راهنمای حل جدول ( کلماتی که با حرف (چ) شروع می شوند

برای دسترسی سریع شما عزیزان به لغات سخت جدولی تمامی لغات به ترتیب الفبا نوشته شده است

صفحه (چ)


=چاپار (پیک- نامه بر- قاصد)

=چاپ روی پارچه (باسمه)

=چاپلوسی (لوسانه)

=چادر (شامه- خیمه- سرادق)

=چادر ترکمنان (اوبه)

=چار پایان (دواب)

=چار قد (باشامه)

=چاره و گریز (بد)

=چاق و پروار (فربه- لنبر- لمتر)

=چاقو (سکین)

=چاقوی جراحی (کاتر)

=چال (مرغابی- غاز)

=چانه (زنخ- حنک)

=چانه زدن برای خرید (مکاس)

=چاه جهنده (آرتزین)

=چاه جهنم (ویل- درک)

=چاه فاضلاب (آبشی)

=چاه ها (آبار)

=چپر (پرچین)

=چپق فرنگی (پیپ)

=چپو (غارت- یغما)

=چتر نجات (پاراشوت)

=چچ (غربال و الک)

=چخ (غلاف کارد و شمشیر- لانه پرندگان)

=چخماق (آتش زنه)

=چراغ (نبراس- مصباح)

=چراغدان سقف (قندیل)

=چراغ پایه دار (لنتر)

=چراغ روغن سوز سقف آویز (لنتر)

=چراغ قابل حمل قدیمی (فانوس بادی)

=چراغ نفت سوز (لامپا)

=چراگاه (مرج)

=چراگاه ایلات (یرت)

=چرانیدن (ارعا)

=چربی و پیه (دسم- لیپید)

=چرت اول خواب (نعاس- پینکی)

=چرت زدن (نعاس)

=چرخ چاه (دولاب)

=چرخ ریسندگی (جهره)

=چرخ کبود (آسمان)

=چرخ کوچک (رولت)

=چرخ نخ ریسی (تیلا)

=چرغ (پرنده ای شکاری- صغر)

=چرک بدن (دنس)

=چرک و زرداب زخم (هو- ریم- چخ)

=چرم بز (تیماج)

=چرم خام (یشمه - یلمه)

=چرم خوشبو (ادیم)

=چرم فروش (صرام)

=چرمی که بر زین می دوزند (پاردم)

=چرمی که زیر دم ستور ببندند (پاردم)

=چروک (چین و شکن)

=چریک و مبارز ایرلندی که با اعتصاب غذا در زندان انگلستان در گذشت (بابی ساندز)

=چسبناک (لزج- نوچ)

=چسبنده (دج- هلیم)

=چست و چالاک (کرمند)

=چشم پزشک (کحال)

=چشم پوشی (اغماض)

=چشم چران (شیز)

=چشم سرمه کشیده (اکحل)

=چشمداشت (یرمر- انتظار)

=چشمه (ینبوع- زاب)

=چشمه ای در بهشت (سلسبیل- تسنیم)

=چشمه ای در چهار محال و بختیاری (شلمزار)

=چشمه ها (ینابیع)

=چشمی که ترکیده و مردمک بیرون آمده (بابا غوری)

=چغ (لانه پرندگان)

=چغندر قند (ساکارز)

=چک (چچ)

=چکاد (قله- میان سر- تارک)

=چکاسه (سیخول)

=چکاوک (جل- جلک- مانورک)

=چکش (خایسک)

=چک نویس (مسوده)

=چکیدن آب (رش)

=چلپاسه (بزمجه - سوسمار)

=چلچراغ (جار- ثریا)

=چلنگر (قفل ساز)

=چله (زه کمان- نخ تابیده)

=چلیپا (صلیب- خاج)

=چماق کلفت (دگنک)

=چمچم (گیوه)

=چمچه (کفگیر- ملاغه)

=چنگ (از آلات موسیقی)

=چنگ در زدن (استمساک- استمصام)

=چنگ نواز زمان خسرو پرویز (رامتین)

=چوب باریک ویولون نوازی (ارشه)

=چوب تراش (خراط)

=چوب خشک (خشب)

=چوب خشک خرما (عرجون)

=چوب خوشبو ( ند-هل)

=چوب درازه (آده)

=چوب درشت و نتراشیده (خشب)

=چوبدستی (وسه- عصا)

=چوب دستی درویش (منتشا)

=چوبک زن (واشنگ)

=چوب گازران (کدینه)

=چوب مخصوص بوجاری (هید)

=چوب میخ دار قصابی(قناره)

=چوب ویولون (آرشه)

=چوب های زیر ریل (تراورس)

=چوبی تیز برای راندن حیوان (سک)

=چوپان (راعی - شبان - رمه بان)

=چهار انگشتی (رادان)

=چهار تار (شوشک)

=چهار راه تقاطع خیابان فردوسی و جمهوری (استامبول)

=چهار مثقال (استار)

=چهار من تبریز (ری)

=چهره (لچ- رو- رخ- سیما- دیم)

=چیت (پارچه نخی نازک گلدار)

=چیره شده (مستولی)

=چیستان (شره- معما- لغز- بردک)

=چین (شکن- چروک)

=چین جنوبی (ماچین)

=چین و چروک (یرا)

=چین و شکنج (گرنج)

=چینه دان (حوصله)

=چینه دیوار (دای)

/ 0 نظر / 361 بازدید