راهنمای حل جدول رضا آقازاده کلیبر

اطلاعات عمومی و لغات جدولی را در کلکسیون وبلاگ بنده ببینید

راهنمای حل جدول رضا آقازاده کلیبر ( آ )
نویسنده : آقازاده کلیبر - ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱

برای مشاهده  لغاتی که با حرف( آ ) شروع میشوند

 

لطفا به ادامه مطلب بروید

 


 

معنی لغاتی که با حرف( آ ) شروع میشوند

صفحه ( آ )

 1. =آباد کننده (عامر)
 2. =آباد و برقرار  (دایر)
 3. =آباد کننده  (عامر)
 4. =آبادی  (ده - روستا- قریه- قصبه)                
 5. =آبادی میان ریگستان (واحه)
 6. =آبار  (چاه ها)
 7. =آباژور  (حباب چراغ- سایبان- آفتابگردان- فروتاب)
 8. =آب اسفرزه  (لعاب)
 9. =آب انبار قدیمی قزوین (سردار)
 10. =آبباز   (غواص- شناگر)
 11. =آب بسته  (یخ)    
 12. =آب بسیار (عرن)
 13. =آب بند  (سد)
 14. =آب بینی  (خل- خیل)
 15. =آب ترکی  (سو)
 16. =آب تنی  (شنا)
 17. =آبجی  (خواهر- همشیره)
 18. =آبچین  (هوله- رومال)
 19. =آبخست  (جزیره)
 20. =آبخوری  (لیوان)
 21. =آبدار  (تر- خیس)
 22. =آبدان  (حوض- آبگیر- آب انبار)
 23. =آبدزدک  (سرنگ)
 24. =آب دهان (پف نم- خدو- تف- تفو- خیو- بزاق)
 25. =آب دیده  (اشک چشم- سرشک)
 26. =آبدیده و تر  (نمدار- خیس)
 27. =آبراهه یباریک  (کانال)          
 28. =آبراه کوچک کنار حوض (پاشویه)
 29. =آبراهه  (مجرای آب- آبراه- راه آب)
 30. =آبرسان  (سقا)
 31. =آبرو  (نیکنامی- اعتبار- شرف- ارج- قدر- حرمت)
 32. =آبرو باخته  (رسوا)
 33. =آب روستایی  (او)
 34. =آبرون  (نام گلی که در فارسی همیشه بهار گویند)
 35. =آب ریز  (ناودان)
 36. =آبزی بزرگ  (نهنگ)
 37. =آب زیر کاه  (کنایه از آدم زرنگ و تودار)
 38. =آبزی درودگری  (اره ماهی)
 39. =آباژور  (آفتابگردان- سایبان- حباب چراغ)
 40. =آبسال  (باغ - بوستان)
 41. =آبستن  (باردار- آبسته- حامله)
 42. =آبسه  (دمل- ماده)
 43. =آبشار توی حلقه در بستکبال (دانکینگ)     
 44. =آبشار کوچک (شرشره)
 45. =آبشاری در ایلام (سرطاف)
 46. =آبشاری در لرستان (وارک)
 47. =آبشاری در کاشان (نیاسر)
 48. =آبشاری در گرگان (زیارت)
 49. =آبشتن  (نهفتن- پنهان کردن)
 50. =آبشخور  (قسمت- بهره- نصیب- روزی)
 51. =آب شرعی  (کر)
 52. =آبشش (برانشی)
 53. =آب شناسی (هیدرولوژی)
 54. =آبشویه (آیفون- آوابر- دربازکن)
 55. =آب عرب  (ما)
  =آب فاضلاب  (گنداب)
 56. =آب فروش   (سقا)
 57. =آب کره  (هیدروسفر)
 58. =آبکش (آرون)
 59. =آبکی  (شل)
 60. =آب گرم (حمیم)
 61. =آبگوشت سبزی  (بز باش)
 62. =آبگیر-تالاب- حوض ( ژی- تال- کیکو- برکه)
 63. =آبگیر عمیق  (مرداب)
 64. =آبگینه  (شیشه- بلور- تنگ بلور- آیینه- مینا)
 65. =آب لرزه (سونامی)
 66. =آب لمبو  (میوه لهیده و پر آب)
 67. =آبله  (تاول)
 68. =آب مایه پنیر  (زهراب)
 69. =آب مروارید (تمر- تم- کاتاراکت)
 70. =اب منجمد  (یخ)
 71. =آب میوه  (افشره)
 72. =آب نورد  (غواص)   
 73. =آبنوس (شیز)
 74. =آبو  (گل نیلوفر- نیلوفر آبی
 75. =آبونمان  (پول اشتراک روزنامه و مجله)
 76. =آبونه  (مشترک روزنامه یا مجله)
 77. =آب ویرانگر  (سیل- سیلاب)
 78. =آپارتمان  (عمارت)
 79. =آپارتی  (بی آبرو- بی شرم - بی حیا- رسوا)
 80. =آپتودیت (روزآمد)
 81. =آپیس  (گاو مقدس مصریان)
 82. =آتابای   (نام یکی از طوایف ترکمن- ترکمن)
 83. =آتاشه  (وابسته- کارمند سفارتخانه)
 84. =آتاک  (حمله - یورش- هجوم)
 85. =آتریاد  (یک دسته سرباز)
 86. =آتش  (آذر- نار- هیر)
 87. =آتش افروختن  (فتنه انگیختن)
 88. =آتش باستانی (آتور)
 89. =آتش برافروخته  (نائره)
 90. =آتش بس موقت  (هدنه)
 91. =آتش پرست  (مجوس)
 92. =آتشدان  (مجمر- ناردان- کوره)
 93. =آتشدان حمام (تون- گلخن)
 94. =آتش دان نانوایی  (تنور)
 95. =آتش سوزی  (حریق)
 96. =آتش شعله ور (سعیر)
 97. =آتش فشانی در اندونزی (کینتجا)
 98. =آتشفشانی در ایتالیا  (وزوو-آتنا)
 99. =آتشفشانی در کلمبیا که چندی پیش فوران کرد  (گالراس)
 100. =آتشگده (کنشت)
 101. =آتشکده ای در اراک (برزو)
 102. =آتشگده ای در تبریز (آذرآباد)
 103. =آتشگیره- کفش (خف- انبر)
 104. =آتش مزاج  (تند خو)
 105. =آتش های عرب (نیروان)
 106. =آتشیزه  (کرم شبتاب)
 107. =آتمسفر (هواکره- جو)
 108. =آتون (زنی که دختران را درس دهد)
 109. =آثام  (گناهها)
 110. =آثار بجا مانده شهر نیشابور قبل از حمله مغول (شهر کهن)
 111. =آثم  (گناهکار)
 112. =آجر بزرگ (طاباق)
 113. =آجر پز (فخار)
 114. =آحاد ریاضی  (یکان)
 115. =آخال  (خاکروبه)
 116. =آخر  (ته- انتها- پایان- نهایت)
 117. =آخر چیزی  (ته)
 118. =آخر ماه قمری (محاق)
 119. =آخرین  (واپسین)
 120. =آخرین بازمانده نازی ها  (هس)  
 121. =آخرین پادشاه ایرانیان باستان (خسرو پرویز)
 122. =آخرین پادشاه تروا (پریام)
 123. =آخرین پادشاه سلسله اشکانیان (اردوان پنجم)
 124. =آخرین پادشاه قاجاریه (احمد شاه)
 125. =آخرین پادشاه مادها (آژی دهاک)
 126. =آخرین پادشاه هخامنشیان (داریوش سوم)
 127. =آخرین توان  (نا)
 128. =آخرین حاکم آل بویه (ملک رحیم)
 129. =آخرین حاکم افشاریان (شاهرخ میرزا)
 130. =آخرین حاکم  تیموریان (حسین بایقرا)
 131. =آخرین حاکم زندیه (لطفعلی خان )
 132. =آخرین حاکم سامانیان (عبدالملک دوم)
 133. =آخرین حاکم سلوکیان (آنتیو خوس سوم)
 134. =آخرین حاکم غزنویان (خسرو ملک)
 135. =آخرین حرف لاتین  (زد)
 136. =آخرین خلیفه بنی امیه (مروان ابن حکم)
 137. =آخرین رئیس جمهور شوروی سابق (گورباچف)
 138. =آخرین رمق  (نا)
 139. =آخرین ساخته تهمینه میلانی (تسویه حساب)
 140. =آخرین سفیر آمریکا در ایران (سولیوان)
 141. =آخرین سلطان غزنوی (تاج الدوله)
 142. =آخرین شاعر دوره ساسانی  (دقیقی)
 143. =آخرین شاه ماد (اژیدهاک)
 144. =آخرین فرمانروای سلسله اتابکان فارس (آبش خاتون)
 145. =آخرین فیلم برگماند فقید (ساراباند)
 146. =آخرین ماه فرنگی  (دسامبر)
 147. =آخرین نازی  (هس)
 148. =آخرین نبرد پیامبر  (تبوک)
 149. =آخرین نبرد ناپلئون (واترلو)
 150. =آخرین یکان  (نه)
 151. =آداب  (سنن- رسوم)
 152. =آداب مغولی (یوسون)
 153. =آداش  (همنام - هم اسم)
 154. =آدامس سنتی (قندرون)
 155. =آدخ  (خوب و نیکو)
 156. =آدر  (نیشتر)
 157. =آدرس (انگ- نشانی)
 158. =آدرس ترسیمی  (کروکی)
 159. =آدم آب زیر گاه  (تودار)
 160. =آدم آهنی  (روبات)
 161. =آدم بهنجار و واقع بین (راست مزاج)
 162. =آدم خشن و بی فرهنگ (قلتشن)
 163. =آدم سیگاری  (دودی)
 164. =آدم قد دراز  (دیلاق)
 165. =آدمکشی  (قتل)
 166. =آدمک ویترین (مانکن)
 167. =آدم های معروف برای آمدن می آورند (تشریف)
 168. =آدمهای ناشی بی آن به آب می زنند  (گدار)
 169. =آدمی  (بشر- انسان)
 170. =آدمیرال (دریا سالار- امیر البحر)
 171. =آدمی زاده  (بنی بشر)
 172. =آدینده  (قوس و قزح - رنگین کمان- )
 173. =آذان  (گوشها)
 174. =آذر (آتش)
 175. =آذرخش  (صاعقه- رعد و برق)
 176. =آذرنگ  (اندوه- غم - غصه - رنج- محنت)
 177. =آذین  (زیب- زیور- زینت)
 178. =آراستگی  (ترتیب)
 179. =آراسته سخن  (خوش بیان)
 180. =آراسته و زیبا (ور ساز)
 181. =آرام  (ثبات- قرار)
 182. =آرام بخش (مخدر - مسکن)
 183. =آرامش  (تسکین)
 184. =آرامش دهنده اعصاب (ریحان)
 185. =آرامش یافتن  (آرام گرفتن)
 186. =آرامگاه  (مرقد - مزار)
 187. =آرامگاه فردوسی  (طوس)
 188. =آرامگاه مولوی  (قونیه)
 189. =آرایش  (زینت- بزک)
 190. =آرایش درخت  (هرس)
 191. =آرایشگر (مشاطه- سلمانی)
 192. =آرایش ناخن (مانیکوره)
 193. =آرتورگرافی (بند نگاری)
 194. =آرد گندم (سویق)
 195. =آرد مخصوص ماکارونی (سمولینا)
 196. =آردن  (کفگیر- آبکش- پالاون)
 197. =آرزو  (آرمان- بیوس- امل - امید)
 198. =آرزومندی  (هوس- شوق- اشتیاق)
 199. =آرزوها  (آمال)
 200. =آرزوهای نفسانی (هواجس)
 201. =آرزوی بزرگ  (آرمان)
 202. =آرشیتک فرانسوی کانال سوئز (دیلیسپس)
 203. =آرشیو  (بایگانی)
 204. =آرشیویست  (بایگان- ضباط)
 205. =آرگن  (از عناصر شیمیایی)
 206. =آرگئولوژی  (باستان شناس)
 207. =آرمان  (آرزو- امید)
 208. =آرمان شهر (مدینه فاضله - آتوپیا)
 209. =آرم تجاری  (مارک- انگ)
 210. =آرنج (آرن- وارن)
 211. =آرواره  (فک- سق)
 212. =آروغ (رغ)
 213. =آروین  (تجربه- آزمایش- امتحان) 
 214. =آزاد  (یل- رها- ول- یله)
 215. =آزاد شدن  (وارهیدن)
 216. = آزاد شده  (متبری)
 217. =آزاد کردن  (وارهانیدن)
 218. =آزادگی  (حریت)
 219. =آزاد مرد کربلا  (حر)
 220. =آزاده  (حر)
 221. = آزادی خواه ایتالیایی  (گاریبالدی)
 222. =آزادی خواه ونزوئلایی (بولیوار)
 223. =آزادی خواهی (لیبرالیسم)
 224. =آزار  (درد- رنج- زجر- اذیت)
 225. =آزرده خاطر (رنجور- ناراحت- دل افگار)
 226. =آزار دهنده پدر و مادر  (عاق)
 227. =آزار و اذیت دادن  (چزاندن)
 228. =آزغ  (شاخه)
 229. =آزفنداک یا آژفنداک (قوس و قزح- رنگین کمان)
 230. =آزمایش (رون)
 231. =آزمندی (شح)
 232. =ازمون و امتحان ( آروین - تست)
 233. =آزمون ورودی دانشگاه  (کنکور)
 234. =آزرده  (رنج گردان- رنجور)
 235. =آزرم  (شرم- حیا)
 236. =آژان  (پاسبان- نماینده - کارگزار)
 237. =آژانس  (نمایندگی- کارگزاری- خبرگزاری)
 238. =آژیر (آلارم- باهوش- محتاط - پرهیزکار- زیرک- هوشمند- هوشیار)
 239. =آس   (درختی شبیه درخت انار- دو سنگ مدور و مسطح که غلات رابا آن آرد میکنند- تکخال ، آش ، شوربا)
 240. =آسا  (خمیسازه- دهان دره)
 241. =آسان (یسیر- سهل)
 242. =آسانسور  (آسان رو- بالا رو)
 243. =آسان گرفتن (تسمح)
 244. =استانه (کرباس- عتبه)
 245. =آستانه در  (درگاه)
 246. =آستیگماتیسم  (اختلال بینایی)
 247. =آستین (کم)
 248. =آسم  (تنگی نفس- ضیق النفس)
 249. =آسمان  (سما- سپهر- فلک)
 250. =آسمان دره  (کهکشان- مجره)
 251. =آسمان غرنبه  (رعد)
 252. =آسمانها  (سماوات- افلاک)
 253. =آسمانی   (سماوی)
 254. =آسنی  (وسنی)
 255. =آسوده  (امن- فراغ- راحت)
 256. =آسودگی  (آسایش)
 257. =اسودگی خاطر  (فراخ بال)
 258. =آسوده و بی تشویش  (خاطر جمع)
 259. =آسیاب (هر)
 260. =آسیاب دستی  (اس)
 261. =آسیاب کوچک دستی (دستاس)
 262. =آسیای بزرگ  (خراس)
 263. =آسیب شناسی (پاتو بیو لوژی- پاتولوژی)
 264. =آسیبک   (آک)
 265. =آسیب و آفت  (آک- کوفت- صدمه- زیان)
 266. =آسیب ها  (آفات)
 267. =آسیستان  (معاون- دستیار- کمک)
 268. =آش  (با)
 269. =آش آرد  (اگرا- اوماج)
 270. =آش ساده  (شوربا)
 271. =آشامیدن  (نوشیدن)
 272. =آش انار (ناربا)
 273. =آش برنج  (شله)
 274. =آشپز  (طباخ)
 275. =آشپز ضحاک (ارماییل)
 276. =آشپزی کردن  (طباخی)
 277. =آشتی (سلم)
 278. =آش حلیم (هریسه)
 279. =آش خرده خمیر (تتماج)
 280. =آش زیره  (زیربا)
 281. =آش سرکه (سکبا)
 282. =آش عدس  (نسکبا)
 283. =آشغال  (خاکروبه- زباله)
 284. =آش فرنگی  (سوپ)
 285. =آشکار  (برملا)
 286. =آش کشک  (کشکبا)
 287. =آش ماست  (دوغ با)
 288. =آش هفت دانه  (دانک- دانکو)
 289. =آشغال  (خاکروبه- خاشاک- آخال)
 290. =آشفته  (پریشان- ژول)
 291. =آشفتگی  (تشویش- هیج)
 292. =آشکار (هویدا- بارز - بائن - فرادید- برملا- نمایان- علنی- نمودار- عیان)
 293. =آشمال  (چاپلوس- متملق)
 294. =آشنا  (شناس)
 295. =آشنا به کار (وارد - بلد)
 296. =آشوب  (فتنه- بلوا)
 297. =آشوبگر  (فتنه خیز- فتنه گر)
 298. =آشور شناس فرانسوی (آپرت)
 299. =آشیانه  (وکر- کنام- لانه)
 300. =آشیانه پرنده  (لانه)
 301. =آشیانه درندگان  (کنام)
 302. =آشیانه زنبور عسل (شان عسل)
 303. =آشیانه عقاب (آموت- الموت)
 304. =آشیانه مرغ   (عش- کابوک- وکر)
 305. =آغاز  (ابتدا- اول- شروع)
 306. =آغاز دنیا (الست)
 307. =آغاز شب (مسا)
 308. =آغر  (رودخانه خشک)
 309. =آغره  (بیماری جلدی- سودا- آگزما)
 310. =آغشته و آلوده (اگین)
 311. =آغل (کمرا- زاغه)
 312. =آغوز (ماک- فله)
 313. =آغوش (حضن- بر- بغل)
 314. =آف  (خورشید- مهر)
 315. =آفت (اک- گزند- بلا)
 316. =آفت درخت  (لیسه)
 317. =آفت قارچی در گندم  (سیاهک)
 318. =آفت گندم (سن- سیاهک)
 319. =آفت گیاهی  (سن)
 320. =آفتاب (لیو- شید)
 321. =آفتاب پرست  (حربا )
 322. =آفتاب خورده (مشمش)   
 323. =آفتاب گردان (ورتاج) 
 324. =آفتابه (ارکا- لوله هنگ- ابریق - آبدستان)
 325. =آفتابه سفالی (لولنگ)
 326. =آفت گندم   (سن)
 327. =آفریننده  (صانع- خالق)
 328. =آقا  (میر- سید)
 329. =آقای آلمانی  (هر)
 330. =آقای اسپانیولی (دن- لی)
 331. =آقای فرانسوی  (موسیو)
 332. =آقای فرنگی  (مستر)
 333. =آکادمی  (فرهنگستان)
 334. =آکاردئون  (گارمون)
 335. =-آکب  (درون دهان- لپ- آکپ)
 336. =آکتر  (بازیگر مرد تماشاخانه)
 337. =آکتریس  (بازیگر زن تماشاخانه)
 338. =آکتور سینما  (هنرپیشه)
 339. =آکروبات  (بندباز)
 340. =آکروباسی  (بند بازی)
 341. =آکله (جذام)
 342. =آکنده (پر- لبریز- مالامال)
 343. =آگاه  (باخبر- واقف)
 344. =آگاهنامه (اعلامیه)
 345. =آگاه و دانا (خبیر)
 346. =آگاهی  (علم- دانش)
 347. =آگاهی قدیم  (تامینات)
 348. =آگر  (خشت پخته- آجر)
 349. =آگرمان  (رضایت- قبول)
 350. =آگهی (رکلام- خبر- اعلان- اعلام)
 351. =آگهی تلویزیونی   (تیزر)
 352. =آگهی مصور  (آفیش)
 353. =آگهی نامه (بولتن) 
 354. =آل   (سراب- سرخ کمرنگ- دودمان)
 355. =آلوده و کثیف  (چرک - ریم)
 356. =آلاچیق (کازه)
 357. =آلام  (دردها)
 358. =آلامد  (مطابق مد- پسندیده)
 359. =آلاو  (شعله آتش)
 360. =آلبالو (قاراسیا)
 361. =آلبوم آریا جهان میرزایی (کادو-جادو- آکازیون)
 362. =آلبوم احسان خواجه امیری (سلام آخر- سلام- فصل تازه- برای اولین بار)
 363. =آلبوم ارسلان کامکار (دور تا نزدیک)
 364. =آلبوم امیر شفیعی (هرنفس)
 365. =آلبوم امیر کریمی (جوانی)
 366. =آلبوم امیر یگانه (بی تو تنهایم)
 367. =آلبوم ایمان شاهی (عشق اینترنتی)
 368. =آلبوم برزو ارجمند (غریبه آشنا)
 369. =آلبوم بنیامین (هشتاد و هشت)
 370. =آلبوم بهنام صفوی (عشق من باش)
 371. =آلبوم بهنام علمشاهی (تو بگو - یکدنده- نیستی تو)
 372. =آلبوم پویا اشتری (خاتون من)
 373. =آلبوم توفان کریمی (شاکی)
 374. =آلبوم حسین توکلی (اگه تو نبودی)
 375. =آلبوم حسین زمان (قصه شب- قرار عاشقی)
 376. =آلبوم حسین علیزاده (ماه و مه)
 377. =آلبوم حمید حامی (دو نیمه رویا)
 378. =آلبوم حمید خندان (شروع قصه)
 379. =آلبوم حمید عسگری (کما)
 380. =آلبوم حمید غلامعلی (مرداب- به یاد تو- یادگار- دیباچه عشق)
 381. =آلبوم حمید یعقوبی (آروم آروم)
 382. =آلبوم خشایار اعتمادی (خاتون- یادته- دلشوره)
 383. =آلبوم داریوش خواجه نوری (آرزوها)
 384. =آلبوم رضا صادقی (نقطه سر خط- یکی بود یکی نبود)
 385. =آلبوم  سالار عقیلی (مایه ناز- بنام گل سرخ)
 386. =آلبوم سراج (قصه گیسو)
 387. =آلبوم  سعید شهروز (نقره داغ- پسران مشرقی- گلابتون- پسرک- غزلک- پسرم)
 388. =آلبوم سهراب پاکزاد (زیر بارون)
 389. =آلبوم سهیل نفیسی (ترانه های جنوب)
 390. =آلبوم شهرام زندی (تو همونی)
 391. =آلبوم شهرام ناظری (بشنو از نی - دل شیدا- ای برادر- شور انگیز - کیش مهر- باد صبا - لولیان-صدای سخن عشق- سفر عسرت)
 392. =آلبوم عباس شجاعیان (پرسه ها ی عاشقی)
 393. =آلبوم علیرضا افتخاری (تو می آیی- نیلوفرانه- آوای عشق-نسیما- تنها تو می مانی- صیاد)
 394. =آلبوم علیرضا عصار (مولای عشق- حال من بی تو- عشق الهی)
 395. =آلبوم علیرضا قربانی (سرو روان - رسوای زمانه)
 396. =آلبوم علی رفیعی (صبح دریا)
 397. =آلبوم علی لهراسبی (چهارده)
 398. =آلبوم فرهاد جواهر کلام (بازی در نیار)
 399. =آلبوم فریدون آسرایی (خونه به دوش- از تو دورم)
 400. =آلبوم قاسم افشار (کویر)
 401. =آلبوم کوروش یغمایی (گرگ های گرسنه- ماه و پلنگ)
 402. =آلبوم گروه آریان (بی تو باتو)
 403. =آلبوم مانی رهنما (آخرین غزل- مرسدس)
 404. =آلبوم مجتبی کبیری (معرکه- نیم نگاه- ساز مخالف)
 405. =آلبوم محسن چاوشی (متاسفم برات)
 406. =آلبوم محمد اصفهانی (حسرت-برکت- تنها ماندم- برات- ماه غریبستان- نون و دلقک)
 407. =آلبوم مسعود خادم (پنجره عاشقی- هوس)
 408. =البوم مهدی سعادتی (گریه نکن)
 409. =آلبوم مهدی گرناوی (بهونه)
 410. =آلبومی از مهدی مقدم  (احتیاط)
 411. =آلبوم مهراج محمدی (بی خیال- ایلیا)
 412. =آلبوم مهرداد توکلی (جای تو خالی)
 413. =آلبوم ناصر عبدالهی (بوی شرجی- دوستت دارم)
 414. =آلبوم نیما مسیحا (شب سربی)
 415. =آلبوم همایون شجریان (با ستاره ها - شوق دوست- یاد ایام- نسیم وصل-به یاد پدر- رندان مست- آستان جانان- آه باران-دستان- جام تهی)
 416. =آلبوم هومن سزاوار (چشمان سیاه)
 417. =آلت رگزنی (نیشتر- ادر)
 418. =آلتی برای کم یا زیاد کردن قوه الکتریسیته (ترانسفورماتور)
 419. =آلتی در تفنگ (گلن گدن- ماشه)
 420. =آلتی در چرخ خیاطی  (ماکو- ماسوره)
 421. =آلر  (سرین- کفل- ران)
 422. =آلو (اجاص)
 423. =آلو در بهبود آن مفید است  (یبوست)
 424. =آلودگی  (لوث)
 425. =آلوده  (پلشت)
 426. =آلونک  (کپر)
 427. =آلوی کوهی (نلک)
 428. =آلیاژ آهن و کربن  (چدن)
 429. =آلیاژی از مس و روی  (برنج)
 430. =آلیاژی از مس و قلع  (مفرغ)
 431. =آلیاژ مس و نیکل  (مونل)
 432. =آلیاژ منیزیم و آلومینیوم  (ما گنا لیوم)
 433. =آلیاژی از آهن  (چدن)
 434. =آلیاژی که برای ساختن سماور به کار می رود (ورشاو)
 435. =آلیز  (جفتک - لگد)
 436. =آماج (نشان - هدف - نشانه)
 437. =آماجگاه (سیبل)
 438. =آمادگی جنگی  (بسیج)
 439. =آمادگی زمین برای کشاورزی (آیش)
 440. =آماده نیست  (نا آماده)
 441. =آماده و مهیا (تیار- عتید)
 442. =آمار  (احصاییه)
 443. =آمارمتوسط به ازای هر نفر  (سرانه)
 444. =آماس (ورم- پف)
 445. =آماس حاد غده بناگوش (اریون)
 446. =آمال   (آرزوها)
 447. =آمپول منبسط کننده رگها   (میلرینون)
 448. =آمرود  (گلابی- مل)
 449. =آمریکا (اتازونی- یانکی- ینکی دنیا)
 450. =آمنه (پشته هیزم- توده هیزم)
 451. =آموت  (آشیانه - آشیانه پرندگان شکاری)
 452. =آموختار (معتاد)
 453. =آموختن  (یاد گرفتن)
 454. =آموختنی لقمان  (ادب)
 455. =آموختنی مدرسه  (درس)
 456. =آموزشگاه  (مدرسه)
 457. =آموزگار  (مدرس)
 458. =آموسنی  (وسنی- هوو)
 459. =آمونیاک (جوهر نشادر)
 460. =آمه (دوات)
 461. =آمیختگی   (امتزاج)
 462. =آمیخته با آب (هیدراته)
 463. =آمیختن و درهم کردن (مزج)
 464. =آمیخته شده (ممتزج)
 465. =آمیخته کردن  (ترکیب)
 466. =آناتومی  (تشریح- کالبد شناسی)
 467. =آنارشی  (هرج و مرج- بی نظمی)
 468. =آناف (بینی ها)
 469. =آنتراکت  (فاصله بین دو پرده)
 470. =آنتن ماهواره  (دیش)
 471. =آنتی بادی (پادتن)
 472. =آنچه در دل گذرد (هاجس)
 473. =آنچه سوارش شوند  (مرکوب)
 474. =آنچه ظاهرش جز باطنش باشد (غلط انداز)
 475. =آنزیم  (دیاستاز) 
 476. =آنزیم گوارنده پروتئین در شیره لوزالمعده (تریپسین)
 477. =آنزیم گیاهان  (دیاستاز)
 478. =آنژین  (ورم گلو)
 479. =آنچه به تصرف کسی در آمده  (مایملک)
 480. =آنچه به زودی اتفاق می افتد (قریب الوقوع)
 481. =آند  (قطب مثبت باتری)
 482. =آنسو  (ورا)
 483. =آنسوی چیزی  (ماورا)
 484. =آن سوی سقف  (بام)
 485. =آن طرف  (آن سو)
 486. =آنکه از حد ومرز خود پا فرا می گذارد  (متجاوز)
 487. =آنکه به رکعت اول نماز نرسیده  (مسبوق)
 488. =آنکه در رفاه بزرگ شده  (ناز پرورده)
 489. =آنکه روی بند به بینی میبندد (ملتفم)
 490. =آنکه ظاهرش جز باطنش باشد  (غلط انداز)
 491. =آنکه کارش نگارش مقاله و داستان در جراید است  (نویسنده)
 492. =آنوفل  (پشه مالاریا)
 493. =آنه  (سکه رایج هند)
 494. =آوا  (ندا- صدا - نوا)
 495. =آوابر  (آیفون- آبشویه - دربازکن)
 496. =آواره  (دربدر- سرگردان)
 497. =آواز  (سرود- نغمه - ترانه- خنیا)
 498. =آواز بلند (هتف- بانگ)
 499. =آواز خوان (مغنی - مترنم)
 500. =آواز خواندن   (نغمه سرایی)
 501. =آواز دادن  (ندا)
 502. =آواز دسته جمعی  (کر)
 503. =آواز سم ستوران (هب)
 504. =آوازش از دور خوش است  (دهل)
 505. =آواز کبوتر  (هدیر)
 506. =آواز مهیب (هرا)
 507. =آواز نرم (رکز)
 508. =آوازی در دستگاه شور (بیات ترک)
 509. =آواشناسی  (فونتیک)
 510. =آوانس  (مساعده- بیعانه- پیش بها- پیش مزد)
 511. =آوای جغد (روکا)
 512. =آوای حزین  (ناله)
 513. =آوای درشت  (بم)
 514. =آوای زنبور  (ویز)
 515. =آورد  (جنگ- پیکار- نبرد)
 516. =آوند  (ظرف)
 517. =آونگ  (پاندول)
 518. =آویاتور (هوانورد)
 519. =آویزان (نشب)
 520. =آویزه پرده (والان- والون- والن)
 521. =آهار  (لعاب)
 522. =آهسته  (یواش- آرام)
 523. =آه سوزناک (انین- نین)
 524. =آهک ( کلس )
 525. =آهن  (تهم)
 526. =آهن بندی زیر اتومبیل  (شاسی)
 527. =آهن و پولاد (ستی)
 528. =آهن ربا (مگنت)
 529. =آهنگ  (نوا- ریتم - نغمه)
 530. =آهنگر (نهامی- حداد- تهامین)
 531. =آهنگساز آلمانی (باخ)
 532. =آهنگساز آلمانی قرن 19 (شومان)
 533. =اهنگساز اثر فلوت سحر آمیز (موزارت)
 534. =آهنگساز اتریشی (گوستاومالر)
 535. =آهنگساز اتریشی قرن 19 (اشترواس)
 536. =آهنگساز ایتالیایی سبک رمانتیسم (جوزپ هوردی)
 537. =آهنگساز ایتالیایی معاصر (نینوروتا)
 538. =آهنگساز دوران خسرو و پرویز (پهلبد)
 539. =آهنگساز روسی (الکساندر برودین)
 540. =آهنگساز عهد ساسانی (نکیسا)
 541. =آهنگساز فرانسوی (شابریه- اریک ساتی- رامو- گابریل فوره-رامو)
 542. =آهنگساز فرانسوی سده 16 (کلدون دوسر میسی)
 543. =آهنگساز فرانسوی سده 19 (پل دوکا)
 544. =آهنگساز فقید 89 (آرزو مانیان)
 545. =آهنگساز نروژی (ولن)
 546. =آهنگساز و پیانیست یونانی (یانی)
 547. =آهنگساز یونانی  (یانی)
 548. =آهنگ کردن  (قصد)
 549. =آهنگ و آواز و سرود (خنیا- نوا)
 550. =آهنگ موسیقی (شکن)
 551. =آهنگ نظامی  (مارش)
 552. =آهنین  (رویین)
 553. =آهو  (ظب- تیبا- غزال- مرال)       
 554. =آهوی آفریقایی  (ایمپالا)
 555. =آهوی ختن (اف)
 556. =آهوی کارتونی(بامبی)
 557. =آهوی کوهی  (کلهر- کل)
 558. =آهوی مشک دار  (اف)
 559. =آینووژن  (وارونگی هوا)
 560. =آیت  (نشانه)
 561. =آیس  (ناامید- مایوس)
 562. =آیفت  (حاجت- خواهش)
 563. =آیفون  (آوابر- دربازکن- آبشویه)
 564. =آینده  (آتیه- آتی- مستقبل)
 565. =آینده اش پروانه است  (کرم ابریشم)
 566. =آیینه (مرات)
 567. =آینه تمام قد  (قدی)
 568. =آیینه دار  (آرایشگر- سلمانی- مشاطه)
 569. =آینه در لفظ مغولی (تولی)
 570. =آیه ای در شان مقام اهل بیت (آیه تطهیر)
 571. =آیین  (دستور- روش- رسم- عادت- شریعت- سنت- کیش- نسق- سنن)
 572. =آئین باستانی ژاپن  (شینتو)
 573. =آیین مهر پرستی (میترائیسم)
 574. =آیین ها  (مراسم)
 575. =آیینه مقعر  (کاو)
 576. =آیینی پیش از آغاز نوروز (خانه تکانی- خرید لباس)
 577. =آیینی در نوروز  (دید و بازدید)
 578. =آیینی در حقوق (دادرسی
 579. =آئینی در ژاپن (شینتو)

comment نظرات ()