راهنمای حل جدول رضا،معنی کلماتی که با حرف (ژ) شروع می شوند،جدول یاب رضا،کلمات سخت برای حل جدول،حل جدول رضا

صفحه (ژ)


=ژاژ (کنگر- سخن یاوه- بیهوده)

=ژاژک (لوبیا)

=ژاکت (نیم تنه- نیم تنه زنانه)

=ژاله (شبنم - قطره شبنم)

=ژاندارمری (اداره امنیه)

=ژاو ( خالص)

=ژئولوژیست (زمین شناس)

=ژئولوژی (زمین شناسی- معرفه الارض)

=ژخ (ناله- بانگ- آواز- حزین)

=ژرسه (نوعی پارچه نازک- نیم تنه بافته شده از نخ)

=ژرف (گود - عمیق)

=ژرفا (گودی - عمق)

=ژرف بینی (غور- تعمق)

=ژست (تیک)

=ژغار (بانگ بلند- نمره- فغان)

=ژغند (آواز مهیب- غرش جانور درنده)

=ژفک (چرک- چرک گوشه چشم)

=ژک (سخن زیر لب)

=ژکاره (لجوج- ستیزه کار- کینه ور)

=ژکفر (شکیبا- صبور- بردبار)

=ژکیدن (سخن گفتن زیر لب از روی خشم و دلتنگی)

=ژگور (بخیل- خسیس - ناکس - سفله)

=ژلاتین (دلمه- سرشم)

=ژله (لرزانک- لرزانک میوه)

=ژنده (پاره- کهنه- فرسوده)

=ژنده پوش (کهنه پوش)

=ژنرال (سپهسالار- سرتیپ- سرلشکر)

=ژنرالیسیم (فرمانده کل در ارتش)

=ژنرال انگلیسی دوران پهلوی (ایرون ساید )

=ژنرال انگلیسی که از بانیان کودتای سوم اسفند رضا خان بود (آیرون ساید)

=ژنرال انگلیسی ملقب به دوک آهنین (ولینگتون)

=ژنرال جنگ های انفصال (لی)

=ژنرال فرانسوی و قهرمان جنگ جهانی اول (مارشال پتن)

=ژنرال کارتاژی (هانیبال)

=ژنگ (زنگ گندم- چین و چروک پوست بدن)

=ژنگدان (زنگوله - جلاجل)

=ژنه (نیش- نیش سوزن)

=ژنی (قریحه- ذوق- نبوغ- استعداد - نابغه- داهیه- فراست)

=ژوپن (دامن کوتاه- پاچین)

=ژوپیتر (ستاره مشتری- رئیس خدایان نزد رومیان و یونانیان)

=ژوت (کنف- گیاه شاهدانه)

=ژور (روزنه- روز- دریچه- شبکه)

=ژور دوزی (دوختن شبکه با دست یا چرخ در پارچه)

=ژورنال (روزنامه- مجله)

=ژورنالیست (روزنامه نگار - روزنامه نویس)

=ژورنالیست انگلیسی موسس خبر گزاری رویتر (جوندی رویتر)

=ژوری (هیئت منصفه- هیئت حاکمه)

=ژوژه (خارپشت)

=ژول (چین و چروک- چین و شکنج- ناهمواری- درهم- پریشان)

=ژوله (چکاوک)

=ژولی (قشنگ- خوشکل- زیبا)

=ژولیدن (درهم شدن- پریشان شدن- آشفته شدن)

=ژولیده (آشفته- درهم- شوریده)

=ژون (بت و صنم)

=ژی (آبگیر - تالاب- استخر)

=ژیان (خشم آلود- خشمگین - خشمناک- درنده)

=ژیک (قطره- چکه)

=ژیکلور (سوخت پاش)

=ژیلت (جلیتغه)

=ژیمناستیک معروف روسی (نموف)


/ 0 نظر / 1122 بازدید