نوس)راهنمای حل جدول رضاآقازاده کلیبر (ح- خ)

صفحه (ح)

   1. =حائر  (سرگشته- سرگردان)
   2. =حائز  (جامع- دارا - در بر دارنده)
   3. =حائط  (دیوار - جدار- بستان- حیاط)
   4. =حائل  (مانع)
   5. =حاتم  (قاضی- حاکم - بمعنی غراب نیز می آید)
   6. =حاجب (پرده دار-ابرو-دربان)
   7. =حاجت(وسن- ارب- نیاز- دربایست)
   8. =حاجز  (مانع)
   9. =حاد (تند و تیز)
   10. =حادثه  (تازه- نو- نورسیده)
   11. =حاذق  (ماهر- استاد)
   12. =حار  (گرم - سوزان)
   13. =حارث  (کشاورز- برزگر- حراث)
   14. =حارس  (نگهبان- حفظ کننده)
   15. =حازم  (دوراندیش)
   16. =حاسد  (رشک برنده)
   17. =حاشیه (نت- کناره- ناحیه)
   18. =حاشیه کتاب (هامش)
   19. =حاصد  (درو کننده - دروگر)
   20. =حاقد  (کینه جو)
   21. =حافد  (خادم- یارو- دوست- تابع)
   22. =حافظه (ویر)
   23. =حالتی از نگاه کردن (بربر)
   24. =حالت تعادلی فیزیکی (بالانس)
   25. =حامد  (ستاینده- ستایش کننده)
   26. =حامض (ترش مزه)
   27. =حانوت (مغازه- دکان)
   28. =حب  (دوستی)
   29. =حباله  (دام - بند)
   30. =حبس  (زندانی کردن)
   31. =حبل (درخت انگور- زیرک - هوشیار- بند- ریسمان)
   32. =حبل الورید ( شاهرگ)
   33. =حبوبات (بنشن)
   34. =حبه  (دانه)
   35. =حبوب  (دانه ها)
   36. =حتف  (مرگ- موت-مرگ طبیعی)
   37. =حجاب  (پرده - روبند- چادر)
   38. =حجار  (سنگ تراش)
   39. =حجامت  (بادکش کردن - خون گرفتن)
   40. =حجب  (پوشاندن - مستور کردن - پنهان ساختن- بازداشتن)
   41. =حجت  (برهان- دلیل)
   42. =حجر  (سنگ)
   43. =حجره  (غرفه)
   44. =حجل  (کپک)
   45. =حجله عروس  (گردک)
   46. =حجی  (سزاوار - درخور- شایسته)
   47. =حد  (کرانه- حایل میان دوچیز- انتهای چیزی - میان دوچیز)
   48. =حدایث  (نو شدن)
   49. =حداجی  (کجاوه- پالکی)
   50. =حدایق  ( باغها)
   51. =حداد  (آهنگر- نهامی)
   52. =حدب  (گوژ پشتی- زمین بلند - تپه - موج آب)
   53. =حدت  (تندی - تیزی)
   54. =حدث  (بدعت - نوآوری)
   55. =حدثان  (آغاز - اول چیزی)
   56. =حدس (ظن- گمان)
   57. حدقه  (سیاهی چشم- خانه چشم - چشمخانه)
   58. =حدید  (آهن)
   59. =حدیقه  (باغ - بستان - باغچه)
   60. =حذاقت  (مهارت- زیرکی - دانایی)
   61. =حذر  (پرهیز کردن - ترسیدن)
   62. =حذف  (قطع کردن- انداختن- ساقط کردن- دور کردن)
   63. =حر   (گرما- آزاده- جوانمرد)
   64. =حرا  (ناحیه - گشادگی)
   65. =حرارت و گرمی (تف)
   66. =حراث  (زارع- کشاورز - برزگر)
   67. =حراثت  ( زراعت- کشتکاری)
   68. =حرارت  (گرمی -گرما)
   69. =حراس  (نگهبان)
   70. =حراست  (نگهبانی- نگهداری - محافظت)
   71. =حراق  (اسب  تیزرو- اب بسیار شور)
   72. =حرام  (ناروا)
   73. =حرامی  (راهزن - دزد- سارق)
   74. =حران  (مرد بسیار تشنه)
   75. =حرب  (جنگ- کارزار - نبرد)
   76. =حربا  (جانوری شبیه چلپاسه)
   77. =حربه  (سلاح)
   78. =حرث  (کشتکاری)
   79. =حرج  (تنگی - فشار - جای تنگ)
   80. =حرج  (گناه)
   81. =حرز   (پناهگاه - نصیب- تعویذ)
   82. =حرس  (نگهبانی- نگهبانان)
   83. =حرشف  (فلس ماهی- ملخ بی بال)
   84. =حرص  (آز- طمع)
   85. =حرصا  (آزمندان)
   86. =حرف  (پیشه ها)
   87. =حرف پیروزی (وی)
   88. =حرف تردید (یا)
   89. =حرف تنفر (آخ)           
   90. =حرف درد (آخ)
   91. =حرف مقطعه قرآنی   (طه)    
   92. =حرف نازی ها (اس)          
   93. =حرف نداری (بی)
   94. =حرف نفرت (اف)
   95. =حرفه  (پیشه - کسب و کار)
   96. =حرفهای بی ربط زدن  (پرت وپلا گفتن)
   97. =حرف یونانی (پی-زتا-تتا)
   98. =حرق  (سوختن- سوزاندن- سوختگی)
   99. =حرکات صورت (میمیک)
   100. =حرکت اهانت آمیز (هل)
   101. =حرکتی در ژیمناستیک (وارو-توماس)
   102. =حرکت صفحه ای سطح زمین (تکتونیک)
   103. =حرکتی در جودو (رنشو)
   104. =حرکتی در کاراته (اکپن)
   105. =حرمان  (بی بهرگی- نومیدی)
   106. =حرمت  (آبرو- ارجمندی-حرام بودن)
   107. =حرمل  (اسپند)
   108. =حرور  (گرما- آتش- باد گرم)
   109. =حرون   (توسن- سرکش)
   110. =حری   (سزاوار - لایق- روا- مناسب)
   111. =حریر و ابریشم (سیلک)
   112. =حریر ساده (برند)
   113. =حریر نازک (وال)
   114. =حریص (شره)
   115. =حریق  (آتش سوزی)
   116. =حریف  (همکار- هم پیشه)
   117. =حزام  (تنگ اسب- وسط چیزی)
   118. =حزب  (گروه)
   119. =حزم  (هوشیاری)
   120. =حزن  (اندوه- دلتنگی)
   121. =حزین  (اندوهگین- دلتنگ)
   122. =حساب  (شمردن - اندازه)
   123. =حساب نجومی (زیج)
   124. =حسب  (شماره کردن- شمردن- کفایت- بس بودن)
   125. =حسام  (شمشیر تیز)
   126. =حس بویایی (شم)
   127. =حسد  (رشک- بد خواهی)
   128. =حس گر الکترونیکی (سنسور)
   129. =حسن  (نیکی- خوبی - نیکویی)
   130. =حسینیه ای در کرمانشاه (تکیه معاون الملک)
   131. =حشره ای به اندازه شپش و یال ندارد  (کیک)
   132. =حشره ای خون خوار  (ساس)
   133. =حشره ای گزنده شبیه عنکبوت (رتینا)
   134. =حشره ای موذی  (کک)
   135. =حشمت  (شرم - حیا غضب)
   136. =حشو  (مرد فرومایه و پست)
   137. =حشیش  (گیاه خشک- گیاه شاهدانه)
   138. =حصار (دیوار- بارو- در)
   139. =حصان  (اسب نجیب و قوی- اسب نر)
   140. =حصبا  (سنگریزه)
   141. =حصبه  (تیفوئید- سرخجه - مطبقه)
/ 10 نظر / 609 بازدید
سینا

اقای اقازاده خیلی زحمت می کشی اجرت با خدا

امیر

خوک وحشی : ساد رنگین کمان: ایرسا رئیس عدلیه: دادبیگ نام قدیم مشهد: سناباد چند تا از کلماتی بود که تو جدول درش آوردم و تو وبلاگتون نبود. امیدوارم به درد بخورن

امیر

راستی خسیس: 6 حرفی حرف دوم (ظ) حرف آخر (گ)

امیر

خسیس رو پیدا کردم ممنون: نظرتنگ

حسن

سلام حصار چهاحرفی حرف اولشو نداریم سه حرف دیگش ورا جی میشه؟

فریده

خریداری کردن=ابتیاع

ص.ع

سلام سایت خیلی خوبی دارید.ممنون امابرای حل جدول باید هفت خان رستمو رد کرد تا به کلمه مورد نظر برسیم.یعنی یه بار بزنیم صفحه نخست. بعد جدول حروف باز بشه حرف مورد نظرو انتخاب کنیم دوباره بزنیم ادامه مطلب. آخه با این سرعت اینترنتی که ماداریم برای هر صفحه ای که می خواد باز بشه باید چند دقیقه صبر کنیم ، گاهی وقتا هم که اینقدر طول میکشه منم بی خیال می شم . اگه بعد از انتخاب حرف دیگه ادامه مطلب نبود خیلی بهتر می شد.

رها

خیابان اقتصاد

عسل

محافظت کردن 4 حرفی حرف اول د سستی 4حرفی حرف اول ر

مهدی

با سلام (خلیجی در جنوب کشور) وجود ندارد لطفا اعمال بفرمایید ساغول