راهنمای حل جدول ( کلماتی که با حروف (ز-ژ) شروع می شوند

برای دسترسی سریع شما عزیزان به لغات سخت جدولی تمامی لغات به ترتیب الفبا نوشته شده است

صفحه (ز)

=زاج سفید (شب)

=زاج سیاه (قلیا)

=زادگاه اقبال لاهوری (سیالکوت)

=زادگاه انیشتین (اولم)

=زادگاه پدر شعر فارسی (رودک)

=زادگاه حضرت ابراهیم (اور)

=زادگاه نیما (یوش)

=زار (ناتوان- عاجز)

=زالزالک (کری)

=زاغ (کراکر)

=زانو (چوک- لولای پا)

=زانوان (رکب)

=زانو بند شتر (عقال)

=زاویه یاب (پانتول)

=زاهد ایرانی ملقب به ژنده پیل (شیخ جام )

=زائو ترسان (ال)

=زائیدن (زا)

=زب (رایگان- مجانی- مفت)

=زبان انجیل (سریانی)

=زبان برهمنان هند (سنسکریت)

=زبانشناس و شرق شناس آلمانی (مولر)

=زبان کوچک (لهات)

=زبان مردم تایلند (تای)

=زبانه آتش (لهیب)

=زبان یهود (عبرانی)

=زبانی در جنوب هندوستان (تامیل)

=زبل (زرنگ- چالاک- کاری- بی کیار)

=زجاج (آبگینه)

=زخم (جریحه- جراحت)

=زخم آب کشیده (ناسور)

=زخم زدن (جرح)

=زخم کوچک (لهات)

=زدوده و جلا داده شده (رومینا)

=زر (طلا)

=زردک (هویج)

=زردک صحرایی (شقاقل)

=زرد کم رنگ (لیمویی)

=زر دوزی جامه ابریشم (تراز)

=زرشک (اترار)

=زرقلب و ناسره (ماخ)

=زرنگ و کاری (بی کیار- چالاک- زبل)

=زرنیخ سفید (ارسنیک)

=زره ساز (زراد)

=زر و سیم (زخارف)

=زشت تر (انکر)

=زشت و پلید (دش- زبون -هلاشم- قبیح- گست- انر- ناپسند)

=زعفران (هرد- رادل)

=زغن (غلیواج )

=زکام (داهی)

=زگیل (واروک- وردان)

=زلزله سنج (سیسموگراف)

=زمان بی آغاز (ازل)

=زمزمه کردن (ترنم)

=زمین آماده کشت (آیش)

=زمین بایر (غامر- یولاخ- هولاخ)

=زمین دور از آب (لیا)

=زمین شوره زار (کوراب)

=زمینه (تم)

=زنان (نسوان)

=زن بخت النصر (سمیرامیس)

=زن سرخ روی (حمیرا)

=زنبق سفید (ایرسا )

=زنبور عسل (نحل-انگ)

=زن بیوه (حربا-کالم)

=زنجبیل شامی (راسن)

=زن جنایتکار (جانیه)

=زن خالدار (خیلا)

=زن خوشبو (عاتکه)

=زندان (لگ)

=زندان مسعود سعد (دهک-نای)

=زندان معروف فرانسه (باستیل)

=زندانی و محبوس (سجین)

=زن رستگار (فایزه )

=زن کمر باریک (هیفا)

=زن کوچ کننده (راحله)

=زن کولی (سوزمانی)

=زنگ (جرس)

=زنگ بزرگ (جرس)

=زنگ بزرگ کاروان (درا)

=زن نافرمان (ناشزه)

=زن وفادار (ساتی)

=زوبین (مک- نیزه کوچک- دلام)

=زوج نیست (فرد)

=زوجه فتحعلی شاه (آسیه خانم)

=زور- حمله (کر)

=زورق (کرجی- کشتی کوچک- بلم)

=زور و قدرت (هنگ)

=زوزه سگ (هریر)

=زوزه کشیدن وهرزه گفتن (لائیدن )

=زوغ ( نهر- جوی- رودخانه)

=زون (بهره- حصه- قسمت)

=زهدان (رحم- بچه دان)

=زهرا (درخشان- سفید روی)

=زهر (شکوفه - سم)

=زهرابه میکروبها (توکسین)

=زهرها (سموم)

=زهر هلاهل (رز)

=زهشت (دم نفس)

=زهک (آغوز- ماک)

=زهم (بوی بد)

=زهو (فخر- کبر- خودپسندی)

=زهوار (تسمه - بند)

=زهی (خوشا - آفرین)

=زی (طرف- جانب- سو)

=زیاد (بیش- افزون- بسیار- فراوان)

=زیانکاری (خسر)

=زیبای افسانه یونان (نارسیس)

=زیبق (جیوه)

=زیپلین (بالون)

=زیتون (محصول رودبار)

=زیتون تلخ (طاخک)

=زیج (حساب نجوم)

=زیرا (چون)

=زیر پا مانده (له)

=زیر خاک پنهان کردن (دس)

=زیردریایی معروف رمان ژول ورن (توریلوس )

=زیرک (اریش - داهی)

=زیرک- پهلوان (کو،گو)

=زیرک ودانا (طبن- هوشیار - هژیر - کیس)

=زیره سیاه (کرویا)

=زیرین (پایینی)

=زیست (زندگی)

=زیست شناس سوئیسی (شارل بونه)

=زیست شناس وبافت شناس فرانسوی سده نوزدهم (شارل فلیپ روبن)

=زیغ (حصیر - بوریا- زیلو)

=زیغال (پیاله - کشکول)

=زیگزاگ (منکسر- کنگره- دندانه دار)

=زینت وارایش (ماهو- پیرایه- زیور)

=زینک (روی)

=زین و برگ (یراق)

=زینه (پله- پلکان)

=زیور پای زنان (خلخال)


صفحه (ژ)


=ژاژ (کنگر- سخن یاوه- بیهوده)

=ژاژک (لوبیا)

=ژاکت (نیم تنه- نیم تنه زنانه)

=ژاله (شبنم - قطره شبنم)

=ژاندارمری (اداره امنیه)

=ژاو ( خالص)

=ژئولوژیست (زمین شناس)

=ژئولوژی (زمین شناسی- معرفه الارض)

=ژخ (ناله- بانگ- آواز- حزین)

=ژرسه (نوعی پارچه نازک- نیم تنه بافته شده از نخ)

=ژرف (گود - عمیق)

=ژرفا (گودی - عمق)

=ژرف بینی (غور- تعمق)

=ژست (تیک)

=ژغار (بانگ بلند- نمره- فغان)

=ژغند (آواز مهیب- غرش جانور درنده)

=ژفک (چرک- چرک گوشه چشم)

=ژک (سخن زیر لب)

=ژکاره (لجوج- ستیزه کار- کینه ور)

=ژکفر (شکیبا- صبور- بردبار)

=ژکیدن (سخن گفتن زیر لب از روی خشم و دلتنگی)

=ژگور (بخیل- خسیس - ناکس - سفله)

=ژلاتین (دلمه- سرشم)

=ژله (لرزانک- لرزانک میوه)

=ژنده (پاره- کهنه- فرسوده)

=ژنده پوش (کهنه پوش)

=ژنرال (سپهسالار- سرتیپ- سرلشکر)

=ژنرالیسیم (فرمانده کل در ارتش)

=ژنرال انگلیسی دوران پهلوی (ایرون ساید )

=ژنرال انگلیسی که از بانیان کودتای سوم اسفند رضا خان بود (آیرون ساید)

=ژنرال انگلیسی ملقب به دوک آهنین (ولینگتون)

=ژنرال جنگ های انفصال (لی)

=ژنرال فرانسوی و قهرمان جنگ جهانی اول (مارشال پتن)

=ژنرال کارتاژی (هانیبال)

=ژنگ (زنگ گندم- چین و چروک پوست بدن)

=ژنگدان (زنگوله - جلاجل)

=ژنه (نیش- نیش سوزن)

=ژنی (قریحه- ذوق- نبوغ- استعداد - نابغه- داهیه- فراست)

=ژوپن (دامن کوتاه- پاچین)

=ژوپیتر (ستاره مشتری- رئیس خدایان نزد رومیان و یونانیان)

=ژوت (کنف- گیاه شاهدانه)

=ژور (روزنه- روز- دریچه- شبکه)

=ژور دوزی (دوختن شبکه با دست یا چرخ در پارچه)

=ژورنال (روزنامه- مجله)

=ژورنالیست (روزنامه نگار - روزنامه نویس)

=ژورنالیست انگلیسی موسس خبر گزاری رویتر (جوندی رویتر)

=ژوری (هیئت منصفه- هیئت حاکمه)

=ژوژه (خارپشت)

=ژول (چین و چروک- چین و شکنج- ناهمواری- درهم- پریشان)

=ژوله (چکاوک)

=ژولی (قشنگ- خوشکل- زیبا)

=ژولیدن (درهم شدن- پریشان شدن- آشفته شدن)

=ژولیده (آشفته- درهم- شوریده)

=ژون (بت و صنم)

=ژی (آبگیر - تالاب- استخر)

=ژیان (خشم آلود- خشمگین - خشمناک- درنده)

=ژیک (قطره- چکه)

=ژیکلور (سوخت پاش)

=ژیلت (جلیتغه)

=ژیمناستیک معروف روسی (نموف)

/ 0 نظر / 35421 بازدید