پست های ارسال شده در خرداد سال 1387

پیام و توصیه های مهم یک معلم به دانش آموزان و معلمین آینده

بسمه تعالی فهرست مطالب چکیده  ...................................................................................  4  مقدمه  ....................................................................................   5 بیان مساله  ..............................................................................   6 اهمیت مساله  ...........................................................................   7 اهداف تحقیق  ...........................................................................  9 هدف کلی   ...............................................................................  9 اهداف جزیی  …………………………….....…….............…. 9 چارچوب نظری تحقیق ، پیشینه ی تحقیق  ........................................  9 نظریه ی انتظار معلم  .................................................................  9 نظریه ی اسناد  .........................................................................  9 نظریه ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 2103 بازدید