راهنمای حل جدول رضا،معنی کلماتی که با حرف ( ه ) شروع می شوند،جدول یاب رضا،کلمات سخت برای حل جدول،حل جدول رضا

=هادم (ویرانگر)

=هادوری (گدای سمج)

=هادی (رهنما- مرشد - رسانا)

=هادی الکتریسیته (رسانا)

=هادیه (عصا)

=هار (رشته مروارید- سگ گیرنده)

=هارب (گریزنده - گریزان- گریخته)

=هارپ (ساز سیمی که با دست نواخته می شود- چنگ)

=هارمونیک (جور- هم آهنگ)

=هاروت (نام فرشته ای که به غضب خدا گرفتار شد)

=هارون (نام برادر حضرت موسی)

=هاشور (پرداخت با قلم)

=هاک یا هاگ (تخم- تخم مرغ- اسپر)

=هاکول (سم الفار- مرگ موش- زرنیخ سفید)

=هال - آل (سراب)

=هالتر (میله ورزش)

=هالوژن مایع ( برم )

=هاله ماه (شای ورد- خرمن)

=هامش (حاشیه کتاب)

=هامون (قاع- دشت- صحرا- هامن)

=هامی (حیران)

=هاوشت (روحانی زرتشتی - مغ)

=هاون (مهراس- یانه- مرداس)

=هاویه (جهنم- دوزخ)

=های و هوی جنگ (سورن)

=هبر (چرک- ریم زخم)

=هبک (کف دست- بسکون)

=هبل (نام بتی)

=هبوب (وزش باد)

=هبوط (فرود آمدن)

=هتاک (پرده در)

=هجا (دشنام دادن)

=هجوم (یورش- حمله)

=هجی کردن حروف (هجا)

=هدایت شدن ( اهتدا )

=هیدروکربنی مایع ( هپتان )

=هیدرولوژی ( آب شناسی )

=هدف و مقصود (غرض)

=هدم (خراب کردن- ویران کردن)

=هدیه (ساروی- کادو)

=هدیه چهره گشایی (رونما)

=هدیه عروسی ( رو نما )

=هر (گربه)

=هرا (بانگ و آواز مهیب)

=هراش (قی - استفراغ)

=هر بخش اثر موسیقایی چند قسمتی ( موومان )

=هر بند انگشت دست یا پا (پک)

=هرثمه (شیر درنده)

=هرج و مرج (آنارشی- بلبشو)

=هرج و مرج خواه (آنارشیست)

=هرج و مرج طلبی (آنارشیسم)

=هر چیز پست و زبون (هلاشم)

=هرچیزی که در نمک خوابانده شود ( نمک سود )

=هر چینه از دیوار گلی (دای)

=هرد (زرچوبه- زعفران)

=هرز آب ( خا )

=هرزه و ولگرد (دله)

=هرس کردن درختان ( ازغ )

=هرشه (لبلاب- عشقه)

=هر طبقه از زمین (اشکوب)

=هر فصل کتاب (باب)

=هرکول (پهلوان- مرد قوی)

=هرم (پیر- فرتوت)

=هرماس (شیر درنده)

=هر موجود زنده (دیار)

=هر نوع برگه بهادار ( پته )

=هرو (شجاع- دلیر)

=هر واحد از شاخه درخت (صنو)

=هر واحد از شاخه درخت (صنو)

=هروانه (بیمارستان- تیمارستان)

=هروله (تند رفتن)

=هره (گربه ماده)

=هر هفت (آرایش)

=هریر (زوزه سگ)

=هریره (گربه کوچک ماده)

=هر یک از خادمان یک امیر ( بکتاش )

=هر یک از موعدان دین زرتشتی (سوشیانت)

=هر یک از نمک های اسید سیتریک (نیترات)

=هرین (بانگ مهیب- هرا)

هزار پا (حریش)

=هزار (بلبل- عندلیب)

=هزار کیلو (تن)

=هزج (صدای رعد)

=هزل (مزاح- شوخی)

=هزم (شکست دادن)

=هزیان (یان)

=هزیمت (شکست خوردن)

=هزبر ( شیر بیشه )

=هسته انگور (تکژ)

=هشت پا (اختاپوس)

=هشتن (گذاشتن)

=هف ( دستگاه نساجی )

=هفته (اسبوع)

=هفته بازار (گوراب)

=هفته نامه باشگاه آ اس رم ( لاروما )

=هفته نامه ورزشی آ اس رم (لاروما)

=هفته نامه ورزشی ایتالیا (ریگوره)

=هل ( لاچی )

=هلاک شدن (وبق)

=هلاک شده (ماری)

=هلاک یا هلاکت(ضل)

=هلوی خشک (برگه)

=هلهله شادی (هورا)

=هلیانه ( شاه تره )

=هلیس (پروانه ماشین- مارپیچ- پروانه هواپیما)

=هلی کوپتر ( بال گرد )

=هلیم (چسبنده)

=هلیو تراپی (معالجه با آفتاب)

=هم (قصد- اراده- اندوه)

=هم ارز شیمیایی ( اکی والان )

=هم اکنون (حالا- حال- الان)

=همان اهورا مزدا است (هرمزد)

=همان جد رستم (نیرم)

=همان شوهر (شوی)

=همانند ( متناظر )

=همانندی (شباهت)

هماهنگی (انسجام)

=همایش ( سمینار )

=همتا ( کفو )

=هم جنس (متجانس)

=همداستان برهمن (رای)

=همدستی (شراکت)

=همدم (انیس- یار- همنشین -ندیم- قرین)

=همراه اصول (ادا)

=همراه پشتک ( وارو )

=همراه تب (لرز)

=همراه دبدبه (کب کبه)

=همراه دست (پا)

=همراه رفت (آمد)

=همراه شکلک (ادا)

=همراه شلوار (کت)

=همراه شمع وگل (پروانه)

=همراه صرف (نحو)

=همراه عروس (ینگه)

=همراه کشت (زرع)

=همراه کوپال (یال)

=همراه گل (لای)

=همراه گل (شمع)

=همراه نخود ( کشمش )

=همراه و هم سخن (هم داستان)

=همزمان و معاصر (هم دوره - هم عصر)

=همرزم ستارخان (باقرخان)

=همزن (میکسر)

=همزه (عیب جو - غماز- سخن چین)

=همزه دار (مهموز)

=همسایه ( جار )

=همسایه هائیتی( دومینیکن )

=همسر آدم (حوا)

=همسر استالین (نادیاالیلویوا)

=همسر اسکندر (روشنک- رکسانه)

=همسر بهرام گور (پورک)

=همسر داریوش بزرگ (آتوسا)

=همسر دوک (دوشس)

=همسر زن (شو)

=همسر زنده یاد جلال آل احمد (سیمین دانشور)

=همسر شاه جهان حاکم هند (ممتاز محل)

=همسر فرعون (آسیه)

=همسر مرد (زن)

=همسر ملعون ابولهب ( ام جمیل )

=همسر ناپلئون ( ژوزفین )

=همسر و جفت (همتا)

=همسر هیتلر (اوابراون)

=همسر یعقوب (لیا- راحیل)

=همشیره (خواهر)

=هم عهد (فدرال)

=همگانی (عام)

=هملخت (کفش- موزه- چرم کفش- تخت کفش)

=هم میهن (هم وطن)

=هم نام (اداش)

=همنشین (ندیم- هم دم)

=همنشین برهمن (رای)

=همنشین صاد (ضاد)

=همنشین هاج (واج)

=هم نهاد ( سنتز )

=هموار ( لشن )

=همواره ( دایم )

=هم وزن (هم سنگ)

=همه (کل)

=همه پرسی ( رفراندم )

=همیان (کیسه پول- انبان)

=همیان زر ( بدره )

=همیشگی (دایم- خلد)

=هنجار (راه - روش- طریق-قاعده- طرز)

=هندبا ( کاسنی )

=هندل (دسته- قبضه)

=هندوستان قدیم (بهارات)

=هنر (صنعت- فن- پیشه)

=هنر تئاتر (سینما)

=هنر جو (کار آموز)

=هنرپیشه آمریکایی فیلم شیر و باد (برگن)

=هنر پیشه امریکایی لوک خوش شانس (نیومن)

=هنر پیشه مرد قدرتمند (جین آرتور)

=هنر پیشه معروف سینمای وسترن (جان وین)

=هنر پیشه نقش تارزان (ویس مولر)

=هنرمند (فنان)

=هنرمند فرانسوی (لویی بارو)

=هنر فرنگی (ارت)

=هنرمند فیلم دزد بغداد (سابو)

=هنرمند نقاش و کارشناس آثار هنری کشورمان ( آیدین آغداشلو )

=هنرمند و نقاش قرن شانزدهم ایتالیا (لئوناردو داوینچی)

=هنر نقش زدن با فلز و استخوان وسنگ رنگی برروی چوب(خاتم کاری)

=هنگ (گروه- قوم- قبیله- سپاه)

=هنگام ( اوان )

=هنگام عصر (ایوار)

=هنگام مرگ (اجل)

=هنگام موعود (میعاد)

=هنوز فرنگی ( یت )

=هنوز بیگانه (یت)

=هواپیمای بی موتور ( گلایدر )

=هواپیمای جاسوسی آمریکا ( آواکس )

=هواپیمای روسی (سوخو- میگ)

=هواپیمای شکاری اف 18 ( هورنت )

=هواپیمای عجول (جت)

=هواپیمای کارتونی (جیمبو)

=هواجس (آرزوها)

=هواسنج (بارومتر)

=هوان (خواری- ذلت- سستی- سبکی)

=هوا نورد (آویاتور - خلبان)

=هوای فرار(پس)

=هوای متحرک (باد)

=هوای مرطوب (شرجی)

=هود (یهود- آتشگیره)

=هودج (عماری- کجاوه)

=هورمون غده فوق کلیوی (آدرنالین)

=هوس زنان آبستن (آرزوانه- ویار)

=هوس ها (اهوا)

=هوشمند (داهی)

=هوشمند ( نبیل )

=هوشیار (نبیل- بیدار)

=هول (خوف- ترس- بیم)

=هوله (آبچین)

=هوله ( رومال )

=هوو (اموسنی-وسنی- بنج)

=هویج (زردک- گزر)

=هوید (جهاز شتر)

=هویدا و آشکار (وغست- نمایان)

=هیاهو (جنجال- غوغا)

=هیاهوی جنگ (دوربرد)

=هیبت داوران (ژوری)

=هیجا (جنگ و کارزار)

=هیدخ (اسب جوان تند و تیز)

=هیدروسفر (آب کره)

=هیدروفیل (ابدوستی)

=هیدروکربنی با شش اتم کربن (هگزان)

=هیراد (خوشرو)

=هیربد (پیشوای مذهبی- قاضی زرتشتی- هربد)

=هیضه (قی- اسهال)

=هیکل (اندام- ریخت - جثه - تنه)

=هیلا (باشه- قرقی)

=هیمه (هیزم)

=هیولا (دیو)

=هیهات (دور است)

=هیون (شتر تندرو)


/ 0 نظر / 2866 بازدید