راهنمای حل جدول رضا آقازاده کلیبر

اطلاعات عمومی و لغات جدولی را در کلکسیون وبلاگ بنده ببینید

جمعیت شهرهای آذربایجانشرقی در سال90
نویسنده : آقازاده کلیبر - ساعت ٧:٢٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱

برای مشاهده

جمعیت شهرهای آذربایجانشرقی درسال90(مرکز شهر)

 

 


جمعیت شهرهای آذربایجانشرقی درسال90(مرکز شهر)

ردیف        نام شهر            جمعیت مرکز شهر                                      

1 آبش احمد    2,864       نفر                  
2 آذرشهر 41,368     نفر
3 آق کند 2,281       نفر
4 اسکو 18,280     نفر
5 بناب جدید 4,980       نفر
6 اهر 97,527     نفر
7 ایلخچی 15,721     نفر
8 باسمنج 12,068     نفر
9 بخشایش 6,473       نفر
10 بستان آباد 19,084     نفر
11 بناب 86,0117    نفر
12 تبریز 1,571,559  نفر
13 ترکمنچای 7,361        نفر
14 ترک 2,294        نفر
15 طسوج 8,360        نفر
16 تیکمه داش 2,898        نفر
17 جلفا 5,976        نفر
18 خاروانا 2,202        نفر
19 خامنه 3,553        نفر
20 خسروشهر 16,777      نفر
21 خراجو 1,75         نفر
22 خمارلو 1,543       نفر
23 خواجه 4,166       نفر
24 دوزدوزان 4,003       نفر
25 زرنق 5,357       نفر
26 زنوز 3,367       نفر
27 سردرود 28,026      نفر
28 سراب 47,589      نفر
29 شبستر 16,201    نفر
30 شربیان 4,917       نفر
31 سیس 5,767       نفر
32 سیه رود 1,699       نفر
33 شرفخانه 4,362       نفر
34 شند آباد 1,0007      نفر
35 صوفیان 1,0094      نفر
36 عجبشیر 30,179       نفر
37 قره آغاج 5,499       نفر
38 کشکسرای 8,370       نفر
39 کلوانق 7,131       نفر
40 کلیبر 10,904     نفر
41 گوگان 12,481     نفر
42 لیلان 6,847      نفر
43 مراغه 168,490   نفر
44 مرند 129,058   نفر
45 ملکان 27,735     نفر
46 ممقان 14,133     نفر
47 مهربان 7,033       نفر
48 میانه 100,940   نفر
49 وایقان 4,599      نفر
50 ورزقان 4,595      نفر
51 هادیشهر 32,099    نفر
52 هریس 11,305    نفر
53 هشترود 22,094    نفر
54 هوراند 4,656      نفر
55 یامچی 10,477    نفر
56 کوزه کنان 3,961      نفر
57 نظر کهریزی 1,426      نفر
58 سهند 15,299    نفر

comment نظرات ()