راهنمای حل جدول رضا آقازاده کلیبر

اطلاعات عمومی و لغات جدولی را در کلکسیون وبلاگ بنده ببینید

حقوق‌معلمان ابتدایی 20درصد افزایش یافت
نویسنده : آقازاده کلیبر - ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱

مژده به معلمان ابتدائی:برقراری 20درصدابتدائی

1393/10/18تاریخ خبر

***افزایش سقف امتیاز فوق العاده شغل آموزگاران *** 

بر اساس بخشنامه ۷۰۰/۱۱۹۲۲۴ مورخ17/۶/93دفتر معاونت محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی امتیاز فوق العاده شغل )موضوع بند۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری( آموزگاران و همچنین آن دسته از دبیران ، هنرآموزان و مشاوران و مربیان و ... که در مقطع ابتدایی به تدریس تمام وقت اشتغال دارند، از تاریخ 1/10/93 از ۸۰۰ امتیاز به ۱۵۰۰ امتیاز افزایش یافته است.....


 بر اساس بخشنامه ۷۰۰/۱۱۹۲۲۴ مورخ17/۶/93دفتر معاونت محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی امتیاز فوق العاده شغل )موضوع بند۵ ماده ۶۸ قانون 

 مدیریت خدمات کشوری( آموزگاران و همچنین آن دسته از دبیران ، هنرآموزان و مشاوران و مربیان و ... که در مقطع ابتدایی به تدریس تمام وقت اشتغال  

دارند، از تاریخ 1/10/93 از ۸۰۰ امتیاز به ۱۵۰۰ امتیاز افزایش یافته است  وبه زودی احکام مربوطه صادرخواهدشد.

تذکر مهم

 فوق العاده مذکور تا زمانیکه افراد مورد نظر در دوره ابتدایی به تدریس تمام وقت اشتغال دارند قابل پرداخت خواهد بود.


comment نظرات ()