پست های ارسال شده در آبان سال 1391

راهنمای حل جدول رضاآقازاده کلیبر (د-ذ)

صفحه (د-ذ) =داخل (تو-لا)=داخلی ترین پرده از پرده های مغز (نرم شامه)=دادستان (مدعی العلوم)=دارایی (مایملک) =داربست درخت انگور (وادیج)=داروشناس (فارماکولوژیست)=داروشناسی (فارماکولوژی)=داروغه (شحنه)=داروفروش (صیدلانی)=داروی آنتی بیوتیک ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 4458 بازدید

راهنمای حل جدول رضاآقازاده کلیبر (ر- ز- ژ)

صفحه (ر-ز-ژ) =راجه هندی که با استعمار انگلیس جنگید (تیپوسلطان)=رابطه (تماس)=راحت نوشتن (تحریر)=رادار پرنده (آواکس)=رادار زیر دریایی (سونار)     =راز (لو- رمز- سر) =راست ایستاده ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 2690 بازدید

راهنمای حل جدول رضاآقازاده کلیبر(س)

صفحه (س) =سابق (سلف) =سابقه (پیشینه)=ساحل (کناره)=ساختار (ترکیب)=ساختمان (بنا)=ساختن شعر (سرودن)=ساده (سهل- آسان)=ساربان (شتردار)=ساز تنها (سلو)=ساز جنوبی (تمپو)=ساز دهنی (هامونیکا)=ساز زهی با بدنه گلابی شکل (ماندولین)=ساز ساخته افلاطون (ارغنون)=سازش (آشتی- صلح)=ساز ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 6550 بازدید

راهنمای حل جدول رضاآقازاده کلیبر(ص- ض-ط-ظ)

 حروف (ص-ض-ط-ظ) =صائب (راست - درست- حق- رسا- ضد خاطی)=صائغ ( ریخته گر )=صائم (روزه دار)=صائن (نگهبان)=صابر (صبر کننده- شکیبا- بردبار)=صابون خیاطی (مل)=صابی (کسی که ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 2580 بازدید

راهنمای حل جدول رضاآقازاده کلیبر(ک- گ)

صفحه (ک) =کابوس (نیدلان)=کابوک (آشیانه مرغ)=کابیله (هاون)=کابین (مهریه)=کاپیتال (سرمایه- دارائی)=کاپیتالیسم (سرمایه داری)=کات (برنج شوشتری)=کاتد (قطب منفی)=کاتاراکت (آب مروارید)=کات کبود (سولفات مس- زاج کبود)=کاتوزی (پارسا - عابد- خداپرست)=کاچه (زنخ- ... ادامه مطلب
/ 31 نظر / 6260 بازدید