راهنمای حل جدول رضا،معنی کلماتی که با حرف (خ) شروع می شوند،جدول یاب رضا،کلمات سخت برای حل جدول،حل جدول رضا

برای دسترسی سریع شما عزیزان به لغات سخت جدولی تمامی لغات به ترتیب الفبا نوشته شده است


=خاتم (انگشتر- پایان)

=خاتون (بیگم- بانو- بی بی- کد بانو)

=خاج (چلپیا - صلیب)

=خادم (زاور)

=خادم قوم (ام)

=خادم کلیسا (شماس)

=خادم آتشکده (آذرپیرا)

=خارا (سنگ سخت - گرانیت)

=خارانو (خارپشت)

=خاربن (بوته خار)

=خارپشت (راورا-شگر-شیهم- بیهن)

=خارپشت آبزی (ستاره دریایی)

=خارپشت استرالیایی (اکیدنه)

=خارپشت بزرگ (سیخول- سیخور- ریکاشه)

=خار درخت (عوسج)

=خار سر دیوار (یز)

=خار شتر (راویز)

=خارق (پاره کننده)

=خار و تیزی کاه (سوک)

=خازن (خزانه دار - نگبان خزانه- گنجور)

=خازنه (خواهر زن)

=خاسر (زیانکار)

=خاصره (کمر- پهلو)

=خاصیتی در عدسی ها (بزرگنمایی)

=خاک بتونه (مل)

=خاک بر چیزی افشاندن (اتراب)

=خاکروبه (اخال- دمن- جاروب)

=خاکستر (رماد)

=خاکستر گرم (خل)

=خاکستری (ارمد)

=خاک شیر (سلم)

=خاک صنعتی (رس)

=خاک قبر (رمس)

=خاک گور (رمس)

=خاک نمناک (ثری)

=خال (تیل)

=خال سیاه (چا)

=خالص (قح - ناب - سره - بی غش- ژاو- زبده- سارا)

=خالق اثر ادیسه (هومر)

=خالق اثر اعتماد الحکما (سهروردی)

=خالق اثر ایلیاد (هومر)

=خالق اثر بابا لنگ دراز (جین وبستر)

=خالق اثر تابستان و دود (ویلیامز)

=خالق اثر تشریح مالیخولیا (رابرت برتون)

=خالق اثر جوجه اردک زشت (اندرسن)

=خالق اثر دن کیشوت (ریچارداشتراوس)

=خالق اثر سرود زندگی (عباس مشفق)

=خالق اثر سوژت هند (ایساک پیتمن)

=خالق اثر غار نشینان و سایه گریزان (سارویان)

=خالق اثر مجمع البلدان (یاقوت حموی)

=خالق رمانهای پر و مورنای سبز پوش (ماتیس)

=خالق کتاب بوزینه های پشم آلو (اونیل)

=خالق کتاب راه نیرنگ (ویکتور استروفسکی )

=خالق کت سفید (هرمان ملویل)

=خالق کشف الاسرار (رشیدالدین میبدی)

=خالق کمدی الهی (دانته)

=خالق لباب الالباب (عوفی)

=خالق لغت نامه (علی اکبر دهخدا)

=خالق منطق الطیر (عطار)

=خالق یرما (فدریکوگارسیالورکا)

=خالق یزدان شناخت (عین القضات همدانی)

=خالو (دائی - برادر مادر)

=خام (ناپخته - نارس- کال- نا آزموده)

=خامس (پنجم)

=خامه (ابریشم نتابیده - ابریشم خام)

=خامه (سرشیر- قیماق)

=خان (رئیس- امیر- بزرگ ده- کد خدا)

=خاندانی از امرای ایرانی نژاد مصر (الاخشید)

=خاندان پیامبر اسلام (ص) (بنی هاشم)

=خان ده (ارباب- کدخدا)

=خانغرد (خانه تابستانی)

=خانقاه (محل اجتماع درویشان)

=خانگاه (لنگر)

=خانه (کد)

=خانه پشت بر آفتاب (نسار)

=خانه تازی (دار)

=خانه زاد (فرزند نوکر یا کلفت که در خانه سرپرست خانواده زائیده شده باشد)

=خانه مورچه (جرثومه)

=خانه های ریز عکس (ترام)

=خایسک (چکش بزرگ- پتک)

=خباز (نانوا)

=خبازی (پنیرک)

=خبث (پلیدی- نجاست- ناپاکی)

=خبر (آگهی- حدیث)

=خبر زبانزد (شایعه)

=خبر عرب (نباء)

=خبر گزاری اتریش (اپا)

=خبر گزاری افغانستان (آریانا)

=خبرگزاری ایتالیا (انسا)

=خبرگزاری کشورمان (ایرنا)

=خبرگزاری مراکش (مب)

=خبرگزاری معروف (یونایتدپرس)

=خبر نامه (بولتن)

=خبز (نان)

=ختا (نام قدیم چین شمالی)

=ختنبر (آدم مفلس که لاف توانگری زند)

=خجسته ومیمون (سعد)

=خجستگی (تیمن)

=خد (رخسار- گونه - چهره)

=خدای آغاز زمان یونانیان (اورانوس)

=خدایان در یونان (پانتیون)

=خدای بابلی (انو)

=خدای باستان (را)

=خدای خندان که مردم چاوین در آمریکا میپرستیدند (ال لانزون)

=خدای خورشیدمصریان باستان (رع-را)

=خدای خورشید (شاموش)

=خدای زمین (هرا)

=خدای صنعت یونان (وولکان- وولکن)

=خدای مصر قدیم (امون-آتون- هیروگلیف)

=خدای نور یونان (آپولو)

=خدای هندوان (برهما)

=خدای هندی (راما)

=خدر (چادر- پرده)

=خدر (سست- بی حس- فتور)

=خدش (نشان و اثر زخم)

=خدعه (شیله)

=خدمتکار پیر (دادا)

=خدنگ (تیر راست و بلند)

=خدو (آب دهان)

=خدیش (کدخدا)

=خدیو (پادشاه - امیر- خداوند)

=خذلان (درماندگی)

=خرابه ای در آتن متعلق به قبل از میلاد مسیح (آکروپلیس)

=خراج (ساو- باج - مالیات)

=خراد مهر (نام آتشکده ای در زمان ساسانیان)

=خراس (خری که سنگ آسیاب را می گرداند)

=خراش و تراش (حک- مرش)

=خراشیدن،سائیدن (حک)

=خراط (چوب تراش)

=خرامان (نوان)

=خربزه نارس (سفچ- اشن- اسن)

=خرج (باج- هزینه- خراج)

=خرچال (مرغابی بزرگ- غاز)

=خرخر کردن در خواب (فخ)

=خرده جواهر (الک)

=خرده و ریز (دقاق)

=خرس استرالیا (کوالا)

=خرس چینی (پاندا)

=خرس عرب (دب)

=خرس درختی (کوالا)

=خرس صحرایی (قرقاول)

=خرف (میوه چیدن)

=خرق (پاره کردن)

=خرقه (حله)

=خرقه درویشی (شولا)

=خرگوش تازی (ارنب)

=خرگوش رومی (دمان)

=خرگوشک (گل ماهور- بارهنگ)

=خرما فروش (تمار)

=خرمای نارس (بسر-سیاب)

=خرمن (بنو- هاله ماه)

=خرمن گندم (اندر- بنو)

=خرمن ماه (شایورد)

=خرند (ردیف- قطار)

=خروس صحرایی (قرقاول- تذرو- تورنگ)

=خروس تازی (دیگ)

=خروس مازونی (تلا)

=خرناس (رال)

=خرید و فروش (بیع- شرا)

=خریدو فروش اسناد تجاری (آژیوتاژ)

=خریف (پائیز- خزان)

=خز (حریر- پارچه ابریشمی)

=خزانه (گنجینه- خزینه)

=خزانه دار (مستوفی)

=خزر (تنگی چشم)

=خزرج (باد سرد- باد جنوب- شیر بیشه - نام قبیله ای از عرب)

=خزف (سفال)

=خزوک (جعل)

=خزیر (خاکسترداغ)

=خس (کاهو- خار و خاشاک)

=خستر (حشره)

=خستگی (تعب)

=خس خس برونشها (رال)

=خسر (زیان دیدن- پدر زن)

=خسف (جوز- گردو- گردکان)

=خسوف (گرفتن ماه)

=خسیس (کنس - احمق - لک- فرومایه - پست- بخیل- لئیم- رذل)

=خش (مادر زن- مادر شوهر)

=خشاب (چوب فروش)

=خشب (چوب)

=خشت (آجر خام و نپخته)

=خشته (مفلس- بینوا)

=خشخاش (کوکنار)

=خشک ترد (قاق)

=خشک شدن خمیر در ظرف (غرن)

=خشم (قهر - غضب)

=خشن و زمخت (درشت- بخیل- خسیس- زبر- تند خو)

=خشنگ (کچل- دغسر)

=خصم (دشمن)

=خضاب (حنا- رنگ- یرنا)

=خضراء (سبز)

=خط (نوشته)

=خطابه (تریبون)

=خطاط (خوشنویس)

=خطاط معروف دربار شاه عباس کبیر (میر عماد)

=خطای بسکتبال (پا- نیمه- رانینگ)

=خطای حمل توپ در بستکبال (تراولینگ)

=خطایی در تنیس (نت)

=خطا در رایانه (ارور)

=خط رایج بین طبقات متوسط مصری (دموتیک)

=خط کش مهندسی (تی)

=خط مصریان قدیم (هیروگلیف)

=خط مقدس بابل (هیروگلیف)

=خط موازی (پارالل)

=خطمی (گیاهی دارای ساقه ضخیم)

=خط نابینایان (بریل)

=خط نگهدار فوتبال (لاینزمن)

=خط ویژه روشندلان (بریل)

=خطمی (گیاهی با ساقه ضخیم و بلند)

=خطیب روم باستان (سنکا)

=خطیب نامدار رومی (سیسرن)

=خطیر (بزرگ - شریف)

=خف (آتشگیره- کفش- موزه- پا افزار)

=خفاش (شب پره- شب پرک- شبکور- پیواز)

=خل (بی خرد- ابله- نادان- سرکه )

=خلبان (آویاتور)

=خلبان کاشف آبشار آنجل (جیمی آنجل)

=خلخال (حلقه فلزی برای زینت پای زنان- پای برنجن)

=خلد (دوام - بقاء همیشگی)

=خلد برین (بهشت برین)

=خلف (عقب- پس- پشت سر- به فتح خا و لام میشود فرزند)

=خلیجی در انگلستان (بریستول)

=خلیج مکزیک (کالیفرنیا)

=خم (به فتح خا میشود کج و پیچ و تاب)

=خم (به ضم خا میشود ظرف سفالی)

=خم (بضم خا و تشدید میم میشود مرغدان)

=خم بزرگ (دن)

=خم کردن (نوانیدن)

=خمر (آب انگور)

=خمره بزرگ (هب - خم)

=خمره سفالی (تاپو)

=خمسه (پنج)

=خمیازه (آسا- دهان دره- فراشا)

=خمیر (عجین)

=خمیر ی کهبرای پر کردن اطراف شیشه پنجره استفاده می شود(زاماسکه)

=خناق (دیفتری)

=خنج (ناز - عشوه)

=خنجر (دشنه)

=خنده دار (فکاهی)

=خنده رو (بهلول)

=خنگ (اسب سپید موی)

=خنگ زیور (اسب ابلق)

=خنیا (سرود- آواز)

=خنیاگر (آواز خوان - نوازنده)

=خو (علف هرزه)

=خواب عرب (نوم)

=خوابگردی (سمنامبولیسم)

=خواب مغناطیسی (هیپنوتیسم)

=خوابیدن (رقاد)

=خواربار (بنش)

=خوار شمردن (تهاون)

=خوار کننده (ابتذال)

=خوار و ضعیف کننده (موهن)

=خوار و ذلیل (هوان- ذل)

=خوان (سفره- مائده)

=خوان اول شاهنامه (شیر بیشه)

=خواندن شعر (انشاد)

=خوانسالار (رئیس آشپز خانه)

=خواننده آلبوم موسیقی آخرین غزل (مانی رهنما)

=خواننده آلبوم موسیقی پاپ (رضا صادقی)

=خواننده آلبوم موسیقی چشمان سیاه (هومن سزاوار)

=خواننده آلبوم موسیقی دو نیمه رویا (حمید حامی)

=خواننده آلبوم موسیقی ساعت نه (سیروان خسروی)

=خواننده معروف پاکستانی (علی خان)

=خواهر (همشیره)

=خوب-چرک-ریم (سخ)

=خوب و خوش و نیکو (خه- نلم- آدخ- نفاست- هژیر)

=خود آرایی (دش)

=خودبین (غد- متفرعن)

=خود پسند (پک)

=خود خواهی (انانیت)

=خودداری از پرداخت وجه برات (نکول)

=خود سازی (دش)

=خود شیفتگی (نارسیسیسم)

=خودکشی ژاپنی (هاراگیری)

=خور (خورشید)

=خورجین (بدید)

=خوردن در زبان عرب (اکل)

=خورشید (لیو- هور)

=خورنده باقی مانده خوراک دیگران (ریزه خوار)

=خوش آیندتر (اروح)

=خوش اندام (هوتن)

=خوش خلق (ساویز)

=خوشرو (هیراد)

=خوشنویس خط نسخ (ابن بواب)

=خوشنویس زمان شاه عباس (میر عماد)

=خوشنویس مشهور ایرانی (میر عماد)

=خوش یمنی (امد)

=خوشه گندم (واس)

=خوف به دل راه نمی دهد (نترس)

=خوک مالزی (بابیروسا)

=خون (دم)

=خون آشام سینما (دراکولا)

=خون بسته (علق)

=خونریزی (سفاک)

=خون شناسی (هماتولوژی)

=خویشان و بستگان (ادانی)

=خویشاوند (صهر)

=خوی و عادت (عوف)

=خیابانی در پاریس (شانزه لیزه)

=خیالی (رویایی)

=خیانت (بیوند)

=خیانت کردن (ادهان- اغلال)

=خیانت کینه (غش)

=خیره کننده (گشب)

=خیزاب (موج)

=خیش (گاوآهن)

=خیک (مشک)

=خیل (گروه اسبان)

=خیمه (سرادق-تتق)

=خیمه بزرگ (هواری)

=خیمه دوز (خیام)

=خیمه صحرایی (کیان)

=خیو (آب دهان)/ 0 نظر / 1810 بازدید