راهنمای حل جدول رضا،معنی کلماتی که با حرف (گ) شروع می شوند،جدول یاب رضا،کلمات سخت برای حل جدول،حل جدول رضا

صفحه (گ)

=گابردین (نوعی پارچه ضخیم)

=گار (ایستگاه راه آهن)

=گارد (پاسبانی- نگهبانی- پاسدار)

=گاز تولیدی دراکثر آتش سوزی (دی اکسید کربن)

=گاز جوشکاری (استیلن)

=گازر (رختشوی)

=گازرخانه (رختشوی خانه)

=گازی در آب (اکسیژن)

=گازی در خورشید (هلیوم)

=گاز گندزا (کلر)

=گاز مرداب (متان- اتان)

=گازی با بوی تند و بی رنگ (آمونیاک)

=گال (خارشک- بیماری جلدی- جرب- گر)

=گاو آهن (ایمر - خیش- سپار)

=گاو باز اسپانیایی (ماتادور)

=گاو دم (نفیر- بوق)

=گاو زبان (گیاه بیابانی)

=گاو سرخ (سهر)

=گاو شخم زن (بزرا)

=گاو کاری (ورزا)

=گاو کوهی (شوکا)

=گاو مقدس مصریان قدیم (اپیس)

=گاو نر (اروخ - ورزا)

=گاو وحشی بومی امریکا (بوفالو)

=گاهنامه (تقویم)

=گت (بزرگ - گنده)

=گچ کاری (سفید کاری)

=گدار (گودی ته دره)

=گدا طبعی (کنسی)

=گدای سمج (هادوری)

=گدایی (کدیه)

=گدوک (گردنه کوه)

=گذر نامه (پاسپورت- تذکره)

=گذشته (سلف)

=گذشتن و رفتن بر چیزی: (مر)

=گرا (رهی- بنده- غلام- نوکر)

=گراز (ساد- خوک وحشی)

=گرانترین شهر دنیا (نیویورک)

=گرانمایه (رزین)

=گربه (سنور- هر)

=گربه عرب (هر)

=گرد آورنده کتاب واژه نامه کلمات ریتمبک انگلیسی به فارسی (ملاری)

=گرد آورنده نهج البلاغه (سید رضی)

=گرداگرد دهان (کب-نول-اکب-لب)

=گردش دوران (دهر)

=گردش سیاره یه دور محور خورشید (حرکت وضعی)

=گردنبند مروارید (سمط)

=گردنبند و دستبند (یاره- گلو بند)

=گردن زدن (سبت)

=گردن کش (مارد)

=گردنه صعب العبور کوه (گریوه)

=گردنه کوه (گدوک)

=گردو (گردکان- جوز)

=گرد و غبار (هبا)

=گرده افشانی توسط باد (انمو فیلی)

=گرده خون (پلاکت)

=گرز آهنی (دبوس)

=گرسنه (جوعان- جوع- جایع)

=گرفتار (بامس)

=گرفتاری و تنگی (ضیق - بامس- اسر- دخمسه)

=گرفتن توپ از هوا (بل)

=گرگ عرب (اویس)

=گرما درمانی (دیا ترمی)

=گرمای نیمروز (هجیر)

=گروهبان نیروی دریایی (مهناوی)

=گروه بت پرست هند جنوبی (تامول)

=گروه زیاد (خیل)

=گروهی از حشرات با بدنی کشیده و بالهای نازک (برگ بالان)

=گروهی از یاران عیسی (حواریون)

=گروهی از گیاهان علفی (بابونه)

=گروهی که بر حضرت علی خارج شدند (مارقین)

=گره اخم (آژنگ)

=گره روبان (رزت)

=گره فرش (ایلمک)

=گریبان (جیب- یخه)

=گریزان (رمو- فراری)

=گریختن (ابق)

=گریستن (بکا)

=گریه (رنین)

=گریه کردن (بکا)

=گز (مقیاس طول)

=گزارش و تفسیر (تاویل)

=گزر (هویج- زردک)

=گزمه (پاسبان- عسس- شبگرد)

=گزیدن مار (نهس)

=گزینش (انتخاب- گزیدن)

=گس (مزه ای که دهان را جمع میکند)

=گستاخ و جسور (زبان دراز- جاسر)

=گشاد شدن رگهای وریدی (واریس)

=گشادگی خاطر (فسحت)

=گشایش (سعه)

=گشاینده (باسط)

=گشوده (وا)

=گفتگوی خودمانی (گپ)

=گل (لاد)

=گلاب (ماورد)

=گلابی (مل- اربو- آرمود)

=گلایدر (بادفر)

=گل بتونه (مل)

=گل برف (موگه)

=گلبول (گویچه)

=گل پامچال (پریمور)

=گل پیرا (باغبان- گلکار)

=گل تاج ریزی (لما)

=گلخانه (پاسیو)

=گل خطمی (انجل)

=گل خوشبو (داودی- رابو)

=گل رازقی (سمن)

=گل رنگین کمان (ایرسا)

=گل زنبق (سرن)

=گل زینتی (رازقیه)

=گل سرخ (لکا- لما- رز)

=گل سرخ صحرایی (دلیک)

=گل شب بو (هیری)

=گل صبح شکفته در شبنم (ترگل)

=گل گرمسیری (اکالیفا)

=گل معطر (اسفرم)

=گل و گیاه معطر (اسفرم)

=گله اسب (نسیله)

=گل همیشه بهار (آبرون)

=گلو ( نا)

=گلو بند (گردنبند)

=گلوله (هرا)

=گلوله خمیر (نواله)

=گله اسب و استر (ایلخی)

=گله بان (شبان- چوپان)

=گلیز (آب دهان)

=گلیم (کسا)

=گلیم باف (کواف- لواف)

=گلیم دراز (نخ)

=گلین (عروس)

=گماردن کسی به جای خود (توکیل)

=گمان (ظن - حدس- خیال- فرض)

=گمراهی و سرگردانی (تیه- ضل)

=گم شده (یوا)

= گناه ( ذنب)

= گناه (تابو)

=گناه (حرج- وزر- اثم- بزه)

=گناه بد گمانی (افترا)

=گناه ها (آثام- مرایا)

=گناه کار (تردامن - فاجر)

=گناه و کفر (رین)

=گنجشک (مرگو- تز)

=گنج (کنز)

=گنجه (اشکاف- دولابچه- کمد)

=گندک (گوگرد- باروت)

=گندم نیم کوفته (بلغور)

=گندومگون (اسمر)

=گندیدگی (نتن)

=گنگ (بی زبان- لال- ابکم)

=گو (دلیر- پهلوان- یل- مهتر)

=گوارا (مهنا- هنی)

=گودال (کوله-لان- مغاک- لاوک- چاله)

=گودال زیر زمینی (دیماس)

=گور خر(فرا- سکین)

=گورستان معروف پاریس (پرلاشز)

=گوزن ایرانی در شمال (شوکا)

=گوساله کوش معروف (سامری)

=گوسفند استرالیایی (مرینوس)

=گوسفند جنگی (راک)

=گوسفندشاخدار(کبش- کباش - قوچ)

=گوسفند ماده (ارن)

=گوشت (لحم)

=گوشت بی استخوان (لخم)

=گوشت ربا (زغن)

=گوشت شب مانده (غاب)

=گوش دادن (سماع)

=گوشواره مدیترانه (مالت)

=گوشه ای در دستگاه همایون (اپیکور - ابو عطا)

=گوشه ای ضربی در دستگاه ماهور (کوراوغلی- داد)

=گوشه گیر (عاکف)

=گوشه گیری (اعتزال)

=گوشه موسیقی (دلنواز)

=گوناگونی (وارتیه)

=گوهر فروش (جواهری - جوهری)

= گوی ( کره)

=گویچه (گلبول)

=گوی در آسیاب (اریون)

=گوی سر عصا (بتا)

=گوینده نقش کارتون پینو کیو (مهوش افشار)

=گیا خاک (هوموس)

=گیاه برگ زینتی (اکلونما)

=گیاه بیابانی با خارهای سه پهلو (خارخسک)

=گیاه پرخار (یز)

=گیاه پنیرک (ورتاج)

=گیاه پیچک (لبلاب)

=گیاه ترش مزه (رواس)

=گیاه تره (کالوخ)

=گیاه حصیر بافی (لویی)

=گیاه خاردار (یز)

=گیاه خار شتر (راویز)

=گیاه خشخاش (نارکوک)

=گیاه خودرو (رازک)

=گیاه دارویی (ینمه- سداب- فاشرا)

=گیاه دارویی علفی دو ساله (بابا آدم)

=گیاه رنگرزی (روناس)

=گیاه زرشک (زارج)

=گیاهی شبیه نیلوفر (لبلاب)

=گیاه شناس آمریکایی سده اخیر (بلی کسلی)

=گیاه شناس سوئدی (کارل لینه)

=گیاه شناسی (بتانیک)

=گیاه ضد یرقان (شونیز)

=گیاه طبی (یربتون)

=گیاه طبی با گلهای زرد (ارنیکا)

=گیاهی علفی از خانواده اسفناج (کافوری)

=گیاه علفی معطر (مرزنگوش)

=گیاه فیل گوش (آرن- راسن)

=گیاه کاسنی (هندبا)

=گیاه کاکوتی غیر قابل جویدن (ژاژ)

=گیاه لوبیا (ژاژک)

=گیاه مسکن سرفه (خار شکر)

=گیاه مقدس زرتشتیان (هوم)

=گیاه همیشک (تلم)

=گیاه هندبا (کاسنی)

=گیاهی آبزی در مصر از خانواده جگن (پاپیروس)

=گیاهی از تیره آلاله ها (زبان در قفا)

=گیاهی از خانواده ریواس (ریوند)

=گیاهی از رده گندم سیاه (هفت بند)

=گیاهی از طایفه نعناع (گزنه)

=گیاهی بیابانی ( سعتر)

=گیاهی بیابانی با خارهای سه پهلو (خارخسک)

=گیاهی خاردار (یز)

=گیاهی خودرو با نام دیگر فیجن (سداب)

=گیاهی خوشبو (ریحانه- مرزنگوش)

=گیاهی دارویی (ارتیشو- پونه سنیله ای - همشکی)

=گیاهی دارویی از خانواده لیلیا (الوی هورا)

=گیاهی دارویی با خواص جلوگیری از ریزش مو (جین سینک)

=گیاهی دارویی که روی زخم می گذارند (ینمه)

=گیاهی دارویی که هزار افشان و سپید تاک نیز گفته میشود (فاشرا)

=گیاهی دارویی مفید برای ضعف قلب (بومادران)

=گیاهی دارویی و علفی (بابا آدم)

=گیاهی شبیه خاکشیر (سیرک)

=گیاهی شبیه نیلوفر (لبلاب)

=گیاهی طبی (سداب- مرزنگوش- یربتون)

=گیاه طبی آمریکای جنوبی (اپیکا)

=گیاهی طبی از طایفه نعناعیان (اسطو خودوس)

=گیاهی علفی با گلهای زرد رنگ (انقوزه)

= گیاهی مانند آلاله ( برگ بو)

=گیاهی مانند نی (دوخ)

=گیرا (جذاب- دلربا- گیرنده)

=گیر و دار تشریفات (داروبرد)

=گیره (انبرکوچک)

=گیسو (موی بلند)

=گیشه (باجه- دریچه)

=گیلانی (گیلک)

=گیوتین (آلت سر بریدن)

=گیوه (سر- چمچم)


/ 0 نظر / 2680 بازدید