راهنمای حل جدول ( معنای کلمات و لغاتی که با حرف (ض) شروع می شوند

صفحه (ض)


=ضابط (نگهدارنده- نیرومند- حفظ کننده- قوی)

=ضابطه (قاعده- دستور)

=ضابی ( خاکستر )

=ضاحک (خنده کننده - مرد خندان)

=ضار (زیان رساننده- زیان آور)

=ضارب (زننده)

=ضارع ( ضعیف ، لاغر )

=ضافی ( کامل ، تمام )

=ضامر ( باریک اندام )

=ضال (گمراه - آواره)

=ضامن (کفیل- ملتزم- پایندان)

=ضایع (تباه- خراب- بیکاره- بیفایده- مهمل- بی ثمر)

=ضایق (کم وسعت)

=ضب (سوسمار)

=ضباط (بایگان- ضبط کننده)

=ضبط (نگهداری- حفظ کردن- مجکم کردن- بایگانی)

=ضبع (گفتار)

=ضجر (نالیدن- دلتنگی- بی آرامی- بی قراری)

=ضجور (ملول - بی قرار)

=ضجه (ناله- زاری- بانگ- فریاد)

=ضجیع (همخواب - هم بستر)

=ضحاک (بسیار خنده کننده)

=ضحک (خندیدن- خنده)

=ضحیه (گوسفند قربانی)

=ضخام (کلان- ستبر- فربه- بزرگ)

=ضخامت (کلفتی - ستبری)

=ضخم (ستبر- کلفت - فربه)

=ضخیم (کلان- ستبر- کلفت)

=ضد (بد- خشم- قهر دژ- مخالف- دشمن- ناساز)

=ضد حمله (پاتک)

=ضدید (مثل- نظیر- همتا)

=ضر (زیان - ضرر- تنگی- سختی)

=ضراء (قحط - خسارت- سختی - گزند- زیان)

=ضراب (زننده - بسیار زننده)

=ضرابخانه (جای سکه زدن پول)

=ضرار (زیان رساندن)

=ضراره (نابینا شدن)

=ضراعت (خواری - زاری- فروتنی کردن)

=ضرب (زدن- مثل -شکل- نوع- صنف)

=ضربان (تپش قلب- زدن)

=ضربان داشتن (زنش)

=ضرب و شمشیر (یلمان)

=ضربه ای در بدمینتون (اسمش)

=ضربه ای در تنیس ( بک هند )

=ضربه ای در کاراته ( زوکی )

=ضربه ای در مشت زنی (هوک)

=ضربه شمشیر (یلمان)

=ضربه مشت (اپرکات)

=ضرر (گزند - آسیب- زیان)

=ضرس (دندان آسیا)

=ضرطه (تیز دادن)

=ضرع (پستان گاو یا گوسفند)

=ضرغام (شیر درنده- مرد دلاور - قوی - شجاع)

=ضرورت (نیاز - حاجت)

=ضروری (وایا - واجب - لازم- بایست)

=ضریب (زننده)

=ضریبه (سرشت - خوی - سجیه)

=ضریح (دور قبر- قبر- صندوق روی قبر)

=ضریر (کور- نابینا- نزار)

=ضریره (زن نابینا و بیمار)

=ضریم (حریق - آتش سوزی)

=ضعف (دوچندان- دو برابر)

=ضعف (سستی- ناتوانی)

=ضعیف (فاتر)

=ضعف وسستی (وهن)

=ضغث ( کار آشفته و درهم)

=ضغط (کوفتن)

=ضغطه (تنگی - فشار- سختی- رنج - زحمت)

=ضل (گمراهی)

=ضلال (گمراهی- گم شدن)

=ضلع (استخوان پهلو- دنده - پهلو)

=ضم (جمع کردن - گرد آوردن)

=ضماد (پارچه ای که زخم را با آن ببندند- مرهمی که روی زخم بگذارند)

=ضمان (قبول کردن- پذیرفتن)

=ضمر (لاغری- کم گوشتی)

=ضمن (درون چیزی)

=ضمه (پیش)

=ضمیر (باطن انسان- اندرون انسان)

=ضمیر فرانسوی (وو)

=ضمیر دوم شخص مفرد (تو)

=ضمیمه (پیوست)

=ضمیمه کوتاه و منشعب یاخته عصبی (دندریت)

=ضمین (کفیل- عهده دار غرامت- پایندان)

=ضواحک (دندانهای جلو که هنگام خنده نمایان میشوند)

=ضوء (نور - روشنایی- روشنی)

=ضیاء (نور- روشنایی)

=ضیاع (تباه شدن- ضایع شدن)

=ضیافت (مهمانی)

=ضیعه (آب و زمین زراعتی - زمین غله خیز)

=ضیغم (شیر درنده)

=ضیف (مهمان)

=ضیق (تنگی- سختی)

=ضیم (ظلم - ستم)

=ضیمران (ریحان)

=ضیوف (مهمانان)


/ 0 نظر / 984 بازدید