رودهای مهم ایران

 

نام رود       سرچشمه       طول به کیلو متر     مصب

=رودآق چای       کوه های ترکیه                  137                 رود ارس

=روداترک          کوههای خراسان(هزارمسجدوقوچان 535     دریای خزر 

=رودارس           کوههای ترکیه                  1080              دریای خزر

=رودبابل            سواد کوه مازندران              87                 دریای خزر

=رودبمپور         کوههای شرقی ایرانشهر      275                جازموریان

=رودتالار           شمالغربی سمنان               -----                دریای خزر

=رودتجن           اجیردشت بین ساری ودامغان 140               دریای خزر 

=رودتلخرود        بزغوش داغ                      260          دریاچه ارومیه 

=رودجاجرود       کلون بسته خرسنگ کوه       140           هامون مسیله 

=رودجراحی        ازاتصال رودهای مارون واعلاء 438         خلیج فارس

=رودچالوس        کوه سردشت(البرزمرکزی)    72                دریای خزر

=رودحبله رود شهمیرزاد و آراب(سمنان)        240               دشت کویر

=روددالکی         کوههای جنوبی شیراز         285 خلیج فارس(بانام حله)

=رود دز             کوههای لرستان                515              رود کارون  

=رود زاینده رود   زردکوه+تونل کوهرنگ        350               گاو خونی  

=رود زرینه رود   گردنه خان+چهل چشمه       300          دریاچه ارومیه

=رود سرباز  شرق کوههای آهوران بلوچستان 313            دریای عمان 

=سفیدرود(قزل اوزن) چهل چشمه کردستان     800              دریای خزر

=سیروان ازاتصال رودهای قشلاق وکاوه ومریوان 212تا مرزعراق(دجله)

=رود سیمینه رود کوههای شمال غربی سق     170           دریاچه ارومیه

=رود شاه     ازاتصال رودهای الموت و طالقان 205                سفید   رود

=رود قرنقوچای     کوه سهند                        150                 قزل اوزن

=رود قره سو       کوهای تالش                     255                  رود ارس

=قم رود             کوههای گلپایگان و خوانسار 288             هامون مسیله

= رودکارون       زردکوه بختیاری                  950               خلیج فارس

=رود کر            کوه سفید و ده بید                270            دریاچه بختگان

=رود کرج          خرسنگ کوه وپالان گردن     245             هامون مسیله

=رود کرخه        الوندهمدان وکوههای لرستان 755تامرز عراق        دجله

=رود کشف رود  هزارمسجد و بینالود خراسان  300                    هریرود 

=رود گابریک     کوههای بشاگرد                  210               دریای عمان

=رود گرگان(ساری سو)آلاداغ وگلو داغ          253                 دریای خزر

=رود  مند        کوههای تودج وسبزپوشان وانار 680              خلیج فارس

=رود میناب      کوههای کهنوج و خیبر             158               تنگه هرمز

=رود نازلو چای  کوههای کوران و ساری داش   95             دریاچه ارومیه

=رود نیک شهر کوههای آهوران                    185               دریای عمان

=رود هراز      ازاتصال رودهای لار و دلی چای 185                دریای خزر 

=رود هلیل رود    هزار ولاله زار و جبال بارز   387                جازموریان

=رود هندیجان     کوه نیر و سپیدان                 480               خلیج فارس

 

                تهیه و تنظیم : رضا آقازاده کلیبر                                               

/ 1 نظر / 6 بازدید
ررررررررررررررر

ببخشید صفه را عوض کنید لطفا[شکست][شکست][شکست][شکست]