اطلاعاتی در باره قرآن

 اطلاعاتی در باره قرآن

قرآن معجزه جاویدان پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) است.

=قرآن دارای114سوره است.

=قرآن دارای 30 جزء است.

=قرآن دارای 120 حزب است.

=قرآن دارای 6236 آیه است.

=قرآن دارای 77701 کلمه است.

=قرآن دارای 323671حرف است.

=قرآن دارای 93243 فتحه است.

=قرآن دارای 39586 کسره است.

=قرآن دارای 4808 ضمه است.

=قرآن 19253 تشدید  دارد.

=قرآن 3272 همزه دارد.

=قرآن 1771 مد دارد.

=قرآن 1015030 نقطه دارد.

=درقرآن 5098 محل وقف وجود دارد.

=در قرآن بعضی کلمات که با کلمه های دیگر از نظر معنی با همدیگر تناسب دارند یکسان بکار رفته اند و اعداد عجیبی در قرآن نیز وجود دارد مانند:

1- 5بار کلمه اسباط و 5بار کلمه حواریون

2- 50بار کلمه نفع و 50بار کلمه ضرر

3- 115 بار کلمه دنیا و 115 بار آخرت

4- 88بار کلمه ملائکه و 88بار کلمه شیطان

5- 180بار کلمه سیئات و 180 بار کلمه صالحات

6- 24 بار کلمه رجل(مرد) 24 بار کلمه امراه(زن)

7- 32بار کلمه زکات 32 بار کلمه برکات

8- 57 بار کلمه مصائب و 57 بار کلمه شکر

9- 145 بار کلمه موت و 145 بار کلمه حیات

10- 368 بار کلمه ناس و368 بار کلمه رسل

11- کلمه امام بصورت مفرد و جمع 12 بار در قرآن آمده است.

12- 40 بار کلمه حر(گرما) و 40بار کلمه برد(سرما)

13- 57 بار کلمه رحمان و 114 بار کلمه رحیم (دو برابر)

14- 117 بار کلمه جزاء و 234 بار کلمه مغفرت (دو برابر)

15- 12 بار کلمه عسر و 36 بار کلمه یسر (سه برابر)

ضمنا یک سال 12 ماه است و12 مرتبه کلمه شهر یعنی ماه در قرآن بکار رفته است، و یک سال 365 روز است و 365 مرتبه کلمه یوم بمعنی روز در قرآن نیز بکار رفته است.

= قرآن در مدت13سال در مکه و10سال در مدینه مجموعادر 23سال بر پیامبراکرم(ص) نازل شده است.

=قرآن توسط ابوالاسود دوئلی که از شاگردان حضرت علی (ع) بود حرکت و اعراب گذاری شد.

=قرآن توسط یحیی بن یعمر عدوانی و نصر بن عاصم که از شاگردان ابو الاسود بودند نقطه گذاری شد.

=قرآن توسط ابو حاتم سجستانی (قاری معروف ایرانی) که تشدید را وضع و ابداع کرده بود تشدید گذاری شد.

=کلیه سوره های قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شود بجز سوره توبه که بسم الله ندارد.

=سوره نمل دارای دو بسم الله الرحمن الرحیم است که یکی در اول سوره و دیگری در آیه 30همان سوره به جهت نامه حضرت سلیمان (ع) آمده است.

=اولین آیه که برپیامبر(ص)نازل شد آیه اول سوره علق میباشد.

=کوچکترین سوره قرآن، سوره کوثر3آیه میباشد.

=بزرگترین سوره قرآن،سوره مبارکه بقره است که286 آیه میباشد.

=ازجهت سوره ها،سوره حدیدکه سوره 57قرآن است وسط قرآن قراردارد. 

=چهار سوره در قرآن داری آیه سجده دار هستندکه موقع خواندن و یاشنیدن آنها سجده کردن واجب است و آنها عبارتند از: 1- سوره سجده 2-سوره فصلت 3-سوره نجم 4-سوره علق.

=جمعا 11 آیه در10 سوره قرآن وجود دارد که موقع خواندن و یا شنیدن آنها سجده کردن مستحب است.

آن آیات عبارتند از:

1) آیه آخر سوره اعراف.

 2) آیه 15 سوره رعد.

 3) آیه 48 سوره نحل.

 4) آیه 107 سوره اسرا.

 5) آیه 58 سوره مریم.

 6) آیه 18 سوره حج.

 7) آیه 77 سوره حج.

 8) آیه 60 سوره فرقان.

 9) آیه 25 سوره نمل.

 10) آیه 24 سوره صاد.

 11) آیه 21 سوره انشقاق.

=کوچکترین آیه قرآن آیه اول سوره (طه) است که دو حرف دارد.

=بزرگترین آیه قرآن در سوره بقره آیه 282 میباشد که دارای 172 کلمه و 579 حرف دارد.

=کلمه وسط قرآن: (ولیتلطف) کلمه وسط قرآن است و حرف (تاء) در آن حرف وسط قرآن به حساب می آید. این کلمه در سوره کهف یعنی سوره هجدهم قرآن قرار دارد و از جهت شمارش ،قرآن را نصف میکند.

=در ابتدای 29 سوره از سوره های قرآن حروفی نام حروف مقطعه یا رموز قرآن وجود دارد که باید هر کدام از آنها جداجدا و حرف به حرف با تلفظ کامل خوانده شودمانند:12-الم(الف،لام،میم) 2-طس(طا،سین) 3-یس(یا،سین) 4-الر(الف،لام،راء) 5-حم(حا،میم)

=قرآن مجید تاکنون به بیش از 100 زبان ترجمه شده است.

=تاکنون بیش از 20000تفسیر وشرح وترجمه برای قرآن کریم نوشته شده است.

=اولین کشوراسلامی که اقدام به چاپ قرآن کرد (ایران) بود.

=قرآن کریم برای نخستین بار در ایران در سال 1246هجری قمری در دوره قاجاریه با چاپ حروفی منتشر شد.

=تاکنون تفسیر و ترجمه قرآن به زبان ترکی بیش از 100بار ، به انگلیسی بیش از 75بار، به زبان آلمانی 42بار، به زبان روسی بیش از 11 بار،به زبان لاتینی بیش از 40بار ،به زبان فرانسه بیش از 33بار، و به زبان اسپانیائی بیش از 35بار چاپ شده است. وبه احتمال قوی قرآن با متن عربی تاکنون بیش از یک میلیارد نسخه چاپ شده است.

=آیا میدانید قرآن چند اسم دارد؟ بعضی از دانشمندان بیش از 90 نام برای قرآن ذکر کرده اند . سیوطی به نقل از کتاب البرهان زرکشی می نویسد:قاضی شیذله 55نام برای قرآن یاد کرده است که تعدادی از آنها عبارتند از : کتاب،قرآن،کریم،نور،هدی،رحمه،فرقان،شفا،موعظه،ذکر،مبارک و...

=پیامبر اکرم (ص)می فرماید : عجائب وشگفتی های قرآن پایان ناپذیر است . قرآن ظاهرش خوشایند و باطنش عمیق است. عجائبش را نمی توان شمرد و غرائبش هرگز کهنه نشود و مومن هرگاه قرآن بخواند بوی عطر مانندی از دهانش خارج میشود.

فهرست سوره‌های قرآن:

ردیفنام سورهتعداد آیه‌هاترتیب نزولمحل نزول۱ فاتحه(حمد) ۷ ۵     

       مکه ۲ بقره ۲۸۶ ۸۷        مدینه ۳ آل عمران ۲۰۰ ۸۹        مدینه ۴ نساء ۱۷۶ ۹۲        مدینه ۵ مائده ۱۲۰ ۱۱۳        مدینه ۶ انعام ۱۶۵ ۵۵        مکه ۷ اعراف ۲۰۶ ۳۹        مکه ۸ انفال ۷۵ ۸۸        مدینه ۹ توبه ۱۲۹ ۱۱۴        مدینه ۱۰ یونس ۱۰۹ ۵۱        مکه ۱۱ هود ۱۲۳ ۵۲        مکه ۱۲ یوسف ۱۱۱ ۵۳        مکه ۱۳ الرعد ۴۳ ۹۶        مدینه ۱۴ ابراهیم ۵۲ ۷۲        مکه ۱۵ حجر ۹۹ ۵۴        مکه ۱۶ نحل ۱۲۸ ۷۰        مکه ۱۷ اسراء ۱۱۱ ۵۰        مکه ۱۸ کهف ۱۱۰ ۶۹        مکه ۱۹ مریم ۹۸ ۴۴        مکه ۲۰ طه ۱۳۵ ۴۵        مکه ۲۱ انبیاء ۱۱۲ ۷۳        مکه ۲۲ حج ۷۸ ۱۰۴        مدینه ۲۳ مومنون ۱۱۸ ۷۴       مکه ۲۴ نور ۶۴ ۱۰۳        مدینه ۲۵ فرقان ۷۷ ۴۲        مکه ۲۶ شعراء ۲۲۷ ۴۷        مکه ۲۷ نمل ۹۳ ۴۸        مکه ۲۸ قصص ۸۸ ۴۹        مکه ۲۹ عنکبوت ۶۹ ۸۵        مکه ۳۰ روم ۶۰ ۸۴        مکه ۳۱ لقمان ۳۴ ۵۷        مکه ۳۲ سجده ۳۰ ۷۵        مکه ۳۳ احزاب ۷۳ ۹۰        مدینه ۳۴ سبا ۵۴ ۵۸        مکه ۳۵ فاطر ۴۵ ۴۳        مکه ۳۶ یس ۸۳ ۴۱        مکه ۳۷ صافات ۱۸۲ ۵۶        مکه ۳۸ ص ۸۸ ۳۸        مکه ۳۹ زمر ۷۵ ۵۹        مکه ۴۰ غافر ۸۵ ۶۰        مکه ۴۱ فصلت ۵۴ ۶۱        مکه ۴۲ شوری

/ 16 نظر / 444 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رضا

سلام جناب آقای آقازاده ویلاگ خوبی داری ولی از نظر اینجانب اشکالی که به آن وارداست ومطالب دیگررا تحت الشعاع قرارمیدهد تصویر مجعولی است که دراین بخش آوردید زیرا هیچ عقل سالمی نمی پذیرد که چهره ائمه معصومین وشبه آنها اینگونه باشد .

دانش شناس

پس از تلاوت يازده آيه از آيات قرآن كريم سجده نمودن براي قاري و شنونده مستحب است. آن آيات عبارتند از: 1) آيه آخر سوره اعراف. 2) آيه 15 سوره رعد. 3) آيه 48 سوره نحل. 4) آيه 107 سوره اسرا. 5) آيه 58 سوره مريم. 6) آيه 18 سوره حج. 7) آيه 77 سوره حج. 8) آيه 60 سوره فرقان. 9) آيه 25 سوره نمل. 10) آيه 24 سوره صاد. 11) آيه 21 سوره انشقاق.[16

عبدالرووف نوآموز

تشکروسپاس فراوان دارم ازشما آقای آقازاده بنده اهل کشور افغانستان هستم موضوعی را درمورد قرآن پاک جستجو میکردم که با خواندن مطالب مفید شما حل شد خداوند شما توفیق عنایت فرماید تا هرچه بیشتر درمورداین کتاب آسمانی تحقیق نمایید یکبار دیگر اظهار امتنان

M

ممنون ازاطلاعات مفيدتون استفاده كردم [گل][گل][گل]

یک آدم

سلام خوب خیلی عالی بود.ولی حالا چرانباید بشه کپی کرد . فقط می خواسم به کسی که می خواست درمورد قرآن مطالبی را بداند .بدهم. ولی خیلی جالب بود .نمیشد.کپی کرد. یاعلی.....

kohi

باسلام واحترام خدمت آقای آقازاده عزیز واقعا وبلاگ خوبی داری من قسمت اطلاعاتی درباره قرآن راخواندم خیلی مطالب مفیدی است اگرامکان داره این قسمت برام ایمیل شود متشکرم

میر احمدی

واقعا گل کاشتی به حرف بی دین ها گوش نکن باز هم بنویسی ممنونم

علی

یادش بخیر کلیبر و دوران دانشجوییم در رشته مهندسی کشاورزی در سال 83

فاطمه

خوب بود سری به وبلگ ما هم بزنید

حمزه

سلام بسیار از مطالب شما در خصوص قرآن لذت بردم خدا خیر تان بدهد !