پست های ارسال شده در مهر سال 1397

راهنمای حل جدول ( کلماتی که با حرف (ژ) شروع می شوند

صفحه (ژ) =ژاژ (کنگر- سخن یاوه- بیهوده) =ژاژک (لوبیا) =ژاکت (نیم تنه- نیم تنه زنانه) =ژاله (شبنم - قطره شبنم) =ژاندارمری (اداره امنیه) =ژاو ( خالص) =ژئولوژیست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 84362 بازدید

راهنمای حل جدول ( معنای کلمات و لغاتی که با حرف (ض) شروع می شوند

صفحه (ض) =ضابط (نگهدارنده- نیرومند- حفظ کننده- قوی) =ضابطه (قاعده- دستور) =ضابی ( خاکستر ) =ضاحک (خنده کننده - مرد خندان) =ضار (زیان رساننده- زیان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 941 بازدید

راهنمای حل جدول (معنای کلماتی که با حرف( غ ) شروع می شوند

صفحه (غ) =غاب (گوشت شب مانده) =غابه (بیشه- جنگل- نیستان) =غار باستانی در اسپانیا (آلتامیرا) =غارت (نهب- چپاول- یغما) =غارتگر نفت ایران بود (دارسی) =غارتگر (سالب) =غارتگری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5607 بازدید

راهنمای حل جدول (معنای کلماتی که با حرف( ق ) شروع می شوند

صفحه (ق) =قابل استناد (مستند) =قابله (ماما- پازاچ) =قاپو (در- دروازه) =قاپوچی (دربان) =قاپیدن (ربودن) =قاتل گاندی (رامینات) =قاچ- قاش (قسمتی بریده شده ازخربزه و هندوانه) =قادر (توانا) =قاراسیا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 289 بازدید

راهنمای حل جدول (معنی کلمات و لغات سختی که با حروف ( ک ) شروع می شوند)

برای دسترسی سریع شما عزیزان به لغات سخت جدولی تمامی لغات به ترتیب الفبا نوشته شده است صفحه (ک) =کابوس (نیدلان) =کابوک (آشیانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 951 بازدید

راهنمای حل جدول (معنای کلماتی که با حرف( گ ) شروع می شوند

صفحه (گ) =گابردین (نوعی پارچه ضخیم) =گار (ایستگاه راه آهن) =گارد (پاسبانی- نگهبانی- پاسدار) =گاز تولیدی دراکثر آتش سوزی (دی اکسید کربن) =گاز جوشکاری (استیلن) =گازر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 545 بازدید

نام قدیم برخی از شهرهای ایران

نام فعلی شهر           نام قدیم شهر =آبادان               عبادان = ﺁﺑﺎﺩﻩ ﺁﻭﺍﺩﯾﺠﻪ _ ﺁﭘﺎﺗﯿﻪ =آبش احمد(در شهرستان کلیبر)   احمدلو =آذرشهر              دهخوارقان- توفارقان =آمل                    محمودآباد   =اراک                   عراق عجم- سلطان آباد     =اردبیل                 آرتاویل - باران پیروز- فیروزگرد، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 200 بازدید

راهنمای حل جدول (معنای کلماتی که با حرف( م ) شروع می شوند

=حروف (م) =ماتادور گاوباز =ماتم (سوگ) =مادام (ابدالدهر) =مادر آذری (آنا) =مادر ابراهیم (ماریه قبطیه) =مادر اسفندیار (کتایون) =مادر پیامبر(ص) (آمنه) =مادر جنوبی (یوما) =مادر حضرت عباس (ام البنین) =مادر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50444 بازدید