اکتشافات مهم

    موضوع      تاریخ    نام کاشف   ملیت کاشف

=آب(تجزیه)          قرن18و19    ژوزف پریستلی       انگلیسی

=آسپرین              1899               درسر              آلمانی

=آستون               1940               وایزمن            انگلیسی

=آستیلن            1836           ادموند داوی(دیوی)   انگلیسی

=آلومینیوم          1827            فردریک وهلر         آلمانی

=آمونیاک مصنوعی  1919            فریتزهابر              آلمانی

=آورومایسین         1948            دوگار                 آمریکایی

=آهن                1300ق.م          اقوام هی تیت       آسیای صغیر

=اتر(عنصر)          1829           آنکه                     آلمانی

=اتر(داروی بیهوشی) 1842          لانگ                  آمریکائی

=اتم(تئوری انفجاری) 1919         ارنست راترفورد       انگلیسی

=اتم و الکترون(تئوری) 1808      جان دالتون            انگلیسی

 =آرسیبنک         1350          کیمیاگران اروپائی (آلبرتوماگنوس)

=آرگن                  1894        رامزی رایلی            انگلیسی

=اشعه ایکس          1895        کنراد رونتگن           آلمانی

=اشعه کاتود           1847         پلوگر                    آلمانی

=اکسید دوزنگ     حدود900م                  کیمیاگران غرب       

=اکسیژن خالص     1774        ژوزف پریستلی        انگلیسی

=الکترومانیتیک     1820         ژان اورستد             انگلیسی

=الکترون(تئوری کامل) 1918      ژوزف جرج تامسون   انگلیسی

=استرپتومایسین     1945        آبراهام واکسمن        کانادائی

=الکل                قرن چهاردهم   محمدبن زکریای رازی ایرانی

=الکل اتیلیک       1891          آگوست کاهور        فرانسوی

=امواج الکتریکی(تئوری) 1888    هنریش هرتس      آلمانی

=انسولین         1923       هنریش هرتس     آلمانی

=اوره           1838        پانتینگ بست       کانادائی

=اورانوس(سیاره)   1781           فردریک وهلر        آلمانی

=اورانیوم           1789           مارتین کلد پروت     آلمانی

=اورلون(نوعی پارچه) 1948      کارخانه دوپونت(دوئن) آمریکائی

=ایتریوم              1828         فردریک وهلر          آلمانی

=باریم                1808          داوی                 انگلیسی

=بروم              1826          آنتوان بالار            فرانسوی

=بری بری(بیماری) 1782         ناکاکی                     ژاپنی

=بریلیوم          1798         نیکلاوکلین               فرانسوی

=بنزین با اکتان زیاد 1930         ایپاتیف                   روسی

=بنزین سبک(تجزیه شده)1913   برتون                    آمریکائی

=بیسموت              1450    باسیل والنتین             آلمانی

=پنی سیلین         1929     الکساندرفلمینگ            انگلیسی

=عدد پی             ق.م      ارشمیدس                 یونانی

=تنتال               1801       هوتشت                    انگلیسی

=تیتان             1791          گرگور              انگلیسی

=ترکیب اتمسفر  1774     پریستلی           انگلیسی

=ترکیب هوا    1770     لاووازیه           فرانسوی

=تئوری انفجار اتمی 1919    راترفورد            انگلیسی

=ترکیب ژنها   1958     جوشا آلدریک         آمریکایی

=تعادل مایعات  قرن سوم ق.م  ارشمیدس            یونانی

=تقطیر نفت   1891       دوار             آمریکایی

=تیزاب سلطانی  1370       ارشمیدس           یونانی

=جاذبه زمین    1667      اسحق نیوتن         انگلیسی

=جدول شیمی   1874       مندلیف            روسی

=جذام(میکرب)  1784       هانس               آلمانی

=جوهرگوگرد(سولفوریک)قرن چهارم هجری محمد زکریای رازی ایرانی

=حساب انتگرال قرن سوم ق.م  ارشمیدس           یونانی

=میکروب حصبه 1880       ابرت              آلمانی

=د.د.ت       1874      زایدلر             آلمانی

=میکروب دیفتری 1880      فردریک لوفر          آلمانی

=راکتور اتمی(اورانیم)1942    انریکوفرمی          آلمانی 

=دیفتری(سرم) حدود1900     امیل فون بهرینگ        آلمانی

=رادیو آکتیویته     1896          هانری بکرل             فرانسوی

=رادیوم             1898   مادام کوری و ماری کوری    لهستانی

=روبیدیوم       قرن 19          بونزن                     آلمانی

=زاج سفید    قرن 18و19       ژان شاپتال                  فرانسوی

=ژن شناسی     1935        توماس هانت مورگان       آمریکایی

=سل(میکروب)    1882        روبرت کخ                     آلمانی

=سرم              1888         شارل ریشه                فرانسوی

=سرم(تزریق)    1890         امیل رو                      فرانسوی

=سلولز            1848        آنسلم پاین                   فرانسوی

=سلولوئید      1890      برادران هایت              آمریکائی

=سولفانیلامید    1934          دماگ                     آلمانی

=سود(از نمک طعام)1790        نیکلالوبلان                 فرانسوی

=سود صنعتی    1863         سولوی                     بلژیکی

=سیمان          1756         ایتمون ملاتی               انگلیسی

=سیاه زخم       1840         داون                     فرانسوی

=سیاه زخم(واکسن)1881       پاستور                    فرانسوی

=سیاه زخم (سرم) 1872        روبرت کخ                 آلمانی

=طاعون(میکروب) 1894        الکساندر پرسن             آلمانی

=فسفر             1670          جرج برانت               سوئدی

=فیزیک وشیمی  1822      پیرا وژن برتلو     فرانسوی                                                                                           

=قند                  1747        مارگراف                      آلمانی

=کورتیزن         1936      کندال                          آمریکائی

=کربنات دو سود مصنوعی 1806  نیگلالوبلان               فرانسوی

=کرم            1798         نیکلاوکلن                   فرانسوی

=کزاز(میکروب)  1884          نیکولایر                      آلمانی

=کلر               قرن18            کارل ویلهلم شئل            سوئدی

=کلر و فروم     1831            لوپ ایرا-لیپیک             فرانسوی

/ 2 نظر / 2275 بازدید
س

سلام علیکم شما که اینقدر مطالب ارزنده تو وب لاگتون دارید حد اقل یک قالب بهتری بذارید برای وب لاگتون

ماریان

ممنون از سایت جالبتون.