اختراعات مهم

1.   =مخترع آبکاری ساده:در سال 1805 میلادی توسط بروک ناتلی ایتالیایی.

2.   = مخترع آبکاری برقی : در سال 1838 توسط ژاکوپ اسپنسر انگلیسی.

3.   = مخترع آسانسور:درسال 1852 توسط اوتیس آمریکائی.

4.   = مخترع آفتامات: در سال 1904 توسط وستینگهاوس آمریکائی.

5.   = مخترع آنتن در سال 1795 توسط الکساندر پوپوف روسی.

6.   =مخترع آنتن بی سیم:در سال 1859 توسط لوف انگلیسی.

7.   = مخترع آینه در سال 1601 توسط ماروی ایتالیائی

8.   =مخترع اتم(شکافتن):در سال 1904توسط لرد و ترود انگلیسی.

9.   =مخترع اتوبوس برقی:در سال 1884 توسط واند پل آمریکائی.

10.                      =مخترع اتومبیل با استارت خودکار:در سال 1911 توسط کترینگ آمریکائی.

11.                      =مخترع اتومبیل با دنده و دیفرانسیل: در سال 1885 توسط بنز آلمانی.

12.                      =مخترع اتومبیل با نیروی بخار:در سال 1889 توسط روبر آمریکائی.

13.                      =مخترع اتومبیل با ماگنت:در سال 1899 توسط دایملر آلمانی.

14.                      =مخترع اتومبیل برقی:درسال 1892توسط موریسون آمریکائی.

15.                      =مخترع اتومبیل بنزینی: در سال 1885توسط دایملر آلمانی.

16.                      =مخترع اتومبیل گازوئیلی:در سال 1887 توسط دایملر آلمانی.

17.                      =مخترع اتومبیل گازوئیلی باساختمان کامل:درسال 1894توسط کروپ آلمانی.

18.                      =مخترع اجاق برقی :در سال 1861 توسط زیمنس آلمانی.

19.                      =مخترع اجاق گاز:در سال 1855 توسط پنس آمریکائی.

20.                      =مخترع اره موتوری : در سال 1808 توسط نیوبری انگلیسی.

21.                      =مخترع اژدر ساده : در سال 1876 توسط بوشنل امریکائی.

22.                      =مخترع اژدر هدایت شونده: درز سال 1876 توسط برنان انگلیسی.

23.                      =مخترع اژدر با پروانه :در سال 1868 توسط وایت هد انگلیسی.

24.                      =مخترع اسپکتروسکوپ درسال1859کیرشهوف وبونسن آلمانی.

25.                      =مخترع اشعه ایکس: در سال 1895توسط رونتگن آلمانی.

26.                      =مخترع الکترو مغناطیس: در سال 1802توسط اورستر دانمارکی.

27.                      =مخترع الکترو موتور:  در سال 1935 توسط الکساندرسون آمریکائی.

28.                      =مخترع باروت پنبه:در سال 1845 توسط شونیئن آلمانی.

29.                      =مخترع باروت بی دود:در سال 1889 توسط فالکن اشتاین آمریکائی.

30.                      =مخترع باطری برقی :درسال 1800توسط ولتا ایتالیائی.

31.                      =مخترع بالن :در سال 1782 توسط برادران مون گل فیه فرانسوی.

32.                      =مخترع بخاری زغال سنگی:در سال 1893 توسط هوفمان اتریشی.

33.                      =مخترع برق: در سال 1882توسط ادیسون آمریکائی.

34.                      =مخترع برق گیر:در سال 1752 توسط فرانکلین امریکائی.

35.                      =مخترع بلندگو: در سال 1924 توسط رایس کلوک آمریکائی.

36.                      =مخترع بمب: در سال 1903 توسط یونگه سوئدی.

37.                      =مخترع بمب اتم :در سال 1942 توسط انیشتین آلمانی.

38.                      =مخترع بمب (تکمیل) در سال 1916 توسط تیت آمریکائی.

39.                      =مخترع بمب اتم تکمیل شده:در سال 1943 توسط رابرت اوپنهایمر آمریکائی.

40.                      =مخترع بنزین سبک : درسال 1913 توسط برتون آمریکائی.

41.                      =مخترع بنزین با اکتان زیاد: در سال 1930 توسط ایپاتیف روسی.

42.                      =مخترع بنزین غلیظ(با املاح سرب): در سال 1922 توسط میج لی آمریکائی.

43.                      =مخترع پاندول(لنگر ساعت) در سال 1581 توسط گالیله ایتالیائی.

44.                      =مخترع پروانه کشتی:در سال 1803 توسط دالری فرانسوی.

45.                      =مخترع پل معلق :در سال 1796توسط فینلی آمریکائی.

46.                      =مخترع پیانو: در قرن18 توسط کریستوفری ایتالیائی.

47.                      =مخترع پولاد:در سال 1856 توسط بسمر انگلیسی.

48.                      =مخترع پیل الکتریکی:در سال 1800 توسط ولتا ایتالیائی.

49.                      =مخترع پیل اتمی:در سال 1942 توسط فرمی ایتالیائی.

50.                      =مخترع پی(عدد3/14): قبل از میلاد توسط ارشمیدس یونانی.

51.                      =مخترع تانک: در سال 1914 توسط سونیتون انگلیسی.

52.                      =مخترع تاکسیمتر:در سال 1895 توسط گرانر آلمانی.

53.                      =مخترع تراکتور: در سال 1900توسط هالت آمریکائی.

54.                      =مخترع ترانسفور ماتور با کوران متناوب:در سال 1885 توسط استانلی آمریکائی.

55.                      =مخترع ترانسفورماتور برای جریان گوناگون  سال1930توسط کلارک آمریکائی

56.                      =مخترع ترانزیستور: در سال 1948 توسط باردین براتن آمریکائی.

57.                      =مخترع ترن برقی با کوران متناوب:در سال 1933 توسط جونک آمریکائی.

58.                      =مخترع تفنگ بادی :در سال 1656 توسط مارین فرانسوی.

59.                      =مخترع تفنگ براونینگ:در سال 1916 توسط براونینگ آمریکائی.

60.                      =مخترع تفنگ بی صدا:در سال 1909 توسط ماکسیم اچ پی آمریکائی.

61.                      =مخترع تفنگ دوربین دار :در سال 1891 توسط فسیک آمریکائی.

62.                      =مخترع ترمز آسانسور:در سال 1852 توسط اوتیس آمریکائی.

63.                      =مخترع ترمز بادی:در سال1868 توسط وستینگهاوس آمریکائی.

64.                      =مخترع تلسکوپ :در سال 1608توسط لیپرشی ایتالیایی، یانسن هلندی

65.                      =مخترع تلسکوپ کاملتر:در سال 1609 توسط گالیله ایتالیائی.

66.                      =مخترع تلسکوپ نجومی:در سال 1611 توسط کپلر آلمانی.

67.                      =مخترع تلفن: در سال 1877 توسط گراهام بل آمریکائی.

68.                      =مخترع تلفن بی سیم:در سال 1899 توسط کارنس آمریکائی.

69.                      =مخترع تلفن خودکار:در سال 1891 توسط کاستروگر آمریکائی.

70.                      =مخترع تلگراف(چند طرفه) : در سال 1874 توسط ادیسون.

71.                      =مخترع تلگراف ابتدائی:در سال مارکنی ایتالیایی.

72.                      =مخترع تلگراف زیر در یایی:در سال 1875 دوبری فرانسوی.

73.                      =مخترع تلگراف دو طرفه: در سال 1853 توسط جنیتل اتریشی.

74.                      =مخترع تله تایپ :در سال 1926 توسط مسور کورم آمریکایی.

75.                      =مخترع تله فوتو گرافی:در سال 1920 توسط بلن فرانسوی.

76.                      =مخترع تلویزیون: در سال 1923 توسط برد اسکاتلندی.

77.                      =مخترع تلویزیون رنگی: در سال 1951 توسط پیتر گلد مارک آمریکائی.

78.                      =مخترع توربین آبی: در سال 1849 توسط فرانسیس آمریکائی.

79.                      =مخترع توربین بخار:در سال 1844 توسط پارسون انگلیسی.

80.                      =مخترع توربین گازی:در سال 1899 توسط کورتیس آمریکایی.

81.                      =مخترع تهویه : در سال 1911 توسط کاریر آمریکائی.

82.                      =مخترع جت: در سال 41-1930توسط ویتل انگلیسی.

83.                      =مخترع جت تکمیل شده:در سال 1944 توسط هویتل آمریکایی.

84.                      =مخترع جرثقیل :در سال 1400 توسط دو نور مبرک آلمانی.

85.                      =مخترع جوشکاری برقی : در سال 1877توسط تامسون آمریکائی.

86.                      =مخترع جهت یابی کشتی و هواپیما:در سال 1852 توسط فوکو فرانسوی.

87.                      =مخترع چتر نجات:در سال 1785 توسط فرانسوا بلا نشار فرانسوی.

88.                      =مخترع چاپ سنگی:در سال 1451 توسط سنه فلور آلمانی.

89.                      =مخترع چاپ : در سال 1420 توسط گوتنبرگ آلمانی.

90.                      =مخترع چاپ رنگی: در سال 1457 توسط فوست شو فلز آلمانی.

91.                      =مخترع چراغ برقی زغالی خودکارسال 1932توسط سن پیان لودویک آمریکایی

92.                      =مخترع چراغ گازی: در سال 1855 توسط بونسن آلمانی.

93.                      =مخترع چراغ گازی معدن:در سال 1816 توسط دیوی انگلیسی.

94.                      =مخترع چراغ برق:در سال 1877 توسط ادیسون آمریکایی.

95.                      =مخترع چرخ خیاطی :در سال 1830 توسط تیمونیه فرانسوی.

96.                      =مخترع چرخ خیاطی کامل: در حدود 1841 توسط هو آمریکایی.

97.                      =مخترع چمن صاف کنی :در سال 1831 توسط مافینک آمریکایی.

98.                      =مخترع چسب:در سال 1907 توسط بکلاندبلژیکی.

99.                      =مخترع حساب احتمالات: در سال 1672توسط پاسکال فرانسوی.

100.                 =مخترع حرارت سنج:در سال 1593 توسط گالیله ایتالیایی.

101.                 =مخترع دستگاه تبدیل صوت به نور:در سال 1880 توسط بل آمریکایی.

102.                 =مخترع دستگاه تجزیه نور درسال1859کیرشهوف وبونسن آلمانی

103.                 =مخترع دگمه فشار آسانسور :در سال 1922 توسط لارسون آمریکایی.

104.                 =مخترع دماسنج : در سال 1593توسط گالیله ایتالیایی.

105.                 =مخترع دوچرخه: در سال 1842توسط مکمیلان اسکاتلندی.

106.                 =مخترع دوچرخه تکمیلی:در سالا 1884 توسط استارلی انگلیسی.

107.                 =مخترع دوچرخه بطریق امروزی: در سال 1886 توسط پوپ آمریکایی.

108.                 =مخترع دوربین سه بعدی: در سال 1952 توسط والر آمریکائی.

109.                 =مخترع دوربین سینما: در سال 1893 توسط ادیسون آمریکائی.

110.                 =مخترع دوربین عکاسی دستی:در سال 1888 توسط ایستمن و واگر آمریکایی.

111.                 =مخترع دوربین کاملتر: در سال 1895 توسط برادران لومیر فرانسوی.

112.                 =مخترع دینامیت:در سال 1867 توسط آلفردنوبل سوئدی.

113.                 =مخترع دیفر انسیل اتومبیل:در سال 1815 توسط بنز آلمانی.

114.                 =مخترع دینامو:در سال 1831 توسط فارادی انگلیسی.

115.                 =مخترع دینامو با فرکانس قوی:1939 توسط تامسون انگلیسی.

116.                 =مخترع دینامو با کوران مستقیم:در سال 1860 توسط پاچی ناتی ایتالیایی.

117.                 =مخترع دینامو با کوران کامل:در سال 1870 توسط گرام بلژیکی.

118.                 =مخترع راکتور اتمی:در سال 1942 توسط انریکو فرمی ایتالیایی.

119.                 =مخترع رادار تکمیل:در سال 1934 توسط رابرت واتسن وات انگلیسی.

120.                 =مخترع رادیو:در سال 1895توسط مارکونی ایتالیائی.

121.                 =مخترع رادیو اکتیوینه:در سال 1896توسط هانری بکرل فرانسوی.

122.                 =مخترع رادیو تلفن:در سال 1902 توسط پولسن آمریکایی.

123.                 =مخترع رادیو متر :در سال 1875 توسط ویلیام کروس انگلیسی.

124.                 =مخترع رزیستانس الکتریکی:در سال 1925 توسط هیلپراد آمریکایی.

125.                 =مخترع روغن نباتی:در سال 1868 توسط موژ-موری فرانسوی.

126.                 =مخترع ریل آهن:درسال 1867 توسط هال سوئدی.

127.                 =مخترع زیپ:در سال 1893 توسط واتیکم جودس آمریکائی.

128.                 =مخترع زیلپن:در سال 1900 توسط زیلپن آلمانی.

129.                 =مخترع زیر دریائی:در سال1891 توسط هولاند آمریکائی.

130.                 =مخترع زیر دریائی اتمی:در سال 1945توسط استراسمن آمریکائی.

131.                 =مخترع زیر در یایی کامل :در سال 1891 توسط هپولاند آمریکایی.

132.                 =مخترع زیر دریایی اژدر افکن معمولی:در سال 1876 توسط بوشنل آمریکایی.

133.                 =مخترع ژیروسکوپ:در سال 1852 توسط فوکو فرانسوی.

134.                 =مخترع ساعت جیبی:در سال 1750توسط ژرژ گراهام انگلیسی.

135.                 =مخترع ساعت الکتریکی:در سال 1840 توسط ویت استون انگلیسی.

136.                 =مخترع ساعت دیواری:در سال 1657 توسط هویکنس هلندی.

137.                 =مخترع سر قلم آهنی بجای پر: در سال 1780توسط هاریسون انگلیسی.

138.                 =مخترع سفینه فضائی:در سال 1852 توسط ژیفارو سانتو فرانسوی.

139.                 =مخترع سلوفان :در سال 1900 توسط براندنبرگ سوئیسی.

140.                 =مخترع سلولوئید:در سال 1870 توسط برادران هیات آمریکایی.

141.                 =مخترع سنجاق:در سال 1949 توسط هانت آمریکایی.

142.                 =مخترع سوخت گاز:در سال 1779 توسط مورداخ اسکاتلندی.

143.                 =مخترع سیم داخلی لامپ در سال 1870 توسط پاز آمریکایی.

144.                 =مخترع سینما(دوربین) در سال 1887 توسط ادیسون آمریکایی.

145.                 =مخترع سیمان :در سال1824 توسط آسپ دین انگلیسی.

146.                 =مخترع شیر خشک:در سال 1856 توسط بردن آمریکایی.

147.                 =مخترع صفحه تلفن:در سال 1889 توسط جان دی آمریکایی.

148.                 =مخترع طیف سنج:در سال 1859 توسط کرچف پونزن آلمانی.

149.                 =مخترع طیف سنج مدرن: در سال 1918توسط هارگوریوز انگلیسی.

150.                 =مخترع ضبط صوت: در سال1877 توسط ادیسون آمریکائی.

151.                 =مخترع عکاسی:در سال 1829 توسط داگرونی ئه پس بزرگ فرانسوی.

152.                 =مخترع عکاسی کامل:در سال 1836 توسط نی ئه پس کوچک فرانسوی.

153.                 =مخترع عکس رنگی : در سال 1891 توسط لیپمان فرانسوی.

154.                 =مخترع عکس رنگی کامل:در سال 1928 توسط گردوسکی آمریکایی.

155.                 =مخترع عکاسی (کاغذ):در سال 1898 توسط سیکلاند آمریکایی.

156.                 =مخترع عکس نگاتیو:در سال 1870 توسط فوکس انگلیسی.

157.                 =مخترع فشار سنج کدر سال 1643 توسط تریچلی ایتالیایی.

158.                 =مخترع فوتو تلگراف:در سال 1925 توسط آزمایشگاه بل در آمریکا.

159.                 =مخترع قرقره القایی:در سال 1841 توسط رومکرف آلمانی.

160.                 =مخترع قلم خودنویس تکمیلی: در سال 1885 توسط ویرت آمریکایی.

161.                 =مخترع قلم خود نویس: در سال 1884 توسط واتر من آمریکائی.

162.                 =مخترع کابل برقی دو طرفی: در سال 1869 توسط اسپنسر آمریکایی.

163.                 =مخترع کاربراتور گازوئیلی:در سال 1876 توسط دایملر آلمانی.

164.                 =مخترع کمباین :در سال 1868 توسط ولاسنکور روسی.

165.                 =مخترع کاغذ: در سال 1884 توسط داهل آلمانی .

166.                 =مخترع کمباین: در سال 1868 توسط ولاسنکور روسی.

167.                 =مخترع کبریت: در سال 1827 توسط جان واگر انگلیسی.

168.                 =مخترع کبریت فسفری:در سال 1836 توسط فیلیپس آمریکایی.

169.                 =مخترع کرونومتر:در سال 1761 توسط هاریسون انگلیسی.

170.                 =مخترع کشتی الکتریکی:در سال 1913 توسط آمت آمریکایی.

171.                 =مخترع کشتی بخاری:در سال 1783 توسط ژوفرو فرانسوی.

172.                 =مخترع کشتی بخاری(تکمیل)در سال 1807 توسط فولتون آمریکایی.

173.                 =مخترع کشتی جنگی:در سال 1861 توسط اریکسون آمریکایی.

174.                 =مخترع کشتی هوایی:در سال 1952 توسط ژیفار فرانسوی.

175.                 =مخترع کشتی هوایی هدایت شونده سال 1898 توسط سانتوس دومون برزیلی.

176.                 =مخترع کندانساتور:در سال 1920 توسط دنت آمریکایی.

177.                 =مخترع کنسرو:در سال 1804 توسط فرانسوااپر فرانسوی.

178.                 =مخترع کوره ذغالی :در سال 1839 توسط هوفمان اتریشی.

179.                 =مخترع کوره ذوب آهن:در سال 1861 توسط ذیمنس آلمانی.

180.                 =مخترع کوره مخصوص تجزیه نفت: در سال 1891 توسط گاوریلف روسی.

181.                 =مخترع گازولین:در سال 1922 توسط میجلی آمریکایی.

182.                 =مخترع گالوانومتر:در سال 1820 توسط آمپر فرانسوی.

183.                 =مخترع گراور سازی:در سال 1893 توسط آیوز آمریکایی.

184.                 =مخترع کنتور برق: در سال 1877 توسط فلت آمریکائی.

185.                 =مخترع گرامافون: در سال 1877 توسط ادیسون آمریکائی.

186.                 =مخترع گرماسنج کاملتر:در سال 1710 توسط رومور فرانسوی.

187.                 =مخترع گرما سنج جیوه ای:در سال 1714 توسط فارنهایت آلمانی.

188.                 =مخترع گیوتین:در سال 1793 توسط گیوتین فرانسوی.

189.                 =مخترع گوشی پزشکی : در سال 1819 توسط لانه فرانسوی.

190.                 =مخترع لاستیک: در سال1855 توسط گودیر آمریکائی.

191.                 =مخترع لاستیک بادی دوچرخه:در سال 1888 توسط دانلپ ایرلندی.

192.                 =مخترع لاستیک مصنوعی:در سال 1931 توسط هیل انگلیسی.

193.                 =مخترع لامپ اشعه ایکس:در سال 1916 توسط کولیج امریکایی.

194.                 =مخترع لامپ برقی: در سال 1879 توسط ادیسون آمریکائی.

195.                 =مخترع لامپ برقی (تکمیلی): در سال 1946 توسط پیت کین امریکایی.

196.                 =مخترع لامپ رادیو:در سال 1913 توسط لانگ تور امریکایی.

197.                 =مخترع لامپ نئون: در سال 1920 توسط کلود فرانسوی.

198.                 =مخترع لوکوموتیو آزمایشی : در سال 1814 توسط جرج استیونسون انگلیسی.

199.                 =مخترع لوکوموتیو ساده:در سال 1801 توسط تره ویتیک انگلیسی.

200.                 =مخترع لوکوموتیو برقی: در سال 1851 توسط ویل آمریکائی .

201.                 =مخترع لوکوموتیو تکمیلی: در سال 1829 توسط استیونسون انگلیسی.

202.                 =مخترع لوکوموتیو مخصوص امریکایی:در سال 1830 توسط کوپر امریکایی.

203.                 =مخترع لگاریتم: در سال 1614 توسط نیپر انگلیسی.

204.                 =مخترع لینولئوم:در سال 1860 توسط دالتون انگلیسی.

205.                 =مخترع ماشین بافندگی: در سال 1789 توسط کارترایت انگلیسی.

206.                 =مخترع ماشین بخار:در سال 1698 توسط ساوری انگلیسی.

207.                 =مخترع ماشین بخار با پیستون:در سال 1712 توسط نیوکومن انگلیسی.

208.                 =مخترع ماشین بخارباپیستون(تکمیل):درسال 1769توسط جیمزوات اسکاتلندی.

209.                 =مخترع ماشین بطری سازی:در سال 1903 توسط اونیس آمریکایی.

210.                 =مخترع ماشین پنبه پاک کنی :در سال 1893 توسط ویتی آمریکایی.

211.                 =مخترع ماشین تخلیه گاز:در سال 1823 توسط براون انگلیسی.

212.                 =مخترع ماشین تهیه کره از شیر:در سال 1880 توسط دولاوال سوئدی.

213.                 =مخترع ماشین تهیه یخ: در سال 1951 توسط گویل امریکایی.

214.                 =مخترع ماشین تحریر ابتدائی: در سال 1714توسط میلز انگلیسی.

215.                 =مخترع ماشین تحریر کامل:در سال 1868 توسط شولز آمریکائی.

216.                 =مخترع ماشین چاپ: در سال 1450توسط گوتنبرگ آلمانی.

217.                 =مخترع ماشین چاپ بخاری دوار:در سال 1810 توسط گوتینگ آلمانی.

218.                 =مخترع ماشین چمن زنی:در سال 1968 توسط هیلز آمریکائی.

219.                 =مخترع ماشین حروفچینی:در سال 1866 توسط موگن تالر آلمانی.

220.                 =مخترع ماشین حساب: در سال 1642 توسط پاسکال فرانسوی.

221.                 =مخترع ماشین حساب نواری:در سال 1888 توسطبورو امریکایی.

222.                 =مخترع ماشین درو:در سال 1826 توسط پاتریک بل انگلیسی.

223.                 =مخترع ماشین درو و جمع اوری خرمن: در سال 1888 توسط ماتسن امریکایی.

224.                 =مخترع ماشین درو و خرمن کوبی: در سال 1868 توسط ولاسنگو روسی.

225.                 =مخترع ماشین سنجش دخل و خرج:در سال 1879 توسط ریتی امریکایی.

226.                 =مخترع ماشین شخم زنی: در سال 1879 توسط نیو بلد انگلیسی.

227.                 =مخترع ماشین کاغذ سازی:در حدود 1690 توسط لوئی روبرت فرانسوی.

228.                 =مخترع ماشین کفشدوزی:در سال 1860 توسط مک کی امریکایی.

229.                 =مخترع ماشین لینو تایپ:در سال 1885 توسط مرگنتالر امریکایی.

230.                 =مخترع ماشین نخ ریسی: در سال 1764 توسط هارگریوز انگلیسی.

231.                 =مخترع ماشین نساجی:در سال 1785 توسط کلدترایت انگلیسی.

232.                 =مخترع ماشین یخ سازی: در سال 1851توسط گوری امریکایی.

233.                 =مخترع ماکو بافندگی:در سال 1490 توسط لئوناردوداوینچی ایتالیایی.

234.                 =مخترع ماگنت الکتریکی:در سال 1828 توسط استر گون انگلیسی.

235.                 =مخترع ماگنت الکتریکی تکمیل:در سال 1828 توسط هنری امریکایی.

236.                 =مخترع مته برقی:در سال 1774 توسط ویلکینسن انگلیسی.

237.                 =مخترع مسلسل:در سال 1862 توسط کاتلینگ آمریکائی.

238.                 =مخترع مسلسل تکمیلی:در سال 1881 توسط هاچ لیس آمریکائی.

239.                 =مخترع مسلسل ماکزیم:درسال 1884 توسط ماکزیم امریکایی.

240.                 =مخترع مغز الکتریکی:در سال 1942 توسط موچلی واکرت ایتالیایی.

241.                 =مخترع موتور با استارت برقی:در سال 1880 توسط بنز آلمانی.

242.                 =مخترع موتور با گاز ذغال:در سال 1877 توسط اوتو آلمانی.

243.                 =مخترع موتور بخاری:در سال 1698 توسط ساوری انگلیسی.

244.                 =مخترع موتور دیزل:در سال 1895 توسط دیزل آلمانی.

245.                 =مخترع موتور برقی القائی:در سال 1889 توسط تسلا آمریکایی.

246.                 =مخترع موتور با کوران متناوب:در سال 1892 توسط تسلا آمریکایی.

247.                 =مخترع موتور برقی دوار:در سال 1907 توسط استا سنگ چکسلواکی.

248.                 =مخترع موتورسیکلت:در سال 1885توسط دایملر آلمانی.

249.                 =مخترع موتورکمپرسی:در سال 1883توسط دایملر آلمانی.

250.                 =مخترع موتور گازوئیلی:در سال 1896توسط دایملر آلمانی.

251.                 =مخترع موشک:در سال 1929 توسط رابرت گدارد آمریکائی.

252.                 =مخترع مولد برق:در سال 1825 تئسط فارادی انگلیسی.

253.                 =مخترع میکروسکوپ:در سال1590توسط یانس هلندی.

254.                 =مخترع میکروفون:در سال 1877 توسط هوگز انگلیسی.

255.                 =مخترع نئون:در سال 1898 توسط رمزی انگلیسی.

256.                 =مخترع نایلن:در سال 1937 در آزمایشگاه دو پونت (دوئن) آمریکایی.

257.                 =مخترع نفتالین:در سال 1819 توسط گاردن انگلیسی.

258.                 =مخترع نوار سنجش دقت:در سال 1894 توسط کوپر انگلیسی.

259.                 =مخترع نور افکن:در سال 1915 توسط اسپری انگلیسی.

260.                 =مخترع نور افکن مخصوص صحنه تئاتر: در سال 1926 توسط درومونه انگلیسی

261.                 =مخترع نیتروگلیسیرین:در سال 1846 توسط سوبرو ایتالیایی.

262.                 =مخترع نیل مصنوعی :در سال 1835 توسط بایر آلمانی.

263.                 =مخترع وانیلین: در سال 1875 توسط تیمان آلمانی.

264.                 =مخترع هفت تیر:در سال 1835 توسط ساموئل کلت آمریکائی.

265.                 =مخترع هلیکوپتر ساده:در سال 1916توسط برنان انگلیسی.

266.                 =مخترع هلیکوپتر کامل:در سال 1939 توسط سیکورسکی آمریکائی.

267.                 =مخترع هلیکوپتر(طرح نخستین سال 1500 توسط لئوناردوداوینچی ایتالیایی.

268.                 =مخترع هواپیمای آبی:در سال 1911 توسط کورتیس آمریکایی.

269.                 =مخترع هواپیما:در سال1903 توسط اوریل-ویلبررایت آمریکائی.

270.                 =مخترع هواپیمای جت:در سال 1930توسط ویتل آمریکائی.

271.                 =مخترع هواسنج جیوه ای :در سال 1714 توسط فارنهایت آلمانی.

272.                 =مخترع یخچال ابتدایی :در سال 1834 توسط ژاکوب پراکینز انگلیسی.

273.                 =مخترع یخچال برقی:در سال 1868 توسط دیوید آمریکائی.

274.                 =مخترع پیانو (کریستوفری)

275.                 =مخترع تانک (سونیتن)

276.                 =مخترع تلسکوپ (گالیله)

277.                 =مخترع تلسکوپ لیزری (ایزاک نیوتن)

278.                 =مخترع تلسکوپ نجومی (کپلر)

279.                 =مخترع تلفن  (بل)

280.                 =مخترع تلفن بی سیم (کارنس)

281.                 =مخترع خط نابینایان (لوئی بریل)

282.                 =مخترع رادیو (مارکنی)

283.                 =مخترع زیروسکوپ (لاون فوکو)

284.                 =مخترع صنعت چاپ (گوتنبرگ)

285.                 =مخترع عکاسی (داگر)

286.                 =مخترع کنسرو (اپر)

287.                 =مخترع کوره ذوب آهن (زیمنس)

288.                 =مخترع لگاریتم (نپر)

289.                 =مخترع لنگر ساعت (هوی گنس)

290.                 =مخترع ماشین بخار (جیمز وات)

291.                 =مخترع ماشین نخ ریسی (ارکرایت)

292.                 =مخترع موتور دیزل (رودلف دیزل)

293.                 =مخترع نساجی (کلد ترایت)

294.                 =مخترع هواپیما (برادارن رایت)

295.                 =مخترع یونان باستان (هرون)


/ 2 نظر / 3213 بازدید
طاهره

استاد خسته نبا شید لطفا نام کاخ های خارج را بنویسبد مثلا توی یک جدول حل می کردم نام کاخ کانادا امده بود هر چی گشتم پیدا نکردم ممنون

الهه

همه بخش های وبلاگتون عالیه واقعا لذت بردم مرسی