راهنمای حل جدول رضا آقازاده کلیبر

اطلاعات عمومی و لغات جدولی را در کلکسیون وبلاگ بنده ببینید

راهنمای حل جدول رضاآقازاده کلیبر(ص- ض-ط-ظ)
نویسنده : آقازاده کلیبر - ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۱

برای مشاهده معنای لغاتی که با حروف (ص-ض-ط-ظ) شروع

میشوند. حروف (ص-ض-ط-ظ)

 1. =صائب  (راست - درست- حق- رسا- ضد خاطی)
 2. =صائغ ( ریخته گر )
 3. =صائم  (روزه دار)
 4. =صائن (نگهبان)
 5. =صابر  (صبر کننده- شکیبا- بردبار)
 6. =صابون خیاطی (مل)
 7. =صابی  (کسی که ازدین خود دست بردارد و به دین دیگر برود)
 8. =صاحب  (ملازم- معاشر- یار- دوست- مالک- اصحاب- ذو- ذا)
 9. =صاحب اثر روح تنهایی (پرسی شلی)
 10. =صاحب اثر لغت نامه (دهخدا)
 11. =صاحب الزمان  (لقب امام عصر)    
 12. =صاحب باغ (بندار)
 13. =صاحب تاریخ گزیده (حمدالله مستوفی)
 14. =صاحب تذکره الشعرا (دولتشاه سمرقندی)
 15. =صاحبدل  (عارف- خداشناس- دلیر)
 16. =صاحب دیوان  (ناظر خزانه دوت)
 17. =صاحب سخن  (سخنور - ناطق)
 18. =صاحب علم نجوم  (ناحی)
 19. =صاحبغرض ( فتنه انگیز )
 20. =صاحب فراست ( با هوش ، زیرک )
 21. =صاحبقدم ( خوش قدم )
 22. =صاحب کتاب المجسطی (بطلمیوس)
 23. =صاحب منصب  ( افسر ارتش - دارای منصب و شغل عالی)
 24. =صاحب نسق ( داروغه )
 25. =صاحبی  (نوعی انگور درشت و سرخ رنگ و نوعی از پارچه ابریشمی)
 26. =صادر  (بارگردننده - بیرون رونده - مقابل وارد)
 27. =صادر میکنند (بیانیه)
 28. =صادق  (راستگو- راست - پیدا- آشکار- راست گفتار)
 29. =صارم  (شمشیر برنده- مرد دلاور)
 30. =صاع  (پیمانه ای قریب سه کیلو گرم)
 31. =صاعد  (بالا رونده)
 32. =صاعقه  (رعد و برق - آذرخش- ارتجک)
 33. =صاف  (زلال - بی غش- پاک - روشن- نگا)
 34. =صافات  (فرشتگان-ملائکه)
 35. =صافی و پالونه (راوق- بی غش- پاکیزه- خالص)
 36. =صاف و هموار  (لشن)
 37. =صالح  (نیک - نیکوکار - شایسته)
 38. =صامت  (خاموش - ساکت)
 39. =صانع  (آفریننده- سازنده- صنعتگر- پیشه ور)
 40. =صب ( ریختن )
 41. =صبا  (بادی که از شرق وزد- باد برین)
 42. =صباء  (کودکی- بچگی- صباوت)
 43. =صباح  (صبح زود- بامداد- اول روز)
 44. =صباحت  (خوبرویی- زیبایی- جمال و خوبی-خوشگلی)
 45. =صباغ (رنگرز- رنگ ساز)
 46. =صباوت  (کودکی)
 47. =صبح  (بامداد- او روز)
 48. =صبح بسیار زود ( شبگیر )
 49. =صبر  (شکیبایی - بردباری)
 50. =صبر زرد (سیماهنگ- الوا)
 51. =صبغ  (رنگ کردن)
 52. =صبغه  (رنگ - ماده ای که با آن چیزی را رنگ کنند)
 53. =صبغه الله  (دین خدا- اسلام)
 54. =صبوح  (هر چیزی که صبح می خورند مانند شیر و شراب)
 55. =صبور  (صبر کننده - شکیبا- بردبار)
 56. =صبی  (پسر بچه - کودک)
 57. =صبیح  (خوشگل- زیبارو)
 58. =صبیه  (دختر - دختر بچه)
 59. =صحابه  (همراهی- یار- همدم -یاران- همراهان-معاشرت)
 60. =صحاح  (راست و درست - بی نقص- تندرست- بی عیب)
 61. =صحاف  (کسی که کتاب را ته بندی و جلد میکند)
 62. =صحافه ( روزنامه نگاری )
 63. =صحبت  (یاری - همدمی- همراهی- گفتگو)
 64. =صحت  (تندرستی- راستی- درستی)        
 65. =صحرا (هامون- دشت- قاع - راغ- بیابان-بادیه)
 66. =صحرای آزمایشات آمریکا (نوادا)
 67. =صحرای آمریکا (نوادا)
 68. =صحرای ازبکستان (قزل قوم)
 69. =صحرای جنوب آفریقا (کالاهاری) 
 70. =صحرای خشک و بی علف (لغ)
 71. =صحرای شیلی (اتاکاما)
 72. =صحرای مصر (سینا)
 73. =صحرایی در مغولستان (گبی)
 74. =صحن  (وسط حیاط - بشقاب)
 75. =صحن دادگاه (پارکه)
 76. =صحنه  (زمین هموار- جای وسیع- محل نمایش در تماشاخانه)
 77. =صحو  (هوشیاری - برطرف شدن سکر- بی ابر بودن آسمان)
 78. =صحیح  (تندرست - بی عیب- سالم)
 79. =صحیفه  (نامه - کتاب- روزنامه)
 80. =صخره  (سنگ بزرگ و سخت)
 81. =صخره گذار  (سنگ نورد)=صدا  (آواز- اوا- بانگ)
 82. =صدارت  (بالا نشینی- تقدم- منسب نخست وزیر یا صدراعظم)
 83. =صداع ( سردرد )
 84. =صداق  (مهر - کابین زن)
 85. =صداق نامه ( عقد نامه )
 86. =صداقت  (دوستی از روی  راستی و درستی)    
 87. =صدای بم (باس)       
 88. =صدای به هم خوردن دو چیز فلزی یا چینی ( جرنگ )
 89. =صدای پشه (وز)       
 90. =صدای زنبور (وز)
 91. =صدای شکستن ( تراک )
 92. =صدای قلم هنگام نوشتن  (صریر)
 93. =صدای ناله در گلو (غرن)
 94. =صد پیوند ( تاج خروس )
 95. =صدد  (ناحیه - میل - رویارو)    
 96. =صد دینار (صنار)
 97. =صدر  (سینه - سینه انسان- مقدم- پیشوا)
 98. =صدر اعظم  (نخست وزیر)
 99. =صدر اعظم آهنین آلمان (بیسمارک)
 100. =صدر اعظم ایران در دوره فتحعلی شاه (اعتمادالدوله)
 101. =صدر اعظم ناصرالدین شاه ( آقاخان نوری )
 102. =صدره  (سینه بند- سینه پوش)
 103. =صدغ  (یک طرف پیشانی بین چشم و گوش-گیجگاه - شقیقه)
 104. =صدف  (در)
 105. =صدف نشین  (در)
 106. =صدق  (راست- راستی- درستی)
 107. =صدم ( کوفتن )
 108. =صدمه (اک- آسیب - رنج- کوفتگی)
 109. =صدمه دیده و از کار افتاده ( ناکار )
 110. =صدور  (بازگشتن)
 111. =صدوق  (راستگو)
 112. =صدیق  (یار- دوست)
 113. =صراح  (روبرو چیزی گفتن - پیدا و آشکار گفتن- خالص و بی غش)
 114. =صراحت  (خلوص- وضوح)
 115. =صراحیه  (شیشه - پیاله شراب)
 116. =صراخ  (فریاد- خروش)
 117. =صراراللیل  (حشره ای است شبیه ملخ)
 118. =صرح   (کاخ)
 119. صراط  (راه - طریق)
 120. =صراف  (کسی که کارش داد ستد پول است)
 121. =صرامت  (دلیری- بی باکی - شجاعت - برندگی)
 122. =صرصر  (باد شدید- باد تند)
 123. =صرع  (نوعی مریضی تشنج)
 124. =صرف  (خالص چیزی - محض- برگرداندن - خرج کردن)
 125. =صریح   (خالص- پاکیزه- روشن- آشکار)
 126. =صره  (همیان - کیسه پول- توبره)
 127. =صریر  (بانگ کردن- صدای قلم هنگام نوشتن)
 128. =صریمه- صریمت (عزیمت برکاری- دل نهادن-پاره ای ازشب)
 129. =صعب  (دشوار - سخت)
 130. =صعق  (بیهوشی)
 131. =صعلوک  (فقیر - درویش- بی چیز- ضعیف)
 132. =صعوبت  (دشوار شدن)
 133. =صعود  (بالا رفتن- عروج)
 134. =صعوه  (گنجشک)
 135. =صغار  (خواری)
 136. =صغر  (کودکی- کوچکی- خردی)
 137. =صغیر  (کوچک - خردسال)
 138. =صف (رج- رده - ردیف)
 139. =صفا  (روشنی -پاکی - رونق - پاکیزگی) 
 140. =صفار (رویگر)
 141. =صفاق  (پرده درون شکم )
 142. =صفت اسب سیاوش  (شبرنگ)
 143. =صفت سرو  (سهی)         
 144. =صفت شیطانی (خناس)
 145. =صفحه  (رویه - یکبرک از کتاب)
 146. =صفحه مدار الکتریکی  (کیت)
 147. =صفحه  آهنگری   (سندان)
 148. =صفحه نوشتار (لوح)
 149. =صفدر  (جنگاور- دلیر)
 150. =صفر  (یرقان)
 151. =صفر  (خالی - تهی - پوچ)
 152. =صفراء  (زرداب- زرد رنگ)
 153. =صفره  (زردی)
 154. =صفوه  (برگزیده - پاکیزه)
 155. =صفه  (ایوان- شاه نشین)
 156. =صفی  (برگزیده)
 157. =صفی  ( دوست مخلص و یکدل)
 158. =صقع  (ناحیه - کرانه - گوشه زمین)
 159. =سقال   (روشنگر)
 160. =صقل  (زدودن و پاک کردن زنگ و چرک) 
 161. =صلابت  (سختی - استواری)
 162. =صلاح  (سازش - آشتی کردن - نیکوکار شدن)
 163. =صلاه  (نماز)
 164. =صلایه  ( سنگی که در روی آن دارو بسایند)
 165. =صلب  (سخت - درشت- قوی)
 166. =صلبیه  (پرده ای در چشم)
 167. =صلیه  (عطیه- احسان- جایزه)
 168. =صلح  (سازش- آشتی)
 169. =صلحا  (نیکوکاران)
 170. =صلصل  (فاخته)
 171. =صلع  (ریختن موهای پیش سر- بی مویی)
 172. =صلف  (گزافه گویی- خودستایی)
 173. =صله  (احسان- پاداش- جایزه)
 174. =صلیب(خاج- چلیپا)
 175. =صم  (کر)
 176. =صماء  (سخت - متین)
 177. =صمات  (سکوت- خاموشی)
 178. =صماخ  (داخل گوش- سوراخ گوش)
 179. =صمت  (خاموشی- سکوت)
 180. =صمد  (بی نیاز- پاینده)
 181. =صمصام  (شمشیر برنده)
 182. =صمغ  (انگم- زنخ)
 183. =صمغ بادام کوهی  (ازدو)
 184. =صمغ بوته خار شتر (ترنجبین)
 185. =صمغ خوشبو  (کندر)  
 186. =صمغ درخت (سقز-انگم)
 187. =صمغ درخت کاج (تربانتین-  ریتیانه)
 188. = صمغ گون  (کتیرا)
 189. =صمغ گیاهی (رزین)
 190. =صمغ فسیل شده با خاصیت الکتریسیته مالشی ( کهربا )
 191. =صمغ معطر (کندر)
 192. =صمیم  (خالص- بی غش)
 193. =صنار ( چنار )
 194. =صناع ( صنعتگران )
 195. =صناعت  (حرفه - پیشه - هنر)
 196. =صندید  (مرد بزرگ)
 197. =صندوقچه (طبله)
 198. =صندوقچه جواهر (درج)
 199. =صنع  (آفرینش- ساختن- آفریدن)
 200. =صنعت  (کار- پیشه- هنر- حرفه)
 201. =صنعتی در شعر ( ایهام )
 202. =صنف  (گونه - نوع - رسته)
 203. =صنم (بت- فغ- شمن)
 204. =صنم خانه  (بتگده)
 205. =صنوبر  (ناژو - کاج)
 206. =صنیعه  (هنر - کار نیکو)
 207. =صواب  (راست و درست)
 208. =صواف  (پشم فروش)
 209. =صوان   (جامه دان)
 210. =صوب  (طرف- ناحیه- جهت- راست - درست)
 211. =صوبه   (توده - انبار)
 212. =صوبه دار  (حاکم - فرماندار)
 213. =صوت  (بانگ - آواز)
 214. =صوت شناسی (اکوستیک)
 215. =صور  (بوق)
 216. =صورت  (شکل - صفت - نقش - رخسار- چهره- چهر)
 217. =صوغ   (مثل - مانند- شکل)
 218. =صوف  (پشم گوسفند)
 219. =صوفی  (کسی که پیرو طریقه تصوف باشد)
 220. =صوفی ایرانی معروف به صفی علی شاه(میرزا حسن اصفهانی)
 221. =صوفی وشاعر قرن چهرم و پنجم (ابوسعید ابوالخیر)
 222. =صولت  (هیبت- حمله- قدرت)
 223. =صولجان  (چوگان- عصا- عصای پادشاهی)
 224. =صوم  (روزه)
 225. =صومعه  (دیر- تربال- خانقاه- عبادتگاه راهب)
 226. =صهباء  (شراب- سرخ و سفید)
 227. =صهر  (قرابت - خویشی- داماد)
 228. =صهیون  (نام بیت المقدس)
 229. =صیاد  (شکارچی- دامیار)
 230. =صیاغت  (ریخته گری- زرگری)        
 231. =صیاغی (ریخته گری)
 232. =صیام  (روزه گرفتن)
 233. =صیانت  (حفظ کردن - نگاهداری)
 234. =صیت  (آوازه)
 235. =صیحه  (بانگ - فریاد)
 236. =صید  (شکار)
 237. =صیرفی  (صراف)
 238. =صیغه  (شکل - نوع)
 239. =صیف  (تابستان)
 240. =صیقل  (زداینده- جلا دهنده- تیز کننده)
 241. (ض)
 242. =ضابط  (نگهدارنده- نیرومند- حفظ کننده- قوی)
 243. =ضابطه  (قاعده- دستور)
 244. =ضابی ( خاکستر )
 245. =ضاحک  (خنده کننده - مرد خندان)
 246. =ضار  (زیان رساننده- زیان آور)
 247. =ضارب  (زننده)
 248. =ضارع ( ضعیف ، لاغر )
 249. =ضافی ( کامل ، تمام )
 250. =ضامر ( باریک اندام )
 251. =ضال  (گمراه - آواره)
 252. =ضامن  (کفیل- ملتزم- پایندان)
 253. =ضایع  (تباه- خراب- بیکاره- بیفایده- مهمل- بی ثمر)
 254. =ضایق  (کم وسعت)
 255. =ضب  (سوسمار)
 256. =ضباط  (بایگان- ضبط کننده)
 257. =ضبط  (نگهداری- حفظ کردن- مجکم کردن- بایگانی)
 258. =ضبع  (گفتار)
 259. =ضجر  (نالیدن- دلتنگی- بی آرامی- بی قراری)
 260. =ضجور  (ملول - بی قرار)
 261. =ضجه  (ناله- زاری- بانگ- فریاد)
 262. =ضجیع  (همخواب - هم بستر)
 263. =ضحاک  (بسیار خنده کننده)
 264. =ضحک  (خندیدن- خنده)
 265. =ضحیه  (گوسفند قربانی)
 266. =ضخام  (کلان- ستبر- فربه- بزرگ)
 267. =ضخامت  (کلفتی - ستبری)
 268. =ضخم  (ستبر- کلفت - فربه)
 269. =ضخیم  (کلان- ستبر- کلفت)
 270. =ضد- بد- خشم- قهر  (دژ- مخالف- دشمن- ناساز)
 271. =ضد حمله  (پاتک)
 272. =ضدید  (مثل- نظیر- همتا)
 273. =ضر  (زیان - ضرر- تنگی- سختی)
 274. =ضراء  (قحط - خسارت- سختی - گزند- زیان)
 275. =ضراب  (زننده - بسیار زننده)
 276. =ضرابخانه  (جای سکه زدن پول)
 277. =ضرار  (زیان رساندن)
 278. =ضراره  (نابینا شدن)
 279. =ضراعت  (خواری - زاری- فروتنی کردن)
 280. =ضرب  (زدن- مثل -شکل- نوع- صنف)
 281. =ضربان  (تپش قلب- زدن)
 282. =ضربان داشتن  (زنش)
 283. =ضرب و شمشیر (یلمان)
 284. =ضربه ای در بدمینتون (اسمش)
 285. =ضربه ای در تنیس ( بک هند )
 286. =ضربه ای در کاراته ( زوکی )
 287. =ضربه ای در مشت زنی (هوک)
 288. =ضربه شمشیر  (یلمان)
 289. =ضربه مشت (اپرکات)
 290. =ضرر  (گزند - آسیب- زیان)
 291. =ضرس  (دندان آسیا)
 292. =ضرطه  (تیز دادن)
 293. =ضرع  (پستان گاو یا گوسفند)
 294. =ضرغام  (شیر درنده- مرد دلاور - قوی - شجاع)
 295. =ضرورت  (نیاز - حاجت)
 296. =ضروری (وایا - واجب - لازم- بایست)
 297. =ضریب  (زننده)
 298. =ضریبه  (سرشت - خوی - سجیه)
 299. =ضریح  (دور قبر- قبر- صندوق روی قبر)
 300. =ضریر  (کور- نابینا- نزار)
 301. =ضریره  (زن نابینا و بیمار)
 302. =ضریم  (حریق - آتش سوزی)
 303. =ضعف  (دوچندان- دو برابر)
 304. =ضعف  (سستی- ناتوانی)     
 305. =ضعیف  (فاتر)
 306. =ضعف وسستی (وهن)
 307. =ضغث ( کار آشفته و درهم)
 308. =ضغط  (کوفتن)
 309. =ضغطه  (تنگی - فشار- سختی- رنج - زحمت)
 310. =ضل  (گمراهی)
 311. =ضلال  (گمراهی- گم شدن)
 312. =ضلع  (استخوان پهلو- دنده - پهلو)
 313. =ضم  (جمع کردن - گرد آوردن)
 314. =ضماد (پارچه ای که زخم را با آن ببندند- مرهمی که روی زخم بگذارند)
 315. =ضمان  (قبول کردن- پذیرفتن)
 316. =ضمر  (لاغری- کم گوشتی)
 317. =ضمن  (درون چیزی)
 318. =ضمه  (پیش)
 319. =ضمیر  (باطن انسان- اندرون انسان) 
 320. =ضمیر فرانسوی  (وو)     
 321. =ضمیر دوم شخص مفرد (تو)
 322. =ضمیمه  (پیوست)
 323. =ضمیمه کوتاه و منشعب یاخته عصبی (دندریت)
 324. =ضمین  (کفیل- عهده دار غرامت- پایندان)
 325. =ضواحک  (دندانهای جلو که هنگام خنده نمایان میشوند)
 326. =ضوء  (نور - روشنایی- روشنی)
 327. =ضیاء  (نور- روشنایی)
 328. =ضیاع  (تباه شدن- ضایع شدن)
 329. =ضیافت  (مهمانی)
 330. =ضیعه  (آب و زمین زراعتی - زمین غله خیز)
 331. =ضیغم  (شیر درنده)
 332. =ضیف  (مهمان)
 333. =ضیق  (تنگی- سختی)
 334. =ضیم  (ظلم - ستم)
 335. =ضیمران (ریحان)
 336. =ضیوف  (مهمانان)
 337. =طائر  (پرنده)
 338. =طائف  (شبگرد- طواف کننده)
 339. =طاباق  (آجر بزرگ)
 340. =طاحونه (آسیاب)
 341. =طاحنه- طاحن  (دندان آسیا)
 342. =طارق  (ستاره صبح- به شب پیدا شونده- در شب آینده)
 343. =طاس  (سر بی مو)
 344. =طاس- تاس  (کاسه مسی)
 345. =طاعن  (طعنه زننده- سرزنش کننده)
 346. =طاغوت  (سرکش- متعدی- بت)
 347. =طاغی  (ظالم- گردنکش- ستمگر- گستاخ)
 348. =طاقت و توانایی (تیو)
 349. =طاقچه (رف)
 350. =طاقچه قدیمی  (رف)
 351. =طاقدیس(نام تخت خسرو پرویز-چین خوردگی زمین به شکل طاق)
 352. =طالع  (بخت - سرنوشت- اقبال)
 353. =طامع  (آزمند- حریص)  
 354. =طایفه ای از ترکان  (غز)
 355. =طایفه ای از مغول (یاجوج و ماجوج)
 356. =طایفه ترکمنی (آتابای)
 357. =طایفه تیمور لنگ (برلاس)
 358. =طایفه لبنانی (دروزی)
 359. =طبا طبا  (لقب ابراهیم که از یاران امام حسن بود)
 360. =طب  (پزشکی)
 361. =طباخ  (پزنده)
 362. =طبخ  (پختن)
 363. =طبطابه  (پهنه)
 364. =طبع (چاپ)
 365. =طبق  (ظرف چوبی بزرگ و مسطح- پوشش)
 366. =طبق فلزی (تال- تشت)
 367. =طبقه اول دوزخ (سقر)
 368. =طبقه ای از جو (استراتوسفر)
 369. =طبقه ای از هندوها (پاریا)
 370. =طبقه پنجم جهنم (جحیم)
 371. =طبقه صنعتگران در زمان ساسانیان (هوتخش)
 372. =طبل   ( بالابان- کوس- دهل )
 373. =طبل بزرگ  (دهل)
 374. =طبیب و فیلسوف مراکشی (ابن رشد) 
 375. =طبیعت (کیان- کیانا- ناتور)
 376. =طبیعی دان  (ناتورالیست)
 377. =طبیعی دان انگلیسی سده هجدهم (نیدم) 
 378. =طبیعت گرایی (ناتورالیسم)
 379. =طپانجه (تس)
 380. =طحال  (سپرز)
 381. =طحان  (آسیابان- آرد فروش)
 382. =طراح  (نقاش - نقشه کش)
 383. =طراح کلیسای سان پیترو شهر روم (برنینی)
 384. =طراح نخستین عروسکهای باربی (جک رایام)
 385. =طراد  (کشتی جنگی تندرو)
 386. =طرار  (تردست- عیار- کیسه بر)
 387. =طرب  (شاد شدن- شادمانی - شادی)
 388. =طربال  (مناره - بنای بلند)
 389. =طرح  (پی ریزی - انداختن- افکندن)
 390. =طرخان -ترخان  (رئیس- سرور)
 391. =طرد  (راندن- دور کردن)
 392. =طرز عادت (ینگ)
 393. =طرف چپ (ایسر)
 394. =طرفه العین  (یکبار زدن چشم- بیک چشم زدن)
 395. =طره  (جبهه - ناصیه - ریشه دستار)
 396. =طعام مهمان (نزل)
 397. =طعام زندانیان (رواه)    
 398. =طعن و سرزنش  (ژخ - سرکوفت- ملامت)
 399. =طف  (جانب - کنار- طرف- ناحیه)
 400. =طفیلی  (مهمان ناخوانده)
 401. =طلای سفید (پلاتین- کهله)
 402. =طلای هندی (هیر)
 403. =طلب کننده و خواهنده (داعیه)
 404. =طلق نسوز (میکا)
 405. =طلایه  (مقدمه لشکر- جلودار)
 406. =طمانینه  (آرامش - سکون- قرار)
 407. =طمطراق  (فر- شکوه- شان- شوکت- خودنمایی)
 408. =طناب صیاد  (کمند)
 409. =طناز (لوند)
 410. =طنزپرداز فقید معاصر (عمران صلاحی)
 411. =طنز ترسیمی (کاریکاتور)
 412. =طنز نویس آمریکایی (آرت بوخوالد)
 413. =طنز نویس انگلیسی صاحب اثر دنیای قشنگ نو (الدوس هاکسلی)
 414. =طنین  (صدای ناقوس- آواز مگس و پشه)
 415. =طواحن  (دندانهای آسیا)
 416. =طوف  (گرد چیزی گردیدن)
 417. =طوفانی در آمریکا که آمده بود (کاترینا)
 418. =طوق  (گردنبند)
 419. =طوق گردن  (غل)
 420. =طومار  (نامه)
 421. =طویت  (نیت- ضمیر- خاطر- باطن)
 422. =طویل  (دراز)
 423. =طیاره  (هواپیما)
 424. =طی  (در نوردیدن- پیمودن)
 425. =طیب  (پاک- نیکو- حلال- روا- بوی خوش)
 426. =طیبت  (حلال- روا - خالص- صافی)
 427. =طیره  (فال بد- خفت- سبکی - سبک عقلی - خشمناکی)
 428. =طیف  (آمدن خیال در خواب - خشم- جنون)
 429. =طیف سنج (اسپکتروسکپ)
 430. =طیفور  (پرنده- جهنده مانند مرغ یا ملخ)
 431. =طیلسان  (ردا- جامه گشاد و بلند)
 432. =طین  (خاک- گل)
 433. =طینت  (خلقت - طبیعت- سرشت- خوی)
 434. =ظالم  (ستمگر- بی رحم- سنگدل- مردم آزار)
 435. =ظاهر  (پیدا- هویدا- آشکار- نمایان)
 436. =ظبی (آهو)
 437. =ظرافت  (زیرکی- خوش طبعی- نکته سنجی- زیبایی)
 438. =ظرافت در کلام (نکته پردازی)
 439. =ظرف  (آوند)
 440. =ظرف آزمون (بوته)
 441. =ظرف آزمایشگاهی (ارلن)
 442. =ظرف سربازان (یغلاوی)
 443. =ظرف سفالی (خم)
 444. =ظرف شیشه ای بزرگ  (قرابه)
 445. =ظرف فرو رفته (قر)
 446. =ظرفیت الکتریکی (فاراد)
 447. =ظریف  (خوش طبع- زیرک)
 448. =ظفر  (ناخن)
 449. =ظفر  (پیروزی)
 450. =ظل  (سایه)
 451. =ظلام  (تاریکی شب)
 452. =ظلمت  (تاریکی)
 453. =ظلیل  (سایه دار)
 454. =ظما (تشنگی)
 455. =ظئر (دایه)
 456. =ظن  (گمان- حدس)
 457. =ظنین  (متهم)
 458. =ظهاره  (رویه جامه)
 459. =ظهر  (پشت)
 460. =ظهیر  (مدد کار- یار- پشتیبان- هم پشت)

 


comment نظرات ()