معنای لغاتی که با حرف( ز - ژ) شروع می شوند

برای دسترسی سریع شما عزیزان به لغات سخت جدولی تمامی لغات به ترتیب الفبا نوشته شده است صفحه (ز-ژ) =زاج سفید (شب) =زاج سیاه (قلیا) =زادگاه اقبال لاهوری (سیالکوت) =زادگاه انیشتین (اولم) =زادگاه پدر شعر فارسی (رودک) =زادگاه حضرت ابراهیم (اور) =زادگاه نیما (یوش) =زار (ناتوان- عاجز) =زالزالک (کری) =زاغ (کراکر) =زانو (چوک- لولای پا) =زانوان (رکب) =زانو بند شتر (عقال) =زاویه یاب (پانتول) =زاهد ایرانی ملقب به ژنده پیل (شیخ جام ) =زائو ترسان (ال) =زائیدن (زا) =زب (رایگان- مجانی- مفت) =زبان انجیل (سریانی) =زبان برهمنان هند (سنسکریت) =زبانشناس و شرق شناس آلمانی (مولر) =زبان کوچک (لهات) =زبان مردم تایلند (تای) =زبانه آتش (لهیب) =زبان یهود (عبرانی) =زبانی در جنوب هندوستان (تامیل) =زبل (زرنگ- چالاک- کاری- بی کیار) =زجاج (آبگینه) =زخم (جریحه- جراحت) =زخم آب کشیده (ناسور) =زخم زدن (جرح) =زخم کوچک (لهات) =زدوده و جلا داده شده (رومینا) =زر (طلا) =زردک (هویج) =زردک صحرایی (شقاقل) =زرد کم رنگ (لیمویی) =زر دوزی جامه ابریشم (تراز) =زرشک (اترار) =زرقلب و ناسره (ماخ) =زرنگ و کاری (بی کیار- چالاک- زبل) =زرنیخ سفید (ارسنیک) =زره ساز (زراد) =زر و سیم (زخارف) =زشت تر (انکر) =زشت و پلید (دش- زبون -هلاشم- قبیح- گست- انر- ناپسند) =زعفران (هرد- رادل) =زغن (غلیواج ) =زکام (داهی) =زگیل (واروک- وردان) =زلزله سنج (سیسموگراف) =زمان بی آغاز (ازل) =زمزمه کردن (ترنم) =زمین آماده کشت (آیش) =زمین بایر (غامر- یولاخ- هولاخ) =زمین دور از آب (لیا) =زمین شوره زار (کوراب) =زمینه (تم) =زنان (نسوان) =زن بخت النصر (سمیرامیس) =زن سرخ روی (حمیرا) =زنبق سفید (ایرسا ) =زنبور عسل (نحل-انگ) =زن بیوه (حربا-کالم) =زنجبیل شامی (راسن) =زن جنایتکار (جانیه) =زن خالدار (خیلا) =زن خوشبو (عاتکه) =زندان (لگ) =زندان مسعود سعد (دهک-نای) =زندان معروف فرانسه (باستیل) =زندانی و محبوس (سجین) =زن رستگار (فایزه ) =زن کمر باریک (هیفا) =زن کوچ کننده (راحله) =زن کولی (سوزمانی) =زنگ (جرس) =زنگ بزرگ (جرس) =زنگ بزرگ کاروان (درا) =زن نافرمان (ناشزه) =زن وفادار (ساتی) =زوبین (مک- نیزه کوچک- دلام) =زوج نیست (فرد) =زوجه فتحعلی شاه (آسیه خانم) =زور- حمله (کر) =زورق (کرجی- کشتی کوچک- بلم) =زور و قدرت (هنگ) =زوزه سگ (هریر) =زوزه کشیدن وهرزه گفتن (لائیدن ) =زوغ ( نهر- جوی- رودخانه) =زون (بهره- حصه- قسمت) =زهدان (رحم- بچه دان) =زهرا (درخشان- سفید روی) =زهر (شکوفه - سم) =زهرابه میکروبها (توکسین) =زهرها (سموم) =زهر هلاهل (رز) =زهشت (دم نفس) =زهک (آغوز- ماک) =زهم (بوی بد) =زهو (فخر- کبر- خودپسندی) =زهوار (تسمه - بند) =زهی (خوشا - آفرین) =زی (طرف- جانب- سو) =زیاد (بیش- افزون- بسیار- فراوان) =زیانکاری (خسر) =زیبای افسانه یونان (نارسیس) =زیبق (جیوه) =زیپلین (بالون) =زیتون (محصول رودبار) =زیتون تلخ (طاخک) =زیج (حساب نجوم) =زیرا (چون) =زیر پا مانده (له) =زیر خاک پنهان کردن (دس) =زیردریایی معروف رمان ژول ورن (توریلوس ) =زیرک (اریش - داهی) =زیرک- پهلوان (کو،گو) =زیرک ودانا (طبن- هوشیار - هژیر - کیس) =زیره سیاه (کرویا) =زیرین (پایینی) =زیست (زندگی) =زیست شناس سوئیسی (شارل بونه) =زیست شناس وبافت شناس فرانسوی سده نوزدهم (شارل فلیپ روبن) =زیغ (حصیر - بوریا- زیلو) =زیغال (پیاله - کشکول) =زیگزاگ (منکسر- کنگره- دندانه دار) =زینت وارایش (ماهو- پیرایه- زیور) =زینک (روی) =زین و برگ (یراق) =زینه (پله- پلکان) =زیور پای زنان (خلخال) =ژاژ (کنگر- سخن یاوه- بیهوده) =ژاژک (لوبیا) =ژاکت (نیم تنه- نیم تنه زنانه) =ژاله (شبنم - قطره شبنم) =ژاندارمری (اداره امنیه) =ژاو ( خالص) =ژئولوژیست (زمین شناس) =ژئولوژی (زمین شناسی- معرفه الارض) =ژخ (ناله- بانگ- آواز- حزین) =ژرسه (نوعی پارچه نازک- نیم تنه بافته شده از نخ) =ژرف (گود - عمیق) =ژرفا (گودی - عمق) =ژرف بینی (غور- تعمق) =ژست (تیک) =ژغار (بانگ بلند- نمره- فغان) =ژغند (آواز مهیب- غرش جانور درنده) =ژفک (چرک- چرک گوشه چشم) =ژک (سخن زیر لب) =ژکاره (لجوج- ستیزه کار- کینه ور) =ژکفر (شکیبا- صبور- بردبار) =ژکیدن (سخن گفتن زیر لب از روی خشم و دلتنگی) =ژگور (بخیل- خسیس - ناکس - سفله) =ژلاتین (دلمه- سرشم) =ژله (لرزانک- لرزانک میوه) =ژنده (پاره- کهنه- فرسوده) =ژنده پوش (کهنه پوش) =ژنرال (سپهسالار- سرتیپ- سرلشکر) =ژنرالیسیم (فرمانده کل در ارتش) =ژنرال انگلیسی دوران پهلوی (ایرون ساید ) =ژنرال انگلیسی که از بانیان کودتای سوم اسفند رضا خان بود (آیرون ساید) =ژنرال انگلیسی ملقب به دوک آهنین (ولینگتون) =ژنرال جنگ های انفصال (لی) =ژنرال فرانسوی و قهرمان جنگ جهانی اول (مارشال پتن) =ژنرال کارتاژی (هانیبال) =ژنگ (زنگ گندم- چین و چروک پوست بدن) =ژنگدان (زنگوله - جلاجل) =ژنه (نیش- نیش سوزن) =ژنی (قریحه- ذوق- نبوغ- استعداد - نابغه- داهیه- فراست) =ژوپن (دامن کوتاه- پاچین) =ژوپیتر (ستاره مشتری- رئیس خدایان نزد رومیان و یونانیان) =ژوت (کنف- گیاه شاهدانه) =ژور (روزنه- روز- دریچه- شبکه) =ژور دوزی (دوختن شبکه با دست یا چرخ در پارچه) =ژورنال (روزنامه- مجله) =ژورنالیست (روزنامه نگار - روزنامه نویس) =ژورنالیست انگلیسی موسس خبر گزاری رویتر (جوندی رویتر) =ژوری (هیئت منصفه- هیئت حاکمه) =ژوژه (خارپشت) =ژول (چین و چروک- چین و شکنج- ناهمواری- درهم- پریشان) =ژوله (چکاوک) =ژولی (قشنگ- خوشکل- زیبا) =ژولیدن (درهم شدن- پریشان شدن- آشفته شدن) =ژولیده (آشفته- درهم- شوریده) =ژون (بت و صنم) =ژی (آبگیر - تالاب- استخر) =ژیان (خشم آلود- خشمگین - خشمناک- درنده) =ژیک (قطره- چکه) =ژیکلور (سوخت پاش) =ژیلت (جلیتغه) =ژیمناستیک معروف روسی (نموف)

/ 0 نظر / 383 بازدید