راهنمای حل جدول ( کلماتی که با حرف (ث) شروع می شوند

برای دسترسی سریع شما عزیزان به لغات سخت جدولی تمامی لغات به ترتیب الفبا نوشته شده است

صفحه (ث)

=ثابت (محتوم- پابرجا-ش استوار- پایدار)

=ثاقب (سوراخ کننده- روشن - تابان- نافذ- درخشان)

=ثالث (سوم)

=ثامن (هشتم)

=ثبات (ثبت کننده)

=ثبت مشاهدات پزشک در باره بیمار (ابسرواسیون)

=ثخونه (ستبر شدن- سختی- ستبری)

=ثدی (پستان)

=ثروت (مال- دارایی- دولت)

=ثروتمند (بای)

=ثریا (چهلچراغ)

=ثعلب (روباه)

=ثغر (دهان- دندان)

=ثقافه (زیرکی- چالاکی-استادی-حذاقت)

=ثقب (سوراخ بزرگ- رخنه)

=ثقل (سنگینی- مال- متاع)

=ثقلین (جن و پری)

=ثقیف (مرد حاذق- زیرک- نام قبیله ای از اعراب)

=ثقیل (سنگین- وزین)

=ثکل (بی فرزندی)

=ثلاث - ثلاثه (سه)

=ثلاثون (سی)

=ثلاثی (سه تایی- سه حرفی)

=ثلاثه معروف (اهرام)

=ثلث (یک سوم)

=ثلج (برف)

=ثلمه (خلل- رخنه)

=ثمر (میوه - بر)

=ثمار (میوه ها)

=ثمن (یک هشتم- هشت یک)

=ثمن (بهای چیزی)

=ثمین (گرانبها)

=ثنا (ستایش)

=ثنایا (دندانهای تیز جلو)

=ثواب (مزد - پاداش- جزا)

=ثوب (لباس- جامه)

=ثور (گاو نر)

=ثوران (هیجان- برخاستن گرد و غبار- برپا شدن فتنه)

=ثولول (آزخ- زگیل)

=ثیاب (جامه ها)

=ثیب (زن شوهر مرده- بیوه)


/ 0 نظر / 298 بازدید