راهنمای حل جدول رضاآقازاده کلیبر(ج- چ)

برای دسترسی سریع شما عزیزان به لغات سخت جدولی تمامی لغات به ترتیب الفبا نوشته شده است

صفحه (چ)

=چاپار (پیک- نامه بر- قاصد)

=چاپ روی پارچه (باسمه)

=چاپلوسی (لوسانه)

=چادر (شامه- خیمه- سرادق)

=چادر ترکمنان (اوبه)

=چار پایان (دواب)

=چار قد (باشامه)

=چاره و گریز (بد)

=چاق و پروار (فربه- لنبر- لمتر)

=چاقو (سکین)

=چاقوی جراحی (کاتر)

=چال (مرغابی- غاز)

=چانه (زنخ- حنک)

=چانه زدن برای خرید (مکاس)

=چاه جهنده (آرتزین)

=چاه جهنم (ویل- درک)

=چاه فاضلاب (آبشی)

=چاه ها (آبار)

=چپر (پرچین)

=چپق فرنگی (پیپ)

=چپو (غارت- یغما)

=چتر نجات (پاراشوت)

=چچ (غربال و الک)

=چخ (غلاف کارد و شمشیر- لانه پرندگان)

=چخماق (آتش زنه)

=چراغ (نبراس- مصباح)

=چراغدان سقف (قندیل)

=چراغ پایه دار (لنتر)

=چراغ روغن سوز سقف آویز (لنتر)

=چراغ قابل حمل قدیمی (فانوس بادی)

=چراغ نفت سوز (لامپا)

=چراگاه (مرج)

=چراگاه ایلات (یرت)

=چرانیدن (ارعا)

=چربی و پیه (دسم- لیپید)

=چرت اول خواب (نعاس- پینکی)

=چرت زدن (نعاس)

=چرخ چاه (دولاب)

=چرخ ریسندگی (جهره)

=چرخ کبود (آسمان)

=چرخ کوچک (رولت)

=چرخ نخ ریسی (تیلا)

=چرغ (پرنده ای شکاری- صغر)

=چرک بدن (دنس)

=چرک و زرداب زخم (هو- ریم- چخ)

=چرم بز (تیماج)

=چرم خام (یشمه - یلمه)

=چرم خوشبو (ادیم)

=چرم فروش (صرام)

=چرمی که بر زین می دوزند (پاردم)

=چرمی که زیر دم ستور ببندند (پاردم)

=چروک (چین و شکن)

=چریک و مبارز ایرلندی که با اعتصاب غذا در زندان انگلستان در گذشت (بابی ساندز)

=چسبناک (لزج- نوچ)

=چسبنده (دج- هلیم)

=چست و چالاک (کرمند)

=چشم پزشک (کحال)

=چشم پوشی (اغماض)

=چشم چران (شیز)

=چشم سرمه کشیده (اکحل)

=چشمداشت (یرمر- انتظار)

=چشمه (ینبوع- زاب)

=چشمه ای در بهشت (سلسبیل- تسنیم)

=چشمه ای در چهار محال و بختیاری (شلمزار)

=چشمه ها (ینابیع)

=چشمی که ترکیده و مردمک بیرون آمده (بابا غوری)

=چغ (لانه پرندگان)

=چغندر قند (ساکارز)

=چک (چچ)

=چکاد (قله- میان سر- تارک)

=چکاسه (سیخول)

=چکاوک (جل- جلک- مانورک)

=چکش (خایسک)

=چک نویس (مسوده)

=چکیدن آب (رش)

=چلپاسه (بزمجه - سوسمار)

=چلچراغ (جار- ثریا)

=چلنگر (قفل ساز)

=چله (زه کمان- نخ تابیده)

=چلیپا (صلیب- خاج)

=چماق کلفت (دگنک)

=چمچم (گیوه)

=چمچه (کفگیر- ملاغه)

=چنگ (از آلات موسیقی)

=چنگ در زدن (استمساک- استمصام)

=چنگ نواز زمان خسرو پرویز (رامتین)

=چوب باریک ویولون نوازی (ارشه)

=چوب تراش (خراط)

=چوب خشک (خشب)

=چوب خشک خرما (عرجون)

=چوب خوشبو ( ند-هل)

=چوب درازه (آده)

=چوب درشت و نتراشیده (خشب)

=چوبدستی (وسه- عصا)

=چوب دستی درویش (منتشا)

=چوبک زن (واشنگ)

=چوب گازران (کدینه)

=چوب مخصوص بوجاری (هید)

=چوب میخ دار قصابی(قناره)

=چوب ویولون (آرشه)

=چوب های زیر ریل (تراورس)

=چوبی تیز برای راندن حیوان (سک)

=چوپان (راعی - شبان - رمه بان)

=چهار انگشتی (رادان)

=چهار تار (شوشک)

=چهار راه تقاطع خیابان فردوسی و جمهوری (استامبول)

=چهار مثقال (استار)

=چهار من تبریز (ری)

=چهره (لچ- رو- رخ- سیما- دیم)

=چیت (پارچه نخی نازک گلدار)

=چیره شده (مستولی)

=چیستان (شره- معما- لغز- بردک)

=چین (شکن- چروک)

=چین جنوبی (ماچین)

=چین و چروک (یرا)

=چین و شکنج (گرنج)

=چینه دان (حوصله)

=چینه دیوار (دای)

صفحه (ج)

=جائع (گرسنه)

=جابلسا (منظور مغرب است)

=جاده بین خاورمیانه و چین (جاده ابریشم)

=جار (همسایه- چلچراغ- بانگ- فریاد)

=جاری (برادر شوهر- روان)

=جاسوس (اشپیون)

=جاش (غله پاک کرده)

=جاشو (کارگر کشتی)

=جا کاغذی (کازیه)

=جالیز (کشتزار هندوانه و خربزه)

=جام سقراط (شوکران)

=جام فوتبال ترکیه (آتا ترک)

=جاموس (گاو میش)

=جامه ابریشمین (خز)

=جامه بسیار کهنه (لبیس)

=جامه کتانی سفید ( رازقیه)

=جامه و عبا (حله- ریماز)    

=جانب (ور)

=جانشین شاه اسماعیل (شاه طهماسب)

=جانوران خزنده را گویند (مای)     

=جانور بد بو (خز)

=جانور تک سلولی (آمیب)

=جانور رم کننده (رمو)

=جانور شناس آلمانی سده نوزدهم (موریتس شیف)

=جانور شناس برجسته آمریکایی (دایان فوزی)

=جانوری از تیره راسو (قاقم)

=جانوری از شاخه بند پایان (عنکبوت)

=جانوری دوزیست شبیه مامولک (سمندر)

=جانوری شبیه چلپاسه (آفتاب پرست)

=جانوری شبیه سوسمار (ورل)

=جانوری گوشتخوار از راسته کیسه تنان (ساریگ)

=جاویدان  (مخلد)

=جای اتراق قافله (کاروانسرا)

=جای بازگشت (ماب)

=جای بند کمر (لیفه)

=جای ترسناک (مهیل)

=جای درخت دار (مشجر)

=جای شک و گمان (مظان)

=جایزه ادبی آمریکا (پولیتزر)

=جایگاه قدم حضرت ابراهیم(مقام ابراهیم)

=جایگاه مخصوص مجسمه خدایان در یونان باستان(پانتیون)

=جایگاه مهاجرین در مسجد النبی (صفه)

=جای وزش باد (مهب)

=جای وسیع برای مهمان (لنگری)

=جایگاه مهاجرین در مسجد النبی (صفه)

=جایی که دزد بسیار باشد (دزد بازار)

=جایی که فاضلاب می رود (گنداب رو)

=جبان (ترسو- بد دل- کم دل)

=جبل (کوه)

=جبهه (پیشانی)

=جت (فشفشه)

=جدار (دیوار)

=جدا کننده حق از باطل (فاروق)

=جدا کننده خوب از بد (ناقد)

=جداگانه (علی حده)

=جدال با نفس (جهاد اکبر)

=جد رستم (نریمان)

=جد کوروش بزرگ (هخامنش)

=جد مادری حضرت سلیمان (اوریا)

=جدول محاسبات نجومی (زیج)

=جدولی از جداول اعداد (کاکرو)

=جذابیت یک فرد که می تواند در مردم نفوذ کند و انان را به شور وادار کند (کاریزماتیک)

=جذام (اکله- خوره)

=جذب کننده آب (ناشف)

=جذع (تنه- تنه درخت)

=جر (شکاف و رخنه)

=جراد (ملخ)

=جرار (بسیار - انبوه)

=جرثومه حیات (یاخته)

=جرح (زخم)

=جرعه (هفت)

=جرمی که ازدوغ یا ماستی که اب آن را گرفته اند به جا می ماند (دوراغ)

=جریب (اکر)

=جریان آب گرم اقیانوس اطلس (گلف استریم)

=جریان متناوب الکتریسیته (آلترناتیو)

=جریان متناوب برق (الترناتیو)

=جز (دنبه برشته)

=جزایر لوزالمعده (لانگرهانس)

=جزر (هویج- زردک)

=جزیره (آبخست- اداک)

=جزیره ادویه (اندونزی)

=جزیره ای در اقیانوس هند (رامی)

=جزیره ای در اندونزی (مادورا- سوماترا- جاوه)

=جزیره ای در جنوب غربی اقیانوس هند (موریس)

=جزیره ای در دریای خزر (ابسکون)

=جزیره ای در دریای هند (لانیس)

=جزیره ای در روسیه (کریمه)

=جزیره ای در ژاپن (هکایدو- هونشو- کیشو)

=جزیره ای در فلیپین (میندانائو)

=جزیره ای نفتی در جنوب (لاوان)

=جزیره ای معروف در غرب روسیه (کریمه)

=جزیره ای در اروپا (کرس)

=جزیره ای در اسپانیا (قناری)

=جزیره ای در اسکاتلند (اران)

=جزیره ای در ایتالیا (الب- سیسیل- کاپری)

=جزیره ای در ایران (لاوان- خارک- سیری- تنب بزرگ- تنب کوچک- ابوموسی- جزیره اسلامی)

=جزیره ای در شمال غربی اروپا (ایسلند)

=جزیره ای در مالزی (تیمور)

=جزیره ای در یونان (کرت - رودس-شاماش- کرس)

=جزیره ای در یونان در نزدیکی ترکیه (رودس)

=جزیره دریاچه ارومیه (جزیره اشک)

=جزیره دریای خزر (آبسکون)

=جزیره معروف استرالیا (تاسمانی)

=جزیره میخک (زنگبار)

=جزیی از سلول (پرتوپلاسم)

=جستن گلوله (هک)

=جسمی که از خود پرتو مجهول بیرون میدهد و تاثیرات الکتریکی تولید میکند (رادیو اکتیو)

=جسمی که نور را تجزیه می کند (منشور)

=جستجوگر (راید)

=جشن آمریکایی ها در روز اول نوامبر (هالووین)

=جشن ایرانیان در روز دوم بهمن (بهمن جه)

=جشن ایرانیان قدیم در روز نهم آذر (آذرجشن)

=جشن زرتشتیان در پنج روز آخر آبانماه   (پوردگان)

=جشنواره بین المللی فیلم سوئیس (لوکارنو)

=جشنواره بین المللی فیلم برزیل (ریو)

=جشنواره فرنگی (فستیوال)

=جعفر (نهر - رود- ناقه پر شیر)

=جغر (غوک- وزغ)

=جغرافی دان ایران در قرن سوم (ابن خرداد به)

=جغ  (آبنو)

=جغد (بوم - بوف)

=جف (میان تهی وبه معنی پژمرده وخشک نیز میآید)

=جفتک (الیز)

=جفن (پلک چشم)

=جل (چکاوک)

=جلاد (میر غضب)

=جلب کردن (اجتلاب)

=جلد (پوست)

=جلگه رسوبی هموار در ایران (ترکمن صحرا)

=جلگه وسیع (استپ)

=جلودار اسب (رکابدار)

=جم  (کثیر و فراوان)

=جماعت مردم (صرم)

=جمد (یخ- برف)

=جمع زاهد (زهاد)

=جمع شدن چرک درموضعی از بدن (ابسر)

=جمع طاغی (طغات)

=جمع کردن (ضم)

=جمهوریی در آسیای مرکزی (ازبکستان)

=جمهوریی در شمال شرقی اروپا (استونی)

=جناح لشکر (یسال)

=جناح چپ لشکر (میسره)

=جنباندن (هید)

=جنبش فرهنگی که آغازگر دوران جدیدی در اروپا شد (رنسانس)

=جنبنده (متحرک- نوان)

=جنبیدن (اب)

=جنبیدن شاخه (تنود)

=جنت (باغ - بهشت- فردوس)

=جنس ماده (انثی)

=جنس و کالا (اروس)

=جنگ (غزا-هیجا - کارزار - نبرد- حرب)

=جنگ اسکندر با داریوش سوم (ایسوس)

=جنگ انگلیسی ها و روس ها با ناپلئون (نبرد لایپزیک)

=جنگ بین اعراب و ایران(قادسیه)

=جنگ تن به تن (دویل)

=جنگجو (غازی)

=جنگجوی تاریخی اسکاندیناوی (وایکینگ)

=جنگجوی سنتی ژاپنی ها (سامورایی)

=جنگ حضرت علی با خوارج (نهروان)

=جنگ حضرت علی با طلحه و زبیر (جمل)

=جنگ رسانه ای (جنگ نرم)

=جنگ سلجوقیان با سپاهیان روم (ملازگرد)

=جنگ شاه اسماعیل با سپاه عثمانی (چالدران)

=جنگل رابین هود (شروود)

=جنگ و ستیز (چخ- حرب)

=جنوبی ترین کشور افریقا (آفریقای جنوبی)

=جنون شدید (مانیا)

=جنین (یارک - رویان)

=جو (شعیر)

=جواد (سخی- بخشنده- اسب تندرو)

=جو زمین (اتمسفر)

=جوال (گاله)

=جوان (شاب)

=جوانی (شباب)

=جوان بی تجربه (غر)

=جوانمردی (مکرمت- مروت)

=جوان نگهدارنده پوست (کلاژن)

=جواهر نشان کردن (ترصیع- مرصع)

=جوجه تیغی (راورا- خارپشت- سیرو- جکاشه)

=جودی روسی (سامبو)

=جوشاندن آن بر روی ورم مثانه مفید است (باقلا)

=جوشانده و دم کرده این گیاه برای درمان سرطان معده بکار می رود (مامیران)

=جوش خمیر (وز)

=جوش چرکین (دمل-آبسه)

=جوش صورت (اکنه)

=جوشن (وشینه- زره - خفتان- گبر- آگند)

=جوشهای ریز بدن (ایر)

=جوشیدن (غلیان)

=جولانگاه (مجال)

=جوع (گرسنگی)

=جوف (شکم- اندرون چیزی)

=جولاه (بافنده- نساج)

=جوهر (امه)

=جوهر بید (سالیسین)

=جوهر شوره (تیزآب)

=جوهر قلیا (پتاس)

=جوهر مازو (تانه)

=جوهر نشادر (آمونیاک)

=جوی خون (رگ)

=جوی- مراد - کام (لر)

=جهاز شتر (هوید)

=جهاز عروس (وردک)

=جهانگرد فرانسوی کاشف می سی سی پی (لاسال)

=جهانگشایی که در سال331 پیش از میلاد تخت جمشید را تسخیر کرد (اسکندر مقدونی)

=جهت آبکاری فولاد بکار می رود (روی)

=جهش ژنتیکی (موتاسیون)

=جهنم (هاویه- سقر)

=جهیز (اسب تیزرو)

=جهیزیه (وردک- وردوک)

=جیب بری (نشل)

=جید (خوب ونیکو)

=جیره و یومیه (راتب)

=جیش (سپاه- لشگر- ارتش)

=جیوه (مرکور- آبک- سیماب)


/ 15 نظر / 2120 بازدید
نمایش نظرات قبلی
افسانه

من تازه دارم جدول حل میکنم خیلی به کمک شما احتیاج دارم کارتون خیلی تحسین برانگیز است لطفا ادامه بدید

فرهاد

سلام خسته نباشید خیلی خوب بود فقط یه سری سوالات هست که خیلی سخته اینجا درج نگردید ممنون مرسی

اسماعیل

به شما دوست عزیزوبا ذوق تبریک میگم سایت بسیار متنوع وکامل وزیبایی دارید . متشکرم

حسن

سلام چاپلوسی شش حرفی حرف اول م حرف دوم د حرف ششم ه چی میشه؟ با تشکر

nourmohamadi

سایت شما بی نطیره.موفق باشید

الی

سایت شما خیلی خوبه نسبت به سایت های دیگر لغات شما خیلی کاملتر است... ممنون

میلاد

وبلاگ خوبی داری راستی نظرت با تبادل لینک[گل]

سلام به شما

جنگ چهر حرفی کلمه ( آورد ) در آمد اضافه کنید

مهدی

با سلام و عرض ادب خدمت شما در حروفی که با ج شروع میشود کلمه جبن وجود ندارد

کارجالبی کردید وپر زحمت خدا قوت ولی کلماتی که من میخواستم را نداشت