راهنمای حل جدول رضا آقازاده کلیبر

اطلاعات عمومی و لغات جدولی را در کلکسیون وبلاگ بنده ببینید

اکتشافات مهم
نویسنده : آقازاده کلیبر - ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱

 

  قلعه بابک در شهر کلیبر آذربایجانشرقی            

موضوع       تاریخ     نام کاشف      ملیت کاشف

=آب(تجزیه)           قرن18و19     ژوزف پریستلی           انگلیسی

=آسپرین               1899                 درسر                   آلمانی

=آستون                1940                وایزمن                انگلیسی

=آستیلن                1836            ادموند داوی(دیوی)      انگلیسی

=آلومینیوم             1827             فردریک وهلر              آلمانی

=آمونیاک مصنوعی   1919             فریتزهابر                  آلمانی

=آورومایسین          1948             دوگار                    آمریکایی

=آهن                 1300ق.م           اقوام هی تیت        آسیای صغیر

=اتر(عنصر)           1829            آنکه                          آلمانی

=اتر(داروی بیهوشی) 1842           لانگ                      آمریکائی

=اتم(تئوری انفجاری) 1919          ارنست راترفورد           انگلیسی

=اتم و الکترون(تئوری) 1808       جان دالتون                  انگلیسی

 =آرسیبنک             1350           کیمیاگران اروپائی (آلبرتوماگنوس)

=آرگن                   1894           رامزی رایلی               انگلیسی

=اشعه ایکس           1895            کنراد رونتگن               آلمانی

=اشعه کاتود            1847            پلوگر                         آلمانی

=اکسید دوزنگ      حدود900م                             کیمیاگران غرب       

=اکسیژن خالص        1774           ژوزف پریستلی          انگلیسی

=الکترومانیتیک        1820           ژان اورستد              انگلیسی

=الکترون(تئوری کامل) 1918         ژوزف جرج تامسون    انگلیسی

=استرپتومایسین         1945          آبراهام واکسمن          کانادائی

=الکل                     قرن چهاردهم    محمدبن زکریای رازی  ایرانی

=الکل اتیلیک            1891           آگوست کاهور          فرانسوی

=امواج الکتریکی(تئوری) 1888        هنریش هرتس           آلمانی

=انسولین                 1923            هنریش هرتس          آلمانی

=اوره                     1838             پانتینگ بست          کانادائی

=اورانوس(سیاره)      1781              فردریک وهلر         آلمانی

=اورانیوم                1789              مارتین کلد پروت       آلمانی

=اورلون(نوعی پارچه) 1948          کارخانه دوپونت(دوئن) آمریکائی

=ایتریوم                  1828             فردریک وهلر           آلمانی

=باریم                    1808              داوی                  انگلیسی

=بروم                    1826            آنتوان بالار              فرانسوی

=بری بری(بیماری) 1782          ناکاکی                           ژاپنی

=بریلیوم               1798          نیکلاوکلین                  فرانسوی

=بنزین با اکتان زیاد 1930          ایپاتیف                        روسی

=بنزین سبک(تجزیه شده)1913    برتون                       آمریکائی

=بیسموت                 1450     باسیل والنتین                  آلمانی

=پنی سیلین           1929      الکساندرفلمینگ                انگلیسی

=عدد پی                ق.م         ارشمیدس                        یونانی

=تنتال                 1801        هوتشت                        انگلیسی

=تیتان               1791           گرگور                        انگلیسی

=ترکیب اتمسفر     1774          پریستلی                      انگلیسی

=ترکیب هوا       1770           لاووازیه                       فرانسوی

=تئوری انفجار اتمی 1919      راترفورد                       انگلیسی

=ترکیب ژنها       1958         جوشا آلدریک                 آمریکایی

=تعادل مایعات    قرن سوم ق.م    ارشمیدس                       یونانی

=تقطیر نفت       1891             دوار                         آمریکایی

=تیزاب سلطانی   1370            ارشمیدس                     یونانی

=جاذبه زمین      1667            اسحق نیوتن                 انگلیسی

=جدول شیمی      1874            مندلیف                        روسی

=جذام(میکرب)    1784            هانس                           آلمانی

=جوهرگوگرد(سولفوریک)قرن چهارم هجری محمد زکریای رازی ایرانی

=حساب انتگرال   قرن سوم ق.م    ارشمیدس                      یونانی

=میکروب حصبه  1880             ابرت                           آلمانی

=د.د.ت             1874             زایدلر                          آلمانی

=میکروب دیفتری 1880            فردریک لوفر                  آلمانی

=راکتور اتمی(اورانیم)1942         انریکوفرمی                  آلمانی 

=دیفتری(سرم) حدود1900           امیل فون بهرینگ           آلمانی

=رادیو آکتیویته      1896           هانری بکرل               فرانسوی

=رادیوم              1898    مادام کوری و ماری کوری        لهستانی

=روبیدیوم          قرن 19            بونزن                        آلمانی

=زاج سفید     قرن 18و19        ژان شاپتال                   فرانسوی

=ژن شناسی        1935         توماس هانت مورگان        آمریکایی

=سل(میکروب)     1882         روبرت کخ                      آلمانی

=سرم                1888          شارل ریشه                  فرانسوی

=سرم(تزریق)      1890          امیل رو                       فرانسوی

=سلولز              1848         آنسلم پاین                     فرانسوی

=سلولوئید           1890       برادران هایت                  آمریکائی

=سولفانیلامید      1934           دماگ                            آلمانی

=سود(از نمک طعام)1790         نیکلالوبلان                  فرانسوی

=سود صنعتی        1863          سولوی                        بلژیکی

=سیمان              1756          ایتمون ملاتی                انگلیسی

=سیاه زخم           1840          داون                         فرانسوی

=سیاه زخم(واکسن)1881           پاستور                      فرانسوی

=سیاه زخم (سرم) 1872          روبرت کخ                    آلمانی

=طاعون(میکروب) 1894         الکساندر پرسن               آلمانی

=فسفر                1670           جرج برانت                  سوئدی

=فیزیک وشیمی    1822       پیرا وژن برتلو           فرانسوی                                                                                               =قند                   1747         مارگراف                       آلمانی

=کورتیزن            1936         کندال                           آمریکائی

=کربنات دو سود مصنوعی  1806   نیگلالوبلان                فرانسوی

=کرم                 1798           نیکلاوکلن                     فرانسوی

=کزاز(میکروب)   1884           نیکولایر                       آلمانی

=کلر                قرن18             کارل ویلهلم شئل             سوئدی

=کلر و فروم      1831             لوپ ایرا-لیپیک              فرانسوی

=کریپتن         قرن 20             رایلی و رامزی               انگلیسی

=کلسیم           1808               داوی                         انگلیسی

=گاز روشنائی(ابتدائی) 1644     کلیتون                         انگلیسی

=گاز روشنائی(تکمیل   1790    فیلیپ لبون                     فرانسوی

=گاز کربنیک         1757    ژوزف بلاک                       انگلیسی

=گاز مرگ آور      1930       روجر ادامس                    آمریکائی

=گردش خون         1628      ویلیام هاروی                    انگلیسی

=گلوسینیوم          1827          فردریک وهلر                   آلمانی

=گلوکز           قرن18و19     ژوزف لوئی پروس            فرانسوی

=گروه خون          1900          اشتاینر                          آلمانی

=گلیسیرین           1779          کارل شیله                      سوئدی

=گوگرد             قرن چهارم هجری  زکریای رازی                ایرانی

=لگاریتم             1631          هانری بریکس                آمریکائی

=مالاریا              1898            رونالدروس                   انگلیسی

=میتل بنفش        اواخر قرن 19    لوت شارل                    فرانسوی

=مغناطیس حیوانی   1727            گالوانی                       ایتالیایی

=مقاومت الکتریکی  1887          سیمون اهم                      آلمانی

=منگنز                قرن18         شئل                              سوئدی

=مولیبدن              1790           هیلم                             سوئدی

=میکروب             1857           پاستور                          فرانسوی

=میکروب گیاهی     1680           لیوونهوک                      سوئدی

=میکروب اسهال آمیبی 1873           لش                           آلمانی

=میکروب اسهال خونی 1898     شیگاوکروزه                      آلمانی

=میکروب تب راجعه    1873           ابر مایر                      آلمانی

=جذام(باسیل)           1879           هانزن                          نروژی

=میکروب حصبه(باسیل) 1884         ابرت                         سوئیسی

=میکروب دیفتری(باسیل 1884      فردریک لوفلر                  آلمانی

=میکروب ذات الریه     1886         لرانک                         آلمانی

=میکروب سوزاک       1879         نایسر                       فرانسوی

=میکروب سیفلیس       1905          شاودین و هوفمان           آلمانی

= میکروب سیاه زخم    1840          داون                          فرانسوی

=میکروب طاعون(باسیل) 1894    یرسین و کینازاتو    فرانسوی و ژاپنی

=میکروب مالاریا         1881        لاوران                          فرانسوی

=میکروب منژیت         1888          وایک سلبام                  اتریشی

=میکروب هاری          1875          لوئی پاستور                 فرانسوی

=نایلون                    1937          لابرادتوار دوئن              آمریکا

=نپتون(سیاره)            1848        لووریه-آدامس       فرانسوی-انگلیسی

=نسبیت(تئوری)          1905           اینشتین                        آلمانی

=نوترون(تئوری)         1932          چادویک                      انگلیسی

=نیتروگلیسرین            1847         سوبررو                       ایتالیایی

=نیکل                      1751         آکسون کرون استت           سوئدی

=نیل مصنوعی           اواخر قرن 19    آدولف بایر                    آلمانی

=واکسن آبله                1796          ادوارد جنر                  انگلیسی

=واکسن فلج                1953          سالک                        آمریکائی 

=ویتامین ها                1901          وایلد رز                      بلژیکی

=ویروس                   1892          ایوانوسکی                   روسی

=هلیوم در آفتاب          1868          نور مان لوکه پر             انگلیسی

=هلیوم در زمین          1895          رمزی                          انگلیسی

=هندسه تحلیلی          1648          دکارت                          فرانسوی

=هندسه ترسیمی     1790-1760   گاسپارمونژ                     فرانسوی

=هیپنوتیزم               1766            مسمر                          آلمانی

=هیدروژن خالص       1766          هانری کاوندیش               انگلیسی

=ید                        1811             کورتوی                     فرانسوی

 

تهیه وتنظیم: رضا آقازاده کلیبر         


comment نظرات ()