جمعیت شهرهای آذربایجانشرقی در سال90

جمعیت شهرهای آذربایجانشرقی درسال90(مرکز شهر)

ردیف        نام شهر            جمعیت مرکز شهر                                      

1 آبش احمد    2,864       نفر                   2 آذرشهر 41,368     نفر 3 آق کند 2,281       نفر 4 اسکو 18,280     نفر 5 بناب جدید 4,980       نفر 6 اهر 97,527     نفر 7 ایلخچی 15,721     نفر 8 باسمنج 12,068     نفر 9 بخشایش 6,473       نفر 10 بستان آباد 19,084     نفر 11 بناب 86,0117    نفر 12 تبریز 1,571,559  نفر 13 ترکمنچای 7,361        نفر 14 ترک 2,294        نفر 15 طسوج 8,360        نفر 16 تیکمه داش 2,898        نفر 17 جلفا 5,976        نفر 18 خاروانا 2,202        نفر 19 خامنه 3,553        نفر 20 خسروشهر 16,777      نفر 21 خراجو 1,75         نفر 22 خمارلو 1,543       نفر 23 خواجه 4,166       نفر 24 دوزدوزان 4,003       نفر 25 زرنق 5,357       نفر 26 زنوز 3,367       نفر 27 سردرود 28,026      نفر 28 سراب 47,589      نفر 29 شبستر 16,201    نفر 30 شربیان 4,917       نفر 31 سیس 5,767       نفر 32 سیه رود 1,699       نفر 33 شرفخانه 4,362       نفر 34 شند آباد 1,0007      نفر 35 صوفیان 1,0094      نفر 36 عجبشیر 30,179       نفر 37 قره آغاج 5,499       نفر 38 کشکسرای 8,370       نفر 39 کلوانق 7,131       نفر 40 کلیبر 10,904     نفر 41 گوگان 12,481     نفر 42 لیلان 6,847      نفر 43 مراغه 168,490   نفر 44 مرند 129,058   نفر 45 ملکان 27,735     نفر 46 ممقان 14,133     نفر 47 مهربان 7,033       نفر 48 میانه 100,940   نفر 49 وایقان 4,599      نفر 50 ورزقان 4,595      نفر 51 هادیشهر 32,099    نفر 52 هریس 11,305    نفر 53 هشترود 22,094    نفر 54 هوراند 4,656      نفر 55 یامچی 10,477    نفر 56 کوزه کنان 3,961      نفر 57 نظر کهریزی 1,426      نفر 58 سهند 15,299    نفر

/ 4 نظر / 306 بازدید
بنده ی خدا

تسلیم مطلق بفرمان حضرت حق سبحان "م الله" آقا ابراهیم میرزایی تنها راه نجات آدمیان است. www.alamehaghvaedalat.com www.nazaratemardomi.com www.mafaatiholnejaat.com www.wujudolnoor.com parsayan11@gmail.com

سال93اگه ممكنه درج كنيد

تبريز

سال 1393راداري درج كن

تبريز

درباره اديان هم تحقيق كن مثلا تعداد اهل سنت ميانه روستاهاي سني نشين ميانه وساير اديان