چگونه جدول ضرب را یاد بگیریم

چگونه جدول ضرب را یاد بگیریم؟

یکی از مهم‌ترین مفاهیم درسی در پایه سوم مفهوم جدول ضرب می‌باشد. شاید آموختن جدول ضرب برای خیلی از دانش آموزان سخت به نظر آید، اما اگر باکمی دقت و علاقه به طور عمقی به این مفهوم پی ببرند، در آینده به راحتی می‌توانند مسائل پیچیده ریاضی را حل کنند.

یکی از مهم‌ترین مفاهیم درسی در پایه سوم مفهوم جدول ضرب می‌باشد. در صورتی که دانش آموزان به طور عمقی به این مفهوم پی ببرند، در آینده به راحتی می‌توانند مسائل پیچیده ریاضی را حل کرده و از دریافت پاسخ‌ها لذت ببرند. برای آموزش صحیح جدول ضرب رعایت نکات زیر الزامی است.

1-     قبل از هر چیز دانش آموز باید مفهوم دسته بندی و تعداد اعضای هر دسته را بشناسد.
2-    لازم است در آموزش جدول ضرب اصل تدریجی را رعایت نمود و از شتاب‌زدگی به شدت پرهیز کرد.
3-    همکاری والدین و افزایش علاقه کودک به یادگیری عامل مهمی در یادگیری صحیح جدول ضرب می‌باشد.
4-    تنوع طلبی در آموزش، استفاده از بازی در ریاضی نیز به یادگیری سریع‌تر جدول ضرب کمک می‌کند.
5-    پرهیز از تند خویی، تنبیه و پرخاشگری اثر مطلوبی خواهد داشت.

روش‌های آموزش: هر معلمی ممکن است با روش خاص خود جدول ضرب را تدریس کند.

ما در این جا به چند روش متداول برای آموزش این مفهوم اشاره می‌کنیم:

    معلم سه حلقه پلاستیکی می‌آورد و از دانش آموزان می‌خواهد 6 توپ را به طور مساوی در این سه حلقه قرار دهند. (می‌توان به حیاط مدرسه رفت و به جای توپ‌ها خود دانش آموزان در حلقه‌ها قرار بگیرند)

   معلم می‌پرسد چند دسته داریم؟.......در هر دسته چند توپ قرار دارد؟ چند بار تعداد حلقه و توپ‌ها را تغییر می‌دهیم همین کار را به طور نیمه مجسم روی تخته رسم می‌کنیم این قدر ادامه می‌دهیم که دانش آموز تفاوت تعداد دسته‌ها و تعداد اعضای هر دسته را بیاموزد.

   از دانش آموزان می‌خواهیم با استفاده از وسایل دور ریختنی مانند دکمه ...تخمه ...مهره ...روی مقوا دسته‌های مساوی بسازند مثلاً : دو دسته 4 تایی یا 4 دسته دوتایی به کلاس بیاورند در کلاس پرسش و پاسخ را ادامه خواهیم داد.

   از دانش آموز می‌خواهیم به کنار تخته آمده و 5 دسته 3 تایی گردی رسم کنند این سوالات کمک می‌کند تا کودکان با دسته بندی آشنا شده و پایه‌ی آموزش جدول ضرب محکم گردد.

بازی و جدول ضرب: بی شک کودکان به وسیله بازی مطالب را بهتر درک می کنند؛

بنابراین نکات ذیل نیز در یادگیری این مفهوم موثر است:
  • بازی اسب و سوار کار در این روش که در حیاط آموزشگاه و در زنگ ورزش انجام می‌گیرد دانش آموزان به صورت ستونی ایستاده و یک دانش آموز دیگر به نام سوارکار در ابتدای صف و روبه روی دانش آموزان می‌ایستد. آنگاه سوار کار ضربی را بیان می‌کند همه‌ی دانش آموزان فکر کرده سپس سوارکار با دویدن، دست خودش را به یکی از دانش آموزان می‌زند و دانش آموزی که حکم اسب را دارد باید سریع جواب ضرب را بیان کند اگر صحیح بود با دویدن خودش را به جای سوار کار رسانده و ضربی را بیان می‌کند و بازی به همین روش ادامه پیدا می‌کند.
  • خط بازی با ضرب در این روش معلم می‌تواند در زنگ ورزش روی زمین خطوطی را طراحی نماید و اعداد را از 0 تا 9 در خانه‌ها بنویسد. آنگاه دانش آموزان را به دو گروه تقسیم نموده تا در مقابل یکدیگر قرار گیرند  و از هر گروه می‌خواهد یکی یکی و به نوبت با پرش در دو خانه از دوست گروه مقابل بخواهد که جواب این ضرب را بیان کند اگر درست گفت گروه امتیاز می‌گیرد در غیر این صورت امتیاز به خود گروه داده می‌شود. در این روش علاوه بر بازی و رقابت  دانش آموزان نیز به تفکر واداشته شده و ضرب را بهتر یاد می‌گیرند.
  • بازی با تاس در این روش ابتدا معلم تاس‌های مکعب شکل را از قبل تهیه نموده و جواب ضرب‌ها را روی وجه‌های تاس به صورت تصادفی و درهم می‌نویسد که حدود 20 مکعب می‌شود آنگاه دانش آموزان را گروه بندی کرده و به هر گروه تعدادی تاس می‌دهد تا خود دانش آموزان تاس را بیاندازند و ضرب مربوط به جواب را بیان کنند؛ اگر درست بیان نمود می‌تواند برای جایزه دوباره بیاندازد وگرنه نوبت دانش آموز بعدی می‌شود. این عمل ادامه پیدا می‌کند و حتی تاس‌های دانش آموزان نیز با یکدیگر عوض می‌شود.
دبیر محترم اگر شما هم روش خاصی را برای آموزش جدول ضرب به دانش آموزانتان دارید، در قسمت نظرها بنویسید تا دبیران محترم دیگر هم بتوانند با روش شما برای آموزش جدول ضرب آشنا شوند و در کلاس خود اجرا نمایند.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: مریم عرفانیان

تنظیم: مریم فروزان کیا

/ 0 نظر / 914 بازدید