اختراعات مهم

1.   =مخترع آبکاری ساده:در سال 1805 میلادی توسط بروک ناتلی ایتالیایی.

2.   = مخترع آبکاری برقی : در سال 1838 توسط ژاکوپ اسپنسر انگلیسی.

3.   = مخترع آسانسور:درسال 1852 توسط اوتیس آمریکائی.

4.   = مخترع آفتامات: در سال 1904 توسط وستینگهاوس آمریکائی.

5.   = مخترع آنتن در سال 1795 توسط الکساندر پوپوف روسی.

6.   =مخترع آنتن بی سیم:در سال 1859 توسط لوف انگلیسی.

7.   = مخترع آینه در سال 1601 توسط ماروی ایتالیائی

8.   =مخترع اتم(شکافتن):در سال 1904توسط لرد و ترود انگلیسی.

9.   =مخترع اتوبوس برقی:در سال 1884 توسط واند پل آمریکائی.

10.                      =مخترع اتومبیل با استارت خودکار:در سال 1911 توسط کترینگ آمریکائی.

11.                      =مخترع اتومبیل با دنده و دیفرانسیل: در سال 1885 توسط بنز آلمانی.

12.                      =مخترع اتومبیل با نیروی بخار:در سال 1889 توسط روبر آمریکائی.

13.                      =مخترع اتومبیل با ماگنت:در سال 1899 توسط دایملر آلمانی.

14.                      =مخترع اتومبیل برقی:درسال 1892توسط موریسون آمریکائی.

15.                      =مخترع اتومبیل بنزینی: در سال 1885توسط دایملر آلمانی.

16.                      =مخترع اتومبیل گازوئیلی:در سال 1887 توسط دایملر آلمانی.

17.                      =مخترع اتومبیل گازوئیلی باساختمان کامل:درسال 1894توسط کروپ آلمانی.

18.                      =مخترع اجاق برقی :در سال 1861 توسط زیمنس آلمانی.

19.                      =مخترع اجاق گاز:در سال 1855 توسط پنس آمریکائی.

20.                      =مخترع اره موتوری : در سال 1808 توسط نیوبری انگلیسی.

21.                      =مخترع اژدر ساده : در سال 1876 توسط بوشنل امریکائی.

22.                      =مخترع اژدر هدایت شونده: درز سال 1876 توسط برنان انگلیسی.

23.                      =مخترع اژدر با پروانه :در سال 1868 توسط وایت هد انگلیسی.

24.                      =مخترع اسپکتروسکوپ درسال1859کیرشهوف وبونسن آلمانی.

25.                      =مخترع اشعه ایکس: در سال 1895توسط رونتگن آلمانی.

26.                      =مخترع الکترو مغناطیس: در سال 1802توسط اورستر دانمارکی.

27.                      =مخترع الکترو موتور:  در سال 1935 توسط الکساندرسون آمریکائی.

28.                      =مخترع باروت پنبه:در سال 1845 توسط شونیئن آلمانی.

29.                      =مخترع باروت بی دود:در سال 1889 توسط فالکن اشتاین آمریکائی.

30.                      =مخترع باطری برقی :درسال 1800توسط ولتا ایتالیائی.

31.                      =مخترع بالن :در سال 1782 توسط برادران مون گل فیه فرانسوی.

32.                      =مخترع بخاری زغال سنگی:در سال 1893 توسط هوفمان اتریشی.

33.                      =مخترع برق: در سال 1882توسط ادیسون آمریکائی.

34.                      =مخترع برق گیر:در سال 1752 توسط فرانکلین امریکائی.

35.                      =مخترع بلندگو: در سال 1924 توسط رایس کلوک آمریکائی.

36.                      =مخترع بمب: در سال 1903 توسط یونگه سوئدی.

37.                      =مخترع بمب اتم :در سال 1942 توسط انیشتین آلمانی.

38.                      =مخترع بمب (تکمیل) در سال 1916 توسط تیت آمریکائی.

39.                      =مخترع بمب اتم تکمیل شده:در سال 1943 توسط رابرت اوپنهایمر آمریکائی.

40.                      =مخترع بنزین سبک : درسال 1913 توسط برتون آمریکائی.

41.                      =مخترع بنزین با اکتان زیاد: در سال 1930 توسط ایپاتیف روسی.

42.                      =مخترع بنزین غلیظ(با املاح سرب): در سال 1922 توسط میج لی آمریکائی.

43.                      =مخترع پاندول(لنگر ساعت) در سال 1581 توسط گالیله ایتالیائی.

44.                      =مخترع پروانه کشتی:در سال 1803 توسط دالری فرانسوی.

45.                      =مخترع پل معلق :در سال 1796توسط فینلی آمریکائی.

46.                      =مخترع پیانو: در قرن18 توسط کریستوفری ایتالیائی.

47.                      =مخترع پولاد:در سال 1856 توسط بسمر انگلیسی.

48.                      =مخترع پیل الکتریکی:در سال 1800 توسط ولتا ایتالیائی.

49.                      =مخترع پیل اتمی:در سال 1942 توسط فرمی ایتالیائی.

50.                      =مخترع پی(عدد3/14): قبل از میلاد توسط ارشمیدس یونانی.

51.                      =مخترع تانک: در سال 1914 توسط سونیتون انگلیسی.

52.                      =مخترع تاکسیمتر:در سال 1895 توسط گرانر آلمانی.

53.                      =مخترع تراکتور: در سال 1900توسط هالت آمریکائی.

54.                      =مخترع ترانسفور ماتور با کوران متناوب:در سال 1885 توسط استانلی آمریکائی.

55.                      =مخترع ترانسفورماتور برای جریان گوناگون  سال1930توسط کلارک آمریکائی

56.                      =مخترع ترانزیستور: در سال 1948 توسط باردین براتن آمریکائی.

57.                      =مخترع ترن برقی با کوران متناوب:در سال 1933 توسط جونک آمریکائی.

58.                      =مخترع تفنگ بادی :در سال 1656 توسط مارین فرانسوی.

59.                      =مخترع تفنگ براونینگ:در سال 1916 توسط براونینگ آمریکائی.

60.                      =مخترع تفنگ بی صدا:در سال 1909 توسط ماکسیم اچ پی آمریکائی.

61.                      =مخترع تفنگ دوربین دار :در سال 1891 توسط فسیک آمریکائی.

62.                      =مخترع ترمز آسانسور:در سال 1852 توسط اوتیس آمریکائی.

63.                      =مخترع ترمز بادی:در سال1868 توسط وستینگهاوس آمریکائی.

64.                      =مخترع تلسکوپ :در سال 1608توسط لیپرشی ایتالیایی، یانسن هلندی

65.                      =مخترع تلسکوپ کاملتر:در سال 1609 توسط گالیله ایتالیائی.

66.                      =مخترع تلسکوپ نجومی:در سال 1611 توسط کپلر آلمانی.

67.                      =مخترع تلفن: در سال 1877 توسط گراهام بل آمریکائی.

68.                      =مخترع تلفن بی سیم:در سال 1899 توسط کارنس آمریکائی.

69.                      =مخترع تلفن خودکار:در سال 1891 توسط کاستروگر آمریکائی.

70.                      =مخترع تلگراف(چند طرفه) : در سال 1874 توسط ادیسون.

71.                      =مخترع تلگراف ابتدائی:در سال مارکنی ایتالیایی.

72.                      =مخترع تلگراف زیر در یایی:در سال 1875 دوبری فرانسوی.

73.                      =مخترع تلگراف دو طرفه: در سال 1853 توسط جنیتل اتریشی.

74.                      =مخترع تله تایپ :در سال 1926 توسط مسور کورم آمریکایی.

75.                      =مخترع تله فوتو گرافی:در سال 1920 توسط بلن فرانسوی.

76.                      =مخترع تلویزیون: در سال 1923 توسط برد اسکاتلندی.

77.                      =مخترع تلویزیون رنگی: در سال 1951 توسط پیتر گلد مارک آمریکائی.

78.                      =مخترع توربین آبی: در سال 1849 توسط فرانسیس آمریکائی.

79.                      =مخترع توربین بخار:در سال 1844 توسط پارسون انگلیسی.

80.                      =مخترع توربین گازی:در سال 1899 توسط کورتیس آمریکایی.

81.                      =مخترع تهویه : در سال 1911 توسط کاریر آمریکائی.

82.                      =مخترع جت: در سال 41-1930توسط ویتل انگلیسی.

83.                      =مخترع جت تکمیل شده:در سال 1944 توسط هویتل آمریکایی.

84.                      =مخترع جرثقیل :در سال 1400 توسط دو نور مبرک آلمانی.

85.                      =مخترع جوشکاری برقی : در سال 1877توسط تامسون آمریکائی.

86.                      =مخترع جهت یابی کشتی و هواپیما:در سال 1852 توسط فوکو فرانسوی.

87.                      =مخترع چتر نجات:در سال 1785 توسط فرانسوا بلا نشار فرانسوی.

88.                      =مخترع چاپ سنگی:در سال 1451 توسط سنه فلور آلمانی.

89.                      =مخترع چاپ : در سال 1420 توسط گوتنبرگ آلمانی.

90.                      =مخترع چاپ رنگی: در سال 1457 توسط فوست شو فلز آلمانی.

91.                      =مخترع چراغ برقی زغالی خودکارسال 1932توسط سن پیان لودویک آمریکایی

92.                      =مخترع چراغ گازی: در سال 1855 توسط بونسن آلمانی.

93.                      =مخترع چراغ گازی معدن:در سال 1816 توسط دیوی انگلیسی.

94.                      =مخترع چراغ برق:در سال 1877 توسط ادیسون آمریکایی.

95.                      =مخترع چرخ خیاطی :در سال 1830 توسط تیمونیه فرانسوی.

96.                      =مخترع چرخ خیاطی کامل: در حدود 1841 توسط هو آمریکایی.

97.                      =مخترع چمن صاف کنی :در سال 1831 توسط مافینک آمریکایی.

98.                      =مخترع چسب:در سال 1907 توسط بکلاندبلژیکی.

99.                      =مخترع حساب احتمالات: در سال 1672توسط پاسکال فرانسوی.

100.                 =مخترع حرارت سنج:در سال 1593 توسط گالیله ایتالیایی.

101.                 =مخترع دستگاه تبدیل صوت به نور:در سال 1880 توسط بل آمریکایی.

102.                 =مخترع دستگاه تجزیه نور درسال1859کیرشهوف وبونسن آلمانی

103.                 =مخترع دگمه فشار آسانسور :در سال 1922 توسط لارسون آمریکایی.

104.                 =مخترع دماسنج : در سال 1593توسط گالیله ایتالیایی.

105.                 =مخترع دوچرخه: در سال 1842توسط مکمیلان اسکاتلندی.

106.                 =مخترع دوچرخه تکمیلی:در سالا 1884 توسط استارلی انگلیسی.

107.                 =مخترع دوچرخه بطریق امروزی: در سال 1886 توسط پوپ آمریکایی.

108.                 =مخترع دوربین سه بعدی: در سال 1952 توسط والر آمریکائی.

109.                 =مخترع دوربین سینما: در سال 1893 توسط ادیسون آمریکائی.

110.                 =مخترع دوربین عکاسی دستی:در سال 1888 توسط ایستمن و واگر آمریکایی.

111.                 =مخترع دوربین کاملتر: در سال 1895 توسط برادران لومیر فرانسوی.

112.                 =مخترع دینامیت:در سال 1867 توسط آلفردنوبل سوئدی.

113.                 =مخترع دیفر انسیل اتومبیل:در سال 1815 توسط بنز آلمانی.

114.                 =مخترع دینامو:در سال 1831 توسط فارادی انگلیسی.

115.                 =مخترع دینامو با فرکانس قوی:1939 توسط تامسون انگلیسی.

116.                 =مخترع دینامو با کوران مستقیم:در سال 1860 توسط پاچی ناتی ایتالیایی.

117.                 =مخترع دینامو با کوران کامل:در سال 1870 توسط گرام بلژیکی.

118.                 =مخترع راکتور اتمی:در سال 1942 توسط انریکو فرمی ایتالیایی.

119.                 =مخترع رادار تکمیل:در سال 1934 توسط رابرت واتسن وات انگلیسی.

120.                 =مخترع رادیو:در سال 1895توسط مارکونی ایتالیائی.

121.                 =مخترع رادیو اکتیوینه:در سال 1896توسط هانری بکرل فرانسوی.

122.                 =مخترع رادیو تلفن:در سال 1902 توسط پولسن آمریکایی.

123.                 =مخترع رادیو متر :در سال 1875 توسط ویلیام کروس انگلیسی.

124.                 =مخترع رزیستانس الکتریکی:در سال 1925 توسط هیلپراد آمریکایی.

125.                 =مخترع روغن نباتی:در سال 1868 توسط موژ-موری فرانسوی.

126.                 =مخترع ریل آهن:درسال 1867 توسط هال سوئدی.

127.                 =مخترع زیپ:در سال 1893 توسط واتیکم جودس آمریکائی.

128.                 =مخترع زیلپن:در سال 1900 توسط زیلپن آلمانی.

129.                 =مخترع زیر دریائی:در سال1891 توسط هولاند آمریکائی.

130.                 =مخترع زیر دریائی اتمی:در سال 1945توسط استراسمن آمریکائی.

131.                 =مخترع زیر در یایی کامل :در سال 1891 توسط هپولاند آمریکایی.

132.                 =مخترع زیر دریایی اژدر افکن معمولی:در سال 1876 توسط بوشنل آمریکایی.

133.                 =مخترع ژیروسکوپ:در سال 1852 توسط فوکو فرانسوی.

134.                 =مخترع ساعت جیبی:در سال 1750توسط ژرژ گراهام انگلیسی.

135.                 =مخترع ساعت الکتریکی:در سال 1840 توسط ویت استون انگلیسی.

136.                 =مخترع ساعت دیواری:در سال 1657 توسط هویکنس هلندی.

137.                 =مخترع سر قلم آهنی بجای پر: در سال 1780توسط هاریسون انگلیسی.

138.                 =مخترع سفینه فضائی:در سال 1852 توسط ژیفارو سانتو فرانسوی.

139.                 =مخترع سلوفان :در سال 1900 توسط براندنبرگ سوئیسی.

140.                 =مخترع سلولوئید:در سال 1870 توسط برادران هیات آمریکایی.

141.                 =مخترع سنجاق:در سال 1949 توسط هانت آمریکایی.

142.                 =مخترع سوخت گاز:در سال 1779 توسط مورداخ اسکاتلندی.

143.                 =مخترع سیم داخلی لامپ در سال 1870 توسط پاز آمریکایی.

144.                 =مخترع سینما(دوربین) در سال 1887 توسط ادیسون آمریکایی.

145.                 =مخترع سیمان :در سال1824 توسط آسپ دین انگلیسی.

146.                 =مخترع شیر خشک:در سال 1856 توسط بردن آمریکایی.

147.                 =مخترع صفحه تلفن:در سال 1889 توسط جان دی آمریکایی.

148.                 =مخترع طیف سنج:در سال 1859 توسط کرچف پونزن آلمانی.

149.                 =مخترع طیف سنج مدرن: در سال 1918توسط هارگوریوز انگلیسی.

150.                 =مخترع ضبط صوت: در سال1877 توسط ادیسون آمریکائی.

151.                 =مخترع عکاسی:در سال 1829 توسط داگرونی ئه پس بزرگ فرانسوی.

152.                 =مخترع عکاسی کامل:در سال 1836 توسط نی ئه پس کوچک فرانسوی.

153.                 =مخترع عکس رنگی : در سال 1891 توسط لیپمان فرانسوی.

154.                 =مخترع عکس رنگی کامل:در سال 1928 توسط گردوسکی آمریکایی.

155.                 =مخترع عکاسی (کاغذ):در سال 1898 توسط سیکلاند آمریکایی.

156.                 =مخترع عکس نگاتیو:در سال 1870 توسط فوکس انگلیسی.

157.                 =مخترع فشار سنج کدر سال 1643 توسط تریچلی ایتالیایی.

158.                 =مخترع فوتو تلگراف:در سال 1925 توسط آزمایشگاه بل در آمریکا.

159.                 =مخترع قرقره القایی:در سال 1841 توسط رومکرف آلمانی.

160.                 =مخترع قلم خودنویس تکمیلی: در سال 1885 توسط ویرت آمریکایی.

161.                 =مخترع قلم خود نویس: در سال 1884 توسط واتر من آمریکائی.

162.                 =مخترع کابل برقی دو طرفی: در سال 1869 توسط اسپنسر آمریکایی.

163.                 =مخترع کاربراتور گازوئیلی:در سال 1876 توسط دایملر آلمانی.

164.                 =مخترع کمباین :در سال 1868 توسط ولاسنکور روسی.

165.                 =مخترع کاغذ: در سال 1884 توسط داهل آلمانی .

166.                 =مخترع کمباین: در سال 1868 توسط ولاسنکور روسی.

167.                 =مخترع کبریت: در سال 1827 توسط جان واگر انگلیسی.

168.                 =مخترع کبریت فسفری:در سال 1836 توسط فیلیپس آمریکایی.

169.                 =مخترع کرونومتر:در سال 1761 توسط هاریسون انگلیسی.

170.                 =مخترع کشتی الکتریکی:در سال 1913 توسط آمت آمریکایی.

171.                 =مخترع کشتی بخاری:در سال 1783 توسط ژوفرو فرانسوی.

172.                 =مخترع کشتی بخاری(تکمیل)در سال 1807 توسط فولتون آمریکایی.

173.                 =مخترع کشتی جنگی:در سال 1861 توسط اریکسون آمریکایی.

174.                 =مخترع کشتی هوایی:در سال 1952 توسط ژیفار فرانسوی.

175.                 =مخترع کشتی هوایی هدایت شونده سال 1898 توسط سانتوس دومون برزیلی.

176.                 =مخترع کندانساتور:در سال 1920 توسط دنت آمریکایی.

177.                 =مخترع کنسرو:در سال 1804 توسط فرانسوااپر فرانسوی.

178.                 =مخترع کوره ذغالی :در سال 1839 توسط هوفمان اتریشی.

179.                 =مخترع کوره ذوب آهن:در سال 1861 توسط ذیمنس آلمانی.

180.                 =مخترع کوره مخصوص تجزیه نفت: در سال 1891 توسط گاوریلف روسی.

181.                 =مخترع گازولین:در سال 1922 توسط میجلی آمریکایی.

182.                 =مخترع گالوانومتر:در سال 1820 توسط آمپر فرانسوی.

183.                 =مخترع گراور سازی:در سال 1893 توسط آیوز آمریکایی.

184.                 =مخترع کنتور برق: در سال 1877 توسط فلت آمریکائی.

185.                 =مخترع گرامافون: در سال 1877 توسط ادیسون آمریکائی.

186.                 =مخترع گرماسنج کاملتر:در سال 1710 توسط رومور فرانسوی.

187.                 =مخترع گرما سنج جیوه ای:در سال 1714 توسط فارنهایت آلمانی.

188.                 =مخترع گیوتین:در سال 1793 توسط گیوتین فرانسوی.

189.                 =مخترع گوشی پزشکی : در سال 1819 توسط لانه فرانسوی.

190.                 =مخترع لاستیک: در سال1855 توسط گودیر آمریکائی.

191.                 =مخترع لاستیک بادی دوچرخه:در سال 1888 توسط دانلپ ایرلندی.

192.                 =مخترع لاستیک مصنوعی:در سال 1931 توسط هیل انگلیسی.

193.                 =مخترع لامپ اشعه ایکس:در سال 1916 توسط کولیج امریکایی.

194.                 =مخترع لامپ برقی: در سال 1879 توسط ادیسون آمریکائی.

195.                 =مخترع لامپ برقی (تکمیلی): در سال 1946 توسط پیت کین امریکایی.

196.                 =مخترع لامپ رادیو:در سال 1913 توسط لانگ تور امریکایی.

197.                 =مخترع لامپ نئون: در سال 1920 توسط کلود فرانسوی.

198.                 =مخترع لوکوموتیو آزمایشی : در سال 1814 توسط جرج استیونسون انگلیسی.

199.                 =مخترع لوکوموتیو ساده:در سال 1801 توسط تره ویتیک انگلیسی.

200.                 =مخترع لوکوموتیو برقی: در سال 1851 توسط ویل آمریکائی .

201.                 =مخترع لوکوموتیو تکمیلی: در سال 1829 توسط استیونسون انگلیسی.

202.                 =مخترع لوکوموتیو مخصوص امریکایی:در سال 1830 توسط کوپر امریکایی.

203.                 =مخترع لگاریتم: در سال 1614 توسط نیپر انگلیسی.

204.                 =مخترع لینولئوم:در سال 1860 توسط دالتون انگلیسی.

205.                 =مخترع ماشین بافندگی: در سال 1789 توسط کارترایت انگلیسی.

206.                 =مخترع ماشین بخار:در سال 1698 توسط ساوری انگلیسی.

207.                 =مخترع ماشین بخار با پیستون:در سال 1712 توسط نیوکومن انگلیسی.

208.                 =مخترع ماشین بخارباپیستون(تکمیل):درسال 1769توسط جیمزوات اسکاتلندی.

209.                 =مخترع ماشین بطری سازی:در سال 1903 توسط اونیس آمریکایی.

210.                 =مخترع ماشین پنبه پاک کنی :در سال 1893 توسط ویتی آمریکایی.

211.                 =مخترع ماشین تخلیه گاز:در سال 1823 توسط براون انگلیسی.

212.                 =مخترع ماشین تهیه کره از شیر:در سال 1880 توسط دولاوال سوئدی.

213.                 =مخترع ماشین تهیه یخ: در سال 1951 توسط گویل امریکایی.

214.                 =مخترع ماشین تحریر ابتدائی: در سال 1714توسط میلز انگلیسی.

215.                 =مخترع ماشین تحریر کامل:در سال 1868 توسط شولز آمریکائی.

216.                 =مخترع ماشین چاپ: در سال 1450توسط گوتنبرگ آلمانی.

217.                 =مخترع ماشین چاپ بخاری دوار:در سال 1810 توسط گوتینگ آلمانی.

218.                 =مخترع ماشین چمن زنی:در سال 1968 توسط هیلز آمریکائی.

219.                 =مخترع ماشین حروفچینی:در سال 1866 توسط موگن تالر آلمانی.

220.                 =مخترع ماشین حساب: در سال 1642 توسط پاسکال فرانسوی.

221.                 =مخترع ماشین حساب نواری:در سال 1888 توسطبورو امریکایی.

222.                 =مخترع ماشین درو:در سال 1826 توسط پاتریک بل انگلیسی.

223.                 =مخترع ماشین درو و جمع اوری خرمن: در سال 1888 توسط ماتسن امریکایی.

224.                 =مخترع ماشین درو و خرمن کوبی: در سال 1868 توسط ولاسنگو روسی.

225.                 =مخترع ماشین سنجش دخل و خرج:در سال 1879 توسط ریتی امریکایی.

226.                 =مخترع ماشین شخم زنی: در سال 1879 توسط نیو بلد انگلیسی.

227.                 =مخترع ماشین کاغذ سازی:در حدود 1690 توسط لوئی روبرت فرانسوی.

228.                 =مخترع ماشین کفشدوزی:در سال 1860 توسط مک کی امریکایی.

229.                 =مخترع ماشین لینو تایپ:در سال 1885 توسط مرگنتالر امریکایی.

230.                 =مخترع ماشین نخ ریسی: در سال 1764 توسط هارگریوز انگلیسی.

231.                 =مخترع ماشین نساجی:در سال 1785 توسط کلدترایت انگلیسی.

232.                 =مخترع ماشین یخ سازی: در سال 1851توسط گوری امریکایی.

233.                 =مخترع ماکو بافندگی:در سال 1490 توسط لئوناردوداوینچی ایتالیایی.

234.                 =مخترع ماگنت الکتریکی:در سال 1828 توسط استر گون انگلیسی.

235.                 =مخترع ماگنت الکتریکی تکمیل:در سال 1828 توسط هنری امریکایی.

236.                 =مخترع مته برقی:در سال 1774 توسط ویلکینسن انگلیسی.

237.                 =مخترع مسلسل:در سال 1862 توسط کاتلینگ آمریکائی.

238.                 =مخترع مسلسل تکمیلی:در سال 1881 توسط هاچ لیس آمریکائی.

239.                 =مخترع مسلسل ماکزیم:درسال 1884 توسط ماکزیم امریکایی.

240.                 =مخترع مغز الکتریکی:در سال 1942 توسط موچلی واکرت ایتالیایی.

241.                 =مخترع موتور با استارت برقی:در سال 1880 توسط بنز آلمانی.

242.                 =مخترع موتور با گاز ذغال:در سال 1877 توسط اوتو آلمانی.

243.                 =مخترع موتور بخاری:در سال 1698 توسط ساوری انگلیسی.

244.                 =مخترع موتور دیزل:در سال 1895 توسط دیزل آلمانی.

245.                 =مخترع موتور برقی القائی:در سال 1889 توسط تسلا آمریکایی.

246.                 =مخترع موتور با کوران متناوب:در سال 1892 توسط تسلا آمریکایی.

247.                 =مخترع موتور برقی دوار:در سال 1907 توسط استا سنگ چکسلواکی.

248.                 =مخترع موتورسیکلت:در سال 1885توسط دایملر آلمانی.

249.                 =مخترع موتورکمپرسی:در سال 1883توسط دایملر آلمانی.

250.                 =مخترع موتور گازوئیلی:در سال 1896توسط دایملر آلمانی.

251.                 =مخترع موشک:در سال 1929 توسط رابرت گدارد آمریکائی.

252.                 =مخترع مولد برق:در سال 1825 تئسط فارادی انگلیسی.

253.                 =مخترع میکروسکوپ:در سال1590توسط یانس هلندی.

254.                 =مخترع میکروفون:در سال 1877 توسط هوگز انگلیسی.

255.                 =مخترع نئون:در سال 1898 توسط رمزی انگلیسی.

256.                 =مخترع نایلن:در سال 1937 در آزمایشگاه دو پونت (دوئن) آمریکایی.

257.                 =مخترع نفتالین:در سال 1819 توسط گاردن انگلیسی.

258.                 =مخترع نوار سنجش دقت:در سال 1894 توسط کوپر انگلیسی.

259.                 =مخترع نور افکن:در سال 1915 توسط اسپری انگلیسی.

260.                 =مخترع نور افکن مخصوص صحنه تئاتر: در سال 1926 توسط درومونه انگلیسی

261.                 =مخترع نیتروگلیسیرین:در سال 1846 توسط سوبرو ایتالیایی.

262.                 =مخترع نیل مصنوعی :در سال 1835 توسط بایر آلمانی.

263.                 =مخترع وانیلین: در سال 1875 توسط تیمان آلمانی.

264.                 =مخترع هفت تیر:در سال 1835 توسط ساموئل کلت آمریکائی.

265.                 =مخترع هلیکوپتر ساده:در سال 1916توسط برنان انگلیسی.

266.                 =مخترع هلیکوپتر کامل:در سال 1939 توسط سیکورسکی آمریکائی.

267.                 =مخترع هلیکوپتر(طرح نخستین سال 1500 توسط لئوناردوداوینچی ایتالیایی.

268.                 =مخترع هواپیمای آبی:در سال 1911 توسط کورتیس آمریکایی.

269.                 =مخترع هواپیما:در سال1903 توسط اوریل-ویلبررایت آمریکائی.

270.                 =مخترع هواپیمای جت:در سال 1930توسط ویتل آمریکائی.

271.                 =مخترع هواسنج جیوه ای :در سال 1714 توسط فارنهایت آلمانی.

272.                 =مخترع یخچال ابتدایی :در سال 1834 توسط ژاکوب پراکینز انگلیسی.

273.                 =مخترع یخچال برقی:در سال 1868 توسط دیوید آمریکائی.

274.                 =مخترع پیانو (کریستوفری)

275.                 =مخترع تانک (سونیتن)

276.                 =مخترع تلسکوپ (گالیله)

277.                 =مخترع تلسکوپ لیزری (ایزاک نیوتن)

278.                 =مخترع تلسکوپ نجومی (کپلر)

279.                 =مخترع تلفن  (بل)

280.                 =مخترع تلفن بی سیم (کارنس)

281.                 =مخترع خط نابینایان (لوئی بریل)

282.                 =مخترع رادیو (مارکنی)

283.                 =مخترع زیروسکوپ (لاون فوکو)

284.                 =مخترع صنعت چاپ (گوتنبرگ)

285.                 =مخترع عکاسی (داگر)

286.                 =مخترع کنسرو (اپر)

287.                 =مخترع کوره ذوب آهن (زیمنس)

288.                 =مخترع لگاریتم (نپر)

289.                 =مخترع لنگر ساعت (هوی گنس)

290.                 =مخترع ماشین بخار (جیمز وات)

291.                 =مخترع ماشین نخ ریسی (ارکرایت)

292.                 =مخترع موتور دیزل (رودلف دیزل)

293.                 =مخترع نساجی (کلد ترایت)

294.                 =مخترع هواپیما (برادارن رایت)

295.                 =مخترع یونان باستان (هرون)


/ 0 نظر / 220 بازدید