بنزین سهمیه ای به کارت های سوخت آمد

تاریخ خبر: 94/01/01

نخستین سهمیه بنزین یارانه‌ای خودروهای سواری شارژ شد. سهیمه بنزین فروردین خودروهای سورای شخصی همانند ماه‌های گذشته ۶۰ لیتر و با نرخ هر لیتر ۷۰۰ تومان است.

همزمان ۳۰۰ لیتر بنزین هزار تومانی هم درکارت‌های هوشمند سوخت شارژ شد که بعد از پایان سهیه ۷۰۰ تومانی قابل استفاده است.

منبع : نسیم آنلاین

/ 0 نظر / 177 بازدید