پست های ارسال شده در شهریور سال 1397

راهنمای حل جدول (معنای کلماتی که با حرف( ه ) شروع می شوند

=هادم (ویرانگر) =هادوری (گدای سمج) =هادی (رهنما- مرشد - رسانا) =هادی الکتریسیته (رسانا) =هادیه (عصا) =هار (رشته مروارید- سگ گیرنده) =هارب (گریزنده - گریزان- گریخته) =هارپ (ساز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 287 بازدید

راهنمای حل جدول (معنای لغاتی که با حرف (ی) شروع می شوند

=یا (حرف عطف- حرف ربط) =یائس (عقیم - نازا- نومید- ناامید) =یابس (خشک- سفت- سخت) =یابو (اسب بارکش ) =یاخته (سلول) =یاد (حافظه- ذهن- خاطر) =یاد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 392 بازدید

راهنمای حل جدول ( کلماتی که با حرف ( الف ) شروع می شوند

صفحه( الف) =ائرو متر (هوا سنج) =ابدان (دودمان) =ابر پر باران (هتن) =ابر حامل باران (بل) =ابر و سحاب (تاهور) =ابر سفید (رباب) =ابریشم (پرند- پرنیان) =ابریشم پست (لاس- ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 670 بازدید

راهنمای حل جدول ( کلماتی که با حرف (ج) شروع می شوند

مشاهده معنی لغاتی که با حروف (ج)شروع می شوند صفحه (ج) =جائع (گرسنه) =جابلسا (منظور مغرب است) =جاده بین خاورمیانه و چین (جاده ابریشم) =جار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28629 بازدید

کلمات و لغات سختی که جواب دو حرفی دارند

برای مشاهده لغات دو حرفی لطفا کلیک بفرمایید صفحه ( آ )  =آب بینی (خل)=آب ترکی (سو)=آب دهان (تف)=آبگیر (ژی)=آب مروارید (تم)=آپ (بالای فرنگی)=آت (اسب آذری)=آتشگیره-کفش (خف)=آج (برجستگی لاستیک- برجستگی ته کفش)=آذرنگ (غم)=آرواره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 704 بازدید