راهنمای حل جدول رضاآقازاده کلیبر(ف- ق)
نویسنده : آقازاده کلیبر - ساعت ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۱

   

 

 

برای مشاهده    معنای لغاتی که با حروف (ف- ق) شروع می شوند


  صفحه (ف)

 1. =فاتح روم  (اسکندر)
 2. =فاتح مقدونی  (اسکندر)
 3. =فاجر  (نابکار)
 4. =فاخته (کوکو- ورقا)
 5. =فار (موش)
 6. =فاراد   (ظرفیت الکتریکی)
 7. =فارسی زبان  (تاجیک)
 8. =فارماسیست  (دارو ساز)                
 9. =فارماکولوژی (دارو سازی)
 10. =فاش کردن خبر (بث)         
 11. =فاصله بین دو پرده نمایش (انتراکت)
 12. =فاصله دارد ( دور)
 13. =فاضلاب (اگو)
 14. =فاضلاب و چاهک (آبشی)
 15. =فاضل و دانشمند  (فرجاد)
 16. =فاقد جذابیت  (شیت)
 17. =فاقد راه خروجی  (بن بست)
 18. =فاقد سرعت لازم  (کند)
 19. =فاکتور  (بیجک)
 20. =فالگیر  (رمال)
 21. =فال نیک (مروا- شگون)
 22. =فانوس (لنتر)
 23. =فانوس دریایی (فار- فاروس)
 24. =فایده  (بهره - سود)
 25. =فتوی دهنده (وچرگر)
 26. =فتیله پنبه (کاله)
 27. =فخار (آجرپز)
 28. =فخر فروشی  (پز)
 29. =فخر کردن  (مباهات)
 30. =فدراسیون اتومبیلرانی (فیا)
 31. =فدراسیون اسکی  (فیس)
 32. =فدراسیون بوکس (ایبا)
 33. =فدراسیون تنیس (ایتفا)
 34. =فدراسیون جهانی قایقرانی   (فیسا)
 35. =فدراسیون ژیمناستیک (فیگ)
 36. =فدراسیون شنا (فینا)
 37. =فدراسیون فوتبال (فیفا)
 38. =فدراسیون قایقرانی   (فیسا)
 39. =فدراسیون والیبال (فیوا)
 40. =فرار (فلنگ)
 41. =فرا رسیدن  (آمدن)
 42. =فراری  (رمو)
 43. =فراری دادن (تاراندن)
 44. =فراش (اردال- نامه رسان- نامه بر)
 45. =فراخ  (گشاد- پهن)
 46. =فراق  (دوری)
 47. =فراموشکار (ساهی)
 48. =فراموشی  (نسی)
 49. =فرانسه قدیم (گل)
 50. =فراوان  (فت- بسیار)
 51. =فراوانترین کانی آهن (هماتیت)
 52. =فراوانی  (بسامد)    
 53. =فراوانی وخوشی (رغد - رخا)
 54. =فراورده ای از ترکیب سیمان و پنبه نسوز (ایرانیت)
 55. =فراهم  (آماده- تیار- مهیا)
 56. =فراهم کردن (تامین- تمهید)
 57. =فرایند تبدیل برخی فراورده های نفتی سنگین به سبک (کراکینگ)
 58. =فرایند تولید محصول  (بهره برداری)
 59. =فرایند سائیدن  (ساده- سایش)
 60. =فرایند ماشینی کردن فعالیت ها  ( مکانیزاسیون) 
 61. =فربه (تلان- لنبه- چاق)
 62. =فرد با تجربه  (دنیا دیده)
 63. =فردی که جهت توبه خود را به ستون مسجد النبی بست (ابوالبابه)
 64. =فرزند  (ولد)
 65. =فرزندان  (ابنا)
 66. =فرزندان و بازماندگان (اعقاب)
 67. =فرزند زاده  (نوه)
 68. =فرزند زکریای پیامبر  (یحیی)
 69. =فرزند شایسته  (خلف)
 70. =فرزند کیقباد  (آرمین)
 71. =فرزند کیومرث در شاهنمامه  (سیامک)
 72. =فرزند ناخلف  (نا اهل)
 73. =فرزند نتیجه  (نبیره)
 74. =فرزند نوجوان (رودک)    
 75. =فرسایش (استهلاک)
 76. =فرستادن (ایفاد)
 77. =فرسودن  ( پوسیدن)
 78. =فرش (بوب)
 79. =فرشته  (ملک)
 80. =فرشتگان مقرب  (کروبیون)
 81. =فرشته آب در قدیم (آناهید)
 82. =فرشته ای است  (راتا)
 83. =فرشته ای در چاه بابل  (هاروت)
 84. =فرشته محبوب حضرت حق   (میکائیل)
 85. =فرشته مغضوب درگاه الهی  (هاروت)
 86. =فرشته مهر در آیین زرتشتی (میترا)
 87. =فرشته نگهبان آب در قدیم  (آناهیتا)
 88. =فرشته نگهبان زمین  (زامیاد)
 89. =فرشینه  (موکت)
 90. =فرصاد (توت)
 91. =فرصت طلب  (ایتال وقت)
 92. =فرصت مناسب (اکازیون)
 93. =فرعون مصر باستان (رامسس)
 94. =فرعون مصر که نخستین هرم را بنا کرد (جوسر)
 95. =فرق داشتن  (تباین)
 96. =فرق سر  -هباک)
 97. =فرقه ای از مسیحیان (یسوعی)
 98. =فرکانس  (بسامد)
 99. =فرمان  (رل)
 100. =فرمانبردار   (انقیاد)
 101. =فرمان توقف  (ایست)
 102. =فرمان خان مغول (یرلیغ)
 103. =فرمانروایان  (ولات)
 104. =فرمانروایان و پیشوایان  (اولوالامر)
 105. =فرمان کشتی (سکان)
 106. =فرمانده  (امیر)
 107. =فرمانده ایرانی عصر هخامنشی که در مقاتبل اسکندر ایستاد (آریوبرزن)
 108. =فرمانده سامورایی ها (شوگون یا شوگین)
 109. =فرمانده نیروهای اس اس آلمان نازی  (هاینریش هیملر)
 110. =فرمانده نیروی دریایی خشایار شاه (ارتیمس)
 111. =فرمانده نیروهای فرانسوی در جنگ جهانی دوم  (شارل دوگل)
 112. =فرمان و دستور  (ارد)
 113. =فرمانبر  (مطیع)
 114. =فرمانبردار  (گوشور)
 115. =فرمانده بدن  (مخ)
 116. =فرمانده سپاه قزلباش در زمان شاه اسماعیل  (نجم ثانی)
 117. =فرمانده عصر هخامنشی  (اریو برزن)
 118. =فرمانده نیروی دریایی خشایار شاه (ارتیمس)
 119. =فروپاشی (اضمحلال)
 120. =فروتنی (دنی)  
 121. =فرود آمدن (هبوط)
 122. =فرو رفتگی دریا در خشکی  (خلیج)       
 123. =فروغ ایزدی (فر)
 124. =فروغ و پرتو (تبش)
 125. =فرو بردن دو چیز در هم  (ادغام)
 126. =فرو رفته (قر)
 127. =فروشگاه بزرگ  (سوپر مارکت)
 128. =فروشنده احشام  (چوبدار)
 129. =فرو مایه  (دانی- پست)
 130. =فرومایگان  (مناکید)
 131. =فرومایگی  (خست)
 132. =فرومایه (خس_نامردم- دنی- پست- ناکس)
 133. =فرومایه و پست  (بی سر و پا)
 134. =فرهنگ باستانی مکزیک  (اولمک)
 135. =فرهنگ فارسی از سروری (مجمع الفرس)
 136. =فرهنگ فارسی به فارسی که محمد پادشاه ابن غلام محیی الدین آن را تالیف کرد (آنندراج)
 137. =فرهنگ لغت (قاموس)          
 138. =فرهنگ لغت فرانسوی (لاروس)
 139. =فریاد  (جیغ)
 140. =فریاد شادی  (هورا)
 141. =فریاد عدالت  (داد)
 142. =فریاد کشیدن  (صریر)
 143. =فریاد کمک و فرصت خواستن (الامان)
 144. =فریاد وخروش (صراخ)
 145. =فریب  (گول )
 146. =فریبا  (گیرا)
 147. =فریبکار  (غدار)
 148. =فریفتن (خدع)
 149. =فریفته  (سغبه)
 150. =فرید (تنها)
 151. =فشار از طرفی به طرفی دیگر  (هل)
 152. =فشنگ (گلوله)
 153. =فشنگ خالی  (پوکه)
 154. =فصل بهار  (بهامین)
 155. =فصیح (السن)
 156. =فضل و بزرگواری (نبالت)
 157. =فضولی  (دخالت)
 158. =فطری نیست از راه سعی و تلاش به دست می آید  ( اکتسابی)
 159. =فعل ربطی  (شد)
 160. =فقر و نداری   (تنگدستی)
 161. =فقیر (رامق- ژبکوک)
 162. =فکر دلیل ناپذیر (دگم)
 163. =فکر و اندیشه (سگال)
 164. =فکرها  (افکار)
 165. =فلات آسیا  (پامیر)
 166. =فلات ترکیه (آناتولی)
 167. =فلاتی در آسیای مرکزی (پامیر)
 168. =فلانی  (یارو- وی)
 169. =فلج اطفال (پولیومیلیت)
 170. =فلج ناشی از بیماری پارکینسون (لقوه)
 171. =فلز پر مصرف  (آهن)
 172. =فلز پر مصرف در دندانسازی (ایندیم)
 173. =فلز رادیو اکتیو (اورانیوم)
 174. =فلز سرچشمه  (مس)
 175. =فلز سکه  (نیکل)
 176. =فلز نقره ای نرم  (سدیم)
 177. =فلزی در دندان سازی (ایندیم)
 178. =فلزی قرمز و چکش خوار  (مس)
 179. =فلسفه و آیینی که پیروان آن مدعی بودند معرفت عالی به طبیعت و صفات الهی دارند(گیوسی) 
 180. =فلسفه برتری و اصالت عقل بر احساسات (راسیو نالیسم)
 181. =فلس ماهی (کچ)
 182. =فلفل سیاه در گویش گیلکی (گرمالت)
 183. =فلوت  (نیلبک)
 184. =فن  (شگرد- لم)
 185. =فن آوری  (تکنولوژی)
 186. =فن آوری اطلاعات  (آی تی)
 187. =فنا شدنی   (میرا)
 188. =فنای مطلق در آیین بودائیان  (نیروانا)
 189. =فنی در کشتی (بارانداز- میانکوب- کولبند - نصف ونیمه- فیتو)
 190. =فوتبال آمریکایی  (رگبی)
 191. =فواره  (آب نما)
 192. =فوری  (آنی)
 193. =فولاد و آهن  (ستی)
 194. =فهرست الفبایی آیات قرآن  (کشف الایات)
 195. =فهم  (شعور - ادراک)
 196. =فهم متقابل   ( تفاهم)
 197. =فیزیکدان  آلمانی   (گوستاوهرتز)
 198. =فیزیکدان آمریکایی مخترع گرامافون  (ادیسون)
 199. =فیزیکدان انگلیسی  (دالتون)
 200. =فیزیکدان انگلیسی سده هفدهم و هجدهم (دالتون)
 201. =فیزیکدان انگلیسی سده 17 (باروخ اسپی نوژا)
 202. =فیلسوف انگلیسی سده 18   (جورج برکلی)
 203. =فیزیکدان انگلیسی سده 19 (استروجن)
 204. =فیزیکدان انگلیسی سده 20 و برنده نوبل 1922 (استون)
 205. =فیزیکدان انگلیسی که قوانین الکترولیز را وضع کرد  (فارادی)
 206. =فیزیکدان ایتالیایی (انریکوفرمی)
 207. =فیزیکدان فرانسوی کاشف شدت جریان الکتریکی  (آندره آمپر)
 208. =فیزیکدان قرن 19   (اورستد)
 209. =فیزیک کره زمین (ژئو فیزیک)
 210. =فیزیکدان و شیمی دان انگلیسی (ویلیام کروکس)
 211. =فیزیکدان مسلمان قرن پنجم (ابن هیثم)
 212. =فیزیکدان هلندی (هوی گنس)
 213. =فیزیولوژیست آمریکایی سده بیستم  (الکساندر فاربز)
 214. =فیلتر  (صافی)
 215. =فیلسوف (کندا- عالم فلسفه)
 216. =فیلسوف آلمانی (کانت _ شوپن هاور _ فردریش هگل)
 217. =فیلسوف آلمانی با کتاب سرمایه سده نوزدهم (کارل مارکس)
 218. =فیلسوف آلمانی مولف کتاب سپیده دم (نیچه)
 219. =فیلسوف اسکاتلندی خالق طبیعت انسانی (هیوم)
 220. =فیلسوف و اقتصاددان آلمانی در قرن نوزدهم (مارکس)
 221. =فیلسوف انگلیسی سده هجدهم (جورج برکلی)
 222. =فیلسوف انگلیسی (راسل)
 223. =فیلسوف انگلیسی قرن نوزدهم   (جان استوارت میل)
 224. =فیلسوف ایتالیایی (دانته)
 225. =فیلسوف دوره صفویه  (میر داماد)
 226. =فیلسوف شهیر اسلام   (طباطبایی)
 227. =فیلسوف شیرازی (ملاصدرا)
 228. =فیلسوف فرانسوی (سارتر- مالبرانش-امیل دورکیم- دکارت- ارنر- دنان)
 229. =فیلسوف قرن ششم (ابن رشد)
 230. =فیلسوف مراکشی (ابن رشد)
 231. =فیلسوف معروف انگلیسی سده شانزده (فرانسیس بیکن)
 232. =فیلسوف معروف یونان باستان  (دیوژن)
 233. =فیلسوف و دانشمند بزرگ ایران در قرن سوم و چهارم هجری که بزرگترین موسیقیدان زمان خود بود   (ظهیر فارابی)
 234. =فیلسوف و شاعر بزرگ هند و برنده جایزه نوبل  (تاگور)
 235. =فیلسوف و نویسنده و اگزیستانسیالیست فرانسوی که از آثارش جنس دوم را میشود نام برد  (دوبوار)
 236. =فیلسوف هلندی  (آراسم)
 237. =فیلسوف هلندی سده 17 که مجموعه اصول فلسفی او در کتاب علم اخلاق است  (باروخ اسپی نوژا)
 238. =فیلسوف هلندی و مولف مدح دیوانگی  (آراسم)
 239. =فیلسوف یونانی  (سقراط)
 240. =فیلسوف یونانی شاگرد افلاطون (ادوکسوس)
 241. =فیلسوف یونانی و کسی که از اتم سخن گفت  (دموکریت)
 242. =فیلگوش  (ارن- راسن)
 243. =فیل ماقبل تاریخ (ماموت)
 244. =فیلمبردار فیلم تایتانیک (راسل کارپنتر)
 245. =فیلمبردار فیلم وایکینگها (کاردیف)
 246. =فیلم برناردوبرتولوچی  ( زیبایی ربوده شده)
 247. =فیلم پر فروش 2010 (آلیس در سرزمین عجایب) 
 248. =فیلم پنه لوپه کروز در اسکار امسال (نه)
 249. =فیلم تونی ریچاردسون (یقین کامل)
 250. =فیلم جمال شورجه  (سی و سه روز)
 251. =فیلمساز شهیر هالیوود  (آتن بارو)
 252. =فیلم سام مندرس  (زیبای آمریکایی)
 253. =فیلم سیاسی  معروف  (زد)
 254. =فیلم فرانسیس فورد کوپولا ( پدر خوانده - اینک آخرالزمان)
 255. =فیلم مارتین اسکورسیزی ( گرگ والاستریت- آخرین وسوسه مسیح)
 256. =فیلم مایکل کورنیز  (کازابلانکا)
 257. =فیلم معروف جیمز کامرون ( تایتانیک)
 258. =فیلم معروف دنی بویل  (میلیونر زاغه نشین)
 259. =فیلم ملا قلی پور (هیوا)
 260. =فیلم منفی (نگاتیو)
 261. =فیلم مهیج (تریلر)
 262. =فیلم میلوش فورمن  ( سیاره میمون ها)
 263. =فیلم نامه  (سناریو)
 264. =فیلمی از آلفرد هیچاک  (سر گیجه)
 265. =فیلمی از ایوآنجلو با بازی ژراردوپاردیو (سرهنگ شابر)
 266. =فیلمی ازرومن پولانسکی  (بچه رزماری)
 267. =فیلمی از فرد زینمان (مردی برای تمام فصول)
 268. =فیلمی از کلینت ایستوود  ( بچه جایگزین- دختر میلیون دلاری- نابخشوده)
 269. =فیلمی از لوئیس مایلستون (در جبهه خبری نیست)
 270. =فیلمی از محمد رضا عرب (ندارها)
 271. =فیلمی از مسعود کرامتی  (ترانه کوچک من)
 272. =فیلمی از وودی آلن  (نفرین عقرب یشمی )
 273. =فیلمی از ویکتور فیلیمینگ (ژاندارک)
 274. =فیلمی با بازی ابوالفضل پور عرب  ( دو روی سکه)
 275. =فیلمی با بازی بهرام رادان  ( خون بازی)
 276. =فیلمی با بازی پرویز پرستویی (مارمولک)
 277. =فیلمی با بازی دیکا پریو  ( دارودسته های نیویورکی)
 278. =فیلمی با بازی رابرت دنیرو ( گاو خشمگین)
 279. =فیلمی با بازی راسل کرو  ( ذهن زیبا)
 280. =فیلمی با بازی نیکول کیدمن ( کوهستان سرد)
 281.                             صفحه (ق)

 282. =قابل استناد  (مستند)
 283. =قابله  (ماما- پازاچ)
 284. =قاپو  (در- دروازه)
 285. =قاپوچی (دربان)
 286. =قاپیدن  (ربودن)
 287. =قاتل درخت   (تبر)
 288. =قاتل گاندی (رامینات)
 289. =قاچ- قاش  (قسمتی بریده شده ازخربزه و هندوانه)
 290. =قادر  (توانا)
 291. =قاراسیا  (آلوبالو- قراسیا)
 292. =قارچ  (اکارس)
 293. =قاروره  (ظرف شیشه ای- شیشه)
 294. =قاره  (بر- خشکی)
 295. =قاسی  (سخت دل- سنگدل- بی رحم)
 296. =قاش  (برآمدگی جلو زین اسب)
 297. =قاشق بزرگ  (چمچه)
 298. =قاصد  (سفیر- پیام آور- پیک)
 299. =قاصد کوفه  (مسلم)
 300. =قاصدی (هارونی)
 301. =قاطر  (استر)
 302. =قاطرچی  (استروان)
 303. =قاطع و برنده  (بات)
 304. =قاع  (دشت- هامون)
 305. =قاعد  (نشسته)
 306. =قاعده (ینگ- روش- روال)
 307. =قاعده فنی (سیستم)
 308. =قافله  (کاروان)
 309. =قافیه  (پشت گردن)
 310. =قافیه شعر (سرواده)
 311. =قاقم  (حیوانی شبیه سنجاب- اس)
 312. =قالب ریخته گری (ماتریس)
 313. =قالب معادله ریاضی  (ماتریس)
 314. =قالبی از شعر که مصرع های اول و دوم و چهارمش  هم قافیه باشند  (رباعی)
 315. =قالی  (فرش)
 316. =قالی فرسوده   (نخ نما) 
 317. =قالیی نازک شبیه پلاس  (جاجیم)
 318. =قامت  (قد)
 319. =قاموس  (دریا - میانه دریا- کتاب لغت)
 320. =قانون چنگیز  (یاسا)
 321. =قانون مغولی (یاسا)
 322. =قائده فنی  (سیستم)
 323. =قائم  (ایستاده- پابرجا)
 324. =قاورد  (نوعی حلوا)
 325. =قاهر  (چیره- غالب- زبردست)
 326. =قایق  (لتکا- بلم- کرجی)           
 327. =قایق روسی (لتکه)
 328. =قایق ورزشی (کایاک)
 329. =قبا  (یلمه)
 330. =قباء  (لباس بلند مردانه)
 331. =قباحت  (زشتی- پستی- زبونی)
 332. =قبایل حامی شاه در اوایل دوره صفوی  (شاهسون)
 333. =قبر  (گور)
 334. =قبر  (آرامگاه)
 335. =قبرستان نجف (وادی السلام)
 336. =قبرستانی در مکه مکرمه (معلا)
 337. =قبل از آشتی  (قهر)
 338. =قبیح  (زشت - ناپسند)
 339. =قبیله ای از اعراب (خزرج- اوس)
 340. =قبیله بزرگ ترکمن (آتابای)
 341. =قبیله صدر اسلام (اوس)
 342. =قبیله قیس  (بنی عمار)
 343. =قبیله وحشی پرو (رمو)
 344. =قبیله ای وحشی  که ساکن در مغولستان بودند  (هون)
 345. =قپان  (ترازوی بزرگ- باسکول)
 346. =قتاد  (گون)
 347. =قد بلند  (بلند بالا)
 348. =قد دراز (دیلاق)
 349. =قدرت و توانایی (تیو)
 350. =قدرت و توانایی (مکنت)
 351. =قدغن  (ممنوع)
 352. =قدم  (گام)
 353. =قدم یکپا  (لی)      
 354. =قد وقامت (برز)
 355. =قدیس قرن یازدهم میلادی (انسلم)
 356. =قدیمی ترین بخش اوستا (گات)
 357. =قدیمی ترین بنای سلطنتی در تهران (تخت مرمر)
 358. =قدیم ترین معبد واقع در مکزیک قدیم (هرم خورشید)
 359. =قدیمی ترین نوازنده سنتور (سنتور خان)
 360. =قرآن پژوه و حافظ پر آوازه ایرانی  (خرمشاهی)
 361. =قراب  (غلاف شمشیر- نیام)
 362. =قراد  (کنه)
 363. =قرار  (پیمان- عهد)
 364. =قرار از پیش تعیین شده  (مقرر)
 365. =قرارداد (کنوانسیون)
 366. =قرارداد مقدماتی (قول نامه)
 367. =قرائت کنندگان قرآن  (قرا)
 368. =قراول  (نگهبان - دیدبان)
 369. =قرحه یا قرح  (زخم - جراحت- آبله)
 370. =قرص خواب آور  (لومینال)
 371. =قرص نانی به بزرگی یک بشقاب  (نشکنک)
 372. =قرض بانکی  (وام)
 373. =قرطاس  (کاغذ)
 374. =قرقاول (تورنگ- تذرو)
 375. =قرقره (بوبین)
 376. =قرقف  (می- شراب)
 377. =قرقی (باشه- هیلا)
 378. =قرن  (سده)
 379. =قره قورت (پینوک - زج)
 380. =قریحه  (طبع- ذوق)
 381. =قزاق  (سرباز روسی در قدیم)
 382. =قسط  (عدل- داد - حصه- مقدار)
 383. =قسم  (گونه - نوع)
 384. =قسم  (سوگند)
 385. =قسمت  (بخش)
 386. =قسمت استوانه ای شکل موتور  (سیلندر)
 387. =قسمت اصلی و ملودیک اپرا  (اریا)
 388. =قسمت جلوی تریلر  (اسب)
 389. =قسمت درونی پلک چشم  (ملتحمه)
 390. =قسمت کم عمق دریا  (سنار)
 391. =قسمتی از پا  (ران)
 392. =قسمتی از تفنگ  (گلنگدن)
 393. =قسمتی از دست  (مچ)
 394. =قسمتی از زمان  (تسو)
 395. =قسمتی از زین (قلتاق)
 396. =قسمتی از گوش داخلی  (شیپور استاش)
 397. =قسمتی از یک موسسه  (دپارتمان)
 398. =قسیس  (کشیش - مرد روحانی مسیحی)
 399. =قشر خارجی پوست (اپیدرم)
 400. =قشر میانی عضلانی جدار قلب (میوکارد)
 401. =قصبه  (دهستان)
 402. =قصر تاریخی فرانسه (سن ژرمن)
 403. =قصر سنمار (خورنق)
 404. =قصه   (داستان)
 405. =قصه گو  (سامر)
 406. =قصه گوی داستانهای هزار و یک شب   (شهرزاد)
 407. =قصه های کوچک (متل)
 408. =قصیده سرای مشهور قرن ششم هجری (انوری)
 409. =قضاوت  (داوری)
 410. =قضیب  (شاخه)
 411. =قط  (بریدن سر قلم)
 412. =قطار  (ترن)
 413. =قطار برقی شهری (تراموای)
 414. =قطار زیرزمینی  (مترو)
 415. =قطب تولید آلومینیوم در خراسان شمالی (جاجرم)
 416. =قطب مثبت برق (آند)
 417. =قطر لوله سلاح (کالیبر)
 418. =قطعا  ( اکیدا)
 419. =قطعات قابل لمس کامپیوتر  (سخت افزار)
 420. =قطع حیات  (مرگ)
 421. =قطع  دوستی با کسی  (بهم زدن)
 422. =قطع عملیات جنگی  (آتش بس)
 423. =قطعه زمین کشاورزی (کرت)
 424. =قطعه قطعه  ( لت و پار)
 425. =قطعه مدارهای الکتریکی  (تراشه)
 426. =قطعه موسیقی  (سونات- تریو- آهنگ)
 427. =قطعه موسیقی برای دو ساز  ( سونات)
 428. =قطعی برای کتاب (وزیری- رحلی)
 429. =قطور (ضخیم)
 430. =قطیفه  (ازار)
 431. =قعر  (ته)
 432. =قعر آب  (بناب)
 433. =قفس مرغ خانگی  (خم)
 434. =قفل  (مصک)
 435. =قفل باز کن  (کلید)
 436. =قفل ساز (چلنگر )
 437. =قفل چوبی (کلون)
 438. =قلاب (نشبیل- فلاخن)
 439. =قلاب کمربند  (سگک)
 440. =قلب  (فواد)
 441. =قلب  (دل)
 442. =قلب ایتالیا  (رم)
 443. =قلبش مجروح است  (دلریش)
 444. =قلب قرآن  (یاسین- سوره یاسین)
 445. =قلب نیروگاه هسته ای  (راکتور)
 446. =قلع و رصاص  (ارزیز)
 447. =قلعه - حصار  (اورا - بارو)
 448. =قلعه ای در استان مرکزی  (شهباز)
 449. =قلعه ای در دارابگرد فارس (داراب)
 450. =قلعه ای در کرمان یادگار عهد صفوی (رودک)
 451. =قلعه بالای کوه (کلات- کوتوال)
 452. =قلعه تاریخی در بیرجند (فورگ)
 453. =قلعه  تاریخی در فومن  (رودخان)
 454. =قلعه تگزاس (آلامو)
 455. =قلعه حسن صباح (الموت)
 456. =قلعه و رصاص (ارزیز-اورا)
 457. =قلمروفرمانروایی (تیول)
 458. =قلم تخته سیاه  (گچ)
 459. =قلم فرنگی  (پن)
 460. =قلم نی  (ساسر)
 461. =قلمه زدن  (نشا)
 462. =قلمه گیاه (نشا)
 463. =قلندر  (درویش)
 464. =قله  (چکاد)
 465. =قلعه ای در استان مرکزی  (شهباز)
 466. =قله ای در پشتکوه استان کرمانشاه  (دالاهو)
 467. =قله آتشفشان ایران  (تفتان)
 468. =قله مرتفع در قطب جنوب (مارک هام)
 469. =قله مرتفع رشته کوه هارتس در آلمان  (بروکن)
 470. =قله مرتفع زاکرس  (زرد کوه)
 471. =قله مرتفع در نیشابور  (بینالود)
 472. =قلیا  (زاج سیاه)
 473. =قلیل  (کم- اندک- ناچیز)
 474. =قمار  (منگیا)
 475. =قمار خانه  (منگیا خانه)
 476. =قماش  (پارچه)
 477. =قمح  (گندم)
 478. =قمر  (ماه)
 479. =قمر برجیس (یو)        
 480. =قمر اورانوس (اوفلیا)
 481. =قمر زحل (پاندورا- تیتان)
 482. =قمرمشتری (یو)
 483. =قمر مصنوعی  (یو- ماهواره)
 484. =قمرون  (ملخ دریایی- اربیان)
 485. =قمشه کنونی (شهرضا)
 486. =قمطریر  (شدید- سخت- دشوار)
 487. =قمیص  (پیراهن)
 488. =قناع  (روسری)
 489. =قناویز  (نوعی پارچه ابریشمی سرخ رنگ ساده)
 490. =قنداق (اشتک)
 491. =قند پهلو  (دیشلمه)
 492. =قند چوب (سلولز)
 493. =قند سفید (ابلوج- پانیذ)
 494. =قند سوخته  (کارامل)
 495. =قند شیر (لاکتوز)
 496. =قند مرکب غلات (نشاسته)
 497. =قند نیشکر (ساکارز)
 498. =قندیل  (چراغ آویز)
 499. =قوای نظامی یک کشور  (ارتش)
 500. =قوچ  (راک)
 501. =قور (سلاح)
 502. =قورباغه (داروک- غوک- وک)      
 503. =قورباغه درختی (وک- واروک)
 504. =قورخانه (اسلحه خانه- زرادخانه)
 505. =قوز شتر  (کوهان)
 506. =قوس و قزح (سرویسه- نوس- سدگیس - رنکین کمان)
 507. =قوم پرستی افراطی  (شووینیسم)
 508. =قوم تاریخی پرو (اینکا)
 509. =قوم تاریخی مکزیک (مایا)
 510. =قوم ترکمن (یموت)
 511. =قوم شمال شرقی  (ترکمن)
 512. =قوم غارتگر اروپایی (وایکینگ)
 513. =قوم فارسی زبان بین النهرین (تات)
 514. =قوم مارپرست هند  (ناگا)
 515. =قوم و خویش  (کس و کار)
 516. =قومی از مغول (قنقرات)
 517. =قومی در عصر جاهلیت (اوس- خزرج)
 518. =قومی در کردستان  (کرد)
 519. =قومی قدیمی ایرانی ساکن بدخشان و بلخ (تخار)
 520. =قوه حافظه (یاده)
 521. =قوه رشد و نمو  (نامیه)
 522. =قوی و ستبر  (فهل)
 523. =قویتر (اقوی)
 524. =قوی و نیرومند  (تهم)
 525. =قهرمان سال 2004 جام قهرمانان باشگاه های اروپا  (پورتو)
 526. =قهرمان تروا (هلن)
 527. =قهرمان بر باد رفته (اوهارا - ارسکارلت)
 528. =قهرمان تاجر ونیزی (شایلوک)
 529. =قهرمان داستان السید پیر کرنی   (دون رودریگ)
 530. =قهرمان داستان آرزوهای بلند (پیپ)
 531. =قهرمان شطرنج روسی جهان  (کاسپارف)
 532. =قهرمانان مسلمانان در جنگهای صلیبی (صلاح الدین ایوبی)
 533. =قهرمان یونان  (آشیل)
 534. =قیافه  (ریخت)
 535. =قیافه  (تیپ)
 536. =قی (استفراغ- مرش - هراش)
 537. =قیچی (مقراض- منقاش)
 538. =قیچی پشم زنی  (دوکارد)
 539. =قیچی مطبوعات  (سانسور)
 540. =قیراط  (واحد سنجش الماس)
 541. =قیسی  (توت یا زردآلوی خشک شده)
 542. =قیصر  (تزار)
 543. =قیصر روم (سزار)
 544. =قیصر معروف و ظالم روسیه  (ایوان مخوف)
 545. =قیطان  (رشته باریک که از ابریشم می بافند)
 546. =قیقاج  (اریب- کج)
 547. =قیل  (گفتگو- گفتار)
 548. =قیلوله  (خواب نیمروز)
 549. =قیماق  (خامه - سرشیر)
 550. =قیمت  (بها- ارزش- ارج- نرخ- اخش)
 551. =قیمت بازاری (فی)
 552.  

comment نظرات ()