راهنمای حل جدول رضا آقازاده کلیبر

اطلاعات عمومی و لغات جدولی را در کلکسیون وبلاگ بنده ببینید

راهنمای حل جدول رضاآقازاده کلیبر(ج- چ)
نویسنده : آقازاده کلیبر - ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱

 

برای مشاهده معنی لغاتی که با حروف (چ- ج)شروع می شوند


صفحه (ج)

 1. =جائع  (گرسنه)
 2. =جابلسا  (منظور مغرب است)
 3. =جاده بین خاورمیانه و چین (جاده ابریشم)
 4. =جار  (همسایه- چلچراغ- بانگ- فریاد)
 5. =جاری  (برادر شوهر- روان)
 6. =جاسوس (اشپیون)
 7. =جاش  (غله پاک کرده)
 8. =جاشو  (کارگر کشتی)
 9. =جا کاغذی (کازیه)
 10. =جالیز  (کشتزار هندوانه و خربزه)
 11. =جام سقراط (شوکران)
 12. =جام فوتبال ترکیه (آتا ترک)
 13. =جاموس (گاو میش)
 14. =جامه ابریشمین (خز)
 15. =جامه بسیار کهنه  (لبیس)
 16. =جامه کتانی سفید ( رازقیه)
 17. =جامه و عبا (حله- ریماز)    
 18. =جانب (ور)
 19. =جانشین شاه اسماعیل (شاه طهماسب)
 20. =جانوران خزنده را گویند (مای)      
 21. =جانور بد بو (خز)
 22. =جانور تک سلولی (آمیب)
 23. =جانور رم کننده (رمو)
 24. =جانور شناس آلمانی سده نوزدهم (موریتس شیف)
 25. =جانور شناس برجسته آمریکایی (دایان فوزی)
 26. =جانوری از تیره راسو (قاقم)
 27. =جانوری از شاخه بند پایان (عنکبوت)
 28. =جانوری دوزیست شبیه مامولک  (سمندر)
 29. =جانوری شبیه چلپاسه (آفتاب پرست)
 30. =جانوری شبیه سوسمار (ورل)
 31. =جانوری گوشتخوار از راسته کیسه تنان  (ساریگ)
 32. =جاویدان   (مخلد)
 33. =جای اتراق قافله (کاروانسرا)
 34. =جای بازگشت (ماب)
 35. =جای بند کمر (لیفه)
 36. =جای ترسناک (مهیل)
 37. =جای درخت دار (مشجر)
 38. =جای شک و گمان  (مظان)
 39. =جایزه ادبی آمریکا (پولیتزر)
 40. =جایگاه قدم حضرت ابراهیم(مقام ابراهیم)
 41. =جایگاه مخصوص مجسمه خدایان در یونان باستان(پانتیون)
 42. =جایگاه مهاجرین در مسجد النبی (صفه)
 43. =جای وزش باد (مهب)
 44. =جای وسیع برای مهمان (لنگری)
 45. =جایگاه مهاجرین در مسجد النبی (صفه)
 46. =جایی که دزد بسیار باشد  (دزد بازار)
 47. =جایی که فاضلاب می رود  (گنداب رو)
 48. =جبان  (ترسو- بد دل- کم دل)
 49. =جبل  (کوه)
 50. =جبهه  (پیشانی)
 51. =جت  (فشفشه)
 52. =جدار  (دیوار)
 53. =جدا کننده حق از باطل (فاروق)
 54. =جدا کننده خوب از بد (ناقد)
 55. =جداگانه (علی حده)
 56. =جدال با نفس  (جهاد اکبر)
 57. =جد رستم (نریمان)
 58. =جد کوروش بزرگ  (هخامنش)
 59. =جد مادری حضرت سلیمان (اوریا)
 60. =جدول محاسبات نجومی (زیج)
 61. =جدولی از جداول اعداد  (کاکرو)
 62. =جذابیت یک فرد که می تواند در مردم نفوذ کند و انان را به شور وادار کند  (کاریزماتیک)
 63. =جذام (اکله- خوره)
 64. =جذب کننده آب (ناشف)
 65. =جذع  (تنه- تنه درخت)
 66. =جر   (شکاف و رخنه)
 67. =جراد (ملخ)
 68. =جرار (بسیار - انبوه)
 69. =جرثومه حیات (یاخته)
 70. =جرح  (زخم)
 71. =جرعه (هفت)
 72. =جرمی که ازدوغ یا ماستی که اب آن را گرفته اند به جا می ماند (دوراغ)
 73. =جریب (اکر)
 74. =جریان آب گرم اقیانوس اطلس (گلف استریم)
 75. =جریان متناوب الکتریسیته  (آلترناتیو)
 76. =جریان متناوب برق (الترناتیو)
 77. =جز (دنبه برشته)
 78. =جزایر لوزالمعده (لانگرهانس)
 79. =جزر  (هویج- زردک)
 80. =جزیره (آبخست- اداک)
 81. =جزیره ادویه (اندونزی)
 82. =جزیره ای در اقیانوس هند  (رامی)
 83. =جزیره ای در اندونزی  (مادورا- سوماترا- جاوه)
 84. =جزیره ای در جنوب غربی اقیانوس هند  (موریس)
 85. =جزیره ای در دریای خزر (ابسکون)
 86. =جزیره ای در دریای هند  (لانیس)
 87. =جزیره ای در روسیه (کریمه)
 88. =جزیره ای در ژاپن  (هکایدو- هونشو- کیشو)
 89. =جزیره ای در فلیپین (میندانائو)
 90. =جزیره ای نفتی  در جنوب (لاوان)
 91. =جزیره ای معروف در غرب روسیه (کریمه)
 92. =جزیره ای در اروپا (کرس)
 93. =جزیره ای در اسپانیا  (قناری)
 94. =جزیره ای در اسکاتلند  (اران)
 95. =جزیره ای در ایتالیا (الب- سیسیل- کاپری)
 96. =جزیره ای در ایران  (لاوان- خارک- سیری- تنب بزرگ- تنب کوچک- ابوموسی- جزیره اسلامی)
 97. =جزیره ای در شمال غربی اروپا  (ایسلند)
 98. =جزیره ای در مالزی  (تیمور)
 99. =جزیره ای در یونان (کرت - رودس-شاماش- کرس)
 100. =جزیره ای در یونان در نزدیکی ترکیه  (رودس)
 101. =جزیره دریاچه ارومیه  (جزیره اشک)
 102. =جزیره دریای خزر (آبسکون)
 103. =جزیره معروف استرالیا (تاسمانی)
 104. =جزیره میخک (زنگبار)
 105. =جزیی از سلول (پرتوپلاسم)
 106. =جستن گلوله  (هک)
 107. =جسمی که از خود پرتو مجهول بیرون میدهد و تاثیرات الکتریکی تولید میکند  (رادیو اکتیو)
 108. =جسمی که نور را تجزیه می کند (منشور)
 109. =جستجوگر (راید)
 110. =جشن آمریکایی ها در روز اول نوامبر (هالووین)
 111. =جشن ایرانیان در روز دوم بهمن (بهمن جه)
 112. =جشن ایرانیان قدیم در روز نهم آذر (آذرجشن)
 113. =جشن زرتشتیان در پنج روز آخر آبانماه    (پوردگان)
 114. =جشنواره بین المللی فیلم سوئیس (لوکارنو)
 115. =جشنواره بین المللی فیلم برزیل (ریو)
 116. =جشنواره فرنگی (فستیوال)
 117. =جعفر  (نهر - رود- ناقه پر شیر)
 118. =جغر  (غوک- وزغ)
 119. =جغرافی دان ایران در قرن سوم (ابن خرداد به)
 120. =جغ    (آبنو)
 121. =جغد (بوم - بوف)
 122. =جف   (میان تهی وبه معنی پژمرده وخشک نیز میآید)
 123. =جفتک (الیز)
 124. =جفن  (پلک چشم)
 125. =جل  (چکاوک)
 126. =جلاد  (میر غضب)
 127. =جلب کردن (اجتلاب)
 128. =جلد  (پوست)
 129. =جلگه رسوبی هموار در ایران (ترکمن صحرا)
 130. =جلگه وسیع (استپ)
 131. =جلودار اسب (رکابدار)
 132. =جم    (کثیر و فراوان)
 133. =جماعت مردم  (صرم)
 134. =جمد  (یخ- برف)
 135. =جمع زاهد  (زهاد)
 136. =جمع شدن چرک درموضعی از بدن (ابسر)
 137. =جمع طاغی (طغات)
 138. =جمع کردن (ضم)
 139. =جمهوریی در آسیای مرکزی  (ازبکستان)
 140. =جمهوریی در شمال شرقی اروپا  (استونی)
 141. =جناح لشکر (یسال)
 142. =جناح چپ لشکر (میسره)
 143. =جنباندن (هید)
 144. =جنبش فرهنگی که آغازگر دوران جدیدی در اروپا شد  (رنسانس)
 145. =جنبنده (متحرک- نوان)
 146. =جنبیدن (اب)
 147. =جنبیدن شاخه  (تنود)
 148. =جنت  (باغ - بهشت- فردوس)
 149. =جنس ماده (انثی)
 150. =جنس و کالا  (اروس)
 151. =جنگ (غزا-هیجا - کارزار - نبرد- حرب)
 152. =جنگ اسکندر با داریوش سوم (ایسوس)
 153. =جنگ انگلیسی ها و روس ها با ناپلئون  (نبرد لایپزیک)
 154. =جنگ بین اعراب و ایران(قادسیه)
 155. =جنگ تن به تن (دویل)
 156. =جنگجو (غازی)
 157. =جنگجوی تاریخی اسکاندیناوی  (وایکینگ)
 158. =جنگجوی سنتی ژاپنی ها (سامورایی)
 159. =جنگ حضرت علی با خوارج  (نهروان)
 160. =جنگ حضرت علی با طلحه و زبیر  (جمل) 
 161. =جنگ رسانه ای (جنگ نرم)
 162. =جنگ سلجوقیان با سپاهیان روم  (ملازگرد)
 163. =جنگ شاه اسماعیل با سپاه عثمانی  (چالدران)
 164. =جنگل رابین هود (شروود)
 165. =جنگ و ستیز (چخ- حرب)
 166. =جنوبی ترین کشور افریقا  (آفریقای جنوبی)
 167. =جنون شدید (مانیا)
 168. =جنین (یارک - رویان)
 169. =جو (شعیر)
 170. =جواد  (سخی- بخشنده- اسب تندرو)
 171. =جو زمین (اتمسفر)
 172. =جوال (گاله)
 173. =جوان  (شاب)
 174. =جوانی  (شباب)    
 175. =جوان بی تجربه   (غر)
 176. =جوانمردی (مکرمت- مروت)
 177. =جوان نگهدارنده پوست (کلاژن)
 178. =جواهر نشان کردن (ترصیع- مرصع)
 179. =جوجه تیغی (راورا- خارپشت- سیرو- جکاشه)
 180. =جودی روسی  (سامبو)
 181. =جوشاندن آن بر روی ورم مثانه مفید است  (باقلا)
 182. =جوشانده و دم کرده این گیاه برای درمان سرطان معده بکار می رود  (مامیران)    
 183. =جوش خمیر (وز)
 184. =جوش چرکین (دمل-آبسه)
 185. =جوش صورت (اکنه)
 186. =جوشن (وشینه- زره - خفتان- گبر- آگند)
 187. =جوشهای ریز بدن (ایر)
 188. =جوشیدن  (غلیان)
 189. =جولانگاه  (مجال)
 190. =جوع (گرسنگی)
 191. =جوف  (شکم- اندرون چیزی)
 192. =جولاه  (بافنده- نساج)
 193. =جوهر (امه)
 194. =جوهر بید (سالیسین)
 195. =جوهر شوره (تیزآب)
 196. =جوهر قلیا (پتاس)
 197. =جوهر مازو (تانه)
 198. =جوهر نشادر (آمونیاک)
 199. =جوی خون (رگ)
 200. =جوی- مراد - کام   (لر)
 201. =جهاز شتر (هوید)
 202. =جهاز عروس (وردک)
 203. =جهانگرد فرانسوی کاشف می سی سی پی (لاسال)
 204. =جهانگشایی که در سال331 پیش از میلاد تخت جمشید را تسخیر کرد  (اسکندر مقدونی)
 205. =جهت آبکاری فولاد بکار می رود  (روی)
 206. =جهش ژنتیکی  (موتاسیون)
 207. =جهنم (هاویه- سقر)
 208. =جهیز  (اسب تیزرو)
 209. =جهیزیه (وردک- وردوک)
 210. =جیب بری (نشل)
 211. =جید (خوب ونیکو)
 212. =جیره و یومیه (راتب)
 213. =جیش (سپاه- لشگر- ارتش)
 214. =جیوه (مرکور- آبک- سیماب)
 215. صفحه (چ)
 216. =چاپار  (پیک- نامه بر- قاصد)
 217. =چاپ روی پارچه (باسمه)
 218. =چاپلوسی (لوسانه)
 219. =چادر (شامه- خیمه- سرادق)
 220. =چادر ترکمنان (اوبه)
 221. =چار پایان  (دواب)
 222. =چار قد (باشامه)
 223. =چاره و گریز (بد)
 224. =چاق و پروار (فربه- لنبر- لمتر)
 225. =چاقو  (سکین)
 226. =چاقوی جراحی (کاتر)
 227. =چال  (مرغابی- غاز)
 228. =چانه (زنخ- حنک)
 229. =چانه زدن برای خرید   (مکاس)
 230. =چاه جهنده (آرتزین)
 231. =چاه جهنم (ویل- درک)
 232. =چاه فاضلاب (آبشی)
 233. =چاه ها  (آبار)
 234. =چپر (پرچین)
 235. =چپق فرنگی (پیپ)
 236. =چپو  (غارت- یغما)
 237. =چتر نجات (پاراشوت)
 238. =چچ  (غربال و الک)
 239. =چخ  (غلاف کارد و شمشیر- لانه پرندگان)
 240. =چخماق   (آتش زنه)
 241. =چراغ (نبراس- مصباح)
 242. =چراغدان سقف (قندیل)
 243. =چراغ پایه دار (لنتر)
 244. =چراغ روغن سوز سقف آویز  (لنتر)
 245. =چراغ قابل حمل قدیمی (فانوس بادی)
 246. =چراغ نفت سوز (لامپا)
 247. =چراگاه (مرج)
 248. =چراگاه ایلات (یرت)
 249. =چرانیدن (ارعا)
 250. =چربی و پیه (دسم- لیپید)
 251. =چرت اول خواب  (نعاس- پینکی)
 252. =چرت زدن (نعاس)
 253. =چرخ چاه  (دولاب)
 254. =چرخ ریسندگی (جهره)
 255. =چرخ کبود  (آسمان)
 256. =چرخ کوچک (رولت)
 257. =چرخ نخ ریسی (تیلا)
 258. =چرغ  (پرنده ای شکاری- صغر)
 259. =چرک بدن (دنس)          
 260. =چرک و زرداب زخم (هو- ریم- چخ)    
 261. =چرم بز (تیماج)
 262. =چرم خام (یشمه - یلمه)
 263. =چرم خوشبو (ادیم)
 264. =چرم فروش (صرام)
 265. =چرمی که بر زین می دوزند  (پاردم)
 266. =چرمی که زیر دم ستور ببندند (پاردم)
 267. =چروک  (چین و شکن)
 268. =چریک و مبارز ایرلندی که با اعتصاب غذا در زندان انگلستان در گذشت  (بابی ساندز)
 269. =چسبناک (لزج- نوچ)    
 270. =چسبنده (دج- هلیم)
 271. =چست و چالاک (کرمند)
 272. =چشم پزشک (کحال)
 273. =چشم پوشی (اغماض)
 274. =چشم چران (شیز)
 275. =چشم سرمه کشیده (اکحل)
 276. =چشمداشت (یرمر- انتظار)
 277. =چشمه (ینبوع- زاب)
 278. =چشمه ای در بهشت (سلسبیل- تسنیم)
 279. =چشمه ای در چهار محال و بختیاری (شلمزار)
 280. =چشمه ها  (ینابیع)
 281. =چشمی که ترکیده و مردمک بیرون آمده (بابا غوری)
 282. =چغ  (لانه پرندگان)
 283. =چغندر قند (ساکارز)
 284. =چک (چچ)
 285. =چکاد (قله- میان سر- تارک)
 286. =چکاسه  (سیخول)
 287. =چکاوک (جل- جلک- مانورک)
 288. =چکش (خایسک)                 
 289. =چک نویس (مسوده)            
 290. =چکیدن آب (رش)
 291. =چلپاسه (بزمجه - سوسمار)
 292. =چلچراغ (جار- ثریا)
 293. =چلنگر  (قفل ساز)
 294. =چله (زه کمان- نخ تابیده)
 295. =چلیپا  (صلیب- خاج)
 296. =چماق کلفت (دگنک)
 297. =چمچم  (گیوه)
 298. =چمچه  (کفگیر- ملاغه)
 299. =چنگ (از آلات موسیقی)
 300. =چنگ در زدن (استمساک- استمصام)
 301. =چنگ نواز زمان خسرو پرویز (رامتین)
 302. =چوب باریک ویولون نوازی (ارشه)
 303. =چوب تراش (خراط)
 304. =چوب خشک (خشب)
 305. =چوب خشک خرما  (عرجون)          
 306. =چوب خوشبو ( ند-هل)
 307. =چوب درازه (آده)
 308. =چوب درشت و نتراشیده (خشب)
 309. =چوبدستی (وسه- عصا)
 310. =چوب دستی درویش (منتشا)
 311. =چوبک زن (واشنگ)
 312. =چوب گازران  (کدینه)
 313. =چوب مخصوص بوجاری (هید)
 314. =چوب میخ دار قصابی(قناره)
 315. =چوب ویولون (آرشه)
 316. =چوب های زیر ریل (تراورس)
 317. =چوبی تیز برای راندن حیوان (سک)
 318. =چوپان (راعی - شبان - رمه بان)
 319. =چهار انگشتی (رادان)
 320. =چهار تار (شوشک)
 321. =چهار راه تقاطع خیابان فردوسی و جمهوری   (استامبول)
 322. =چهار مثقال  (استار)
 323. =چهار من تبریز (ری)
 324. =چهره  (لچ- رو- رخ- سیما- دیم)
 325. =چیت  (پارچه نخی نازک گلدار)
 326. =چیره شده (مستولی)
 327. =چیستان (شره- معما- لغز- بردک)
 328. =چین  (شکن- چروک)
 329. =چین جنوبی (ماچین)
 330. =چین و چروک (یرا)
 331. =چین و شکنج  (گرنج)
 332. =چینه دان  (حوصله)
 333. =چینه دیوار (دای)

comment نظرات ()