معنای لغات سخت با حرف (آ)

معنی لغاتی که با حرف( آ ) شروع میشوند

=آباد کننده (عامر) =آباد و برقرار (دایر) =آباد کننده (عامر) =آبادی (ده - روستا- قریه- قصبه) =آبادی میان ریگستان (واحه) =آبار (چاه ها) =آباژور (حباب چراغ- سایبان- آفتابگردان- فروتاب) =آب اسفرزه (لعاب) =آب انبار قدیمی قزوین (سردار) =آبباز (غواص- شناگر) =آب بسته (یخ) =آب بسیار (عرن) =آب بند (سد) =آب بینی (خل- خیل) =آب ترکی (سو) =آب تنی (شنا) =آبجی (خواهر- همشیره) =آبچین (هوله- رومال) =آبخست (جزیره) =آبخوری (لیوان) =آبدار (تر- خیس) =آبدان (حوض- آبگیر- آب انبار) =آبدزدک (سرنگ) =آب دهان (پف نم- خدو- تف- تفو- خیو- بزاق) =آب دیده (اشک چشم- سرشک) =آبدیده و تر (نمدار- خیس) =آبراهه یباریک (کانال) =آبراه کوچک کنار حوض (پاشویه) =آبراهه (مجرای آب- آبراه- راه آب) =آبرسان (سقا) =آبرو (نیکنامی- اعتبار- شرف- ارج- قدر- حرمت) =آبرو باخته (رسوا) =آب روستایی (او) =آبرون (نام گلی که در فارسی همیشه بهار گویند) =آب ریز (ناودان) =آبزی بزرگ (نهنگ) =آب زیر کاه (کنایه از آدم زرنگ و تودار) =آبزی درودگری (اره ماهی) =آباژور (آفتابگردان- سایبان- حباب چراغ) =آبسال (باغ - بوستان) =آبستن (باردار- آبسته- حامله) =آبسه (دمل- ماده) =آبشار توی حلقه در بستکبال (دانکینگ) =آبشار کوچک (شرشره) =آبشاری در ایلام (سرطاف) =آبشاری در لرستان (وارک) =آبشاری در کاشان (نیاسر) =آبشاری در گرگان (زیارت) =آبشتن (نهفتن- پنهان کردن) =آبشخور (قسمت- بهره- نصیب- روزی) =آب شرعی (کر) =آبشش (برانشی) =آب شناسی (هیدرولوژی) =آبشویه (آیفون- آوابر- دربازکن) =آب عرب (ما) =آب فاضلاب (گنداب) =آب فروش (سقا) =آب کره (هیدروسفر) =آبکش (آرون) =آبکی (شل) =آب گرم (حمیم) =آبگوشت سبزی (بز باش) =آبگیر-تالاب- حوض ( ژی- تال- کیکو- برکه) =آبگیر عمیق (مرداب) =آبگینه (شیشه- بلور- تنگ بلور- آیینه- مینا) =آب لرزه (سونامی) =آب لمبو (میوه لهیده و پر آب) =آبله (تاول) =آب مایه پنیر (زهراب) =آب مروارید (تمر- تم- کاتاراکت) =اب منجمد (یخ) =آب میوه (افشره) =آب نورد (غواص) =آبنوس (شیز) =آبو (گل نیلوفر- نیلوفر آبی =آبونمان (پول اشتراک روزنامه و مجله) =آبونه (مشترک روزنامه یا مجله) =آب ویرانگر (سیل- سیلاب) =آپارتمان (عمارت) =آپارتی (بی آبرو- بی شرم - بی حیا- رسوا) =آپتودیت (روزآمد) =آپیس (گاو مقدس مصریان) =آتابای (نام یکی از طوایف ترکمن- ترکمن) =آتاشه (وابسته- کارمند سفارتخانه) =آتاک (حمله - یورش- هجوم) =آتریاد (یک دسته سرباز) =آتش (آذر- نار- هیر) =آتش افروختن (فتنه انگیختن) =آتش باستانی (آتور) =آتش برافروخته (نائره) =آتش بس موقت (هدنه) =آتش پرست (مجوس) =آتشدان (مجمر- ناردان- کوره) =آتشدان حمام (تون- گلخن) =آتش دان نانوایی (تنور) =آتش سوزی (حریق) =آتش شعله ور (سعیر) =آتش فشانی در اندونزی (کینتجا) =آتشفشانی در ایتالیا (وزوو-آتنا) =آتشفشانی در کلمبیا که چندی پیش فوران کرد (گالراس) =آتشگده (کنشت) =آتشکده ای در اراک (برزو) =آتشگده ای در تبریز (آذرآباد) =آتشگیره- کفش (خف- انبر) =آتش مزاج (تند خو) =آتش های عرب (نیروان) =آتشیزه (کرم شبتاب) =آتمسفر (هواکره- جو) =آتون (زنی که دختران را درس دهد) =آثام (گناهها) =آثار بجا مانده شهر نیشابور قبل از حمله مغول (شهر کهن) =آثم (گناهکار) =آجر بزرگ (طاباق) =آجر پز (فخار) =آحاد ریاضی (یکان) =آخال (خاکروبه) =آخر (ته- انتها- پایان- نهایت) =آخر چیزی (ته) =آخر ماه قمری (محاق) =آخرین (واپسین) =آخرین بازمانده نازی ها (هس) =آخرین پادشاه ایرانیان باستان (خسرو پرویز) =آخرین پادشاه تروا (پریام) =آخرین پادشاه سلسله اشکانیان (اردوان پنجم) =آخرین پادشاه قاجاریه (احمد شاه) =آخرین پادشاه مادها (آژی دهاک) =آخرین پادشاه هخامنشیان (داریوش سوم) =آخرین توان (نا) =آخرین حاکم آل بویه (ملک رحیم) =آخرین حاکم افشاریان (شاهرخ میرزا) =آخرین حاکم تیموریان (حسین بایقرا) =آخرین حاکم زندیه (لطفعلی خان ) =آخرین حاکم سامانیان (عبدالملک دوم) =آخرین حاکم سلوکیان (آنتیو خوس سوم) =آخرین حاکم غزنویان (خسرو ملک) =آخرین حرف لاتین (زد) =آخرین خلیفه بنی امیه (مروان ابن حکم) =آخرین رئیس جمهور شوروی سابق (گورباچف) =آخرین رمق (نا) =آخرین ساخته تهمینه میلانی (تسویه حساب) =آخرین سفیر آمریکا در ایران (سولیوان) =آخرین سلطان غزنوی (تاج الدوله) =آخرین شاعر دوره ساسانی (دقیقی) =آخرین شاه ماد (اژیدهاک) =آخرین فرمانروای سلسله اتابکان فارس (آبش خاتون) =آخرین فیلم برگماند فقید (ساراباند) =آخرین ماه فرنگی (دسامبر) =آخرین نازی (هس) =آخرین نبرد پیامبر (تبوک) =آخرین نبرد ناپلئون (واترلو) =آخرین یکان (نه) =آداب (سنن- رسوم) =آداب مغولی (یوسون) =آداش (همنام - هم اسم) =آدامس سنتی (قندرون) =آدخ (خوب و نیکو) =آدر (نیشتر) =آدرس (انگ- نشانی) =آدرس ترسیمی (کروکی) =آدم آب زیر گاه (تودار) =آدم آهنی (روبات) =آدم بهنجار و واقع بین (راست مزاج) =آدم خشن و بی فرهنگ (قلتشن) =آدم سیگاری (دودی) =آدم قد دراز (دیلاق) =آدمکشی (قتل) =آدمک ویترین (مانکن) =آدم های معروف برای آمدن می آورند (تشریف) =آدمهای ناشی بی آن به آب می زنند (گدار) =آدمی (بشر- انسان) =آدمیرال (دریا سالار- امیر البحر) =آدمی زاده (بنی بشر) =آدینده (قوس و قزح - رنگین کمان- ) =آذان (گوشها) =آذر (آتش) =آذرخش (صاعقه- رعد و برق) =آذرنگ (اندوه- غم - غصه - رنج- محنت) =آذین (زیب- زیور- زینت) =آراستگی (ترتیب) =آراسته سخن (خوش بیان) =آراسته و زیبا (ور ساز) =آرام (ثبات- قرار) =آرام بخش (مخدر - مسکن) =آرامش (تسکین) =آرامش دهنده اعصاب (ریحان) =آرامش یافتن (آرام گرفتن) =آرامگاه (مرقد - مزار) =آرامگاه فردوسی (طوس) =آرامگاه مولوی (قونیه) =آرایش (زینت- بزک) =آرایش درخت (هرس) =آرایشگر (مشاطه- سلمانی) =آرایش ناخن (مانیکوره) =آرتورگرافی (بند نگاری) =آرد گندم (سویق) =آرد مخصوص ماکارونی (سمولینا) =آردن (کفگیر- آبکش- پالاون) =آرزو (آرمان- بیوس- امل - امید) =آرزومندی (هوس- شوق- اشتیاق) =آرزوها (آمال) =آرزوهای نفسانی (هواجس) =آرزوی بزرگ (آرمان) =آرشیتک فرانسوی کانال سوئز (دیلیسپس) =آرشیو (بایگانی) =آرشیویست (بایگان- ضباط) =آرگن (از عناصر شیمیایی) =آرگئولوژی (باستان شناس) =آرمان (آرزو- امید) =آرمان شهر (مدینه فاضله - آتوپیا) =آرم تجاری (مارک- انگ) =آرنج (آرن- وارن) =آرواره (فک- سق) =آروغ (رغ) =آروین (تجربه- آزمایش- امتحان) =آزاد (یل- رها- ول- یله) =آزاد شدن (وارهیدن) = آزاد شده (متبری) =آزاد کردن (وارهانیدن) =آزادگی (حریت) =آزاد مرد کربلا (حر) =آزاده (حر) = آزادی خواه ایتالیایی (گاریبالدی) =آزادی خواه ونزوئلایی (بولیوار) =آزادی خواهی (لیبرالیسم) =آزار (درد- رنج- زجر- اذیت) =آزرده خاطر (رنجور- ناراحت- دل افگار) =آزار دهنده پدر و مادر (عاق) =آزار و اذیت دادن (چزاندن) =آزغ (شاخه) =آزفنداک یا آژفنداک (قوس و قزح- رنگین کمان) =آزمایش (رون) =آزمندی (شح) =ازمون و امتحان ( آروین - تست) =آزمون ورودی دانشگاه (کنکور) =آزرده (رنج گردان- رنجور) =آزرم (شرم- حیا) =آژان (پاسبان- نماینده - کارگزار) =آژانس (نمایندگی- کارگزاری- خبرگزاری) =آژیر (آلارم- باهوش- محتاط - پرهیزکار- زیرک- هوشمند- هوشیار) =آس (درختی شبیه درخت انار- دو سنگ مدور و مسطح که غلات رابا آن آرد میکنند- تکخال ، آش ، شوربا) =آسا (خمیسازه- دهان دره) =آسان (یسیر- سهل) =آسانسور (آسان رو- بالا رو) =آسان گرفتن (تسمح) =استانه (کرباس- عتبه) =آستانه در (درگاه) =آستیگماتیسم (اختلال بینایی) =آستین (کم) =آسم (تنگی نفس- ضیق النفس) =آسمان (سما- سپهر- فلک) =آسمان دره (کهکشان- مجره) =آسمان غرنبه (رعد) =آسمانها (سماوات- افلاک) =آسمانی (سماوی) =آسنی (وسنی) =آسوده (امن- فراغ- راحت) =آسودگی (آسایش) =اسودگی خاطر (فراخ بال) =آسوده و بی تشویش (خاطر جمع) =آسیاب (هر) =آسیاب دستی (اس) =آسیاب کوچک دستی (دستاس) =آسیای بزرگ (خراس) =آسیب شناسی (پاتو بیو لوژی- پاتولوژی) =آسیبک (آک) =آسیب و آفت (آک- کوفت- صدمه- زیان) =آسیب ها (آفات) =آسیستان (معاون- دستیار- کمک) =آش (با) =آش آرد (اگرا- اوماج) =آش ساده (شوربا) =آشامیدن (نوشیدن) =آش انار (ناربا) =آش برنج (شله) =آشپز (طباخ) =آشپز ضحاک (ارماییل) =آشپزی کردن (طباخی) =آشتی (سلم) =آش حلیم (هریسه) =آش خرده خمیر (تتماج) =آش زیره (زیربا) =آش سرکه (سکبا) =آش عدس (نسکبا) =آشغال (خاکروبه- زباله) =آش فرنگی (سوپ) =آشکار (برملا) =آش کشک (کشکبا) =آش ماست (دوغ با) =آش هفت دانه (دانک- دانکو) =آشغال (خاکروبه- خاشاک- آخال) =آشفته (پریشان- ژول) =آشفتگی (تشویش- هیج) =آشکار (هویدا- بارز - بائن - فرادید- برملا- نمایان- علنی- نمودار- عیان) =آشمال (چاپلوس- متملق) =آشنا (شناس) =آشنا به کار (وارد - بلد) =آشوب (فتنه- بلوا) =آشوبگر (فتنه خیز- فتنه گر) =آشور شناس فرانسوی (آپرت) =آشیانه (وکر- کنام- لانه) =آشیانه پرنده (لانه) =آشیانه درندگان (کنام) =آشیانه زنبور عسل (شان عسل) =آشیانه عقاب (آموت- الموت) =آشیانه مرغ (عش- کابوک- وکر) =آغاز (ابتدا- اول- شروع) =آغاز دنیا (الست) =آغاز شب (مسا) =آغر (رودخانه خشک) =آغره (بیماری جلدی- سودا- آگزما) =آغشته و آلوده (اگین) =آغل (کمرا- زاغه) =آغوز (ماک- فله) =آغوش (حضن- بر- بغل) =آف (خورشید- مهر) =آفت (اک- گزند- بلا) =آفت درخت (لیسه) =آفت قارچی در گندم (سیاهک) =آفت گندم (سن- سیاهک) =آفت گیاهی (سن) =آفتاب (لیو- شید) =آفتاب پرست (حربا ) =آفتاب خورده (مشمش) =آفتاب گردان (ورتاج) =آفتابه (ارکا- لوله هنگ- ابریق - آبدستان) =آفتابه سفالی (لولنگ) =آفت گندم (سن) =آفریننده (صانع- خالق) =آقا (میر- سید) =آقای آلمانی (هر) =آقای اسپانیولی (دن- لی) =آقای فرانسوی (موسیو) =آقای فرنگی (مستر) =آکادمی (فرهنگستان) =آکاردئون (گارمون) =-آکب (درون دهان- لپ- آکپ) =آکتر (بازیگر مرد تماشاخانه) =آکتریس (بازیگر زن تماشاخانه) =آکتور سینما (هنرپیشه) =آکروبات (بندباز) =آکروباسی (بند بازی) =آکله (جذام) =آکنده (پر- لبریز- مالامال) =آگاه (باخبر- واقف) =آگاهنامه (اعلامیه) =آگاه و دانا (خبیر) =آگاهی (علم- دانش) =آگاهی قدیم (تامینات) =آگر (خشت پخته- آجر) =آگرمان (رضایت- قبول) =آگهی (رکلام- خبر- اعلان- اعلام) =آگهی تلویزیونی (تیزر) =آگهی مصور (آفیش) =آگهی نامه (بولتن) =آل (سراب- سرخ کمرنگ- دودمان) =آلوده و کثیف (چرک - ریم) =آلاچیق (کازه) =آلام (دردها) =آلامد (مطابق مد- پسندیده) =آلاو (شعله آتش) =آلبالو (قاراسیا) =آلبوم آریا جهان میرزایی (کادو-جادو- آکازیون) =آلبوم احسان خواجه امیری (سلام آخر- سلام- فصل تازه- برای اولین بار) =آلبوم ارسلان کامکار (دور تا نزدیک) =آلبوم امیر شفیعی (هرنفس) =آلبوم امیر کریمی (جوانی) =آلبوم امیر یگانه (بی تو تنهایم) =آلبوم ایمان شاهی (عشق اینترنتی) =آلبوم برزو ارجمند (غریبه آشنا) =آلبوم بنیامین (هشتاد و هشت) =آلبوم بهنام صفوی (عشق من باش) =آلبوم بهنام علمشاهی (تو بگو - یکدنده- نیستی تو) =آلبوم پویا اشتری (خاتون من) =آلبوم توفان کریمی (شاکی) =آلبوم حسین توکلی (اگه تو نبودی) =آلبوم حسین زمان (قصه شب- قرار عاشقی) =آلبوم حسین علیزاده (ماه و مه) =آلبوم حمید حامی (دو نیمه رویا) =آلبوم حمید خندان (شروع قصه) =آلبوم حمید عسگری (کما) =آلبوم حمید غلامعلی (مرداب- به یاد تو- یادگار- دیباچه عشق) =آلبوم حمید یعقوبی (آروم آروم) =آلبوم خشایار اعتمادی (خاتون- یادته- دلشوره) =آلبوم داریوش خواجه نوری (آرزوها) =آلبوم رضا صادقی (نقطه سر خط- یکی بود یکی نبود) =آلبوم سالار عقیلی (مایه ناز- بنام گل سرخ) =آلبوم سراج (قصه گیسو) =آلبوم سعید شهروز (نقره داغ- پسران مشرقی- گلابتون- پسرک- غزلک- پسرم) =آلبوم سهراب پاکزاد (زیر بارون) =آلبوم سهیل نفیسی (ترانه های جنوب) =آلبوم شهرام زندی (تو همونی) =آلبوم شهرام ناظری (بشنو از نی - دل شیدا- ای برادر- شور انگیز - کیش مهر- باد صبا - لولیان-صدای سخن عشق- سفر عسرت) =آلبوم عباس شجاعیان (پرسه ها ی عاشقی) =آلبوم علیرضا افتخاری (تو می آیی- نیلوفرانه- آوای عشق-نسیما- تنها تو می مانی- صیاد) =آلبوم علیرضا عصار (مولای عشق- حال من بی تو- عشق الهی) =آلبوم علیرضا قربانی (سرو روان - رسوای زمانه) =آلبوم علی رفیعی (صبح دریا) =آلبوم علی لهراسبی (چهارده) =آلبوم فرهاد جواهر کلام (بازی در نیار) =آلبوم فریدون آسرایی (خونه به دوش- از تو دورم) =آلبوم قاسم افشار (کویر) =آلبوم کوروش یغمایی (گرگ های گرسنه- ماه و پلنگ) =آلبوم گروه آریان (بی تو باتو) =آلبوم مانی رهنما (آخرین غزل- مرسدس) =آلبوم مجتبی کبیری (معرکه- نیم نگاه- ساز مخالف) =آلبوم محسن چاوشی (متاسفم برات) =آلبوم محمد اصفهانی (حسرت-برکت- تنها ماندم- برات- ماه غریبستان- نون و دلقک) =آلبوم مسعود خادم (پنجره عاشقی- هوس) =البوم مهدی سعادتی (گریه نکن) =آلبوم مهدی گرناوی (بهونه) =آلبومی از مهدی مقدم (احتیاط) =آلبوم مهراج محمدی (بی خیال- ایلیا) =آلبوم مهرداد توکلی (جای تو خالی) =آلبوم ناصر عبدالهی (بوی شرجی- دوستت دارم) =آلبوم نیما مسیحا (شب سربی) =آلبوم همایون شجریان (با ستاره ها - شوق دوست- یاد ایام- نسیم وصل-به یاد پدر- رندان مست- آستان جانان- آه باران-دستان- جام تهی) =آلبوم هومن سزاوار (چشمان سیاه) =آلت رگزنی (نیشتر- ادر) =آلتی برای کم یا زیاد کردن قوه الکتریسیته (ترانسفورماتور) =آلتی در تفنگ (گلن گدن- ماشه) =آلتی در چرخ خیاطی (ماکو- ماسوره) =آلر (سرین- کفل- ران) =آلو (اجاص) =آلو در بهبود آن مفید است (یبوست) =آلودگی (لوث) =آلوده (پلشت) =آلونک (کپر) =آلوی کوهی (نلک) =آلیاژ آهن و کربن (چدن) =آلیاژی از مس و روی (برنج) =آلیاژی از مس و قلع (مفرغ) =آلیاژ مس و نیکل (مونل) =آلیاژ منیزیم و آلومینیوم (ما گنا لیوم) =آلیاژی از آهن (چدن) =آلیاژی که برای ساختن سماور به کار می رود (ورشاو) =آلیز (جفتک - لگد) =آماج (نشان - هدف - نشانه) =آماجگاه (سیبل) =آمادگی جنگی (بسیج) =آمادگی زمین برای کشاورزی (آیش) =آماده نیست (نا آماده) =آماده و مهیا (تیار- عتید) =آمار (احصاییه) =آمارمتوسط به ازای هر نفر (سرانه) =آماس (ورم- پف) =آماس حاد غده بناگوش (اریون) =آمال (آرزوها) =آمپول منبسط کننده رگها (میلرینون) =آمرود (گلابی- مل) =آمریکا (اتازونی- یانکی- ینکی دنیا) =آمنه (پشته هیزم- توده هیزم) =آموت (آشیانه - آشیانه پرندگان شکاری) =آموختار (معتاد) =آموختن (یاد گرفتن) =آموختنی لقمان (ادب) =آموختنی مدرسه (درس) =آموزشگاه (مدرسه) =آموزگار (مدرس) =آموسنی (وسنی- هوو) =آمونیاک (جوهر نشادر) =آمه (دوات) =آمیختگی (امتزاج) =آمیخته با آب (هیدراته) =آمیختن و درهم کردن (مزج) =آمیخته شده (ممتزج) =آمیخته کردن (ترکیب) =آناتومی (تشریح- کالبد شناسی) =آنارشی (هرج و مرج- بی نظمی) =آناف (بینی ها) =آنتراکت (فاصله بین دو پرده) =آنتن ماهواره (دیش) =آنتی بادی (پادتن) =آنچه در دل گذرد (هاجس) =آنچه سوارش شوند (مرکوب) =آنچه ظاهرش جز باطنش باشد (غلط انداز) =آنزیم (دیاستاز) =آنزیم گوارنده پروتئین در شیره لوزالمعده (تریپسین) =آنزیم گیاهان (دیاستاز) =آنژین (ورم گلو) =آنچه به تصرف کسی در آمده (مایملک) =آنچه به زودی اتفاق می افتد (قریب الوقوع) =آند (قطب مثبت باتری) =آنسو (ورا) =آنسوی چیزی (ماورا) =آن سوی سقف (بام) =آن طرف (آن سو) =آنکه از حد ومرز خود پا فرا می گذارد (متجاوز) =آنکه به رکعت اول نماز نرسیده (مسبوق) =آنکه در رفاه بزرگ شده (ناز پرورده) =آنکه روی بند به بینی میبندد (ملتفم) =آنکه ظاهرش جز باطنش باشد (غلط انداز) =آنکه کارش نگارش مقاله و داستان در جراید است (نویسنده) =آنوفل (پشه مالاریا) =آنه (سکه رایج هند) =آوا (ندا- صدا - نوا) =آوابر (آیفون- آبشویه - دربازکن) =آواره (دربدر- سرگردان) =آواز (سرود- نغمه - ترانه- خنیا) =آواز بلند (هتف- بانگ) =آواز خوان (مغنی - مترنم) =آواز خواندن (نغمه سرایی) =آواز دادن (ندا) =آواز دسته جمعی (کر) =آواز سم ستوران (هب) =آوازش از دور خوش است (دهل) =آواز کبوتر (هدیر) =آواز مهیب (هرا) =آواز نرم (رکز) =آوازی در دستگاه شور (بیات ترک) =آواشناسی (فونتیک) =آوانس (مساعده- بیعانه- پیش بها- پیش مزد) =آوای جغد (روکا) =آوای حزین (ناله) =آوای درشت (بم) =آوای زنبور (ویز) =آورد (جنگ- پیکار- نبرد) =آوند (ظرف) =آونگ (پاندول) =آویاتور (هوانورد) =آویزان (نشب) =آویزه پرده (والان- والون- والن) =آهار (لعاب) =آهسته (یواش- آرام) =آه سوزناک (انین- نین) =آهک ( کلس ) =آهن (تهم) =آهن بندی زیر اتومبیل (شاسی) =آهن و پولاد (ستی) =آهن ربا (مگنت) =آهنگ (نوا- ریتم - نغمه) =آهنگر (نهامی- حداد- تهامین) =آهنگساز آلمانی (باخ) =آهنگساز آلمانی قرن 19 (شومان) =اهنگساز اثر فلوت سحر آمیز (موزارت) =آهنگساز اتریشی (گوستاومالر) =آهنگساز اتریشی قرن 19 (اشترواس) =آهنگساز ایتالیایی سبک رمانتیسم (جوزپ هوردی) =آهنگساز ایتالیایی معاصر (نینوروتا) =آهنگساز دوران خسرو و پرویز (پهلبد) =آهنگساز روسی (الکساندر برودین) =آهنگساز عهد ساسانی (نکیسا) =آهنگساز فرانسوی (شابریه- اریک ساتی- رامو- گابریل فوره-رامو) =آهنگساز فرانسوی سده 16 (کلدون دوسر میسی) =آهنگساز فرانسوی سده 19 (پل دوکا) =آهنگساز فقید 89 (آرزو مانیان) =آهنگساز نروژی (ولن) =آهنگساز و پیانیست یونانی (یانی) =آهنگساز یونانی (یانی) =آهنگ کردن (قصد) =آهنگ و آواز و سرود (خنیا- نوا) =آهنگ موسیقی (شکن) =آهنگ نظامی (مارش) =آهنین (رویین) =آهو (ظب- تیبا- غزال- مرال) =آهوی آفریقایی (ایمپالا) =آهوی ختن (اف) =آهوی کارتونی(بامبی) =آهوی کوهی (کلهر- کل) =آهوی مشک دار (اف) =آینووژن (وارونگی هوا) =آیت (نشانه) =آیس (ناامید- مایوس) =آیفت (حاجت- خواهش) =آیفون (آوابر- دربازکن- آبشویه) =آینده (آتیه- آتی- مستقبل) =آینده اش پروانه است (کرم ابریشم) =آیینه (مرات) =آینه تمام قد (قدی) =آیینه دار (آرایشگر- سلمانی- مشاطه) =آینه در لفظ مغولی (تولی) =آیه ای در شان مقام اهل بیت (آیه تطهیر) =آیین (دستور- روش- رسم- عادت- شریعت- سنت- کیش- نسق- سنن) =آئین باستانی ژاپن (شینتو) =آیین مهر پرستی (میترائیسم) =آیین ها (مراسم) =آیینه مقعر (کاو) =آیینی پیش از آغاز نوروز (خانه تکانی- خرید لباس) =آیینی در نوروز (دید و بازدید) =آیینی در حقوق (دادرسی =آئینی در ژاپن (شینتو)

/ 0 نظر / 362 بازدید