چرا شب قدر به این نام، نامیده شده است؟

 
 
 
 
چرا شب قدر به این نام، نامیده شده است؟
۱۱:۱۸
قرآن با تمام قدر و منزلتش، بر رسول والا قدر و به وسیله فرشته صاحب قدر نازل گردید.

 در پاسخ به این پرسش، نظرهای مختلفی ابراز شده است. از جمله این که:

الف)همه مقدرات بندگان در تمام سال، در این شب تعیین می شود. آیه سوم و چهارم سوره دخان و نیز روایات متعددی، بیانگر این نظر است.

ب)دارای قدر و شرافت بزرگی است.

ج)قرآن با تمام قدر و منزلتش، بر رسول والا قدر و به وسیله فرشته صاحب قدر نازل گردید.

د)شبی است که مقدر شده [است] قرآن در آن نازل شود.

هـ)کسی که در آن شب، احیا بدارد، صاحب قدر و مقام و منزلت می شود.

و)در این شب، آن قدر فرشتگان نازل می شوند که عرصه زمین بر آنها تنگ می شود؛ چون تقدیر به معنای تنگ گرفتن نیز آمده است.

جمع میان این تفسیرها، در مفهوم گسترده شب قدر، کاملاً ممکن است، هر چند تفسیر اول، از همه مناسب تر و معروف تر است.

/ 1 نظر / 346 بازدید
نا شناس

خدایا در این شب ها همه را بیامرز