زندگی نامه چهارده معصوم(ع)

 معصوم اول حضرت محمد (ص)

=نام مبارکش:محمد(ص)    

=لقب:مصطفی        

=نام پدر:عبدالله               

=نام مادر:آمنه بنت وهب

=تاریخ ولادت:ربیع الاول(عام الفیل) سال622میلادی

=محل ولادت: مکه معظمه          

= تاریخ بعثت:27رجب در چهل سالگی

=تاریخ هجرت:ربیع الاول 13سال پس از بعثت

غزوات(جنگها)    1-ابواء   2-بواط    3-ذوالعشیره    4-بدر اولی    5-بدر کبری   6-بنی سلیم    7-سویق     8-ذی امر     9-احد    10-نجران     11-حمراء الاسد    12- بنی نضیر    13-ذات الرقاع     14-بدر ثانی     15-دومه الجندل     16- خندق     17- بنی قریظه  18-بنی قروه  19-بنی لحیان    20-بنی المصطلق  21حدیبیه   22-خیبر 23-فتح مکه    24-حنین   25-طائف   26-تبوک

=مدت نبوت:23 سال 13 سال در مکه 10 سال در مدینه

= مدت عمر: 63 سال           

= تاریخ شهادت:  28 صفر سال 11هجری     

= محل دفن: عربستان  (مدینه منوره ) در خانه خودش                           =نقش نگین انگشتری:(اشهدان لا اله الا الله و اشهدان محمدا رسول الله)

  معصوم دوم حضرت علی(ع)امام اول شیعیان

=نام مبارکش: علی (ع)   

=لقب:امیر المومنین      

=نام پدر:ابو طالب        

= نام مادر:فاطمه بنت اسد            

 =تاریخ ولادت:13رجب(سی سال پس از عام الفیل)

=محل ولادت: مکه معظمه در خانه خدا       

= مدت امامت :30سال       

=جنگ ها 1-جنگ جمل( جنگ با عایشه ، طلحه، زبیر) 2-صفین(جنگ با معاویه و عمر وعاص)3- نهروان( جنگ با خوارج )

=مدت عمر: 63 سال    

=تاریخ شهادت: 21 رمضان(سال40هجری) در مسجدکوفه در حال انجام فریضه نماز     

= علت شهادت: در اثر ضربت عبدالرحمن بن ملجم مرادی           

=محل دفن: عراق(نجف اشرف)

=تعداد فرزندان:18پسر 18 دختر

=  نقش انگشتری ( الله الملک علی عبده ) بوده است. 

      معصوم سوم حضرت فاطمه زهرا (ع)

= نام مبارکش:  فاطمه(ع)       

= لقب: زهرا            

= نام پدر : حضرت محمد(ص) 

=نام مادر:خدیجه کبری (ع)

=تاریخ ولادت:20 جمادی الثانی     

=محل ولادت :مکه معظمه            

=مدت عمر:18سال        

= تاریخ شهادت: 3جمادی الثانی95روز بعد از وفات پیغمبر اکرم(ص)        =علت شهادت :در اثر ضربه تازیانه وسقط جنین

=محل دفن: عربستان (مدینه منوره)        

=تعداد فرزندان 3پسر و2 دختر

=نقش انگشتری: (ام المتوکلون)


معصوم چهارم امام حسن مجتبی(ع)وامام دوم

=نام مبارکش: حسن(ع)      

=نام پدر: حضرت علی(ع)       

=نام مادر:فاطمه زهرا(ع)         

= تاریخ ولادت: 15ماه رمضان 3سال بعد از هجرت        

=محل ولادت :مدینه منوره         

=مدت امامت:9سال و 5ماه          

= مدت عمر:48سال

=تاریخ شهادت: 28صفر به روایتی(7صفر) سال 49هجری        

=علت شهادت:در اثر زهری که همسرش جعده به امر معاویه به او داد .   

= محل دفن: عربستان(مدینه منوره- بقیع)          

=تعداد فرزندان 8پسر و7 دختر         

=نقش نگین انگشتری: (العزه لله ) میباشد.

           معصوم پنجم امام حسین(ع) امام سوم

=نام مبارکش:حسین(ع)        

=لقب:سیدالشهداء        

=نام پدر: حضرت علی(ع)

=نام مادر:حضرت فاطمه زهرا(ع)          

=تاریخ ولادت: سوم ماه شعبان 4سال بعد از هجرت         

=محل ولادت: مدینه منوره             

=مدت امامت:12سال

=مدت عمر:57سال            

=تاریخ شهادت: دهم محرم(عاشورا) 61سال بعد از هجرت             

=علت شهادت:به عمر یزید بن معاویه در کربلا او را شهید کردند.

=محل دفن: عراق(کربلای معلی)            

=تعداد فرزندان:4پسر و2دختر

= نقش نگین انگشتری (لکل اجل کتاب ) 

 

معصوم ششم امام زین العابدین(ع)امام چهارم

=نام مبارکش:علی(ع)      

=لقب:زین العابدین    

=نام پدر:امام حسین(ع)

=نام مادر:شهربان و شاه زنان 

=تاریخ ولادت:5شعبان وبه روایتی(7شعبان)38 هجری        

=محل ولادت: مدینه منوره          

=مدت امامت: 35سال           

=تاریخ شهادت:25محرم سال95هجری            

=علت شهادت:در اثر زهری که هشام بن عبدالملک داد.           

=محل دفن:عربستان (مدینه منوره ،بقیع)

=تعداد فرزندان:11پسر و4دختر  

=نقش نگین انگشتری:(حسبی الله لکل هم) 

   معصوم هفتم امام محمد باقر(ع) امام پنجم

=نام مبارکش: محمد(ع)          

= لقب: باقر        

=نام پدر :علی(ع)        

=نام مادر فاطمه دختر امام مجتبی (ع)            

=تاریخ ولادت:اول ماه رجب 57سال بعد از هجرت       

= محل ولادت: مدینه منوره          

=مدت امامت :19سال         

=مدت عمر:57سال 

=تاریخ شهادت:7ذی الحجه114سالبعد از هجرت        

=علت شهادت:در اثر زهری که هشام بن عبدالملک داد.         

=محل دفن:عربستان(مدینه منوره ،بقیع)             

=تعدادفرزندان:6پسر و2دختر 

=نقش انگشتری: (العزه لله جمیعا )

     معصوم هشتم امام صادق و امام ششم  

=نام مبارکش:جعفر(ع)       

=لقب:صادق         

=نام پدر:محمد(ع)          

=نام مادر: ام فروه(دختر قاسم)        

=تاریخ ولادت:17ربیع الاول 83سال بعد از هجرت

=محل ولادت :مدینه منوره       

=مدت امامت:34سال         

=مدت عمر:65سال

=تاریخ شهادت:25 ماه شوال 148سال بعد از هجرت            

= علت شهادت :در اثر زهری که منصور دوانقی (خلیفه عباسی) داد.       

=محل دفن:عربستان(مدینه منوره،بقیع)         

=تعدادفرزندان:7پسر و3دختر        

=نقش  انگشتری(الله ولیی و عصمتی من خلقه) میباشد.

 

       معصوم نهم امام موسی کاظم امام هفتم

=نام مبارکش:موسی(ع)         

=لقب:کاظم          

=نام پدر :جعفر(ع)          

=نام مادر:حمیده(اهل آندلس اسپانیا)       

=تاریخ ولادت:7صفر128سال بعد از هجرت

=محل ولادت :مدینه منوره          

=مدت امامت:35سال         

=مدت عمر:55سال

=تاریخ شهادت:25رجب183سال بعد از هجرت       

=علت شهادت:در اثر زهری که هارون الرشید داد.           

=محل دفن:عراق(کاظمین)         

=تعدادفرزندان:19پسر و 17 دختر           

=نقش نگین انگشتری (کن مع الله حرزا) 

          معصوم دهم امام رضا(ع) و امام هشتم

=نام مبارکش:علی(ع)       

= لقب:رضا،صابر،رضی،وفی که مشهورترین آنها رضا است.

=نام پدر:موسی(ع)           

=نام مادر:نجمه به روایتی تکتم          

=تاریخ ولادت:11ذیقعده148سال بعد از هجرت        

=علت شهادت:دراثر زهری که مامون الرشید به اوداد.           

=محل دفن: ایران(مشهد مقدس)         

=تعدادفرزندان:5پسر و1 دختر            

= نقش انگشتر (حسبی الله ،ماشاءالله ، لا قوه الا بالله ) 

   معصوم یازدهم امام محمد تقی (ع) امام نهم

=نام مبارکش:محمد(ع)    

=  لقب: جواد،قانع،نجیب،تقی            

=نام پدر:علی(ع)

=نام مادر:خیزران          

=تاریخ ولادت:10رجب 195سال بعد از هجرت            

=محل ولادت:مدینه منوره           

=مدت امامت:17سال        

=مدت عمر:25سال

=تاریخ شهادت:آخر ذیقعده220سال بعد از هجرت           

=علت شهادت:در اثر زهری که ام الفضل همسر آن حضرت به او داد.         =محل دفن:عراق(کاظمین)

=تعداد فرزندان:2پسر و 2 دختر           

=نقش انگشتری: نعم القادر الله

    معصوم دوازدهم امام هادی (ع) و امام دهم

=نام مبارکش:علی(ع)          

=لقب: هادی،نقی          

=نام پدر:محمد(ع)         

=نام مادر:سمانه از اهل مغرب            

= تاریخ ولادت: 15 ذیحجه 212 سال بعد از هجرت          

= محل ولادت:مدینه منوره          

=مدت امامت:33سال            

=مدت عمر:42سال           

=تاریخ شهادت: سوم رجب سال 254 هجری قمری

=علت شهادت: براثر زهری که معتز یا معتمد عباسی به آن حضرت داد.

=محل دفن:عراق(سامراء)        

=تعدادفرزندان:4پسر و 1 دختر           

=نقش نگین انگشتری :(حفظ العهود من اخلاق المعبود)

  معصوم سیزدهم امام عسکر(ع) وامام یازدهم

= نام مبارکش:حسن(ع)         

=لقب:عسکری          

=نام پدر: علی(ع)         

=نام مادر:حدیثه            

=تاریخ ولادت:8ربیع الثانی 232سال بعد از هجرت          

=محل ولادت:مدینه منوره              

=مدت امامت:6سال         

=مدت عمر:28سال

=تاریخ شهادت:8ربیع الاول 260سال بعد از هجرت         

=علت شهادت:در اثر زهری که معتمد عباسی به آن حضرت داد.         

=محل دفن: عراق(سامراء)           

=تعداد فرزندان :1 پسر( حضرت مهدی (ع)        

=نقش انگشتر:(ان الله شهید) 

  معصوم چهاردهم امام مهدی(عج)وامام دوازدهم 

=نام مبارکش: محمد(ع)       

= لقب:مهدی، قائم، حجت         

= نام پدر:حسن(ع)

=نام مادر:نرجس خاتون          

=تاریخ ولادت:15شعبان255سال بعد از هجرت        

=محل ولادت:سامراء(عراق)      

=مدت امامت: بسیار طولانی    

= مدت عمر : زنده واز نظر ها پنهان میباشد.

 

تهیه و تنظیم : رضا آقازاده کلیبر

/ 9 نظر / 625 بازدید
melina

خیلی خوب و علمی بود ممنون عااالی بود[چشمک]

hashim

bisyar alim khoda wabd ajr dunya wa akhirat ra nasibi tan gardanad

hashim

bisyar alim khoda wabd ajr dunya wa akhirat ra nasibi tan gardanad

hashim

bisyar alim khoda wabd ajr dunya wa akhirat ra nasibi tan gardanad

hashim

bisyar alim khoda wabd ajr dunya wa akhirat ra nasibi tan gardanad

علی اکبر

با سلام مهندس جان خیلی ممنون بعنوان هم هم زبانی افتخار می کنم که همچین استادی دارم اینکه ارزش گذاشتی و به سوالات من جواب دادی قربانت می شم مهندس جان یه کتابچه یا راهنمای کل معانی جداول داری یا نه البته برای فروش باشه بهتره اگه هم نداشته باشی راهنمایی که منبع موثقی باشه بدرد بخور باشه

رضا

ممنون ازنوشته هاتون ولی دانلودی ام بالاش میزاشتین خوب میشد

طاهره

ممنون از زحمات واطلا عات ارزشمند شما

باران بهشتی

با سلام خدا خیرتون بده آقا رضا