معنای لغاتی که با حرف(خ) شروع می شوند

fرای دسترسی سریع شما عزیزان به لغات سخت جدولی تمامی لغات به ترتیب الفبا نوشته شده است صفحه (خ)

=خاتم (انگشتر- پایان) =خاتون (بیگم- بانو- بی بی- کد بانو) =خاج (چلپیا - صلیب) =خادم (زاور) =خادم قوم (ام) =خادم کلیسا (شماس) =خادم آتشکده (آذرپیرا) =خارا (سنگ سخت - گرانیت) =خارانو (خارپشت) =خاربن (بوته خار) =خارپشت (راورا-شگر-شیهم- بیهن) =خارپشت آبزی (ستاره دریایی) =خارپشت استرالیایی (اکیدنه) =خارپشت بزرگ (سیخول- سیخور- ریکاشه) =خار درخت (عوسج) =خار سر دیوار (یز) =خار شتر (راویز) =خارق (پاره کننده) =خار و تیزی کاه (سوک) =خازن (خزانه دار - نگبان خزانه- گنجور) =خازنه (خواهر زن) =خاسر (زیانکار)=خاصره (کمر- پهلو) =خاصیتی در عدسی ها (بزرگنمایی) =خاک بتونه (مل) =خاک بر چیزی افشاندن (اتراب) =خاکروبه (اخال- دمن- جاروب) =خاکستر (رماد) =خاکستر گرم (خل) =خاکستری (ارمد) =خاک شیر (سلم) =خاک صنعتی (رس) =خاک قبر (رمس) =خاک گور (رمس) =خاک نمناک (ثری) =خال (تیل) =خال سیاه (چا) =خالص (قح - ناب - سره - بی غش- ژاو- زبده- سارا) =خالق اثر ادیسه (هومر) =خالق اثر اعتماد الحکما (سهروردی) =خالق اثر ایلیاد (هومر) =خالق اثر بابا لنگ دراز (جین وبستر) =خالق اثر تابستان و دود (ویلیامز) =خالق اثر تشریح مالیخولیا (رابرت برتون) =خالق اثر جوجه اردک زشت (اندرسن) =خالق اثر دن کیشوت (ریچارداشتراوس) =خالق اثر سرود زندگی (عباس مشفق) =خالق اثر سوژت هند (ایساک پیتمن) =خالق اثر غار نشینان و سایه گریزان (سارویان) =خالق اثر مجمع البلدان (یاقوت حموی) =خالق رمانهای پر و مورنای سبز پوش (ماتیس) =خالق کتاب بوزینه های پشم آلو (اونیل) =خالق کتاب راه نیرنگ (ویکتور استروفسکی ) =خالق کت سفید (هرمان ملویل) =خالق کشف الاسرار (رشیدالدین میبدی) =خالق کمدی الهی (دانته) =خالق لباب الالباب (عوفی) =خالق لغت نامه (علی اکبر دهخدا) =خالق منطق الطیر (عطار) =خالق یرما (فدریکوگارسیالورکا) =خالق یزدان شناخت (عین القضات همدانی) =خالو (دائی - برادر مادر) =خام (ناپخته - نارس- کال- نا آزموده) =خامس (پنجم) =خامه (ابریشم نتابیده - ابریشم خام) =خامه (سرشیر- قیماق) =خان (رئیس- امیر- بزرگ ده- کد خدا) =خاندانی از امرای ایرانی نژاد مصر (الاخشید) =خاندان پیامبر اسلام (ص) (بنی هاشم) =خان ده (ارباب- کدخدا) =خانغرد (خانه تابستانی) =خانقاه (محل اجتماع درویشان) =خانگاه (لنگر) =خانه (کد) =خانه پشت بر آفتاب (نسار) =خانه تازی (دار) =خانه زاد (فرزند نوکر یا کلفت که در خانه سرپرست خانواده زائیده شده باشد) =خانه مورچه (جرثومه) =خانه های ریز عکس (ترام) =خایسک (چکش بزرگ- پتک) =خباز (نانوا) =خبازی (پنیرک) =خبث (پلیدی- نجاست- ناپاکی) =خبر (آگهی- حدیث) =خبر زبانزد (شایعه) =خبر عرب (نباء) =خبر گزاری اتریش (اپا) =خبر گزاری افغانستان (آریانا) =خبرگزاری ایتالیا (انسا) =خبرگزاری کشورمان (ایرنا) =خبرگزاری مراکش (مب) =خبرگزاری معروف (یونایتدپرس) =خبر نامه (بولتن) =خبز (نان) =ختا (نام قدیم چین شمالی) =ختنبر (آدم مفلس که لاف توانگری زند) =خجسته ومیمون (سعد) =خجستگی (تیمن) =خد (رخسار- گونه - چهره) =خدای آغاز زمان یونانیان (اورانوس) =خدایان در یونان (پانتیون) =خدای بابلی (انو) =خدای باستان (را) =خدای خندان که مردم چاوین در آمریکا میپرستیدند (ال لانزون) =خدای خورشیدمصریان باستان (رع-را) =خدای خورشید (شاموش) =خدای زمین (هرا) =خدای صنعت یونان (وولکان- وولکن) =خدای مصر قدیم (امون-آتون- هیروگلیف) =خدای نور یونان (آپولو) =خدای هندوان (برهما) =خدای هندی (راما) =خدر (چادر- پرده) =خدر (سست- بی حس- فتور) =خدش (نشان و اثر زخم) =خدعه (شیله) =خدمتکار پیر (دادا) =خدنگ (تیر راست و بلند) =خدو (آب دهان) =خدیش (کدخدا) =خدیو (پادشاه - امیر- خداوند) =خذلان (درماندگی) =خرابه ای در آتن متعلق به قبل از میلاد مسیح (آکروپلیس) =خراج (ساو- باج - مالیات) =خراد مهر (نام آتشکده ای در زمان ساسانیان) =خراس (خری که سنگ آسیاب را می گرداند) =خراش و تراش (حک- مرش) =خراشیدن،سائیدن (حک) =خراط (چوب تراش) =خرامان (نوان) =خربزه نارس (سفچ- اشن- اسن) =خرج (باج- هزینه- خراج) =خرچال (مرغابی بزرگ- غاز) =خرخر کردن در خواب (فخ) =خرده جواهر (الک) =خرده و ریز (دقاق) =خرس استرالیا (کوالا) =خرس چینی (پاندا) =خرس عرب (دب) =خرس درختی (کوالا) =خرس صحرایی (قرقاول) =خرف (میوه چیدن) =خرق (پاره کردن) =خرقه (حله) =خرقه درویشی (شولا) =خرگوش تازی (ارنب) =خرگوش رومی (دمان) =خرگوشک (گل ماهور- بارهنگ) =خرما فروش (تمار) =خرمای نارس (بسر-سیاب) =خرمن (بنو- هاله ماه) =خرمن گندم (اندر- بنو) =خرمن ماه (شایورد) =خرند (ردیف- قطار) =خروس صحرایی (قرقاول- تذرو- تورنگ) =خروس تازی (دیگ) =خروس مازونی (تلا) =خرناس (رال) =خرید و فروش (بیع- شرا) =خریدو فروش اسناد تجاری (آژیوتاژ) =خریف (پائیز- خزان) =خز (حریر- پارچه ابریشمی) =خزانه (گنجینه- خزینه) =خزانه دار (مستوفی) =خزر (تنگی چشم) =خزرج (باد سرد- باد جنوب- شیر بیشه - نام قبیله ای از عرب) =خزف (سفال) =خزوک (جعل) =خزیر (خاکسترداغ) =خس (کاهو- خار و خاشاک) =خستر (حشره) =خستگی (تعب) =خس خس برونشها (رال) =خسر (زیان دیدن- پدر زن) =خسف (جوز- گردو- گردکان) =خسوف (گرفتن ماه) =خسیس (کنس - احمق - لک- فرومایه - پست- بخیل- لئیم- رذل) =خش (مادر زن- مادر شوهر) =خشاب (چوب فروش) =خشب (چوب) =خشت (آجر خام و نپخته) =خشته (مفلس- بینوا) =خشخاش (کوکنار) =خشک ترد (قاق) =خشک شدن خمیر در ظرف (غرن) =خشم (قهر - غضب) =خشن و زمخت (درشت- بخیل- خسیس- زبر- تند خو) =خشنگ (کچل- دغسر) =خصم (دشمن) =خضاب (حنا- رنگ- یرنا) =خضراء (سبز) =خط (نوشته) =خطابه (تریبون) =خطاط (خوشنویس) =خطاط معروف دربار شاه عباس کبیر (میر عماد) =خطای بسکتبال (پا- نیمه- رانینگ) =خطای حمل توپ در بستکبال (تراولینگ) =خطایی در تنیس (نت) =خطا در رایانه (ارور) =خط رایج بین طبقات متوسط مصری (دموتیک) =خط کش مهندسی (تی) =خط مصریان قدیم (هیروگلیف) =خط مقدس بابل (هیروگلیف) =خط موازی (پارالل) =خطمی (گیاهی دارای ساقه ضخیم) =خط نابینایان (بریل) =خط نگهدار فوتبال (لاینزمن) =خط ویژه روشندلان (بریل) =خطمی (گیاهی با ساقه ضخیم و بلند) =خطیب روم باستان (سنکا) =خطیب نامدار رومی (سیسرن) =خطیر (بزرگ - شریف) =خف (آتشگیره- کفش- موزه- پا افزار) =خفاش (شب پره- شب پرک- شبکور- پیواز) =خل (بی خرد- ابله- نادان- سرکه ) =خلبان (آویاتور) =خلبان کاشف آبشار آنجل (جیمی آنجل) =خلخال (حلقه فلزی برای زینت پای زنان- پای برنجن) =خلد (دوام - بقاء همیشگی) =خلد برین (بهشت برین) =خلف (عقب- پس- پشت سر- به فتح خا و لام میشود فرزند) =خلیجی در انگلستان (بریستول) =خلیج مکزیک (کالیفرنیا) =خم (به فتح خا میشود کج و پیچ و تاب) =خم (به ضم خا میشود ظرف سفالی) =خم (بضم خا و تشدید میم میشود مرغدان) =خم بزرگ (دن) =خم کردن (نوانیدن) =خمر (آب انگور) =خمره بزرگ (هب - خم) =خمره سفالی (تاپو) =خمسه (پنج) =خمیازه (آسا- دهان دره- فراشا) =خمیر (عجین) =خمیر ی کهبرای پر کردن اطراف شیشه پنجره استفاده می شود(زاماسکه) =خناق (دیفتری) =خنج (ناز - عشوه) =خنجر (دشنه) =خنده دار (فکاهی) =خنده رو (بهلول) =خنگ (اسب سپید موی) =خنگ زیور (اسب ابلق) =خنیا (سرود- آواز) =خنیاگر (آواز خوان - نوازنده) =خو (علف هرزه) =خواب عرب (نوم) =خوابگردی (سمنامبولیسم) =خواب مغناطیسی (هیپنوتیسم) =خوابیدن (رقاد) =خواربار (بنش) =خوار شمردن (تهاون) =خوار کننده (ابتذال) =خوار و ضعیف کننده (موهن) =خوار و ذلیل (هوان- ذل) =خوان (سفره- مائده) =خوان اول شاهنامه (شیر بیشه) =خواندن شعر (انشاد) =خوانسالار (رئیس آشپز خانه) =خواننده آلبوم موسیقی آخرین غزل (مانی رهنما) =خواننده آلبوم موسیقی پاپ (رضا صادقی) =خواننده آلبوم موسیقی چشمان سیاه (هومن سزاوار) =خواننده آلبوم موسیقی دو نیمه رویا (حمید حامی) =خواننده آلبوم موسیقی ساعت نه (سیروان خسروی) =خواننده معروف پاکستانی (علی خان) =خواهر (همشیره) =خوب-چرک-ریم (سخ) =خوب و خوش و نیکو (خه- نلم- آدخ- نفاست- هژیر) =خود آرایی (دش) =خودبین (غد- متفرعن) =خود پسند (پک) =خود خواهی (انانیت) =خودداری از پرداخت وجه برات (نکول) =خود سازی (دش) =خود شیفتگی (نارسیسیسم) =خودکشی ژاپنی (هاراگیری) =خور (خورشید) =خورجین (بدید) =خوردن در زبان عرب (اکل) =خورشید (لیو- هور) =خورنده باقی مانده خوراک دیگران (ریزه خوار) =خوش آیندتر (اروح) =خوش اندام (هوتن) =خوش خلق (ساویز) =خوشرو (هیراد) =خوشنویس خط نسخ (ابن بواب) =خوشنویس زمان شاه عباس (میر عماد) =خوشنویس مشهور ایرانی (میر عماد) =خوش یمنی (امد) =خوشه گندم (واس) =خوف به دل راه نمی دهد (نترس) =خوک مالزی (بابیروسا) =خون (دم) =خون آشام سینما (دراکولا) =خون بسته (علق) =خونریزی (سفاک) =خون شناسی (هماتولوژی) =خویشان و بستگان (ادانی) =خویشاوند (صهر) =خوی و عادت (عوف) =خیابانی در پاریس (شانزه لیزه) =خیالی (رویایی) =خیانت (بیوند) =خیانت کردن (ادهان- اغلال) =خیانت کینه (غش) =خیره کننده (گشب) =خیزاب (موج) =خیش (گاوآهن) =خیک (مشک) =خیل (گروه اسبان) =خیمه (سرادق-تتق) =خیمه بزرگ (هواری) =خیمه دوز (خیام) =خیمه صحرایی (کیان) =خیو (آب دهان)

/ 0 نظر / 536 بازدید