رودهای مهم ایران

نام رود     سرچشمه      طول به کیلو متر    مصب

=رودآق چای     کوه های ترکیه               137              رود ارس

=روداترک         کوههای خراسان(هزارمسجدوقوچان 535   دریای خزر 

=رودارس          کوههای ترکیه                 1080       دریای خزر

=رودبابل       سواد کوه مازندران        87        دریای خزر

=رودبمپور       کوههای شرقی ایرانشهر     275        جازموریان

=رودتالار     شمالغربی سمنان        -----        دریای خزر

=رودتجن      اجیردشت بین ساری ودامغان 140        دریای خزر 

=رودتلخرود    بزغوش داغ                260     دریاچه ارومیه 

=رودجاجرود    کلون بسته خرسنگ کوه     140      هامون مسیله 

=رودجراحی       ازاتصال رودهای مارون واعلاء 438       خلیج فارس

=رودچالوس       کوه سردشت(البرزمرکزی)   72            دریای خزر

=رودحبله رود شهمیرزاد و آراب(سمنان)       240            دشت کویر

=روددالکی     کوههای جنوبی شیراز        285 خلیج فارس(بانام حله)

=رود دز        کوههای لرستان               515             رود کارون  

=رود زاینده رود  زردکوه+تونل کوهرنگ       350            گاو خونی  

=رود زرینه رود  گردنه خان+چهل چشمه    300         دریاچه ارومیه

=رود سرباز شرق کوههای آهوران بلوچستان 313      دریای عمان 

=سفیدرود(قزل اوزن) چهل چشمه کردستان   800        دریای خزر

=سیروان ازاتصال رودهای قشلاق وکاوه ومریوان 212تا مرزعراق(دجله)

=رود سیمینه رود کوههای شمال غربی سق  170     دریاچه ارومیه

=رود شاه    ازاتصال رودهای الموت و طالقان 205        سفید  رود

=رود قرنقوچای   کوه سهند              150         قزل اوزن

=رود قره سو    کوهای تالش          255          رود ارس

=قم رود       کوههای گلپایگان و خوانسار 288      هامون مسیله

= رودکارون    زردکوه بختیاری          950        خلیج فارس

=رود کر      کوه سفید و ده بید        270          دریاچه بختگان

=رود کرج     خرسنگ کوه وپالان گردن  245       هامون مسیله

=رود کرخه    الوندهمدان وکوههای لرستان 755تامرز عراق    دجله

=رود کشف رود هزارمسجد و بینالود خراسان 300             هریرود 

=رود گابریک    کوههای بشاگرد               210           دریای عمان

=رود گرگان(ساری سو)آلاداغ وگلو داغ         253              دریای خزر

=رود مند     کوههای تودج وسبزپوشان وانار 680            خلیج فارس

=رود میناب     کوههای کهنوج و خیبر           158            تنگه هرمز

=رود نازلو چای کوههای کوران و ساری داش  95           دریاچه ارومیه

=رود نیک شهر کوههای آهوران                 185           دریای عمان

=رود هراز     ازاتصال رودهای لار و دلی چای 185           دریای خزر 

=رود هلیل رود   هزار ولاله زار و جبال بارز  387             جازموریان

=رود هندیجان    کوه نیر و سپیدان              480              خلیج فارس

 

               تهیه و تنظیم : رضا آقازاده کلیبر                        


/ 0 نظر / 99 بازدید