معنی آب نورد در حل جدول,معنی آبنوس در حل جدول,آپارتمان در حل جدول,معنی آپارتی در حل جدول,معنی آپتودیت,معنی آپیس

راهنمای حل جدول ( کلماتی که با حروف ( آ ) شروع می شوند


معنای لغاتی که با حرف( آ ) شروع می شوند

برای دسترسی سریع شما عزیزان به لغات سخت جدولی تمامی لغات به ترتیب الفبا نوشته شده است


=آباد کننده (عامر)

=آباد و برقرار (دایر)

=آباد کننده (عامر)

=آبادی (ده - روستا- قریه- قصبه)

=آبادی میان ریگستان (واحه)

=آبار (چاه ها)

=آباژور (حباب چراغ- سایبان- آفتابگردان- فروتاب)

=آب اسفرزه (لعاب)

=آب انبار قدیمی قزوین (سردار)

=آبباز (غواص- شناگر)

=آب بسته (یخ)

=آب بسیار (عرن)

=آب بند (سد)

=آب بینی (خل- خیل)

=آب ترکی (سو)

=آب تنی (شنا)

=آبجی (خواهر- همشیره)

=آبچین (هوله- رومال)

=آبخست (جزیره)

=آبخوری (لیوان)

=آبدار (تر- خیس)

=آبدان (حوض- آبگیر- آب انبار)

=آبدزدک (سرنگ)

=آب دهان (پف نم- خدو- تف- تفو- خیو- بزاق)

=آب دیده (اشک چشم- سرشک)

=آبدیده و تر (نمدار- خیس)

=آبراهه یباریک (کانال)

=آبراه کوچک کنار حوض (پاشویه)

=آبراهه (مجرای آب- آبراه- راه آب)

=آبرسان (سقا)

=آبرو (نیکنامی- اعتبار- شرف- ارج- قدر- حرمت)

=آبرو باخته (رسوا)

=آب روستایی (او)

=آبرون (نام گلی که در فارسی همیشه بهار گویند)

=آب ریز (ناودان)

=آبزی بزرگ (نهنگ)

=آب زیر کاه (کنایه از آدم زرنگ و تودار)

=آبزی درودگری (اره ماهی)

=آباژور (آفتابگردان- سایبان- حباب چراغ)

=آبسال (باغ - بوستان)

=آبستن (باردار- آبسته- حامله)

=آبسه (دمل- ماده)

=آبشار توی حلقه در بستکبال (دانکینگ)

=آبشار کوچک (شرشره)

=آبشاری در ایلام (سرطاف)

=آبشاری در لرستان (وارک)

=آبشاری در کاشان (نیاسر)

=آبشاری در گرگان (زیارت)

=آبشتن (نهفتن- پنهان کردن)

=آبشخور (قسمت- بهره- نصیب- روزی)

=آب شرعی (کر)

=آبشش (برانشی)

=آب شناسی (هیدرولوژی)

=آبشویه (آیفون- آوابر- دربازکن)

=آب عرب (ما)

=آب فاضلاب (گنداب)

=آب فروش (سقا)

=آب کره (هیدروسفر)

=آبکش (آرون)

=آبکی (شل)

=آب گرم (حمیم)

=آبگوشت سبزی (بز باش)

=آبگیر-تالاب- حوض ( ژی- تال- کیکو- برکه)

=آبگیر عمیق (مرداب)

=آبگینه (شیشه- بلور- تنگ بلور- آیینه- مینا)

=آب لرزه (سونامی)

=آب لمبو (میوه لهیده و پر آب)

=آبله (تاول)

=آب مایه پنیر (زهراب)

=آب مروارید (تمر- تم- کاتاراکت)

=اب منجمد (یخ)

=آب میوه (افشره)

=آب نورد (غواص)

=آبنوس (شیز)

=آبو (گل نیلوفر- نیلوفر آبی

=آبونمان (پول اشتراک روزنامه و مجله)

=آبونه (مشترک روزنامه یا مجله)

=آب ویرانگر (سیل- سیلاب)

=آپارتمان (عمارت)

=آپارتی (بی آبرو- بی شرم - بی حیا- رسوا)

=آپتودیت (روزآمد)

=آپیس (گاو مقدس مصریان)

=آتابای (نام یکی از طوایف ترکمن- ترکمن)

=آتاشه (وابسته- کارمند سفارتخانه)

=آتاک (حمله - یورش- هجوم)

=آتریاد (یک دسته سرباز)

=آتش (آذر- نار- هیر)

=آتش افروختن (فتنه انگیختن)

=آتش باستانی (آتور)

=آتش برافروخته (نائره)

=آتش بس موقت (هدنه)

=آتش پرست (مجوس)

=آتشدان (مجمر- ناردان- کوره)

=آتشدان حمام (تون- گلخن)

=آتش دان نانوایی (تنور)

=آتش سوزی (حریق)

=آتش شعله ور (سعیر)

=آتش فشانی در اندونزی (کینتجا)

=آتشفشانی در ایتالیا (وزوو-آتنا)

=آتشفشانی در کلمبیا که چندی پیش فوران کرد (گالراس)

=آتشگده (کنشت)

=آتشکده ای در اراک (برزو)

=آتشگده ای در تبریز (آذرآباد)

=آتشگیره- کفش (خف- انبر)

=آتش مزاج (تند خو)

=آتش های عرب (نیروان)

=آتشیزه (کرم شبتاب)

=آتمسفر (هواکره- جو)

=آتون (زنی که دختران را درس دهد)

=آثام (گناهها)

=آثار بجا مانده شهر نیشابور قبل از حمله مغول (شهر کهن)

=آثم (گناهکار)

=آجر بزرگ (طاباق)

=آجر پز (فخار)

=آحاد ریاضی (یکان)

=آخال (خاکروبه)

=آخر (ته- انتها- پایان- نهایت)

=آخر چیزی (ته)

=آخر ماه قمری (محاق)

=آخرین (واپسین)

=آخرین بازمانده نازی ها (هس)

=آخرین پادشاه ایرانیان باستان (خسرو پرویز)

=آخرین پادشاه تروا (پریام)

=آخرین پادشاه سلسله اشکانیان (اردوان پنجم)

=آخرین پادشاه قاجاریه (احمد شاه)

=آخرین پادشاه مادها (آژی دهاک)

=آخرین پادشاه هخامنشیان (داریوش سوم)

=آخرین توان (نا)

=آخرین حاکم آل بویه (ملک رحیم)

=آخرین حاکم افشاریان (شاهرخ میرزا)

=آخرین حاکم تیموریان (حسین بایقرا)

=آخرین حاکم زندیه (لطفعلی خان )

=آخرین حاکم سامانیان (عبدالملک دوم)

=آخرین حاکم سلوکیان (آنتیو خوس سوم)

=آخرین حاکم غزنویان (خسرو ملک)

=آخرین حرف لاتین (زد)

=آخرین خلیفه بنی امیه (مروان ابن حکم)

=آخرین رئیس جمهور شوروی سابق (گورباچف)

=آخرین رمق (نا)

=آخرین ساخته تهمینه میلانی (تسویه حساب)

=آخرین سفیر آمریکا در ایران (سولیوان)

=آخرین سلطان غزنوی (تاج الدوله)

=آخرین شاعر دوره ساسانی (دقیقی)

=آخرین شاه ماد (اژیدهاک)

=آخرین فرمانروای سلسله اتابکان فارس (آبش خاتون)

=آخرین فیلم برگماند فقید (ساراباند)

=آخرین ماه فرنگی (دسامبر)

=آخرین نازی (هس)

=آخرین نبرد پیامبر (تبوک)

=آخرین نبرد ناپلئون (واترلو)

=آخرین یکان (نه)

=آداب (سنن- رسوم)

=آداب مغولی (یوسون)

=آداش (همنام - هم اسم)

=آدامس سنتی (قندرون)

=آدخ (خوب و نیکو)

=آدر (نیشتر)

=آدرس (انگ- نشانی)

=آدرس ترسیمی (کروکی)

=آدم آب زیر گاه (تودار)

=آدم آهنی (روبات)

=آدم بهنجار و واقع بین (راست مزاج)

=آدم خشن و بی فرهنگ (قلتشن)

=آدم سیگاری (دودی)

=آدم قد دراز (دیلاق)

=آدمکشی (قتل)

=آدمک ویترین (مانکن)

=آدم های معروف برای آمدن می آورند (تشریف)

=آدمهای ناشی بی آن به آب می زنند (گدار)

=آدمی (بشر- انسان)

=آدمیرال (دریا سالار- امیر البحر)

=آدمی زاده (بنی بشر)

=آدینده (قوس و قزح - رنگین کمان- )

=آذان (گوشها)

=آذر (آتش)

=آذرخش (صاعقه- رعد و برق)

=آذرنگ (اندوه- غم - غصه - رنج- محنت)

=آذین (زیب- زیور- زینت)

=آراستگی (ترتیب)

=آراسته سخن (خوش بیان)

=آراسته و زیبا (ور ساز)

=آرام (ثبات- قرار)

=آرام بخش (مخدر - مسکن)

=آرامش (تسکین)

=آرامش دهنده اعصاب (ریحان)

=آرامش یافتن (آرام گرفتن)

=آرامگاه (مرقد - مزار)

=آرامگاه فردوسی (طوس)

=آرامگاه مولوی (قونیه)

=آرایش (زینت- بزک)

=آرایش درخت (هرس)

=آرایشگر (مشاطه- سلمانی)

=آرایش ناخن (مانیکوره)

=آرتورگرافی (بند نگاری)

=آرد گندم (سویق)

=آرد مخصوص ماکارونی (سمولینا)

=آردن (کفگیر- آبکش- پالاون)

=آرزو (آرمان- بیوس- امل - امید)

=آرزومندی (هوس- شوق- اشتیاق)

=آرزوها (آمال)

=آرزوهای نفسانی (هواجس)

=آرزوی بزرگ (آرمان)

=آرشیتک فرانسوی کانال سوئز (دیلیسپس)

=آرشیو (بایگانی)

=آرشیویست (بایگان- ضباط)

=آرگن (از عناصر شیمیایی)

=آرگئولوژی (باستان شناس)

=آرمان (آرزو- امید)

=آرمان شهر (مدینه فاضله - آتوپیا)

=آرم تجاری (مارک- انگ)

=آرنج (آرن- وارن)

=آرواره (فک- سق)

=آروغ (رغ)

=آروین (تجربه- آزمایش- امتحان)

=آزاد (یل- رها- ول- یله)

=آزاد شدن (وارهیدن)

= آزاد شده (متبری)

=آزاد کردن (وارهانیدن)

=آزادگی (حریت)

=آزاد مرد کربلا (حر)

=آزاده (حر)

= آزادی خواه ایتالیایی (گاریبالدی)

=آزادی خواه ونزوئلایی (بولیوار)

=آزادی خواهی (لیبرالیسم)

=آزار (درد- رنج- زجر- اذیت)

=آزرده خاطر (رنجور- ناراحت- دل افگار)

=آزار دهنده پدر و مادر (عاق)

=آزار و اذیت دادن (چزاندن)

=آزغ (شاخه)

=آزفنداک یا آژفنداک (قوس و قزح- رنگین کمان)

=آزمایش (رون)

=آزمندی (شح)

=ازمون و امتحان ( آروین - تست)

=آزمون ورودی دانشگاه (کنکور)

=آزرده (رنج گردان- رنجور)

=آزرم (شرم- حیا)

=آژان (پاسبان- نماینده - کارگزار)

=آژانس (نمایندگی- کارگزاری- خبرگزاری)

=آژیر (آلارم- باهوش- محتاط - پرهیزکار- زیرک- هوشمند- هوشیار)

=آس (درختی شبیه درخت انار- دو سنگ مدور و مسطح که غلات رابا آن آرد میکنند- تکخال ، آش ، شوربا)

=آسا (خمیسازه- دهان دره)

=آسان (یسیر- سهل)

=آسانسور (آسان رو- بالا رو)

=آسان گرفتن (تسمح)

=استانه (کرباس- عتبه)

=آستانه در (درگاه)

=آستیگماتیسم (اختلال بینایی)

=آستین (کم)

=آسم (تنگی نفس- ضیق النفس)

=آسمان (سما- سپهر- فلک)

=آسمان دره (کهکشان- مجره)

=آسمان غرنبه (رعد)

=آسمانها (سماوات- افلاک)

=آسمانی (سماوی)

=آسنی (وسنی)

=آسوده (امن- فراغ- راحت)

=آسودگی (آسایش)

=اسودگی خاطر (فراخ بال)

=آسوده و بی تشویش (خاطر جمع)

=آسیاب (هر)

=آسیاب دستی (اس)

=آسیاب کوچک دستی (دستاس)

=آسیای بزرگ (خراس)

=آسیب شناسی (پاتو بیو لوژی- پاتولوژی)

=آسیبک (آک)

=آسیب و آفت (آک- کوفت- صدمه- زیان)

=آسیب ها (آفات)

=آسیستان (معاون- دستیار- کمک)

=آش (با)

=آش آرد (اگرا- اوماج)

=آش ساده (شوربا)

=آشامیدن (نوشیدن)

=آش انار (ناربا)

=آش برنج (شله)

=آشپز (طباخ)

=آشپز ضحاک (ارماییل)

=آشپزی کردن (طباخی)

=آشتی (سلم)

=آش حلیم (هریسه)

=آش خرده خمیر (تتماج)

=آش زیره (زیربا)

=آش سرکه (سکبا)

=آش عدس (نسکبا)

=آشغال (خاکروبه- زباله)

=آش فرنگی (سوپ)

=آشکار (برملا)

=آش کشک (کشکبا)

=آش ماست (دوغ با)

=آش هفت دانه (دانک- دانکو)

=آشغال (خاکروبه- خاشاک- آخال)

=آشفته (پریشان- ژول)

=آشفتگی (تشویش- هیج)

=آشکار (هویدا- بارز - بائن - فرادید- برملا- نمایان- علنی- نمودار- عیان)

=آشمال (چاپلوس- متملق)

=آشنا (شناس)

=آشنا به کار (وارد - بلد)

=آشوب (فتنه- بلوا)

=آشوبگر (فتنه خیز- فتنه گر)

=آشور شناس فرانسوی (آپرت)

=آشیانه (وکر- کنام- لانه)

=آشیانه پرنده (لانه)

=آشیانه درندگان (کنام)

=آشیانه زنبور عسل (شان عسل)

=آشیانه عقاب (آموت- الموت)

=آشیانه مرغ (عش- کابوک- وکر)

=آغاز (ابتدا- اول- شروع)

=آغاز دنیا (الست)

=آغاز شب (مسا)

=آغر (رودخانه خشک)

=آغره (بیماری جلدی- سودا- آگزما)

=آغشته و آلوده (اگین)

=آغل (کمرا- زاغه)

=آغوز (ماک- فله)

=آغوش (حضن- بر- بغل)

=آف (خورشید- مهر)

=آفت (اک- گزند- بلا)

=آفت درخت (لیسه)

=آفت قارچی در گندم (سیاهک)

=آفت گندم (سن- سیاهک)

=آفت گیاهی (سن)

=آفتاب (لیو- شید)

=آفتاب پرست (حربا )

=آفتاب خورده (مشمش)

=آفتاب گردان (ورتاج)

=آفتابه (ارکا- لوله هنگ- ابریق - آبدستان)

=آفتابه سفالی (لولنگ)

=آفت گندم (سن)

=آفریننده (صانع- خالق)

=آقا (میر- سید)

=آقای آلمانی (هر)

=آقای اسپانیولی (دن- لی)

=آقای فرانسوی (موسیو)

=آقای فرنگی (مستر)

=آکادمی (فرهنگستان)

=آکاردئون (گارمون)

=-آکب (درون دهان- لپ- آکپ)

=آکتر (بازیگر مرد تماشاخانه)

=آکتریس (بازیگر زن تماشاخانه)

=آکتور سینما (هنرپیشه)

=آکروبات (بندباز)

=آکروباسی (بند بازی)

=آکله (جذام)

=آکنده (پر- لبریز- مالامال)

=آگاه (باخبر- واقف)

=آگاهنامه (اعلامیه)

=آگاه و دانا (خبیر)

=آگاهی (علم- دانش)

=آگاهی قدیم (تامینات)

=آگر (خشت پخته- آجر)

=آگرمان (رضایت- قبول)

=آگهی (رکلام- خبر- اعلان- اعلام)

=آگهی تلویزیونی (تیزر)

=آگهی مصور (آفیش)

=آگهی نامه (بولتن)

=آل (سراب- سرخ کمرنگ- دودمان)

=آلوده و کثیف (چرک - ریم)

=آلاچیق (کازه)

=آلام (دردها)

=آلامد (مطابق مد- پسندیده)

=آلاو (شعله آتش)

=آلبالو (قاراسیا)

=آلبوم آریا جهان میرزایی (کادو-جادو- آکازیون)

=آلبوم احسان خواجه امیری (سلام آخر- سلام- فصل تازه- برای اولین بار)

=آلبوم ارسلان کامکار (دور تا نزدیک)

=آلبوم امیر شفیعی (هرنفس)

=آلبوم امیر کریمی (جوانی)

=آلبوم امیر یگانه (بی تو تنهایم)

=آلبوم ایمان شاهی (عشق اینترنتی)

=آلبوم برزو ارجمند (غریبه آشنا)

=آلبوم بنیامین (هشتاد و هشت)

=آلبوم بهنام صفوی (عشق من باش)

=آلبوم بهنام علمشاهی (تو بگو - یکدنده- نیستی تو)

=آلبوم پویا اشتری (خاتون من)

=آلبوم توفان کریمی (شاکی)

=آلبوم حسین توکلی (اگه تو نبودی)

=آلبوم حسین زمان (قصه شب- قرار عاشقی)

=آلبوم حسین علیزاده (ماه و مه)

=آلبوم حمید حامی (دو نیمه رویا)

=آلبوم حمید خندان (شروع قصه)

=آلبوم حمید عسگری (کما)

=آلبوم حمید غلامعلی (مرداب- به یاد تو- یادگار- دیباچه عشق)

=آلبوم حمید یعقوبی (آروم آروم)

=آلبوم خشایار اعتمادی (خاتون- یادته- دلشوره)

=آلبوم داریوش خواجه نوری (آرزوها)

=آلبوم رضا صادقی (نقطه سر خط- یکی بود یکی نبود)

=آلبوم سالار عقیلی (مایه ناز- بنام گل سرخ)

=آلبوم سراج (قصه گیسو)

=آلبوم سعید شهروز (نقره داغ- پسران مشرقی- گلابتون- پسرک- غزلک- پسرم)

=آلبوم سهراب پاکزاد (زیر بارون)

=آلبوم سهیل نفیسی (ترانه های جنوب)

=آلبوم شهرام زندی (تو همونی)

=آلبوم شهرام ناظری (بشنو از نی - دل شیدا- ای برادر- شور انگیز - کیش مهر- باد صبا - لولیان-صدای سخن عشق- سفر عسرت)

=آلبوم عباس شجاعیان (پرسه ها ی عاشقی)

=آلبوم علیرضا افتخاری (تو می آیی- نیلوفرانه- آوای عشق-نسیما- تنها تو می مانی- صیاد)

=آلبوم علیرضا عصار (مولای عشق- حال من بی تو- عشق الهی)

=آلبوم علیرضا قربانی (سرو روان - رسوای زمانه)

=آلبوم علی رفیعی (صبح دریا)

=آلبوم علی لهراسبی (چهارده)

=آلبوم فرهاد جواهر کلام (بازی در نیار)

=آلبوم فریدون آسرایی (خونه به دوش- از تو دورم)

=آلبوم قاسم افشار (کویر)

=آلبوم کوروش یغمایی (گرگ های گرسنه- ماه و پلنگ)

=آلبوم گروه آریان (بی تو باتو)

=آلبوم مانی رهنما (آخرین غزل- مرسدس)

=آلبوم مجتبی کبیری (معرکه- نیم نگاه- ساز مخالف)

=آلبوم محسن چاوشی (متاسفم برات)

=آلبوم محمد اصفهانی (حسرت-برکت- تنها ماندم- برات- ماه غریبستان- نون و دلقک)

=آلبوم مسعود خادم (پنجره عاشقی- هوس)

=البوم مهدی سعادتی (گریه نکن)

=آلبوم مهدی گرناوی (بهونه)

=آلبومی از مهدی مقدم (احتیاط)

=آلبوم مهراج محمدی (بی خیال- ایلیا)

=آلبوم مهرداد توکلی (جای تو خالی)

=آلبوم ناصر عبدالهی (بوی شرجی- دوستت دارم)

=آلبوم نیما مسیحا (شب سربی)

=آلبوم همایون شجریان (با ستاره ها - شوق دوست- یاد ایام- نسیم وصل-به یاد پدر- رندان مست- آستان جانان- آه باران-دستان- جام تهی)

=آلبوم هومن سزاوار (چشمان سیاه)

=آلت رگزنی (نیشتر- ادر)

=آلتی برای کم یا زیاد کردن قوه الکتریسیته (ترانسفورماتور)

=آلتی در تفنگ (گلن گدن- ماشه)

=آلتی در چرخ خیاطی (ماکو- ماسوره)

=آلر (سرین- کفل- ران)

=آلو (اجاص)

=آلو در بهبود آن مفید است (یبوست)

=آلودگی (لوث)

=آلوده (پلشت)

=آلونک (کپر)

=آلوی کوهی (نلک)

=آلیاژ آهن و کربن (چدن)

=آلیاژی از مس و روی (برنج)

=آلیاژی از مس و قلع (مفرغ)

=آلیاژ مس و نیکل (مونل)

=آلیاژ منیزیم و آلومینیوم (ما گنا لیوم)

=آلیاژی از آهن (چدن)

=آلیاژی که برای ساختن سماور به کار می رود (ورشاو)

=آلیز (جفتک - لگد)

=آماج (نشان - هدف - نشانه)

=آماجگاه (سیبل)

=آمادگی جنگی (بسیج)

=آمادگی زمین برای کشاورزی (آیش)

=آماده نیست (نا آماده)

=آماده و مهیا (تیار- عتید)

=آمار (احصاییه)

=آمارمتوسط به ازای هر نفر (سرانه)

=آماس (ورم- پف)

=آماس حاد غده بناگوش (اریون)

=آمال (آرزوها)

=آمپول منبسط کننده رگها (میلرینون)

=آمرود (گلابی- مل)

=آمریکا (اتازونی- یانکی- ینکی دنیا)

=آمنه (پشته هیزم- توده هیزم)

=آموت (آشیانه - آشیانه پرندگان شکاری)

=آموختار (معتاد)

=آموختن (یاد گرفتن)

=آموختنی لقمان (ادب)

=آموختنی مدرسه (درس)

=آموزشگاه (مدرسه)

=آموزگار (مدرس)

=آموسنی (وسنی- هوو)

=آمونیاک (جوهر نشادر)

=آمه (دوات)

=آمیختگی (امتزاج)

=آمیخته با آب (هیدراته)

=آمیختن و درهم کردن (مزج)

=آمیخته شده (ممتزج)

=آمیخته کردن (ترکیب)

=آناتومی (تشریح- کالبد شناسی)

=آنارشی (هرج و مرج- بی نظمی)

=آناف (بینی ها)

=آنتراکت (فاصله بین دو پرده)

=آنتن ماهواره (دیش)

=آنتی بادی (پادتن)

=آنچه در دل گذرد (هاجس)

=آنچه سوارش شوند (مرکوب)

=آنچه ظاهرش جز باطنش باشد (غلط انداز)

=آنزیم (دیاستاز)

=آنزیم گوارنده پروتئین در شیره لوزالمعده (تریپسین)

=آنزیم گیاهان (دیاستاز)

=آنژین (ورم گلو)

=آنچه به تصرف کسی در آمده (مایملک)

=آنچه به زودی اتفاق می افتد (قریب الوقوع)

=آند (قطب مثبت باتری)

=آنسو (ورا)

=آنسوی چیزی (ماورا)

=آن سوی سقف (بام)

=آن طرف (آن سو)

=آنکه از حد ومرز خود پا فرا می گذارد (متجاوز)

=آنکه به رکعت اول نماز نرسیده (مسبوق)

=آنکه در رفاه بزرگ شده (ناز پرورده)

=آنکه روی بند به بینی میبندد (ملتفم)

=آنکه ظاهرش جز باطنش باشد (غلط انداز)

=آنکه کارش نگارش مقاله و داستان در جراید است (نویسنده)

=آنوفل (پشه مالاریا)

=آنه (سکه رایج هند)

=آوا (ندا- صدا - نوا)

=آوابر (آیفون- آبشویه - دربازکن)

=آواره (دربدر- سرگردان)

=آواز (سرود- نغمه - ترانه- خنیا)

=آواز بلند (هتف- بانگ)

=آواز خوان (مغنی - مترنم)

=آواز خواندن (نغمه سرایی)

=آواز دادن (ندا)

=آواز دسته جمعی (کر)

=آواز سم ستوران (هب)

=آوازش از دور خوش است (دهل)

=آواز کبوتر (هدیر)

=آواز مهیب (هرا)

=آواز نرم (رکز)

=آوازی در دستگاه شور (بیات ترک)

=آواشناسی (فونتیک)

=آوانس (مساعده- بیعانه- پیش بها- پیش مزد)

=آوای جغد (روکا)

=آوای حزین (ناله)

=آوای درشت (بم)

=آوای زنبور (ویز)

=آورد (جنگ- پیکار- نبرد)

=آوند (ظرف)

=آونگ (پاندول)

=آویاتور (هوانورد)

=آویزان (نشب)

=آویزه پرده (والان- والون- والن)

=آهار (لعاب)

=آهسته (یواش- آرام)

=آه سوزناک (انین- نین)

=آهک ( کلس )

=آهن (تهم)

=آهن بندی زیر اتومبیل (شاسی)

=آهن و پولاد (ستی)

=آهن ربا (مگنت)

=آهنگ (نوا- ریتم - نغمه)

=آهنگر (نهامی- حداد- تهامین)

=آهنگساز آلمانی (باخ)

=آهنگساز آلمانی قرن 19 (شومان)

=اهنگساز اثر فلوت سحر آمیز (موزارت)

=آهنگساز اتریشی (گوستاومالر)

=آهنگساز اتریشی قرن 19 (اشترواس)

=آهنگساز ایتالیایی سبک رمانتیسم (جوزپ هوردی)

=آهنگساز ایتالیایی معاصر (نینوروتا)

=آهنگساز دوران خسرو و پرویز (پهلبد)

=آهنگساز روسی (الکساندر برودین)

=آهنگساز عهد ساسانی (نکیسا)

=آهنگساز فرانسوی (شابریه- اریک ساتی- رامو- گابریل فوره-رامو)

=آهنگساز فرانسوی سده 16 (کلدون دوسر میسی)

=آهنگساز فرانسوی سده 19 (پل دوکا)

=آهنگساز فقید 89 (آرزو مانیان)

=آهنگساز نروژی (ولن)

=آهنگساز و پیانیست یونانی (یانی)

=آهنگساز یونانی (یانی)

=آهنگ کردن (قصد)

=آهنگ و آواز و سرود (خنیا- نوا)

=آهنگ موسیقی (شکن)

=آهنگ نظامی (مارش)

=آهنین (رویین)

=آهو (ظب- تیبا- غزال- مرال)

=آهوی آفریقایی (ایمپالا)

=آهوی ختن (اف)

=آهوی کارتونی(بامبی)

=آهوی کوهی (کلهر- کل)

=آهوی مشک دار (اف)

=آینووژن (وارونگی هوا)

=آیت (نشانه)

=آیس (ناامید- مایوس)

=آیفت (حاجت- خواهش)

=آیفون (آوابر- دربازکن- آبشویه)

=آینده (آتیه- آتی- مستقبل)

=آینده اش پروانه است (کرم ابریشم)

=آیینه (مرات)

=آینه تمام قد (قدی)

=آیینه دار (آرایشگر- سلمانی- مشاطه)

=آینه در لفظ مغولی (تولی)

=آیه ای در شان مقام اهل بیت (آیه تطهیر)

=آیین (دستور- روش- رسم- عادت- شریعت- سنت- کیش- نسق- سنن)

=آئین باستانی ژاپن (شینتو)

=آیین مهر پرستی (میترائیسم)

=آیین ها (مراسم)

=آیینه مقعر (کاو)

=آیینی پیش از آغاز نوروز (خانه تکانی- خرید لباس)

=آیینی در نوروز (دید و بازدید)

=آیینی در حقوق (دادرسی

=آئینی در ژاپن (شینتو)/ 0 نظر / 183 بازدید