0532379
کبودان /همایون 0562555
کت 0532641
کته شمشیرسفلی 0512666
کته شمشیرعلیا 0512668
کچولی 0512534
کدکن 0532323
کراب 0572235
کرات 0529435
کردیان 0529493
کرغند 0562547
کرف 0585336
کرند 0535326
کریمو 0535832
کریک 0585442
کسرینه 0532853
کسکن 0572236
کشانک 0585434
کشک آباد 0585451
کشکک 0532394
کلات سبزوار 0572731
کلات فردوس 0535736
کلات نادر 0512272
کلاته اله نظر 0512538
کلاته بزرگ 0529249
کلاته چنار 0585458
کلاته شادی 0532781
کلاته عرب 0572527
کلاته ملامحمد 0582376
کلاته میمری 0572528
کلاته نو 0532746
کلانتر/کیکانلو 0585447
کمیز 0572431
کندر 0532775
کندکلی 0512528
کنگ علیا 0532392
کنویس 0512258
کنک 0512436
کهنه 0572576
کوران ترکیه 0582326
کورده 0512245
کوسه /الخالص 0582464
کوشه 0532725
کوشکی /جوشقان 0572738
کوشکی ترکمن 0585459
کوشکی کیکانلو 0585449
کیذور 0572374
کد تلفن شهرها ی استان خوزستان:
 

آب گرمک علیا 0612652
آبادان 0631
آبژدان 0682265

آسیاب 0652328
آغاجاری 0672322
آلبوعفری 0612448
ابوالعباس 0692436
ابوشانک 0632234
ابوصدرین 0632279
ابیتر 0642569
احمدمولا 0642575
ارمش 0672533
اروندکنار 0632272
اسدآباد 0672248
اسلام آباددزفول 0642257
اسلام آبادعلیا 0672252
اسلام آبادمسجدسلیمان 0682263
الباجی 0612252
الهائی 0612226
ام الطمیر 0612242
امامزاده /عبداله 0652427
امیدیه 0652322
امیرالمومنین 0652334
انجیرک 0642253
اندیمشک 0642422
اهواز 0611
ایذه 06235
بارانگرد 0692434
بازارچه مرزی /شلمچه 0632431
باصدی 0692238
باغملک 0692422
بدرانی 0632334
برآفتاب 0692483
بردیه یک 0612442
بروایه یوسف 0612269
بستان 0612522
بلادیه 0642271
بلوارناظر 0642442
بندبال 0642268
بندر/ماهشهر 0652232
بنه رحیمه 0642576
بنوت بالا 0642266
بهبهان 0671
بهر 0612254
بوزی 0632333
بیت صیوان 0692245
بیت واوی 0612274
بیدروبه 0642453
پایانه /بندر/امام /خمینی 0652264
پایگاه /پنجم شکاری 0692267
پتک جلالی 0692473
پسکره 692482
پشت پیون 06229
پیرآباد 0672233
ترکالکی 0612682
تل گوینه 0672261
تنگه مرکزی 0632232
تکیه 0692439
ثوامر 0632236
جااردو 0642455
جاته 0642256
جایزان 0672522
جریه سیدمحمد 0642545
جزیره /مینو 0632472
جسانیه بزرگ 0612236
جفال 0632332
جلالیه 0612446
جلیزه حنظله 0612454
جلیزیه رضا 0612452
جنت مکان 0612676
جنگیه /عمیره 0611526
جولکی 0672532
چاه سالم 0652326
چغامیش 0642262
چگارمان 0682422
چلچلک 0692437
چم 0672268
چم خلف عیسی 0652424
چمگلک 0642437
چمیان 0612273
چنارستان 06261
چوئبده 0632244
حسام آباد 0612651
حسین غلیم 0642581
حسینیه 0642452
حفارشرقی 0632432
حمیدیه 0612222
خرمشهر 0632422
خسرج راضی حمد 0642579
خشان 0642546
خلف مسلم 0642539
خنافره 0632337
خویس 0642563
دارخوین 0632335
دره نی 0692484
درونک 0672267
دریسیه سفلی 0632354
دزفول 0641
دغاغله 0612232
ده صفر 0672535
ده ملا 0652425
ده کهنه موزرم 0692563
ده کیان 0692564
دهدز 0692562
دهکده 0612225
دوبندار 0642443
دودانگه 0672244
دوراهی اسلام آباد 0692475
دوکوهه 0642445
دیلم 0612646
راسوند 0692533
رامشیر 0692262
رامهرمز 0691
رده سادات 0632235
رستم آباد 0692242
رضاآباد/عوض آباد 0682225
رفیع 0612464
رمیله 0692266
رودزرد 0692325
زرگان /ابوفاضل 0612326
زویه 2 0612647
زیدون 0672262
سادات حسینی /ملاح 0692567
ساریه 0612445
سالمی 0632344
سددز 0642444
سدشاور 0642582
سربندر 0651
سرحانی 0692474
سردارآباد 0612644
سردشت دزفول 0642322
سرگچ 0682424
سرله 0692479
سلطان آباد 0692232
سماله 0612687
سمیده 0612466
سوسنگرد 0612422
سویدانی 0612449
سویره 0652332
سیاه منصور 0642246
سید/حسین /موسوی /نور 0612259
سیدرضی 0642534
سیدعباس 0642566
شادگان 0632322
شلیلی بزرگ 0612639
شهروئی 0672234
شهرک /آزادی 0642435
شهرک /ابوذرغفاری 0642524
شهرک /امام /حسین /صفی آباد 0642243
شهرک /امام خمینی دزفول 0642247
شهرک /انقلاب 0642248
شهرک /بنه حاجات 0642273
شهرک /بهرام 0642535
شهرک /توحید/شهرک /شمس آباد 0642244
شهرک /حربن ریاحی 0642572
شهرک /حمزه 0642225
شهرک /خیبر 0642258
شهرک /سلمان 0642532
شهرک /سیدنور 0642264
شهرک /شهید/اسدپور 0682426
شهرک /شهید/بهشتی اهواز 0612634
شهرک /شهید/بهشتی دزفول 0642272
شهرک /شهید/چمران شوشتر 0612677
شهرک /شهید/چمران ماهشهر 0652242
شهرک /شهید/رجائی 0612632
شهرک /شهید/شرافت 0612645
شهرک /شهید/محمدی 0612685
شهرک /شهید/مدنی /دزفول 0642438
شهرک /شهید/مدنی /سربندر 0652263
شهرک /شهید/مطهری 0642263
شهرک /شهید/منتظری 0642242
شهرک /شهید/کریمی 0642254
شهرک /طالقانی 06248
شهرک /طالقانی دزفول 0642232
شهرک /طالقانی ماهشهر 0652426
شهرک /عدالت 0642238
شهرک /محمدبن جعفر 0642227
شهرک /مسلم بن عقیل 0642567
شهرک /مهاجرین 0642255
شهرک /نورمحمدی 0612637
شهرک /وحدت 0672251
شهرک صنعتی /الباجی 0612266
شهرک صنعتی /خرمشهر 0632452
شوش /عمله سیف /شهرک /شهید/دانش 0642522
شوشتر 0612622
شیبان 0612327

شیخ زهراو 0612239
شیخ صالح 0612451
شیخ علی اصغر 0642568
شیرین آب 0642325
صالح داوود 0642544
صالح مشطط 0642543
صفحه 2 0612279
صیدون 0692472
طراح سیدعلی 0612229
طره بخاخ 0632245
طره خضر 0632238
ططرآباد 0682329
طلاور 0692476
عبدالخان 0642562
عبودی 0632347
عرب اسد 0612649
عرب حسن 0612636
عشاره بزرگ 0612283
علی آباد 0642439
عوده 0612249
عین دو 0611380
غوابش 0612455
غیزانیه بزرگ 0612248
غیزانیه کوچک 0612247
قالندعلیا 0672246
قلعه تل 0692432
قلعه چنعان 0611527
قلعه خواجه 0682262
قلعه شمس آباد 0642265
قلعه لور 0642432
قلعه کعبی 0672264
گبیریک 0612256
گتوند 0612672
گچ گرسا 0682326
گرگرعلیا 0652245
گروه /پدافندهوائی 0672255
گلگه دره یک 0642454
گلگیر 0682223
گمبوعه بزرگ 0612255
گوریه 0612642
لالب 0692438
لالی 0682322
لران 0692435
لنگر 0612648
لنگیرات 0672265
مالک اشتر 0642577
مالکیه 0612447
مجتمع /پتروشیمی /بندر/امام /خمینی 0652255
مجتمع /پتروشیمی /رازی سربندر 0652266
مربچه 0692236
مرعی 0612444
مرکزموبایل اهواز 091161
مزرعه یک 0642578
مسجدسلیمان 0681
مشراگه 0692268
مشهدتشان 0672237
ملاثانی اهواز 0612322
منازل سازمانی /دشت آزادگان 0612263
منصوریه 0672235

منطقه اقتصادی /بندر/امام /خمینی 0652262
منیوحی /ابوخضراوی 0632275
مهدی آباد 0612643
میان آب دزفول 0642565
میانکوه 0652325
میداوودسفلی 0692433
ناصرآباد 0652428
نهرمسلم 0632342
نهرمضیف 0632352
هفت تپه 0642234
هفت چشمه شهیدان 0682224
هفتگل 0692322
هندیجان 0652422
هورت عاگول 0612467
هوفل شرقی 0612453
هویزه 0612462
ویس اهواز 0612333
ویسی 0672253
یزدنو 0612468
یکاویه یک 0612267
کردستان 0672238
کره سیاه تلخ 0672243
کریت برومی اهواز 0612245
کشتیرانی /بندر/امام /خمینی 0652252
کلگه زار 0672247
کنارپیر 0612638
کهباد 0612538
کهباددو 0692537
کهنگ 0642252
کوت سیدسلطان 0612336
کوت سیدنعیم 0612438
کوشک 0682222
کوشکک 0612686 

کد تلفن شهرهای استان زنجان :

آب بر 0242282
آبی سفلی 0242456
آرکوئین 0242386
آزادسفلی 0242252
آق کند 0242385
آقچه قیا 0242454
آمادگاه میثم 0242247
ابهر 0242522
احمدکندی 0242377
اردجین 0242568
ارشت 0242673
ارمغانخانه 0241224
ارهان 0242578
الگزیر 0242565
امین آباد 0242253
انذر 0242297
انگوران 0242353
اینچه رهبری 0242387
بزین 0242472
بلکه شیر 0242442
بناب 0241246
بوئین 0242592
بوغداکندی 0242244
بیجقین /ورجوشان 0242439
پری 0242323
پیرزاغه 0242574
تسکین 0242674
تشویر 0242292
تهم 0242232
توپقره 0242447
توزلو 0242478
جرین 0242428
جوقین 0242378
چرگر 0242576
چسب /نکتو 0242388
چورزق طارم 0242286
چورزق معجزات 0242237
چوزک 0242455
حسام آباد 0242466
حصار 0242434
حصارمشمپا 0242272
حلب 0242382
حی 0242473
خدابنده /قیدار 0242422
خرمدره 0242552
خنداب 0242443
خیرآباد 0242588
درام 0242288
درسجین 0242537
دستجرده 0242283
دندی 0242352
دوتپه سفلی 0242432
دیزج آباد/سایان 0241729
رجعین 0242268
رحمت آباد/اسپاس 0242538
رزه بند 0242295
زرین آبادایجرود 0242372
زرین آبادخدابنده 0242462
زنجان 0241
سانسیز/قلات 0242289
سجاس 0242433
سعیدآباد 0242392
سلطانیه 0242582
سنبل آباد 0242593
سهرورد 0242435
سهرین 0241223
سوکهریز 0242566
شریف آباد/نورین 0242528
شهرک /ایجرود 0242398
شهرک روی /اژدهاتو 0241238
شهرک صنعتی /زنجان 0241222
شویر 0242573
شیت 0242672
شیوه 0242383
صائین قلعه 0242562
عمیدآباد 0242567
غلام ویس 0242474
قره بلاغ 0242587
قره بوته 0242263
قروه 0242536
قلتوق 0241234
قلعه حسینیه 0242564
قولی قصه 0241273
گرماب 0242482
گل تپه 0242475
گلابرسفلی 0242384
گوزل دره 0242584
گوگجه قیا 0242245
گوندره 0242457
گوهر 0242293
گیلانکشه 0242285
گیلوان 0242284
لاچوان 0242438
مامالان /پرچم 0242298
ماه نشان 0242322
محمدآباد/بولاماجی 0242458
محمدخلج 0242467
محمودآباد 0242436
مزیدآباد 0242448
مشمپا 0242267
مشکین 0241243
ملاپیری 0242394
مهرآباد 0242265
میموندره 0242534
نصیرآباد 0242572
نعلبندان 0242452
نورآباد 0242446
نیماور 0241225
نیک پی 0242262
هزاررود/آستاگل 0242287
همایون 0241248
هندی کندی 0242294
هیدج 0242575
والارود 0242236
ونی سر 0242296
ویر 0242586
یامچی 0241226
ینگی کندسیدلر 0242376
ینگیجه 0242227
یوسف آباد 0242585
کاوند 0242233
کبودچشمه 0242577
کرسف 0242445
کهلا 0242468

کد تلفن شهرهای استان سمنان:

آرادان 0232454
آستانه 0232557
آهوانو 0232538
ابراهیم آباد 0274644
ابرسیج شاهرود 0274538
ابرشاهرود 0274542
اروانه 0232346
افتر 0232338
امیرآباد 0232572
ایوانکی 0232462
باغچه 0274646
بدشت /سعدآباد 0274336
برم 0232535
بسطام شاهرود 0274522
بق 0232533
بیابانک 0232342
بیارجمند 0274722
بکران شاهرود 0274632
پادگان /چهل دختر 0274545
پادگان /نیروی هوائی سمنان 0232332
پرو 0274536
تلوبین 0274638
تویه دروار 0232585
تویه رودبار 0232541
جزن گز 0232537
جیلان 0274552
چاشم 0232372
حاجی آباد 0232453
حداده /کلاته ملا 0274328
حسین آباددولاب 0232534
حسین آبادزنده 0274548
حسین آبادکالپوش 0274633
خورزان 0232583
خیج 0274543
دامغان 0232523
داورآباد 0232456

درجزین 0232358
دروار 0232582
دستجرد 0274734
دشت شاد 0274634
ده ملاشاهرود 0274326
دیباج چهارده 0232532
رشم 0232548
رویان /دیزج شاهرود 0274327
ری آباد 0274648
ریکان 0232452
سرخه 0232322
سطوه 0274344
سمنان 0231
شاهرود 0273
شهرک صنعتی /ایوانکی 0232488

شهرک صنعتی /دامغان 0232521
شهرک صنعتی /شاهرود 0273332
شهرک صنعتی /علی آباد 0232477
شهرک صنعتی /والفجرگرمسار 0232444
شهمیرزاد 0232366
صیدآباد 0232586
طرود 0274362
عبداله آباددامغان 0232587
علاء 0232344
فرات 0232584
فرومدشاهرود 0274635
فند/شه سفید 0232433
فولادمحله 0232368
فیروزآباد 0274652
قدرت آباد 0232588
قدس 0274645
قلعه شوکت /و/خوریان 0274342
قلعه نوخالصه 0274338
قلعه نوخرقان شاهرود 0274534
گرمسار 0232422
گیورشاهرود 0274732
لاسجرد 0232335
مایان /وامرزان 0232547
مجن شاهرود 0274537
محمدآباد 0232432
محمدآبادجودانه شاهرود 0274642
مزج 0274547
معلمان 0232544
مهدی شهر 0232362
مهماندوست 0232536
مومن آباد 0232355
مومن آباددامغان 0232568
میامی شاهرود 0274622
میان آباد 0274544
میغان شاهرود 0274535
نام نیک 0274636
نردین شاهرود 0274637
نعیم آباد 0232545
یونس آباد 0274343
کردآباد 0274656
کرنگ 0274643
کلاته خیج شاهرود 0274532
کلاته رودبار 0232542
کلاته سادات 0274654
کهن آباد 0232457
کوه زر 0232546

کدتلفن شهرهای استان سیستان وبلوچستان :

آبادان 0548225
آسپیچ محمدی 0548525
آشار 0548464
ابتر 0548222
ادیمی 0544422
اسپکه 0548722
اسفند 0548336
اسفندک 0548528
اسماعیل آباد 0543426
اسکل آباد 0543524
ایرانشهر 0547222
ایرندگان 0543432
بابسکان 0548478
باتک 0548467
بافتان 0546626
برشک 0548727
بریس 0546324
بزمان /گیمان 0548322
بمپور 0548252
بنت 0546772
بنجار 0544222
پارود 0548472
پایگاه هوائی 0546428
پزم 0546426
پسابندر 0546327
پسکوه 0548626
پشامک 0548482
پلان 0546326
پیپ 0548723
پیشین 0546623
تمندان 0543526
تیمورآباد 0544357
جالق 0548582
جزینک 0544325
جلگه چاه هاشم 0548324
جنگل 0548471
جهان تیغ 0544224
جکیگور 0546624
چابهار/منطقه آزاد 0545222
چانف 0548726
چاه شور 0548335
چاه علی 0548337
چاه گیجی 0548334
حسن خون 0544321
حمیری 0546565
حیط 0548466
خاش 0543422
خراشادی 0544351
خمر 0544264
خمک 0544324
خوشین 0542729
خیرآباد 0548773
دامن 0548223
درگس 0546321
دز 0548475
دشت امیرنظام 0544326
دلگان 0548323
ده پیران 0544425
ده رئیس 0543434
دهان 0546771
دهپابید 0543523
دهک 0548526
دوست محمدخان /میان کنگی 0544262
راسک چابهار 0546622
رمین 0546222
ریگ ملک 0543327
زابل 0542222
زابلی 0548672
زاهدان 0541
زرآباد 0546429
زهک 0544322
ژاله ای 0544225
ساربوک 0546563
سبزگزپشتکوه 0543433
سراوان 0548522
سرباز 0548462
سرسوره 0548621
سرگه 0543328
سفیدابه 0544421
سنگان 0543428
سه کوهه 0544355
سوران 0548622
سیب سولان 0548623
سیرکان 0548652
سیف آباد 0548724
شاردر 0548461
شندان 0548628
شهردراز 0548224
شهرک /قرقری 0544263
صدیق زهی 0546325
طیس 0546224
عباس آباد 0543431
علی آباد 0548469
عورکی 0546334
غلامعلی 0544426
فنوج 0548752
فیروزه ای 0544358
قائم آباد 0544424
قاسم آباد 0548251
قصرقند 0546562
قلعه نو 0544332
گدامدر 0548674
گدکلو آذربایجان شرقی 0422849
گریکان 0548481
گشت 0548527
گل محمدبیک 0544223
گلخانی 0544423
گورناگان 0548477
گوری 0544328
گوهرکوه 0543525
لهاباد 0548465
لوتک 0544356
مجتمع /علی اکبر 0544354
مجتمع /محمدشاه کرم 0544323
محترم آباد 0548756
محمدآبادایرانشهر 0548253
محمدآبادزابل 0544352
مخت 0546521
مسکوتان 0548754
مغ ایتک 0548473
ملوران 0546528
ملک حیدری 0544329
مندیلان 0544266
میرآباد 0548254
میرجاوه زاهدان 0543322
میلک 0544265
مینان 0548476
ناصرآباد 0548625
ناصری 0543429
ناهوک 0548584
نجف آباد 0543427
نصرت آباد 0543362
نصیرآباد 0548468
نگور 0546322
نوبندیان 0546323
نوک آباد 0543522
نوک جوب 0548255
نیک شهرچابهار 0546522
هدار 0546625
هیت 0546564
هیچان 0546527
هیدوچ 0548627
واصلان 0544334
یادگار 0544331
کافه بلوچی 0548479
کتیج 0548755
کرباسک 0544221
کله گان 0548585
کنارک 0546422
کنت ایرانشهر 0548624
کهن مگار 0548673
کهیر 0546425
کهک 0544327
کوپچ 0548725
کوه میتک 0548463

کد تلفن شهر ها ی استان فارس :


آب باریک 0752439
آب پرده 0711678
آب جهان 0732666
آباده 0751
آباده طشک 0732572
آباده مرشدی 0752331
آبسرد 0792336
آبگرم 0712565
آرجویه 0791275
آرودان 0782653
آسپاس 0752464
آسمان جرد 0792346
آشنا 0782459
آغصه 0782225
آهنگری 0722433
ابنو 0712732
ابوالوردی 0729724
احمدآبادشیراز 0712639
احمدآبادمرودشت 0729472
احمدمحمودی 0782337
اربابی سفلی 0712567
ارد 0782226
اردکان سپیدان 0712722
ارسنجان 0729762
استهبان 0732422
اسفیان 0712738
اسلام آبادجهرم 0792431
اسیر 0782624
اسکان عشایر 0722423
اشکنان 0782572
افزرشمالی 0792435
اقلید 0752422
امامزاده /اسماعیل 0752443
امیرحاجیلو 0732377
انارستان 0721239
انارک 0752361
انجیره 0729465
اهل 0782577
اوز 0782362
ایاسجان 0712763
ایج فسا 0732426
ایزدخواست 0752226
ایزدخواست باصری 0712264
اکبرآبادششده 0732378
اکبرآبادقرآن 0711242
اکبرآبادکوار 0712574
باب انار/خفر 0792322
بابائی 0752465
بابامنیر 0722482
بابامیدان 0722432
باجگاه 0711275
بادنجان 0791276
باغ 0782246
باغ صفا 0752335
باغ کبیر 0792347
باغان 0782461
بالاده بیرم 0782425
بالاده کازرون 0722236
بالاشهر 0792337
بانش 0712766
بایگان 0712645
باینوج 0732649
برایجان 0792338
برج سید 0722265
برشنه 0712727
برگان 0732634
برم سیاه 0722461
بریانک 0728451
بریز 0781228
بریسکان 0732642
بزن 0711620
بسترم 0732585
بلغان 0782324
بنارویه 0782325
بندامیر 0712466
بندوبست 0792445
بنه سیدرضا 0722269
بنوان فسا 0732473
بهجان 0791274
بهرغان 0712728
بهروزآباد 0732668
بهمن 0752225
بوانات /سوریان 0752322
بورکی 0728623
بورکی علیا 0722266
بوشیگان 0721248
بیاده 0732667
بیدزرد 0711779
بیدشهر 0782365
بیدگل 0728627
بیدک 0751233
بیرم لار 0782422
بیغرد 0782455
بکان 0752442
بکیان 0729665
پاسخن فسا 0732644
پاقلات 0782545
پرزیتون 0712652
پسبند 0782546
پل آبگینه 0721241
پنگرویه 0782521
پورنجان 0722296
تادوان 0792326
تربرجعفری 0712273
ترمان 0782533
تفیهان 0711775
تل بیضا 0712767
تل کهنه /زیردو 0722464
تل کوهک 0721228
تلمبه خانه حسنی 0712772
تمشولی 0732579
تنگ چوگان 0722249
تنگ حنا 0732587
تنگ روئین 0792427
تنگ کرم 0731226
توجردی 0752334
تیزآب 0732646
جایدشت 0712632
جرسقان 0711780
جرمشت 0791277
جره 0722226
جشنیان 0728628
جعفریه 0752337
جلودر 0729763
جلیان 0732325
جمال آبادارسنجان 0729765
جمال آباددرودزن 0728633
جهان آباد 0728629
جهرم /حیدرآباد 0791
جوادیه 0729764
جونان 0732654
جویم 0782322
جوکان 0712641
جیسقان 0729723
چاه سوارآقا 0732578
چاه شرف 0782538
چاه طوس 0782456
چاه عینی 0782672
چاه گز 0732576
چاه نهر 0782254
چاه ورز 0782526
چاه کور 0782677
چرگ /جلیل آباد 0792341
چشمه رعنا 0752432
چغان 0782338
چمن مروارید 0732637
چهارطاق 0722451
چهل چشمه 0711874
حاجی آباد 0732722
حاجی آبادموزی 0722229
حاجی آبادنقش رستم 0728424
حسامی 0752384
حسن آبادآباده 0752433
حسن آبادسنجرلو 0729461
حسن آبادفسا 0732652
حسین آبادتل کمین 0728474
حسین آبادرستم 0722492
حسین آبادلیاقت 0729768
حسین آبادکام فیروز 0729668
حسین زائری 0772631
حشمتیه 0751228
خان زنیان 0711872
خانگهدان /خاوران 0792335
خانیمن 0729663
خبریز 0729766
خرامه 0712462
خرمی 0752355
خسروشیرین 0752434
خسویه 0732732
خشت 0722262
خشت /رکن آباد 0782576
خلف طاهونه 0728425
خلور 0782232
خلیلی 0782233
خنج 0782452
خنجشت 0752435
خواجه جمالی 0732573
خورکش 0752336
خوزی 0782527
خومه زار 0722447
خیرآبادتوللی 0712465
خیرگو 0782673
دادین 0722246
داراب 0732622
داراکویه 0732379
دارنگون 0711870
داریون 0712233
دالین 0712725
دامچه 0782326
درب قلعه 0732427
دره باد 0728475
دره شور 0732725
دروافسا 0732735
درودزن 0728622
دریس 0721227
دزکرد 0752463
دستچه 0732222
دشت آزادگان 0712775
دشت ارژن 0711876
دشتی 0782235
دشتک ابرج 0728621
دشمن زیاری 0712777
دلخان 0712731
دنگز 0781239
ده بید 0728433
ده بید/خرم بیدآباده 0752352
ده پاگاه شیراز 0712726
ده پاگاه کازرون 0722231
ده چاه 0732554
ده خیرعلیا/جنت شهر 0732632
ده شیب 0712572
ده شیخ 0782536
ده فیش 0782328
ده مورد 0732577
ده میان 0782253
ده کپ محمودی 0712773
دهدق 0751234
دهرم 0712666
دهقانان 0712471
دهنوبیدزرد 0711772
دهنوحاج هدایت 0782528
دهنوسروستان 0712528
دهنوغیب الهی 0782675
دهنوفسا 0732738
دهنوقلندری 0711875
دهنومقیمی 0722434
دهک 0711770
دهکویه 0781236
دوان 0721243
دوبران 0732726
دوبرجی فسا 0732762
دودج 0712245
دوزه 0791272
دوگان /جرغه 0732374
دولت آبادفسا 0732656
دوکوهک 0711675
دیده بان 0782237
ذرات 0712579
ذیقان 0782654
راشک 0712737
راهنویه 0729448
رحمت آباد 0712427
رحیم آباد 0732356
رزمنجان 0728626
رستاق 0732662
رشن آباد 0722245
رضاآباد/میان رودآباده 0752444
رضاآبادکازرون 0722247
رودبال 0712735
رونیزسفلی 0732463
رونیزعلیا 0732462
زاهدشهر 0732352
زراره 0729632
زرجان 0792324
زرقان 0712422
زرگران 0728431
زروان 0782238
زنجیران 0712636
زنگنه 0711871
زنگنه /فسا 0732375
زنگی آباد 0728438
زیرآب فسا 0732733
ساچون 0732734
سده اقلید 0752462
سده لار 0782462
سراوان جنجان 0722469
سرمشهد 0722234
سروستان آباده 0752329
سروستان شیراز 0712522
سعادت آبادشوشتری 0729429
سعادت شهر 0729722
سقاآباد 0712464
سلطان آباد 0712475
سورمق 0752236
سیدان 0729422
سیدحسین عموئی 0722242
سیریزجان 0722251
سیف آبادلار 0782458
سیف آبادکازرون 0721235
سیگارلار 0782535
سیمکان 0752332
سیوند 0729456
شاپورجان 0711771
شرفویه 0782332
ششده 0732372
شهبازخانی 0722268
شهرآشوب 0752446
شهرپیر 0732727
شهرجدید/صدرا 0712226
شهرصنعتی بزرگ /شیراز 0711774
شهرمیان آباده 0752436
شهرک /ابرج 0728625
شهرک /الغدیر 0732633
شهرک /امام /خمینی 0792434
شهرک /امام /رضا 0732557
شهرک /امام فسا 0732556
شهرک /امام لار 0782626
شهرک /ایثار 0712469
شهرک /ثاراله فسا 0732638
شهرک /خارا 0728473
شهرک /علی آبادپشگان 0792436
شهرک /فتح المبین 0732635
شهرک /قلات 0792437
شهرک /هنگام 0792438
شهرک /والفجر 0732663
شهرک /ولیعصرفسا 0732665
شهرک /ولیعصرمرودشت 0728443
شهرک صنعتی /آب باریک 0712445
شهنان 0732647
شهیدآبادآباده 0752362
شهیدآبادشیراز 0712768
شورآب 0729769
شورجستان 0751235
شول ساروئی 0728442
شیخ عبود 0712769
شیدان 0752326
شیراز 0711
شیراسپاری 0722465
صادق آباد 0732551
صحرارود 0731223
صغاد 0752222
طاهونه 0792327
طسوج 0712573
طشک 0732581
ظفرآباد 0711773
علویه /باباعرب 0792365
علی آباد/جهرم 0792342
علی آبادسرتل 0712761
علی آبادشمس 0732474
علی آبادعلیا 0729667
علی آبادقره باغ 0711778
علی آبادلار 0781242
علی آبادملک 0729767
علی رسیده 0729726
عمادآباد 0728444
عمادده 0782243
غوری 0732555
غیاث آباد 0732326
فاروق 0729454
فاضلی 0782525
فتح آباد 0728427
فتح آبادفسا 0732639
فتح آبادقیرجهرم 0792428
فتح آبادکوار 0712581
فخرآباد 0752323
فداغ 0782252
فدامی 0732763
فدشکویه فسا 0732357
فراشبند 0712662
فساء 0731
فشان 0792332
فهلیان 0722437
فیروزآباد 0712622
فیروزی آباده 0751229
فیروزی مرودشت 0728437
فیشور 0782464
قائمیه 0722222
قادرآبادآباده 0752365
قاسم آباد 0732376
قاسم آبادساروئی 0728446
قاضیان 0752359
قالینی 0792344
قشلاق 0752363
قصراحمد 0712569
قصرقمشه 0711642
قطب آباد 0792362
قطرویه 0732553
قلات شیراز 0711674
قلات لار 0782374
قلاتوپه 0732764
قلعه بهمن 0732531
قلعه بیابان 0732658
قلعه سید 0721232
قلعه نو 0732766
قوام آباد 0712476
قیر/کارزین 0792422
گاوکشک 0722283
گراش 0782222
گرده استهبان 0732466
گرگدان 0722281
گرم آباد 0728445
گرموستج /لار 0781247
گشنگان 0711777
گلار 0782372
گلبرنجی 0792343
گلدامچه 0792367
گلدشت علیا 0728459
گله دار 0782622
گلکویه 0732739
گویم 0711676
لار 0781
لاغران 0782334
لامرد 0782522
لاورخشت 0782541
لایزنگان 0732664
لپوئی 0712444
مادرسلیمان 0729728
مادوان 0732655
ماهفرخان 0732464
مبارک آباد 0792426
مجتمع /گوشت 0728469
مجدآباد 0728458
محلچه 0782373
محمدآباد 0732468
محمدآبادگشک 0729455
محمله 0782451
محمودآباددودانگ 0712576
مراسخوان علیا 0722426
مراگلو 0728428
مرز 0732765
مرند 0792443
مرودشت 0728
مروشکان 0752327
مرکزموبایل شیراز 091171
مز 0782371
مزایجان 0782625
مزایجان آباده 0752324
مزایجان فسا 0732737
مشایخ 0712778
مشهدبیلو 0729662
مشهدمرغاب آباده 0752368
مشکان آباده 0752357
مشکان شیراز 0712631
مشکان فسا 0732552
مصیری 0722436
مظفرآباد 0752358
مظفری 0712577
معزآبادجابری 0712467
معزآبادگورگیر 0712472
ملاانباری 0722289
منج 0752328
منصورآباد 0782335
مهارلونو 0712525
مهر 0782652
مهرنجان نورآباد 0722466
مهرنجان کازرون 0721225
مهریان 0712426
موردی 0732323
مورکی 0722457
موسویه /ده زیر 0792364
میانده حاجی آباد 0732736
میانده فسا 0732355
میانه بردنگان 0722459
میچ 0729449
میشان 0722484
میمند 0712646
نجف آباد 0792429
نرمان 0782529
نصروان 0732648
نظام آبادآباده 0752438
نظرآباد 0712529
نعیم آباد 0729725
نوایگان 0732659
نوبندگان 0732322
نوجین 0712667
نودان 0722282
نورآباد 0782539
نورآباد/ممسنی 0722422
نوروزان 0712578
نیریز 0732522
هارم /شستگان 0731228
هرابال 0712762
هرایجان 0712736
هربدان 0732657
هرم 0782336
هرمود 0782248
هرمودمیرخوئی 0782251
هشتیجان 0728476
همت آباد 0711879
هودلار 0782367
وراوی لار 0782534
وکیل آباد 0732373
یاسریه 0732327
کاریان 0782343
کازرون 0721
کافتر 0752437
کال 0782575
کته 0792345
کته گنبد 0712524
کچویه 0731227
کدنج 0711877
کرفت 0792339
کره ای آباده 0752382
کره ای مرودشت 0729426
کره تاوی 0729477
کرونی 0711873
کریشکی 0782426
کفدهک 0712477
کلانی 0722284
کلاه سیاه 0712771
کلستان 0711679
کمارج 0722267
کمالی 0782674
کمهر 0712729
کنارتخته 0722264
کناردان /هکان 0791224
کناره 0728447
کندرعبدالرضا 0782542
کهنه جدید 0782369
کهنه قدیم لار 0782368
کهنویه خنج 0782465
کهنویه لامرد 0782676
کوار 0712562
کوپن 0722446
کورده 0781245
کوره 0782366
کورکی 0712433
کوشک 0711776
کوشک قاضی 0731224
کوشک هزار 0712765
کوشکسار 0791273
کوشکک 0732574
کوشکک رامجرد 0728466
کوه سبز 0728453
کوهنجان 0712526 

کد تلفن شهر ها ی استان قزوین:
 

آبگرم 0282476
آبیک 0282282
آراسنج 0282435
آقابابا 0282228
آلتین کش 0282268
آمادگاه آبیک 0282293
آوان 0282373
آوج 0282462
آک 0282532
ابراهیم آباد 0282448
ارتش آباد 0282484
ارداق 0282443
اردلان 0282483
اروان 0282497
اسپیک 0282592
استلج 0282489
اسفرورین 0282447
اسماعیل آباد 0281259
اسماعیل آبادبوئین زهرا 0282472
الولک 0281221
امیرآبادنو 0282455
انداق 0282547
اورنه 0282586
اورکن کرد 0282278
اکوجان /وشته 0282338
برزلجین 0282582
بوئین زهرا 0282422
بوئینگ بشر 0282277
بیدستان 0282232
بکندی 0282274
پارسپانج 0282488
پاورس 0282239
پریجان 0282632
پناه آباد 0282572
پیریوسفیان 0282227
تاکستان 0282522
توسعه /اسلام آباد/اقبالیه 0282542
توسعه /شهرصنعتی /البرز 0282224
چسکین 0282496
چناسک 0282294
چنگوره 0282485
چوبین در 0281244
چوزه 0282585
حاجی تپه 0282299
حسن آبادسادات 0282579
حسن آبادکلج 0282288
حسین آباد 0282249
حسین آبادبوئین زهرا 0282454
حصارخروان 0282285
حصارولیعصر 0282486
حیدریه 0282568
خاتون آباد 0282621
خاک علی 0282284
خرم آباد 0282433
خرم پشته 0282296
خرمن سوخته 0282247
خطایان 0282298
خورهشت 0282536
خوزنین 0282452
خونان 0282449
خیارج 0282456
داغلان 0282548
دانسفهان 0282453
داکان /رادکان 0282573
دستجردتاکستان 0282549
دستجردعلیا 0282382
دشتک 0282487
دولت آباد 0282554
دیال آباد 0282537
دیکین 0282379
رازمیان 0282322
رامشان 0282225
رجائی دشت 0282332
رحمت آباد 0282444
رحیم آبادبوئین زهرا 0282623
رحیم آبادتاکستان 0282587
رزجرد 0281234
رشتقون 0281243
رودک 0282438
زرجه بستان 0282291
زواردشت /زرآباد 0282374
زیاران 0282283
زیباشهر 0282256
زین آباد 0282459
ساج 0282574
سعیدآباد 0282439
سگزآباد 0282436
سولیقان 0282589
سیاهپوش 0282275
سیردان 0282262
شادمیان 0282635
شارد 0282622
شال 0282441
شامی شاپ 0282539
شاهین تپه 0282437
شترک ماخورین 0282231
شریف آباد 0282237
شفیع آباد/باراجین 0281233
شنستق علیا 0282578
شهرستانک 0282457
شهرصنعتی /البرز 0282222
شهرک /شهید/بهشتی 0281238
شهرک صنعتی /آراسنج 0282629
شهیدآباد 0282473
شیداصفهان 0282534
شیزند 0282583
شینقر 0281258
صدرآباد 0282625
صمغ آباد 0282281
ضیاآباد 0282562
طزرک 0282434
طزرکش 0282723
عباس آباد 0282271
عبدل آباد 0282295
عبدل آبادمرکزی 0281241
عصمت آباد/امیرآبادکهنه 0282442
علی آباد 0282482
فارسجین 0282576
فارسیان 0282235
فتح آباد 0282633
فیض آباد 0282627
قاسم آباد 0282577
قدیم آباد 0282254
قرقسین 0282552
قزوین 0281
قشلاق 0282286
قشلاق چرخلو 0282451
قشلاق مرانلو 0282638
قلعه هاشم خان 0282432
قمیک بزرگ 0282546
گرمارود 0282375
لوشکان 0282446
مجتمع /لیا 0282445
محمدآبادخررود 0282624
محمودآبادعلمخانی 0282252
محمودآبادنمونه 0282226
مسعودآباد 0282377
مشعلدار 0282236
مشکین آباد 0282251
معلم کلایه 0282362
مندرآباد 0282634
مهدی آباد 0282545
میرپنجی 0282287
ناصرآباد 0281253
نجف آباد 0281246
نرجه 0282533
نصرت آباد 0282475
نظام آباد 0282248
نهاوند 0282575
نودوز 0282297
نیارج 0282478
نیارک 0282272
نیکوئیه 0282543
هرائین علیا 0282493
هفت سنگان 0281229
همت آباد 0282725
هیر 0282334
وثوق آباد 0282722
ورس 0282245
ولازجرد 0282458
ولدآباد 0282626
یانس آباد 0282782
یحیی آباد 0282535
کامیشگان 0282477
کلج 0282273
کلنجین 0282474
کمال آباد 0282255
کندر 0282559
کنشکین 0282544
کهک 0282538
کوچار 0282636
کورانه 0281242
کوندج 0282292
کوهگیرعلیا 0282279
کوهین 0282276 

کد تلفن شهرها و شهرستان های استان قم :

الویرآباد 0252635
بیدهند 0252424
پاچیان 0252633
تاج خاتون 0252323
جعفرآباد/گازران 0252622
جمکران 0251725
جنت آباد 0252336
جنداب 0252324
چاهک 0252523
چشمه شور 0252352
حاجی آباد/قنوات 0252322
حسن آبادنیزار 0252448
حسین آباد 0252342
خاوه 0252437
خدیجه خاتون 0252435
دام شهر 0252444
دستجردخلجستان 0252522
دولت آبادطغرود 0252637
راهجرد 0252327
رستگان 0252537
زواریان 0252348
زیزگان 0252538
سلفچگان 0252366
سناوند 0252543
سنجگان 0252346
سیرو 0252438
شهرک /مهدیه 0251295
شهرک صنعتی /شکوهیه 0251334
شهرک صنعتی /محمودآباد 0252335
صرم /خورآباد 0252434
طایقان 0252426
علی آبادانقلاب 0252627
علی آبادنیزار 0252442
فردو 0252427
قاهان 0252534
قلعه چم 0252433
قم 0251
قمرود 0252332

گیو/عیسی آباد/طینوج 0252535
لنگرود 0252344
مبارک آباد 0252326
محمودآباد 0252628
مهرزمین 0252528
موجان 0252527
میم 0252445
نایه 0252532
نویس 0252533
نیزار 0252446
ورجان 0252443
وسفونجرد 0252542
وشنوه 0252432
ونارج 0252425
ونارد 0252625
یکه باغ 0252347
کرمچکان 0252428
کندرود 0252536
کهندان 0252525
کهک 0252422 
 
 کد تلفن شهر ها و شهرستان های استان کردستان :

آرمرده 0875442
آرندان 0872328
آلمانه 0875374
آونگان 0872559
آویهنگ 0872264
آیچی 0875234
ابراهیم آباد 0872383
اسلامدشت سقز 0875353
الک 0872358
انجمه 0875376
اورامان 0875388
ایرانخواه سقز 0875267
بابارشانی 0872452
باباریز 0872327
باشماق سقز 0875272
باشماق سنندج 0872572
باقرآباد 0872386
بانه 0875422
باینجوب 0872337
برده رشه 0875342
برقرو 0872277
بسطام 0875245
بلبان آبادسنندج 0872576
بلبر 0875398
بلدستی 0872567
بهارلو 0872546
بوئین سفلی 0875482
بوالحسن 0875472
بوریدر 0875395
بیان لو 0872436
بیجار 0872422
بیساران 0875393
پاپاله 0872377
پایگلان 0875386
پیرتاج 0872462
تخته 0872324
ترجان 0875224
تموغه 0875225
تنگی سر 0872359
توپ آغاج 0872434
تودارملا 0872235
جعفرآباد 0872438
چشمه منتش 0872464
چشمیدر 0875394
چوروننه 0875339
حسن آباد 0871345
حسن آبادیاسوکند 0872482
حسن تیمور 0872467
حسین آبادسقز 0875362
حسین آبادسنندج 0872387
خامسان 0872362
خاندان قلی 0872432
خسروآباد 0872468
خورخوره 0872442
دادانه 0872348
دربند 0872392
درکی 0875373
دزج 0872533
دزلی 0875387
دگاگا 0875397
دل 0875385
دلبران 0872544
دهگلان 0872562
دوشان 0872326
دولاب 0872369
دیواندره 0872372
دیوزند 0872548
رشیدآباد 0872388
زرینه 0872375
زرینه ورمزیار 0872397
زونج 0872283
ژان 0875389
ژنین 0875383
ژیوار 0875396
ساوان 0875432
ساوجی 0875344
سبدلو 0875435
سراب حاجی پمق 0872583
سراب قامیش 0872343
سراسقز 0875248
سرچشمه 0875227
سرچی 0872365
سرخه دزج 0872246
سردوش 0875338
سرنجیانه سفلی 0872339
سرنجیانه قروه 0872578
سرهویه 0872275
سروآبادسقز 0875382
سریش آباد 0872542
سقز 0874
سنته سقز 0875282

سنگ سفید 0875381
سنندج 0871
سوته 0875243
سیدان 0872435
سیس 0872573
شاهینی 0872364
شهرصنعتی /سقز 0875222
شوی 0875434
شویشه سنندج 0872262
شیان 0872349
شیروانه 0872652
شکوه آباد 0872549
صاحب سقز 0875262
صالح آباد 0874312
صلوات آباد 0872346
طای 0872357
عیسی آباد 0872268
غارکرفتو 0875278
فارس آباد 0872254
قار 0872322
قاملو 0872558
قباقلو 0875236
قپلانتو 0875274
قراگل 0872399
قروه 0872522
قزلجه کند 0872534

قصلان 0872545
قلعه جی 0875384
قلعه روتله 0872389
قلعه قروه 0872537
قلندرگاه 0875265
قلیان 0872335
قلیچیان 0872242
قهرآبادسلیمان 0875268
قورق 0872255
قوری چای 0872568
گردمیران سفلی 0872575
گردمیران علیا 0872574
گردنه /ایرانخواه 0875288
گردنه /محمودآباد 0875277
گل تپه سقز 0875264
گلین 0872347
گلیه 0875346
گنجی 0872554
گنداب علیا 0872538
گواز 0875573
گوشخانی 0875392
لنج آباد 0875334
لون سادات 0872366
ماراب 0872662
مالوجه 0872535
ماهیدرسفلی 0875266
محمده 0875329
مرخز 0875232
مریوان سقز 0875322
موچش سنندج 0872356

مولان آباد 0875275
میانه سنندج 0872267
میدان غله 0875228
میرده 0875249
میهم سفلی 0872536
نارنجک 0872547
ناو 0875572
نایسر 0872332
نجف آباد 0872443
نران 0872238
نژمار 0875375
نساره علیا 0872382
نگل سنندج 0872265
نوره سنندج 0872325
نی 0875335
نیر 0872368
هزارخانی 0875372
هشمیز 0872336
هفت اصحاب 0872466
هندیمن 0872253
هویه 0872273
هیجانان 0875238
وزمان 0872384
وله ژیر 0875336
وینسارسنندج 0872532
یاپل 0872398
یالغوزآغاج 0872557
یورقل 0875284
کامیاران 0872352
کانی دینارسقز 0875332
کانی سورسقز 0875462
کرجو 0872344
کروندان 0872566
کسنزان 0875235
کلکان 0872385
کماله 0875378
کنگره 0872556
کهریزه 0875226
کوله ساره 0872367
کیلانه 0872334 
 
کد تلفن شهرها و شهرستان های استان کرمان :

آهوئیه 0347437
ابراهیم آبادسیرجان 0346432
ابراهیم آبادکرمان 0342736
احمدآباددئفه 0392272
احمدآبادزرند 0342447
اختیارآباد 0342353
ارزوئیه 0347472
ارگ جدید 0346346
استبرق 0392435
استحکام 0342734
اسطور 0347364
اسفندقه 0349326
اسلام آبادزرند 0342464
اسماعیل آبادرفسنجان 0392364
اسماعیل آبادکرمان 0342548
اسکر 0347467
امیرآباد 0347352
امیرآبادسوخک 0347368
امیرآبادنظریان 0349336
انار 0392322
اندوهجرد 0342725
اودرج 0392235
باب تنگل 0342442
باغ باغوئیه 0349338
باغابر 0342533
باغین 0342337
بافت 0347422
باقرآباد 0342357
بدرآباد 0346445
براوات 0346322
برج اکرم 0346442
برج معاذ 0346438
بردسیر 0342522
برفه 0392445
برکنان 03447445
بزنجان 0347426
بلورد 0347342
بلوک 0349328
بم 0344
بنگان 0347442
بهشت وحدت 0342462
بی بی حیات 0342358
بیاض 0392347
بیدکردوئیه 0347447
پاریز 0347322
پسوجان 0347349
پشت لر 0349635
تاج آباد 0346327
تذرج 0347465
تیکدر 0342362
جرجافک 0342456
جلال آباد 0342435
جوادیه 0392375
جواران 0347458
جوپار 0342627
جور 0342477
جوزم 0392442
جوشان 0342772
جیرفت 0348
چاهگین 0342446
چترود 0342327
چشمه گز 0342368
چهارفرسنگ 0342732
حاجی آباد 0392242
حجت آباد 0342326
حرجند 0342355
حسین آبادارزونیه 0347484
حسین آبادجیرفت 0349346
حسین آبادرفسنجان 0392334
حسین آبادکشکوئیه 0392265
حصن آباد 0342459
خاتون آباد 0392432
خانوک 0342432
خبررفسنجان 0392438
خبرسیرجان 0347434
خرسند 0392434
خسروانی 0347348
خنامان 0392228
خواجه عسکر 0346334
خورندراور 0342382
خیرآباد 0342436
داهوئیه 0342453
داوران 0392246
درمزار/ساردوئیه 0349372
دره در 0392243
دشت خاک 0342433
دشت کار 0342534
دقوق آباد 0392368
ده احمدی 0342443
ده ایرج 0342455
ده بالا 0342348
ده بنه 0349334
ده پیش سفلی 0349352
ده زیار 0342344
ده علی 0342475
ده علی راور 0342378
دهبکری 0346332
دهج 0392433
دهسرد 0347436
دهنوشهسوار 0349344
دوساری 0349472
دولت آباد 0347475
دولت آباداسفندقه 0349342
دیخوئیه 0347438
رابر 0347452
راور 0342372
راویز 0392274
راین 0342662
رباط 0342336

رباط شهربابک 0392447
رحمت آبادریگان 0346484
رحیم آباد 0342323
رستم آباد 0346422
رضاآباد 0392237
رفسنجان 0391
رودبار 0349572
ریگان 0346472
رکن آباد 0392367
زرند 0342422
زنگی آباد 0342324
زهکلوت 0349582
زیدآباد 0347336
ساغری 0349332
سبلوئیه 0342449
سرآسیاب 0342366
سرتک زر 0349632
سرچشمه 0392282
سعادت آباد 0347338
سعدی 0342332
سقدر 0349432
سلطان آباد 0347477
سنگ 0342457
سه قریه 0392372
سیرجان 0345
سیرچ 0342738
سیریز 0342448
سیه بنوئیه 0347462
سکنج 0342635
شاهرخ آباد 0342352
شبجره 0342434
شریف آباد 0392267
شریک آباد 0347356
شمس آباد 0392376
شهداد 0342722
شهربابک 0392422
شهرک /بجگان 0349672
شهرک /طالقانی 0342437
شهرک صنعتی /کرمان 0341342
شهید/چمن 0346447
صوغان 0347482
طاشک 0342384
طرج 0349348
طرزراور 0342377
طغرل الجرد 0342445
عباس آباد 0392273
عباس آبادریگان 0346485
عبدل آباد 0392234
عرب آباد 0342637
عزت آباد 0347324
علی آبادعلیا 0342452
علی آبادعمران 0349327
عمادآباد 0347345
عنبرآباد 0349462
عیسی آباد 0342439
فاریاب 0349552
فتح آباد 0342438
فردوسیه آزادگان 0392238
فردوسیه نوقع 0392362
فهرج 0346436
فیض آباد 0342376
قاسم آبادبم 0346426
قاسم آبادرفسنجان 0392223
قطب آباد 0346342
قلعه عسگر 0342535
قلعه گنج 0349622
قنات سه 0342356
قنات سیر 0342552
قنات ملک 0347466
قناتغستان 0342633
قوام آباد/حمیدیه 0342335
گتک 0347459
گروه راین 0342672
گزک راین 0342665
گستونیه 0347358
گلباف 0342762
گلزار 0342532
گلشن 0392332
گنجان 0347464
گورچوئیه 0342367
گوغر/چشمه سبز 0347428
لاله زار 0342526
لاهیجان 0392236
لطف آباد 0392342
ماهان 0342622
محمدآباداشکور 0392436
محمدآبادگنبکی 0346483
محمدآبادمسکون 0349422
محمودآبادسید 0347335
محی آباد 0342632
مردهک 0349474
مرکزموبایل کرمان 091134
معزآباد 0342354
ملک آباد 0347346
منطقه آزاد 0347347
منوجان 0349662
مهدی آباد 0392378
نارپ 0342544
ناصریه 0392244
نجف آباد/نجف شهر 0347334
نظام آباد 0346328
نگار 0342528
نودژ 0349664
هجین 0342542
هراران 0342536
هرمزآباد 0392225
هنزا 0347463
هوتک 0342343
وحیدآباد 0346486
وکیل آباد 0347474
یزدان آباد 0342454
کاظم آباد 0342364
کبوترخان 0392232
کرمان 0341
کریم آباد 0392227
کریم آبادآبنیل 0342363
کشکوئیه رفسنجان 0392262
کشکوئیه سیرجان 0347435
کفریز 0347366
کلدان 0347469
کنگری 0347468
کهنوج 0349522
کهنوج مدیم 0342345
کوه باداموئیه 0342347
کوه جهرراور 0342383
کوهبنان 0342472
کیسکان 0347427 
 
کد تلفن شهر ها و شهرستان های استان کرمانشاه :

آب باریک 0838332
آران 0838225
ارمنی جان 0838473
ازگله 0832675
اسلام آبادغرب 0832522
بابازید 0832344
باریکه نظام 0832574
بانه وره 0832784
باوله /شهیدباهنر 0838436
باینگان 0832782
برناج 0832382
بلوردی 0832374
بیدسرخ 0838326
بیستون 0832372
پاوه 0832722
پریوه 0832336
تازه آباد/ثلاث باباجانی 0832672
تمرگ هرسین 0832342
جامه شوران 0832247
جوانرودکرمانشاه 0832622
جوباغان 0835335
جیحون آباد 0838484
چرمله سفلی 0838452
چشمه سفید 0832252
چشمه کبود 0832337
چقاکبود 0832546
چمه 0838475
چنگور 0832554
چهر 0832335
چورزی 0832727
حبشی 0838438
حبیب وند 0835227
حجیج 0832744
حریر 0835376
حسن آباد 0832535
حسن آبادروانسر 0832656
حسن آبادکنگاور 0838234
حمیل 0832562
خسروی 0835427
داریان 0832745
درکه عین القاس 0838327
دشه 0832735
ده پهن 0831433
دهلر 0838228
رحمت آباد 0838226
رحیم آباد 0832254
روانسر 0832652
ریجاب /بانمزاران 0835375
زالوآب 0832664
زرده 0835232
زردوئی 0832752
زلان 0832634
ساتیاری 0832785
سراب قلعه شاهین 0835338
سرابله 0835226
سرباغ گلین 0835382
سرپل ذهاب 0834222
سردارآباد 0838338

سرماج کرمانشاه 0832338
سرونو 0832432
سریاس 0832736
سطرسنقر 0838433
سلطان آباد 0838232
سلطان طاهر 0838458
سنقر 0838422
سهنله 0838434
سومار 0835462
سیاه بیدعلیا 0832258
سیاه چقا 0838342
سیاه کمر 0832235
شاهینی 0832263
شروینه 0832632
شمشیر 0832734
شهرک /شهید/عسگری 0832224
شهرک صنعتی /اسلام آباد 0832532
شهرک صنعتی /روانسر 0832662
شهرک صنعتی /فرامان 0831233
شهرک صنعتی /کنگاور 0838222
شورآباد 0838443
شورچه 0838233
صحنه 0838322
طاهرآباد 0838242
علی آباد 0832533
علی گرزان علیا 0838337
فارسینج 0838437
فرامان 0832234
فش 0838263
فشخوران 0838244
قارلق 0838237
قزانچی 0832228
قشلاق /منصورآقائی 0832728
قصرشیرین 0835422
قلعه شاهخانی 0832246
قلعه شیان 0832567
قلعه هرسم 0832572
قمشه 0832244
قوری قلعه 0832742
گاوکل 0838335
گردنگاه قوچمی 0832552
گردکانه 0838454
گره بان 0832256
گزنهله 0838447
گهواره 0832584
گواور 0832538
گودین 0838264
گورسفید 0835327
گیلانغرب 0835322
لیلمانج 0838445

مارانگاز 0838456
ماهیدشت 0832462
مرزبانی 0832232
مومئی 0832542
میانراهان 0838472
میرآباد 0832674
نروی 0832772
نساردیره 0835336
نهرابی 0832667
نودشه 0832764
نوسود 0832762
هرسین 0832322
هفت آشیان 0838457
هلشی 0832422
ونائی 0832556
کارخانه 0838224
کرماجان 0838227
کرمانشاه 0831
کرناچی 0831427

کرندغرب کرمانشاه 0835372
کل کش 0835332
کلال 0832747
کلاه دراز 0835334
کلگاه زمان 0838448
کله جوب 0832544
کندهر 0832564
کندوله 0838474
کنگاور 0837222
کوئیک 0835234

کوزران 0832536

کد تلفن شهرها  و شهرستان های استان کهکیلویه و بویراحمد :

دهدشت 0744322
دیشموک دوگنبدان 0744463
راه مالی 0743348
راک دوگنبدان 0744327
سرآبیز 0744266
سرآسیاب یوسفی 0744421
سربیشه دهدشت 0744464
سرفاریاب دوگنبدان 0744365
سروک 0741224
سواری 0744335
سوق دوگنبدان 0744326
سی سخت یاسوج 0743322
سیمرون /گورگنجو 0743337
شهرک /ولیعصر 0744484
ضرغام آباد 0744334
طولیان 0744333
قلعه دختر 0744332
قلعه رئیسی دوگنبدان 0744462
قلعه ممبی 0744485
گراب 0744522
لنده دوگنبدان 0744422
لیکک کت بهمئی 0744482
مادوان /مهریان 0743235
مارگون 0743362
مارین 0744234
مندان 0744369
موگر 0743345
میمندیاسوج 0743328
یاسوج 0741
کریک یاسوج 0743324
کلایه سفلی 0744366
کنبل 0774237
کوخدان یاسوج 0743242

کد تلفن شهرها  و شهرستان های استان گلستان :


آبادان تپه 0174226
آرخ بزرگ 0173475
آزادتپه 0173648
آزادشهر 0174672
آق آباد 0174272

آق امام 0174483
آق زبیر 0173556
آق قلا 0173522
آق قمیش 0174588
آقچلی سفلی 0174258
آلتین تخماق 0173478
آلوکلاته 0173282
آهنگرمحله 0173247
ابه محمدایمر 0174255
اجن شیرملی 0174452
ارازگل 0174637
اسلام تپه 0173485
اصفهان کلاته 0173225
اگری بوغاز 0174256
امیرآبادگز 0173283
امین آباد 0173577
انبارآلوم 0173573
انقلاب 0173539
اوچ تپه 0173546
اودک دوجی /حسن طبیب 0173646
اونق یلقی 0173552
ایتمر 0174348
ایگدرسفلی 0174254
ایگدرعلیا 0174244
ایلوار 0173343
ایمرملاساری 0174234
اینچه برون 0174324
باغلی مرامه 0174235
باقرآباد 0173652
بالاجاده 0173332
بایلر 0174257
بدراق نوری 0173642
برفتان 0173636
بصیرآباد 0173486
بندر/ترکمن 0173422
بندر/گز 0173372

بهلکه داشلی 0173537
بهلکه شیخ موسی 0173554
بی بی شیروان 0174243
پاسنگ بالا 0174586
پنج پیکر 0173432
پیراوش سفلی 0173572
پیش کمر 0174442
تاتارسفلی 0174643
تاتارعلیا 0174633
تخت 0174544
تخشی محله 0173257
تراجیق 0174438
تقی آباد 0173276
تمرقره قوزی 0174432
تنگراه 0174585
توران ترک 0174642
توران فارس 0174632
تورنگ تپه 0173272
توسعه /علی آباد 0173624
توسکستان 0173274
تیل آباد 0174684
جلین علیا 0173278
جهان آباد 0173558
چارقلی 0173477
چپق لقی 0173474
چناران 0174487
چنارلی 0174492
چهارباغ 0173223
چهارده 0173335
چین سبیلی 0173574
حاجی آباد 0173637
حاجی قوشان 0174223
حاجی کلاته 0173638
حالی آخوند 0174242
حیدرآبادگرگان 0173245
حیدرآبادگنبدکاووس 0174447
حکیم آباد 0173643
خانببین 0174624
خواجه لر 0173484
خواجه نفس 0173476
دارکلاته 0174626
داشلی برون 0174325
دلند 0174627
دنگلان 0173338
دهنه 0174433
دوزالوم 0174326
دوزین 0174535
دوگنجی 0173543
دیگچه 0174282
رامیان 0174622
رضاآباد 0174634
رودبارقشلاق 0174699
زنگیان 0173224
زیارت 0173246
زینب آباد 0174636
سارجه کر 0174252
سارلی سفلی 0174277
سارلی علیا 0174276
سالیکنده 0173345
سدن سیدمیران 0173228
سرخن کلاته 0173268
سرطاق 0173382
سرکلاته 0173337
سعدآباد 0173248
سقرتپه 0173483
سلاق غایب 0174274
سلاق نوری 0174236
سلطان آباد 0173275
سلطانعلی 0174275
سنگ دوین 0173633
سوزش 0174488
سوسرا 0174689
سیجوال 0173433
سیدآباد 0174687
شاهکوه سفلی 0173234
شفت آلوباغ 0173553
شموشک سفلی 0173252
شهرک صنعتی /آق قلا 0173575
شهرک صنعتی /بندر/گز 0173388
شورحیات 0173545
شیرآباد 0174696
شیرنگ 0173647
صادق آباد 0174589
صحنه سفلی 0173532
صفی آباد 0174552
صوفی شیخ دازغراوی 0174448
صوفیان 0174445
عرب بوران 0174454
عرب سرنگ 0174225
عرب قاری حاجی 0174482
عطاآباد 0173538
علی آباد/کتول 0173622
علی آبادکنارشهر 0173263
فارسیان /قانچی 0174694
فارسیان فرنگ 0174587
فاضل آباد/گنبدکاووس 0174686
فاضل آبادگرگان 0173634
فوجرد 0173233
قارقی بناور 0173473
قانقرمه 0173542
قپان 0174446
قربان آباد 0173535
قرق 0173265
قرن آباد 0173226
قرناوه 0174473
قرنجیک پورامان 0173544
قرنجیک نظر 0173472
قره بلاغ 0173632
قره تپه 0173434
قره چشمه 0174534
قره سو 0173436
قره شور 0174436
قره قاشلی 0173435
قره ماخر 0174335
قزلچه آق امام 0174683
قزلی 0173557
قلعه جیق 0173482
قلعه قافه 0174532
قلعه محمود 0173237
قلمی 0174533
قلی آباد 0173232
قوچ مراد 0174228
قورچای 0174682
قوشجان آباد 0173547
قول حاجی 0174238
قوینلی 0174245
گالیکش 0174583
گرجی محله /سفیدآباد 0173346
گرگان 0171
گری دوجی 0173533
گلها/حاجی نبی 0174698
گلیداغ 0174476
گمرک پل /تنگلی 0174327
گمیشان 0173462
گنبدکاووس 0172
گوزن فارس 0173258
لمسک /ورسن 0173238
لیوان 0173377
محمدآباد 0173236
محمدزمان خان 0174542
مراوه تپه 0174472
مرزبان 0174688
مرزن کلاته 0173287
مزرعه کتول 0173657
معصوم آباد 0173254
ملاعلی تپه 0174253
ملک علی تپه 0174247
مهترکلاته 0173334
میاندره 0173344
میرزاعلی یلقی 0173536
میرمحله /شمس آباد 0173262
مینودشت 0174522
نراب 0174697
نصرآباد 0173242
نظام آباد 0174677
نوچمن 0173253
نوده خاندوز 0174685
نوده ملک 0173222
نودیجه 0173267
نومل 0173244
نوکنده 0173378
هاشم آباد 0173243
هوتن 0174342
وامنان 0174692
وحدت 0173549
وطن 0174695
یاسی تپه 0174248
یامپی 0173534
یساقی 0173336
یلمه سالیان 0173548
ینقاق 0174584
کارکنده /سوته 0173342
کاشیدار 0174693
کاکا 0174263
کردکوی 0173322
کرند 0174322
کریم آباد 0173235
کسکن قوجق 0174224
کفشگیری 0173227
کلاجان قاجار 0173264
کلاسره 0174554
کلاله 0174422
کماسی 0173266
کنگور 0174437
کوچک خرطوم 0174265
کوچک نظرخانی 0173644

کد تلفن شهر ها و شهرستان های استان گیلان :

آبکنار 0182277
آج بوزایه 0132475
آستارا 0182521
آستانه اشرفیه 0142422
آلیان 0132737
آهندان لاهیجان 0142254
اباتر 0182343
احمدسرگوراب 0132793
اردجان 0182472
ارده 0182476
ارشادمحله 0182479
اژدهابلوچ 0132482
اسالم /خلیفه آباد/ناورود 0182456
اسپند/چکوور 0182355
استخربیجار 0142455
اسطلخ جان 0132685
اسطلک 0132476
اسفقن سر 0182347
اسکولک 0132634
اشکیک 0132426
اطاق ور 0142553
البرز/جورکاسر 0142737
امام ده 0142273
امامزاده هاشم 0132322
امشل 0142456
املش 0142722
امیرهنده 0142442
انارستان 0142327
اوشیان 0142652
اولم 0182492
ایزبرم 0142343
ایوان استخر 0142282
بارکوسرا 0142233
بازارجمعه 0182377
بازقلعه اکبررشت 0132578
بالارودپشت /بین کلایه 0142235
بداغ محله 0182448
برمچه قوام 0132456
بره سر 0132647
بلسبنه 0132323
بلگور 0182334
بندر/انزلی 0181
بندر/کیاشهر 0142482
بهمبر 0182328
بیجارکنار 0132325
پاپکیاده 0142562
پاشاکی بالامحله /پائین محله 0142325
پاکده 0132694
پره سر 0182466
پروش 0142568
پرکاپشت 0142493
پشت مسار 0182335
پشتیر 0182337
پلکوه /پاچکنار 0132548
پهمدان 0142237
پوشل 0142432
پیربازار 0132332
پیرسرا 0182495
پیرکوه 0142346
پیشخان 0182348
تازه آبادجنگاه 0142353
تجن گوکه 0142426
تش 0132352
تمل شیرکوه 0132427
تمیجان 0142634
توتکابن 0132682
تویسروندان 0132575
تیسیه 0132428
تکی تازه آباد 0182445
جلیدان 0132465
جمال آباد 0132635
جوبن 0132648
جوبنه 0132582
جوپشت 0132466
جورکویه 0132432
جوکندان 0182435
جیرده 0132795
جیرگوابر 0142734
جیرنده /عمارلو 0132692
جیرهنده 0132483
جیرکویه 0132434
چابکسر 0142642
چاف 0142566
چایجان 0142633
چپرپرد 0132452
چلکاسر 0132687
چماچاه 0132784
چماقستان 0142564
چمخاله 0142534
چهارده 0142438
چهارمحل 0132646
چوبربندرانزلی 0182434
چوبرشفت 0132786
چورکوچان 0142427
چولاب /ابراهیم سرا 0132526
چوکا 0182465
چوکام 0132435
چیران 0132732
حاجی بکنده 0132445
حاجی سرا 0142558
حسن بکنده 0142478
حسن رود 0182278
حسنعلی ده 0142238
حویق 0182442
حیران 0182538
خاصه کول 0132638
خاله سرا 0182457
خرارود 0142355
خراط محله 0182385
خرجیگل 0182432
خشک رودبار 0182497
خشکبیجار 0132436
خشکنودهان 0132734
خطبه سرا 0182438
خطیبان 0132798
خمام 0132422
خمیران 0182228
خوشابر 0182467
داخل 0142443
دارباغ 0132748
دارسرا 0182475
دافچاه 0132444
درگاه 0142494
دستک 0142498
دشتویل 0132684
دعوی سرا 0142647
دلچه 0132586
دلیوندان 0182342
دهشال 0142492
دهگاه 0142486
دوبخشر 0132787
دوگور 0182326
دیارجان 0142352
دیزین 0142225
دیلمان 0142342
دیناچال 0182468
راسته کنار/بوئین 0132762
رحیم آباد 0142762
رستم آباد 0132637
رشت 0131
رضامحله 0142632
رضوانشهر 0182462
رودبار 0132622
رودبارسرا 0182469
رودبنه 0142244
رودپشت 0132448
رودپیش 0132755
رودسر 0142622
روشن آبسر 0142637
زیباکنار 0132468
زیده 0132743
سادات محله /صیدرمحله 0142533
سالکده 0142495
سده 0132554
سراجار 0142263
سراوان 0132587
سرشکه 0142245
سروندان 0132584
سسمس 0182384
سطل سر 0142246
سنگاچین 0182235
سنگر 0132572
سه سار 0182363
سورکوه 0142733
سیاه بیل /دیگه سرا 0182478
سیاه خاله سر 0182233
سیاه گوراب 0142272
سیاه مزگی /توسه 0132797
سیاهکل 0142322
سیاهکل رود 0142635
سیویر 0142727
شادخال 0132792
شاقاجی /اسلام آباد 0132574
شالما 0132788
شاندرمن 0182485
شبخوسلات 0142726
شرفشاده /کهنه رودپشت 0142445
ششکل 0142434
شفارود 0182473
شفت 0132782
شلمان 0142542
شهربیجار 0132672
شهرستان 0132455
شهرصنعتی /رشت 0132338
شهرک صنعتی /صومعه سرا 0182493
شولم 0132738
شیجان 0132447
شیخ علی بست 0142345
شیخ علی کلایه 0142248
شیخ محله /سیاه درویشان 0182374
شیخ نشین 0182488
شیرآباد 0182436
شیرکوه 0132686
شکارسرا 0132547
صفرابسته لاهیجان 0142496
صومعه سرا 0182322
صیقلان ورزل 0132326
ضیابر 0182336
طارم سر 0132535
طاسکوه 0182487
طالب آباد 0181329
طاهرگوراب 0182358
طرازکوه 0132334
عباس آباد 0182552
علی آباد 0132652
عنبران محله 0182533

فتیده 0142538
فخب 0131229
فخرآباد 0132472
فشتال 0142326
فشتم 0132536
فشتکه 0132442
فلکده 0132342
فومن 0132722
قاسم آبادسفلی 0142648
قاسم آبادعلیا 0142636
قاضیان 0132588
قروق /جماکوه 0182447
قلعه رودخان 0132733
گرکه رود 0142735
گشت 0132752
گفشه 0132474
گل افزان /کلده 0132746
گل سفید 0142554
گلسر/قاضده 0182356
گنجه 0132632
گوراب پس 0132753
گوراب زرمیخ 0182327
گوراب لیشاوندان /تازآباد 0132756
گورابجوار 0142499
گورابسر 0132543
گوشلوندان 0132754
گوفل 0132693
گیلده 0142447
گیله پرده سر 0132585
گیلوادشتان 0132544
لات لیل 0142742
لاشک 0132477
لاقان /مردخه 0132799
لاهیجان 0141
لپوندان 0132775
لسکوکلایه 0142487
لشت نشا 0132462
لشکاجان 0142653
لفمجان 0142267
لفوت بالا/ماشک تهرانچی 0142437
لله کا 0132454
لنگرود 0142522
لوخ 0142488
لوشان 0132642
لولمان فومن 0132742
لولمان کوچصفهان 0132545
لوندویل 0182554
لوکلایه 0142547
لیالستان 0142257
لیچاه 0132473
لیسار 0182458
لیف شاگرد 0182378
لیلاکوه 0142536
لیموچاه 0132478
ماسال 0182482
ماسوله 0132757
مالفجان 0142347
ماکلوان 0132736
مبارک آباد 0132457
مریدان 0142548
مرکیه 0182344
مژده 0132546
مژدهه 0132794
ملسکام /خسروآباد 0132789
منجیل 0132644
ناش /نوده رشت 0132678
ناصرکیاده 0142274
نالکیاشهر 0142546
ندامان 0182496
نرکستان 0182373
نشرودگل 0132583
نصفی 0132683
نصیرمحله 0132785
نقره ده 0142477
نهزوم 0132776
نوبیجارمحله 0142242
نوخاله اکبری 0182376
نوده مرخال 0132763
نوشر 0132433
نوکاشت 0182352
نوکنده 0182477
هشتپرتالش 0182422
هلوسرا 0142732
هندخاله 0182375
واجارگاه 0142646
ولدپشت مخ 0182357
ویرمونی 0182532
ویزنه 0182437
ویشکا 0132453
ویشکاننک 0132576
کارسیدان 0142433
کاس احمدان 0132758
کانرود 0182536
کپورچال 0182268
کتشال 0142277
کته سرولات 0132443
کته شصت 0142448
کتیگر/آقاسیدشریف 0132344
کتیک 0132556
کچلام 0142265
کرفستان 0142736
کسما 0182332
کلاچاه دوم 0132446
کلاچای /بی بالان 0142658
کلرم 0132745
کلشتر 0132627
کلیشم 0132698
کماچال 0142452
کمامردخ 0132744
کمساربزرگ رشت 0132796
کنارسر 0132542
کنستان 0132589
کوچصفهان 0132522
کوچک محله 0182225
کوچکام 0182494
کوده /میانده 0182354
کورنده 0142275
کوزان 0132764
کوشال 0142243
کولیور 0181428
کومله 0142544
کویه علیا 0142744
کیاسرا 0132553
کیسم لاهیجان 0142435
کینچاه 0142454 

 کد تلفن شهرها ی استان لرستان :

آشورآباد 0666437
احمدآباد 0665469
ازنا 0666422
اشتره گل گل 0663634
اشترینان 0665322
اصلانشاهی 0663526
الشتر/سلسله 0663522
الیگودرز 0664
امام آباد 0665466
اولادقباد 0663635
ایرانشاه 0663739
ایمان آباد 0663233
بابازید 0663437
باباگردعلی 0663678
بازوند 0663655
بدرآباد 0663224
برخوردار 0663733
برم /خان آباد 0666229
بروجرد 0662
بلوران 0663682
بن لار 0663444
بندیزه 0665336
بهرام آباد 0665439
بیاتان 0665464
پادگان /مهندسی 0665235
پاعلم 0663427
پشت باغ ضرونی 0663636
پشت تنگ سیاب 0663673
پل باباحسین 0663231
پلدختر 0663422
پهلوانکل 0665467
پیرجد 0663239
تجره گله دار 0663234
ترشاب 0665434
تشکن 0663574
تلوری 0663223
تمیله 0663534
تنگ فنی 0663442
توده زن 0665324
جعفرآباد 0665325
جلگه خلج 0663438
جلوگیر 0663446
جهان آباد 0665222
جوشان 0666236
چالان چولان 0665462
چغابدار 0665436
چغابل /رومشکان 0663652
چغابیت 0663684
چغلوندی 0663362
چم مهر 0663435
چمن سلطان 0666225
چناردمچهر 0663632
چهاربره 0665334
خاطره فرج 0663578
خایان 0665223
خرم آباد 0661
خسروآباد 0665431
خمه سفلی 0666232
خمه علیا 0666231
خوشناموند 0663633
دارائی 0663226
دانشگاه 0661460
داوودرشیدخان 0663638
درب گنبد 0663674
دربند 0666436
دره صیدی 0665244
دره گرگ 0665323
درود 0665422
دمباغ 0663741
ده ترکان 0665337
ده حسنعلی 0663528
ده رحم 0663532
ده نصیر 0666223
ده کبودچواری 0663743
ده کرد 0665225
دهریز 0665332
دهنومقدسی 0665229
دوزان 0666227
دولت آباد 0666235
دکاموند 0663531
رازان 0663323
رباط نمکی 0663229
رومیانی 0663653
زاغه 0663322
زرشکه 0665243
زورآنتل 0663445
زیرسنگ سیاب /گرخوشاب 0663679
ژان 0665435
سپیددشت 0663472
سراب چنار 0663536
سراب چنگائی 0663232
سراب حمام 0663434
سراب دوره 0663572
سراب ناوه کش 0663237
سرنجه زیودار 0663429
سندرکان 0665437
سور 0666233
سیاهپوش 0663529
سیاوش آباد 0666234
شرشره 0663685
شهرک /ابوذر 0666224
شهرک /المهدی 0666433
شهرک /امام خمینی 0663732
شهرک /ولیعصر 0663436
شوراب سفلی 0663263
شول آباد 0666322
شیخ آباد 0663535
شیروان 0665237
صنایع دفاع /دورود 0665438
طنجور 0665242
علی آباد/جوانمرد 0663538
فرزیان 0666435
فرسش 0666226
فرهادآباد 0663737
فلک الدین 0665234
فیال 0665226
فیروزآباد 0663527
قائدطاهر 0665328
قاضی آباد 0666442
قاطرچی 0663654
قلعه حاتم 0665232
گایکان 0666228
گل باغی 0663744
گلام بحری 0663742
گلچهران /ملیجان 0665329
گنجه 0666444
گندمینه 0666222
گوشه محسن ابن علی 0665247
مدآباد 0666434
مرادآباد/حسن آبادمیربک 0663745
مرزیان 0666443
مروک 0665468
مسعودآباد 0666439
معمولان خرم آباد 0663433
مغانک سفلی 0666238
ملک آبادسماق 0663573
مورانی 0663428
مومن آبادخرم آباد 0663533
مومن آباددرود 0666432
میدان بزرگ 0663447
ناصرالدین 0665432
نورآباد/دلفان 0663722
هفت چشمه 0663735
هلوش 0663424
هما 0666241
همت آباد 0665233
واشیان /چشمه شیرین 0663439
والانجرد 0665227
وحدت شهر 0663676
ونائی 0665326
ویسیان 0663262
کاغه /عالم آباد 0665465
کانسرخ 0666243
کرکیخان 0665335
کفراج 0663734
کفشگران 0665327
کلکله 0666445
کهریز/کمالوند 0663228
کهریزگیژیان 0663657
کونانی 0663675
کوهدشت 0663622
کیجالی سفلی 0665239
کیدان 0665238

کد تلفن شهرهای استان مازندران :

آب اسک 0122322
آبگرم 0122336
آری 0112482
آغوزبن بابل 0111327
آغوزگله 0152742
آلاشت 0124533
آلوکنده /حاجی محله 0152586
آمل 0121
آهنگرکلا 0112362
آهنگرکلا/شهدای /دابو 0122746
آهودشت 0122526
آهی محله 0122724
آیت محله 0124343
آکند/پنبه زارکتی 0152332
ابوالحسن کلا 0112372
ابوخیل ارطه 0124256
اتو 0124547
اجارستاق 0152386
اجوارکلا 0122264
احمدآبادکلیج 0122755
ارات بن 0124534
ارضت 0152683
ازباران 0112575
ازنی 0152754
اسب چین 0192475
اسب شورپی 0112435
اسبوکلا/ولاشد 0152342
اسبوکلابابل 0112323
استخرپشت 0152454
اسرم /جامخانه 0152433
اسلام آباد 0152432
اسلام آباد آذربایجان شرقی 0432245
اسکنده /وازیک 0122753
اسکومحله 0122242
اطرب /بهزادکلاساری 0152572
المشیر 0124262
اله رودبار 0112387
اله شاه 0112364
امام ده 0152557
امامزاده قاسم 0192439
امره ساری 0152335
امیرآباد 0152545
امین آباد 0112438
اناده 0122538
انارمرز 0124336
انجیلسی 0112477
اندوار 0122346
اندیکلا 0112434
اهلم /آزادمون 0122743
اوارد 0152687
اوجامحله 0152355
اوجاک 0122253
اوجی آباد 0122254
اورست /مالخواست 0152732
اوزکلا 0122427
اومال /بریجان 0152442
ایثارده 0192458
ایرا 0122338
ایوک /بورخیل 0124434
اکراسر 0192546
بائوده سفلی 0122762
بائیکلا/شهیدآباد 0112467
بابل 0111
بابل پشت بابل 0112538
بابلسر/دریاکنار/باقرتنگه 0112522
بادله 0152434
بازیار 0112388
بالااحمدچاله 0112376
بالامیرکلا 0112348
بانصرکلا 0122268
بایجان 0122332
بایع کلا 0152582
برجنده /شرفتی 0122765
برسمنان /کمانگربابل 0112378
برگه 0152445
برما 0152738
بزمین آباد 0152438
بشل /چاکسر 0124433
بطاهرکلا 0122457
بلده 0124423
بلده نورآمل 0122422
بندر/امیرآباد 0152546
بنفشه ده 0122527
بهشهر 0152522
بهنمیر 0112535
بورخانی 0124445
بولی کلا/درویش خیل 0111315
بیزکی 0124348
بیشه بنه 0152672
بیشه سر 0111313
بیشه کلا 0122738
پائین کلا 0152384
پاجی /میانا 0152775
پاشاکلاآمل 0122277
پاشاکلادودانگه 0152785
پاشاکلاقائم شهر 0124246
پاشاکلاکسلیان 0124538
پایین احمدچاله پی 0112377
پردنگون 0192283
پرکلا 0152678
پل سفید 0124522
پلور 0122324
پنبه چوله 0152338
پنجاب 0122352
پهناب 0124345
پهنه کلاساری 0152326
پوروا 0152589
پوست کلا 0112483
پول 0192325
پی قلعه 0192263
پیته نو 0152682
پیچاکلا 0112428
پیشنبور 0192274
پیمود 0122657
تازه آباد 0152583
تازه آبادسپاه 0152452
تاکر 0122435
تلمادره 0152744
تلوک 0152782
تمسک /سرخکلا 0122256
تمل 0192544
تنگه لته 0152365
تنکابن /خرم آباد 0192422
تیرکلا/ماچک پشت 0152363
تیله نو 0152642
جلیل آباد/کراتچال 0192459
جلیکان علیا 0122548
جنت رودبار 0192534
جواهرده 0192533
جوربند 0122525
جویبار 0124322
چاری 0112356
چالوس 0191222
چالیسیو 0122638
چالکرود 0192537
چرته 0192556
چفته کلا 0124233
چل 0122432
چلمردی 0152585
چلندر 0192364
چمان 0152584
چمستان 0122522
چورت 0152737
حاجی کلابزرگ 0122754
حریث 0192287
حسن آباد 0122655
حسین آباد/لله مرز 0152543
حسین آبادلیتکوه 0122263
حمیدآباد 0152334
حیرت 0192356
خارکش 0152344
خال خیل 0152735
خانه دریا 0122742
خانه سرمرز 0152366
خجیرکلا 0122456
خرم آباد 0152345
خرماکلا 0124235
خزرآبادساری 0152346
خشت سر 0122727
خشرودپی 0112452
خشکرود 0112547
خطیرکلا 0124236
خلیل محله 0152643
خورشید 0152573
خیره سر 0191328
خیرودچالوس 0192367
خیرودکنار/سیدعلی کیا 0192375
دارابکلا 0152378
دارکلا 0122545
دازمیرکنده 0152356
دامیر/دینک 0151318
درازکلا 0112368
درزیکلا 0112374
درونکلای شرقی 0112337
درونکلای غربی 0112335
دلسم /ویسر 0192382
دنگ پیا 0122257
دنگ سرک 0152364
دونا 0122452
دونه چال 0124327
دونه سر 0112336
دونکوه 0122648
دوک /زیلت 0124274
دینارسرا 0192455
دینان 0122335
دیوا 0112454
دیودشت 0112437
دیوکلا 0124237
رئیس آباد 0122274
رئیس کلا 0124438
رامسر 0192522
رزن 0122453
رزکه 0122258
رستم رود/ایزدشهر/آکامشهر 0122623
رستم رود/ایزدشهر/آکامشهرمخابراتی 0122644
رستم کلا 0152536
رسکت 0152784
رمنت 0111314
رودبار/اورطشت 0122248
رودبست 0112545
رودگر/پل سرا 0192476
روشن آباد 0111217
رویان 0122624
ریحان آباد/ولمازو 0152664
رینه لاریجان 0122325
ریکنده 0124276
رکابدارکلا 0124267
رکن کلا 0124338
زاغمرزساری 0152535
زاهدکلا 0112586
زرگرمحله /آردکلا 0112426
زرندین 0152576
زرین آباد 0152362
زوارده 0112475
زیارت کلا 0152588
زیت سفلی 0152437
زیراب قائم شهر 0124535
سائیچ محله 0122235
ساروپسند 0152668
ساری 0151
سرخرود 0122728
سرخکلا/شهرک /فرهنگیان 0151212
سرلیماک 0192547
سروکلا 0124332
سرکت 0152387
سعادت آباد 0122532
سفیدتمشک چالوس 0192536
سلطان محمدطاهر 0111317
سلمان شهر 0192482
سلمل 0192554
سلیاکتی 0122634
سلیمان آباد 0192452
سما 0192354
سمسکنده ساری 0152372
سنارسفلی 0192285
سنگ تراشان 0152324
سنگتاب 0124273
سنگچال 0122236
سنگده 0152772
سه کیله 0152592
سوا 0122343
سوته /فریدون کنار 0112574
سوتکلا/دادکلا 0152774
سوچلما 0152453
سوربن /برارده 0152448
سورک آمل 0122243
سورک ساری 0152422
سیاهدشت 0152786
سیداباصالح 0124264
سیدمحله 0152323
شارقلت 0124442
شاندشت /شنگلده /وانا 0122337
شاه کتی 0122766
شرفدارکلا 0151313
شهرک /نمک آبرود 0192488
شهرک صنعتی /آمل 0122252
شهرک صنعتی /بهشهر 0152555
شهرک صنعتی /دانیال 0192494
شهرک صنعتی /ساری 0152383
شهنه کلا 0122255
شوبکلا/معلم کلا 0112342
شورکا 0124342
شومیاآمل 0122763
شیخ محله 0122446
شیرخوارکلا 0124247
شیرگاه قائم شهر 0124422
شیرود 0192447
شیرکلاآمل 0122528
صاحبی 0152377
صالحان 0192334
صفرخیل /میارکلا 0152348
صلاح الدین کلا/ونوش 0192377
صنایع /چوب /و/کاغذ 0152388
طارسی کلا 0124243
طبقده 0152435
طوسکلا/سیاوشکلا 0152575
طوقدار 0152347
طوله سرا 0112578
عالمکلا 0124443
عالیکلاآهی 0122267
عباس آباد 0192462
عبداله آباد 0122752
عرب خیل 0112532
عزت /منوچهرکلاچالوس 0192372
عزت الدین 0152358
عزیزک 0112554
عسگرآباد 0152547
عظیمیه چالکش 0192445
علویکلاچالوس 0192362
علی آباد 0122535
علی آبادعسگرخان 0192365
عیسی خندق 0151227
غریب محله 0152685
فریدون کنار 0112565
فریم 0112582
فریمک 0152593
فقیه آباد 0192478
فلورد 0124532
فولادکلابابل 0111328
فیروزکلاآمل 0122266
فیروزکلاچالوس 0192332
فیروزکنده 0152328
فیلبند 0122272
قائم شهر 0123
قائمیه 0122747
قادیکلا 0123314
قادیکلاچهاردانگه 0152736
قراخیل 0124245
قرتیکلا 0152325
قره تپه 0152532
قلعه پایان 0152666
قلعه سر 0152443
قلعه گردن 0192442
قلعه کش 0122234
گاوان کلا/سیدکلا 0112432
گتاب 0112384
گرسماسر 0192552
گزنک 0122327
گل علی آباد 0192456
گلماساری 0152336
گلندرود 0122652
گلوگاه بندپی 0112472
گلوگاه ساری 0152622
گلیجان 0192457
گلین /چی لی لی سر 0192543
گنج افروز 0111215
گویتر 0192278
گیله کلا/باریک آبسر 0152376
لاجیم 0124437
لاریم 0124335
لاسم 0122354
لاشک 0192342
لالا 0152733
لاویج 0122533
لتاک 0192446
لتینگان 0191327
لرگان 0192344
لشتو/لزربن 0192453
لشکنار 0192337
لله بند 0124542
لمراسک /تیرتاش /سراج محله 0152665
لنگر 0152746
لیماک 0192567
لیند 0124544
ماهفروجک 0152375
ماهفروزمحله 0152382
ماکران 0152446
متکازین 0152686
محمدآباد 0122288
محمدآباددودانگه 0152762
محمودآباد 0122774
مرزن آباد 0192273
مرزیکلا/بابل کنار 0112365
مرگاو 0152783
مرمت 0152327
مریج محله 0122745
مزید 0122454
مشک آباد 0124352
معلم کلا 0122748
ملک خیل 0124275
مهدی رجه 0152663
موزیکله 0112366
میانده 0124347
میانگله /چناربن 0152577
میخران 0122232
میخساز/کندلوس چالوس 0192326
میررودپشت 0112353
میناک آمل 0122436
ناحیه 0122428
ناندل 0122342
نانواکلا 0122642
نج 0122448
نسن 0122444
نشتارود 0192466
نشل 0122344
نعمت آباد 0192438
نمار 0122445
نوا 0122328
نوائی محله 0112573
نوذرآباد 0152534
نور/علمده 0122622
نوسر 0122348
نوشهر 0191323
نوشیروانکلا 0112344
نوشیروانکلابابل 0112334
نیالا 0152684
نیاک 0122334
نیچکوه 0192346
نیرس 0192352
نیم ور 0192338
نکا 0152562
هچیرود/هرطه کلا 0192246
هریکنده 0111216
هشتل 0122244
هلیدشت 0112373
هولار 0152367
ورازان 0122447
ورسک 0124526
ورمتون 0112427
وری 0152752
ورکاده 0122546
ورکلا/ورندان 0152447
وسطی کلاآمل 0122233
وسطی کلاقائم شهر 0123316
ولشکلا 0152373
ولوجا 0152436
ولوکلا 0112355
ولی آباد 0192448
ولیکرودپشت 0112548
ولیکستان 0192495
یالرود 0122434
یخکش 0152673
یمچی متوریج 0122757
یوش 0122433
کاردرکلا/امیرکلا 0112476
کاردگرمحله آمل 0122637
کاردگرمحله بابل 0112577
کارمزد 0124537
کارکنده 0152385
کاظم کلا 0192474
کترا 0192472
کتی لته 0124426
کجورچالوس 0192322
کردیچال 0192275
کردکلا/کوهی خیل 0124346
کرسب /مسکوپا 0152778
کرسی 0122455
کرفون 0112552
کریم کلا 0112332
کرکنار 0112367
کشتله 0112352
کشتی سازی /ایران صدرا 0152552
کشکسرا 0191212
کشکوه 0192432
کلارآباد 0192492
کلاردشت /حسن کیف 0192262
کلارستاق 0191229
کلاگرمحله 0112338
کلت 0152578
کله بست 0112557
کله مرز/رودپشت 0122744
کله نوچالوس 0192282
کلوده 0122733
کلیج خیل 0124428
کلیکسر 0122245
کمانگرکلا 0121318
کمربن 0122438
کمرود 0122442
کمیشان 0152574
کنس مرز 0122758
کنیم 0152734
کورکورسر 0191322
کوهپر 0192348
کوهسارکنده 0152579
کوهستان /آسیابسر 0152544
کوکده 0122265
کیاسرچهاردانگه 0152722
کیاکلا 0124337

کد تلفن شهرهای استان مرکزی :

آستانه 0862443
آشتیان اراک 0862722
آق داش اراک 0862568
آلوسجرد 0256238
آناج اراک 0862565
آوه 0256242
ابراهیم آباد 0862338
احمدآباد 0256236
اراک 0861
ازنوجان 0866228
استوه 0862563
اسفندان اراک 0862532
الویر 0256433
امامزاده /عباس 0862538
امان آباد 0862328
امیرآباد 0862673
اناج 0862564
اندیس 0256245
ایبک آباد 0862346
اکبرآباد 0862445
بازرجان اراک 0862637
بازنه اراک 0862433
باغ برآفتاب 0862447
باقرآباد 0866334
بالقلو 0256325
برای اسکان 0862459
بزیجان 0866338
بصری اراک 0862485
پاکل 0862434
پرندک 0256528
تبرته 0862664
تفرش 0862622
تلخاب 0862663
توره 0862428
جلایر 0862452
جلماجرد 0866235
جیریا 0862392
چشمه پهن 0862355
چقاسیف آباد 0866245
چلبی 0862523
چهارچشمه 0866236
چهرقان 0862524
حسین آباد 0256536
حشمتیه 0866243
حصار 0862437
حکیم آباد 0256535
خاوه 0866438
خرماباد 0862357
خسروبیک 0862535
خشکرود 0256542
خمارباغی 0862536
خمین 0865
خنجین 0862548
خنداب 0862562
خورهه خمین 0866335
خوگان 0866238
خیرآباد 0862372
داوودآباد 0862335
دستجان 0862667
دفاترمخابراتی 0862322
دلیجان 0866422
ده شیرخان 0862574
ده نمک 0862348
ده نوصمصام خمین 0866254
دهچال 0862583
دهسد 0862573
دودهک 0866448
دوزج 0256434
دیزآباد 0862582
رازقان 0256422
راونج خمین 0866442
راوه 0866433
رباط ترک 0866437
رباط مرادخمین 0866248
رباط میل 0862324
ریحان خمین 0866237
زاویه 0256526
ساروق اراک 0862337
سامان 0256335
ساوه 0255
سرسختی اراک 0862446
سرسختی سفلی 0862456
سقانلیق 0256246
سلیم آباداراک 0862525
سمقاوراراک 0862534
سنجان 0862345
سورانه اراک 0862438
سوزان 0862586
سیاوشان اراک 0862727
شازنداراک 0862422
شتریه 0862669
شهابیه خمین 0866258
شهراب اراک 0862626
شهرصنعتی /ایبک آباد 0862342
شهرصنعتی /دلیجان 0866444
شهرصنعتی /فرمهین 0862677
شهرصنعتی /کاوه /ساوه 0256234
شهرک /مهاجران 0862362
شهرک صنعتی /خمین 0866234
شهرک صنعتی /خیرآباد 0862366
شهرک صنعتی /راونج 0866452
شهسواران 0862325
شهوه 0862367
شیرین آباداراک 0862666
صدرآبادساوه 0256534
ضامن جان 0862383
ضیاآباد/نورآباد 0862486
طراران اراک 0862636
طرازناهید 0256237
ظهیرآباد 0862458
عزیزآباد 0862676
عقیل آباد 0862326
علیشارساوه 0256445
عنبرته 0862454
غرق آباد 0256322
غیاث آباداراک 0862672
غینراراک 0862435
غینرجه 0862585
فراهان /فرمهین 0862662
فرفهان خمین 0866226
فرنق خمین 0866257
فشک اراک 0862665
فوران 0862578
قاسم آباد 0862576
قاسم آبادساوه 0256547
قاسم آبادمرکزی 0862364
قالهرخمین 0866434
قدمگاه اراک 0862482
قره بنیاد 0862455
قره چای /قلعه کرد 0256244
قورچی باشی خمین 0866256
گازران 0862575
گرکان اراک 0862734
گل زردقلعه 0862457
گوار 0862332
لریجان خمین 0866337
لنجروداراک 0862432
لکان 0866225
مالمیر 0862453
مامونیه /زرند 0256522
مانیزان اراک 0862567
مجتمع /قطران 0862571
مجدآبادکهنه 0862675
محلات 0866322
محمودآباد 0862533
مرزیجیران 0862323
مزرعه نواراک 0862724
مست وایجان اراک 0862572
مشهداردهال 0866436
مشهدالکوبه اراک 0862387
مصرقان 0256432
مصلح آباداراک 0862668
ملک آباداراک 0862327
موچان 0862487
میچان 0862344
میشیجان 0866227
میلاجرداراک 0862555
نخجیروان خمین 0866336
نراق خمین 0866446
نقوسان اراک 0862635
نمک کور 0862353
نهرمیان اراک 0862427
نوبران 0256324
نورعلی بیک 0256243
نیمه ور 0866332
هزاوه 0862343
هستیجان 0866445
هفته اراک 0862448
هندودر 0862442
واران خمین 0866432
واشه 0862429
ورآبادخمین 0866222
ورچه خمین 0866247
وسفونقان خمین 0866443
وفس اراک 0862522
یاتان 0256334
یل آبادساوه 0256253
کارچان 0862374
کردیجان اراک 0862728
کرهرود 0861273
کرکان 0862566
کزازاراک 0862436
کمیجان اراک 0862545
کودزراراک 0862674 

کد تلفن شهر ها ی استان هرمزگان :

آبشورک 0763241
ابوموسی بندرعباس 0763622
اسلام آباد 0766429
انوه 0764342
ایسین 0763225
ایلود 0764348
باسعیدو 0763577
باغات 0763433
برکه دوکا 0764469
بست قلات 0764343
بستانه هرمزگان 0764226
بستانوبندرلنگه 0764474
بستک 0764322
بشاگرد 0766428
بندر/پل 0763325
بندر/تیاب 0766226
بندر/جاسک 0766522
بندر/چارک بندرلنگه 0764422
بندر/حسینه 0764237
بندر/حمیران 0764234
بندر/خمیر 0763322
بندر/شناس 0764227
بندر/لنگه 0762
بندر/معلم 0764235
بندر/کلاهی 0766223
بندرعباس 0761
بندرمقام 0764423
بندزک 0766222
به ده 0764472
بوچیر 0764468
بوستانلو 0763259
بیکا 0766427
پایانه کامیونداران 0763252
پدل 0764233
پشته ایسین 0763254
پی پشت 0763545
تازیان بالا 0763231
تازیان پائین 0763228
تخت 0763227
تدروئیه 0764345
توکهور 0766242
تیرور 0766235
جائین 0763428
جاسک کهنه 0766525
جزیره /هرمز 0763532
جغین 0766425
جناح 0764324
چاه اسماعیل 0766237
چاه بنارد 0764326
چاه مسلم 0764225
چاهستان 0763255
چاهو 0763269
چراغ آباد 0766239
چه چکور 0763229
چهواز 0764481
چیروئیه 0764421
حاجی آباد 0763422
حاجی خادمی 0766227
حمیران گاوبندی 0764478
حکمی 0766228
خراجی 0766426
خورگو 0763239
خیرآباد 0766434
داربست 0764356
درگهان 0763526
درگیر 0763281
دژگان 0764223
دشت آشکارا 0763434
دشتی بندرلنگه 0764465
دمشهر 0766229
دهتل 0764338
دهنگ 0764327
دهو 0766232
دولاب 0763578
دیرستان 0763573
دیوان 0764224
راونگ 0766238
رستاق 0764425
رضوان 0763265
رمچاه 0763534
رمکان 0763536
روئیدر 0763328 22
زمین سنگ 07
رودان /ده بارز 0766463282
زنگارد 0764344
زیارت 0764477
زیارتعلی 0766472
ستلو 0764473
سرچاهان 0763436
سرخنگی 0763256
سرخون 0763232
سرزه 0763267
سرگزاحمدی 0763425
سندرک 0766322
سهیلی 0763574
سیاهو 0763264
سیریک 0766362
شمیل بندر 0763253
شمیل حاجی آباد 0763426
شهاب سوزا 0763572
شهرصنعتی /بندرعباس 0763236
شهرو 0763233
شهرک /مروارید 0763248
صلخ 0763579
طاشکویه 0763429
طبل 0763575
طولا 0763544
عمانی 0764471
فارسی اکبری 0764483
فارغان 0763432
فاریاب سنگوئیه 0764352
فاریاب کوهیج 0764349
فتوئیه بندرلنگه 0764328
فین 0763262
قشم 0763522
قطب آباد 0763268
قلات بالا 0763242
قلعه قاضی 0763238
قلعه کمیز 0766433
گاوبندی 0764462
گچین 0763266
گروک بندرعباس 0766364
گزه 0764331
گزیربندرلنگه 0764222
گهره 0763271
گوران 0763541
گوربند 0766233
گورزانک 0766234
گورین 0764329
گیاهدان 0763537
لارک 0763582
لافت 0763538
لاوان 0764449
لمزان 0764232
مراغ 0764424
مردنو 0764341
مرکزموبایل کیش 0914769
مسن 0763576
مغدان 0764475
مغویه بندرلنگه 0764228
میناب 0765
نخل ابراهیمی 0766236
هاشم آباد 0763427
هرنگ بندرلنگه 0764337
هشتبندی 0766241
هشنیزبندرلنگه 0764476
هنگویه 0764336
کاروان /کوشه 0763542
کچوئیه 0764353
کرگان بندرعباس 0766224
کریان 0766225
کشاربالا 0763332
کشارچمردان 0763331
کشتی سازی صدرا 0763222
کشکو 0763284
کمشک 0764332
کناردان بندرلنگه 0764482
کنارسیاه 0764339
کنارو 0763258
کنچی 0764346
کنخ 0764236
کهتوئیه بندرلنگه 0746347
کهورستان 0763329
کوخرد 0764334
کوشک کنار 0764467
کوه وای 0763543
کوهستک 0766365
کوهیج 0764335
کیش 0764442 

کد تلفن شهرهای استان همدان :

آب مشکین 0812549
آبدر 0852269
آبرومند 0812438
آبشینه /تفریجان /سرخ آباد/کنجینه 0811432
آجین 0812358
آرتیمان 0852423
آق تپه 0812562
آورزمان 0852258
ابرو 0811431
احمدآباد 0812364
ارزانفود 0812238
ازندریان 0852283
اسدآباد 0812322
اسلام آباد 0852278
اشتران 0852432
اشترمل 0852447
اصله 0812732
الفاوت 0812233
امتلر 0812644
امزاجرد 0812288
امیرآبادفامنین 0812744
امیرآبادکبودرآهنگ 0812554
انوچ 0852264
اوچ تپه 0852295
اورقین 0812546
اوزن دره 0812563
ایده لو 0812539
اکنلو 0812558
باباپیر 0852437
باباقاسم 0852346
بابان 0812545
بابانظر 0812682
باباکمال 0852482
بادخوره 0812348
برزول 0852348
بهار 0812422
بیان 0852353
بیوک آباد 0812772
پادگان /قهرمان 0812222
پایگاه /نوژه 0812555
پرلوک 0812432
پشتجین 0812646
پیروز 0852232
تاوه /سناج 0812734
تخت 0812692
توانه 0852345
توچغاز 0852224
تویسرکان 0852422
جامیشلو 0812642
جعفریه 0852445
جنت آباد 0812352
جهان آباد 0852334
جورقان 0811237
جوزان 0852225
جوکار 0852272
جیجانکوه 0852438
جیحون آباد 0812774
چارلی 0812568
چاشتخوره 0852476
چنارسفلی 0812346
چنارعلیا 0812344
چورمق 0812685
حاتم آباد 0812537
حسام آباداسدآباد 0812362
حسام آبادبهار 0812437
حسن قشلاق 0812435
حسین آبادآشوری 0812448
حسین آبادشاملو 0852282
حسین آبادلتگاه 0812445
حسین آبادناظم 0852257
خان آباد 0812547
خاکریز 0812335
خردمند 0852288
خورونده 0812684
داق داق آباد 0812533
داویجان 0852234
درجزین 0812635
دستجرد 0812542
دشته 0812784
دمق 0812672
دهپیاز 0811272
دهفول 0852335
دهلق 0852261
دهنوآورزمان 0852266
دهنوعلی آباد 0852296
رامیشان 0812564
راه هموار 0812446
رحمان آباد 0852262
رزن 0812622
رزینی 0852378
رسول آباد 0812434
رضوان کده 0852226
روان 0812455
روعان 0812557
زاغه 0812476
زرامین سفلی 0852347
زرقان 0812738
زمان آباد 0852284
زنگنه علیا 0852236
ساریجلو 0812658
سامن 0852252
ستق 0812742
سراوک 0812737
سردارآباد 0812552
سرکان 0852443
سفیدخانی 0852354
سلطان آباد 0812686
سنقرآباد 0812655
سنگستان 0811275
سوباشی 0812582
سورتجین 0812634
سوزن 0812653
سیدشهاب 0852436
سیمین زاغه 0812433
شاهنجرین 0812632
شعبان 0852337
شهر/صنعتی /بوعلی 0811438
شهرک /انصارالامام 0811232
شهرک /بهار 0812454
شهرک /نهاوند 0852376
شورین 0811268
شوسف خراسان 0562662
شوند 0812648
شیرین سو 0812536
صالح آباد 0812442
طاسیران 0812543
طجرسامن 0852268
طویلان سفلی 0812343
عبدالرحیم 0812782
عشاق 0852294
علوی 0852285
علی آباددمق 0852274
علی صدر 0812553
عین آباد 0812657
فارسبان 0852377
فارسجین 0812654
فامنین 0812722
فرسفج 0852472
فریازان 0852453
فقیره 0811824
فیروزان 0852372
فیض آباد 0812735
قاباق تپه 0812548
قادرخلج 0812689
قایش 0812687
قرخلر 0812773
قروه درجزین 0812656
قلعه قباد 0852343
قهاوند 0812762
قینرجه 0812688
گاوسوار 0812683
گذرکجین 0812337
گراچقا 0811223
گشانی 0852434
گل تپه 0812572
گنبد 0812234
گنبدان 0812462
گنبدکبود 0852382
گیان 0852342
گیل آباد 0852352
لالجین 0812452
لامیان 0852477
لتگاه 0812468
لکلک 0812357
مالک اشتر 0812487
مجنده مشکین شهر 0452557
مسجدین 0812544
ملابلاق 0812695
ملایر 0851
منگاوی 0852287
مهاجران 0812436
مهدی آباد 0812538
مهرآباد 0852244
مهین آباد 0852336
موسی آباد 0812347
میانده 0852483
نصرت آباد 0812354
نصیرآباد 0812748
نظام آباد 0812636
نگارخاتون 0812733
نمازگاه 0852265
ننج 0852275
نهاوند 0852322
نوار 0812638
نیر 0812645
هریان 0812643
همدان 0811
همه کسی نهاوند 0812443
همه کسی همدان 0812776
واشان 0852263
والاشجرد 0852478
وندرآباد 0812353
ویان 0812534
یسرلو 0812757
ینگی کند 0852277
یوسف آباد 0812356
یکن آباد/سولان /موئیجین 0811433
کاج 0812637
کبودرآهنگ 0812522
کرتیل آباد 0852259
کردآباد 0812556
کرفس 0812633
کریم آباد 0812464
کسب 0852276
کفراش 0852344
کمری 0852286
کهارد 0812647
کهنوش 0852452
کهکدان 0852267
کوریجان 0812535
کوشک آباد 0812447
کوه زره 0812783
کوهانی 0852338
کوهین 0812532 

کد تلفن شهر ها ی استان یزد :

آریج 0352486
آسفیج 0352478
ابرکوه 0352682
احمدآباد 0352727
احمدآباد/کریم آباد 0352477
احمدآبادمشیر 0352336
اردکان 0352722
اسفندآباد 0352697
اسفندیار 0353446
اسلامیه 0352646
اشتیجه 0352744
اشکذر 0352362
اصفهک 0353452
باجگان 0352442
بافق 0352422
بخ 0352677
بداف 0352694
بساب 0352435
بنادک 0352563
بنادکوک دیزه 0352674
بندرآباد 0352378
بنستان 0352483
بنیز 0352484
بهاباد 0352472
بهادران 0352537
بهمن 0352687
بیدآخوید 0352673
پیکوه طبس 0353438
ترکان /هراورجان 0352576
تفت 0352622
تنگ چنار 0352532
توران پشت 0352662
جوخواه 0353432
چاه افضل 0352742
چاهوک /پندر 0352672
چاهک هاشم آباد 0352588
حاجی آبادزرین 0352764
حجت آباد/محمدآباد 0352783
حسن آباد/حسین آباد 0352372
حسن آباددره زرشک 0352664
حسین آباد 0352356
حلوان 0353433
خرانق 0352752
خرم آباد 0352688
خسروآباد 0353442
خضرآباد 0352382
خودسفلی 0352637
خورمیز 0352524
خوسف /بشگان 0352487
خویدک 0352333
ده بالا 0352642
ده جمال 0352485
ده عرب 0352698
ده محمد 0353526
ده کوشک 0352445
دهشیر 0352678
دهنو 0352355
دیهوک 0353434
رباط پشت بادام 0352758
رشکوئیه 0352655
رضویه 0353528
رکن آبادمهرآباد 0352778
زارچ 0352367
زردین 0352658
زنوغان 0353445
ساغند 0352762
سانیج 0352638
سخوید 0352675
سروارنان 0352676
سروسفلی 0352734
سروعلیا 0352738
سریزد 0352534
سعیدآباد 0352647
سلطانب 0352665
سورک 0352397
سیدمیرزا 0352334
شحنه 0352326
شرف آباد 0352374
شریف آباد 0352669
شمس آباد 0352695
شمسی 0352373
شهرآباد 0352689
شهراسب 0352685
شهرک صنعتی /مهریز 0352533
شهرک صنعتی /میبد 0352777
شواز 0352667
شیطور/دولت آباد 0352436
صادق آباد 0352693
صدرآباد 0352375
صدرآبادندوشن 0352396
طبس 0353422
طزرجان 0352643
طزنج 0352542
عبداله 0352663
عرب آباد 0353447
عشق آباد 0353522
عقدا 0352735
علی آباد 0352648
علی آباد/خیرآباد 0352482
علی آبادچهل گزی 0352538
فتح آباد 0352575
فخرآباد 0352746
فراغه 0352692
فهالنج 0353436
فهرج 0352346
فیروزآباد 0352699
فیض آباد/صادق آباد 0352635
گردکوه 0352558
گلویک 0352633
مبارکه 0352586
محمدآباد 0352358
محمدآبادطبس 0353443
مرغوب 0353439
مروست 0352582
مریم آباد 0352696
مزرعه حاج علی عسگر 0352634
مزرعه نو 0352737
مزرعه کلانتر 0352785
منشاد 0352557
مهریز 0352522
میبد 0352772
میرهاشم 0352659
نایبند 0353448
ندوشن 0352392
نصرآباد 0352644
نیر 0352652
هاشم آباد 0352587
هرات 0352572
هفتادر 0352732
هفتهر 0352784
همت آباد 0352645
هنزا 0352543
هودر 0353524
یزد 0351
کذاب /هامانه 0352393
کرخنگان 0352584
کریت 0353435
کهدوئیه 0352657
کویجان  0352479
تهیه و تنظیم : رضاآقازاده کلیبر

comment نظرات ()