راهنمای حل جدول رضاآقازاده کلیبر (د-ذ)

صفحه (د-ذ)

 1. =داخل (تو-لا)
 2. =داخلی ترین پرده از پرده های مغز (نرم شامه)
 3. =دادستان (مدعی العلوم)
 4. =دارایی  (مایملک) 
 5. =داربست درخت انگور (وادیج)
 6. =داروشناس  (فارماکولوژیست)
 7. =داروشناسی (فارماکولوژی)
 8. =داروغه  (شحنه)
 9. =داروفروش (صیدلانی)
 10. =داروی آنتی بیوتیک (پنی سیلین)
 11. =داروی بیش فعالی کودکان (ریتالین)
 12. =داروی درد و التهاب  (دیکلو فن اکدیم)
 13. =داروی ضد افسردگی (ایمی پرامین-آرلوتینیب)
 14. =داروی ضد عفونی کننده زخم (مرکورکرم)   
 15. =دارویی که به دردهای بعد از جراحی و نقرس حاد به کار میرود(دیکلوفن اکسدیم)
 16. =داستان تصویری (فتورمان)
 17. =داستانی از آنتوان چخوف (داستان یک هنرمند)
 18. =داستانی از آندره موروا (سکوت سرهنگ برامبل)
 19. =داستانی از بتسی بیتون (پسری با موهای سبز)
 20. =داستانی از بوریس پاسترناک (دکتر ژیواگو)
 21. =داستانی از پرل .اس.باک (خاک خوب)
 22. =داستانی از جک لندن (مارتین ایدن)
 23. =داستانی از جهانگیر تفضلی (بر روی شن های ساحل )
 24. =داستانی از داستایوسکی (همیشه شوهر-قمار باز)
 25. =داستانی از دی لینفورد (مرد بی ستاره)
 26. =داستانی از رضا رهگذر (گرداب سکندر)
 27. =داستانی از صادق هدایت (سگ ولگرد)
 28. =داستانی از قاضی سعید (دشمن پنجم)
 29. =داستانی از علی محمد افغانی (شلغم میوه بهشتی)
 30. =داستانی از علی موذنی (در انتظار شاعر)
 31. =داستانی از کالو له وی (کلمات سنگ هستند)
 32. =داستانی از گوته (رنج های جوانی ورتر)
 33. =داستانی از مهدی آذر یزدی (گربه ناقلا)
 34. =داستانی از محمود گلابدره ای (بادیه)
 35. =داستانی از نیکلای گوگل (یک شب ماه مه)
 36. =داستان کوتاه (نوول)
 37. =داس دندانه دار  (دستو)
 38. =داغ و نشان  (وسم)
 39. =دال  (عقاب سیاه)
 40. =دالان  (دهلیز- شبت)
 41. =دام صیاد  (فخ)
 42. =دانشگاه آمریکایی (برکلی)
 43. =دانشگاهی در انگلستان (کمبریج)
 44. =دانشگاهی در ترکیه  (آتاترک)
 45. =دانشمند آمریکایی قرن بیستم (اپنهایمر)
 46. =دانشمند اتمی معاصر آمریکایی (اتوهان)
 47. =دانشمند ایرانی معاصر غزنویان (بیرونی)
 48. =دانشمند بلژیکی خالق موریانه (موریس مترلینگ)
 49. =دانه پاک نشده  (وش)
 50. =دانه حنظل (هبد)
 51. =دانه سیاه  (سریدا)
 52. =داور بازی  (رفری)
 53. =دایره زنگی  (دف)
 54. =دایم  (همیشه- مستمر)
 55. =دایه  (ظئر- داه)
 56. =دایه پیامبر اسلام (حلیمه)
 57. =دباغ  (وتگر)
 58. =دبیر خانه (دارالانشاء)
 59. =دبیر سلیمان نبی (آصف)
 60. =دختر آتش (هرانوش)
 61. =دختر آدم (اقلیما)
 62. =دختر ابو سفیان (ام حبیبه)
 63. =دختر شعیب پیامبر (صفورا )
 64. =دختر کوروش اول (آتوسا)
 65. =دختر مازونی (کیجا)
 66. =دختر یزدگرد پادشاه ساسانی (شهربانو)
 67. =دخمه اموات اشکانیان  (ورکا)
 68. =در آمدن کنه (زتوخ)
 69. =در بازی می زنند  (جر)
 70. =دربان (بواب)
 71. =در بزرگ (رتاج)
 72. =دربند  (بامس)
 73. =در چرخه ضداکسیداسیون همکار آسکوربیک اسید است(کلوتاتیون)
 74. =در حجاب شدن (تحجب)
 75. =درخت آبنوس (ساج)
 76. =درخت اعدام (دار)
 77. =درخت انار (نارخو- ناربن)
 78. =درخت انگور (مو-رز- حبل)  
 79. =درخت بادام تلخ (مزگ)
 80. =درخت بلوط  (مازو)
 81. =درخت تزئینی (اکارس)
 82. =درخت چنار (دلب-دلف)
 83. =درخت خرما  (بسنگ)
 84. =درخت زبان گنجشک  (ون)
 85. =درخت سدر (کنار)
 86. =درختچه ای در آمریکا که جویدنش برای گرسنگی خوب است  (کوکا)
 87. =درختچه ای زینتی (کاملیا)
 88. =درختچه گرمسیری (اوکالیپتوس)
 89. =درخت صنوبر (تنب)
 90. =درخت کاج (ناجو- ناژ)
 91. =درخت کریسمس  (کاج)
 92. =درخت کشتی نوح (ساج)
 93. =درخت مسواک (اراک)
 94. =درخت مورد  (اس)
 95. =درخت نارون (ناغ)
 96. =درختی با گل های سفید خوشه ای (بلسان)
 97. =درختی در جهنم (زقوم)
 98. =درختی شبیه سپیدار  (اشن)
 99. =درخشان (لپان-باهر)
 100. =درخشش  (لمع)
 101. =درخشش و جوهر شمشیر  (کنخت)
 102. =درد   (الم)
 103. =درد چشم (رمد)
 104. =درد شکمی (قولنج)
 105. =درد و ورم چرکی که در اثر سرماخوردگی پیدا میشود(ذات الریه)
 106. =درد و رنج (الم)
 107. =درست به اندازه(مک)
 108. =درستکار (شنره)
 109. =درست و راست  (صواب)
 110. =درستی و نادرستی (صحت و سقم)
 111. =در شک افتادن (تشکک)
 112. =درشکه هندی (ریشکا)
 113. =درفش (لوی)
 114. =در قرن شانزدهم انگلستان را اداره میکردند (تودورها)
 115. =درک وادراک(حس)
 116. =در کوهی (کوارتز)
 117. =درمان اشعه ای (رادیو تراپی)
 118. =درمان بیماری با بهره گیری از اعتقادات (باور درمانی)
 119. =درماندگی (خذلان)
 120. =درمانده (پامس)
 121. =درنا  (کرکی) 
 122. =درنگ کردن (انتا- تعلل- مول)
 123. =درواخ  (تندرست)
 124. =دروکردن  (حصاد)
 125. =درو کننده (حاصد)       
 126. =درون دهان  (بج-بج)
 127. =درویش   (فقیر- بینوا- تهی دست- قلندر)
 128. =درهم پیچیدن (لف)
 129. =دریا   (طم- زم- یم- بحر- زراه- راموز)         
 130. =دریابنده (حاس)
 131. =دریاچه آلمان (موریتس)
 132. =دریاچه مرزی کانادا (هورن)
 133. =دریاچه ای در آمریکا (میشیگان)
 134. =دریاچه ای در اتریش (کنستانتین)
 135. =دریاچه ای در ارمنستان (سوان)
 136. =دریاچه ای در ایتالیا (کومور)
 137. =دریاچه ای در تانزانیا (نیاسا)
 138. =دریاچه ای در ترکیه (تورگل)
 139. =دریاچه ای در روسیه (اختسک-ایلمن-اونگا-بایکال-لادوگا)
 140. =دریاچه ای در سوئد (ملار- ونرن- لمان-)
 141. =دریاچه ای در سوئیس (کاترکانتون- نوشاتل- لمان)
 142. =دریاچه ای در فارس (فامور-بختگان-مهارلو)
 143. =دریاچه ای در قزاقستان (آرال)
 144. =دریاچه ای در کانادا (ایری- هورن)
 145. =دریاچه ای در کردستان (زریوار)
 146. =دریاچه ای در کرمان (جازموریان)
 147. =دریاچه ای در مازندران (ولشت)
 148. =دریاچه ای فیروزه ای رنگ در پارک ملی بنف کانادا(پی تو)
 149. =دریانورد انگلیسی که از روی ماه توانست نصف النهارات را تعیین کند(ویلیام بافین)
 150. =دریانورد پرتغالی (بارتلمی دیاز)
 151. =دریایی بین ترکیه و یونان (اژه)
 152. =دریایی در ترکیه (مرمره)
 153. =دریایی در شرق آمریکای مرکزی (کارائیب)
 154. =دریایی درشرق روسیه (اختسک)
 155. =دریای در شمال اروپا (بارنتز)
 156. =دریایی در اروپا (بالتیک)
 157. =دریایی در شمال اقیانوس آرام (برینگ)
 158. =دریایی در شمال سیبری (کارا)
 159. =دریچه ای در قلب (میترال)
 160. =دریچه ای در کنار کاربراتور خودرو (ساسات)
 161. =دزد  (لص- سارق)
 162. =دزد دریایی وامق و عذرا (دیانوش)
 163. =دستار و عمامه (مندیل)
 164. =دستبند والنگو (ایاره- یاره)
 165. =دسترخوان (ساروق)
 166. =دست دادن بایکدیگر (مصافحه)
 167. =دست زدن به چیزی مقدس که ممنوع باشد (تابو)
 168. =دستکش نرم شکارچی (بهله)
 169. =دست کشیدن به چیزی  (استلام)
 170. =دستگاه اعدام فرانسوی ها  (گیوتین)
 171. =دستگاه تبدیل برق ضعیف به قوی و بالعکس (ترانسفورماتور)
 172. =دستگاه تهویه (فن کویل)
 173. =دستگاه ثبت حرکات قلب (کاردیوگراف)
 174. =دستگاه شالیکوبی (دنگ)
 175. =دستگاه عصبی در دو طرف ستون مهره ها (سنپاتیک)
 176. =دستگاه نساجی (هف)
 177. =دستگاهی در موسیقی (همایون)
 178. =دست مالیدن (مس- مساس)
 179. =دسته ای از ایل قاجار (یوخاری باش)
 180. =دسته ای از کشتی های جنگی (ناوتیپ)
 181. =دسته پیستون (شاتون)
 182. =دسته پیش آهنگی (رسد)
 183. =دسته شمشیر (قائمه)
 184. =دستیار دن کیشوت (سانکو)
 185. =دسته پیشاهنگی  (رسد)
 186. =دشت  (هامون- صحرا- قاع- بیدا)
 187. =دشت قطبی (توندرا)
 188. =دشمن سرسخت(لد-الد- لدود)
 189. =دشنام دادن (شتم- سب)
 190. =دشوار و سخت  (عسیر)
 191. =دعای حضرت داود (مزامیر)
 192. =دعای عصر جمعه (سمات)
 193. =دغا  (فریب)
 194. =دفتر حساب  (آوارچه- آورچه)
 195. =دفتر نامه نما (اندیکاتور)
 196. =دفعه (بار- مرتبه)
 197. =دقیق اندیشیدن (باریک اندیشی)
 198. =دگم و متعصب (فناتیک)
 199. =دل آزار کهنه  (نو)
 200. =دلاک و حجام  (گرا)
 201. =دلام  (نیزه کوچک- مکر - حیله)
 202. =دلتنگ و اندوهگین (مهموم)
 203. =دلچسب (جانانه)
 204. =دلدل  (قنفذ- خارپشت بزرگ)
 205. =دلیل و برهان (فرنود)
 206. =دماسنج  (ترمو متر) 
 207. =دماغ  (مخ)
 208. =دماغ سوخته  (بور)
 209. =دم بریده (ابتر-مرخم)
 210. =دمل چرکین (نوبک)
 211. =دمل کوچک  (کورک)
/ 13 نظر / 1108 بازدید
نمایش نظرات قبلی
امیر

با سلام: دیو سستی و تنبلی در آیین زرتشت سه حرفی: حرف دوم (ن) حرف سوم (د)

نیلوفر

سلام ممنون از راحنماییتون اگر میشه معنی ریسمان : ر - ن و دریچه اطمینان : - و پ ا م و سلاح : ق - ر

حسن

سلام دیلم چهارحرفی حرف اولشو نداریم سه حرف دیگه ی ر م چی میشه؟

شیدا

سلام ممنوون از وبلاگ بسیار عالیتون . خیلی برام مفید بود. موفق باشید

سلام

سلام خیلی خوب بودزحمت کشیده بودی اگه دوس داشتی منوادکن

از دیار آذربایجان

سلام باعث افتخاره خیلی خوب ومفید هست میشه اینهارو جواب بدهید: دندان تیز حیوانات یش_ سه حرفیه حرف خط کش ت_ دوحرفیه پنجه پرندگان شکاری بری_

mina

سایتتون واقعا عالیه.مچکرم.

علیرضا

عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی بود.مرسی

سلام ... کرامی بادو .... قلب تاریخ

ببخشید جواب و می کید جدولی