پست های ارسال شده در مهر سال 1398

املای کلمات متشابهی که با حرف( ک ) شروع می شوند

کاندید/ کاندیدا: هر دو، واژه‌ای فرانسوی‌اند: کاندید: ساده‌دل، معصوم. کاندیدا: داوطلب، نامزد.   کاندیداتور/ کاندیداتوری: کاندیداتور: واژه فرانسوی است به معنای«حالت یا عمل کسی که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 60 بازدید

املای کلمات متشابهی که با حرف( غ ) شروع می شوند

غانغرایا/ قانْقَریا: نوعی بیماری است و املای آن به هر صورت فوق، صحیح است، امّا«قانقاریا» غلط است.   غربال / غربیل: فارسی این کلمه«گربال» ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 61 بازدید

املای کلمات متشابهی که با حرف( ش ) شروع می شوند

شادروان/ شادُرْوان: شادْروان: مرکب از دو کلمة«شاد» و «روان» است و معادل«مرحوم» عربی است. شادُرْوان: (به ضم«د») پردة بزرگ مجلل که در قدیم در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 55 بازدید

املای کلمات متشابهی که با حرف( ذ - ز) شروع می شوند

ذقن/ زغن: ذَقَن: چانه، زنخ‌دان. زَغَن: نوعی پرندة شکاری از دستة بازهاست.   ذُکا/ ذَکا: ذُکا: (به ضم اوّل) آفتاب. ذَکا: (به فتح اوّل) تیزهوشی و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 89 بازدید

اصطلاحات فلسفی,سیاسی و علمی

     اصطلاحات و واژه های مهم فلسفی-سیاسی-علمی=آبسولوتیسم  (absolutisme )   حکومت مطلقه با قدرت نامحدود بر جامعه.=اپیس کوپالیسم ( Episcopalisme ) تفوق دادن به قدرت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 94 بازدید

املای کلمات متشابهی که با حرف( ث ) شروع می شوند

ثمن/سمن: ثمن: کلمة عربی به معنای«قی مت». سَمَن: کلمة فارسی و نام«گُلی»معروف است.   ثمین/سمین: ثمین:(بر وزن«زمین») به معنای گران‌ بها. سمین:(بر وزن«زمین») کلمة عرب ی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 81 بازدید

املای کلمات متشابهی که با حرف( الف) شروع می شوند

ابزار/افزار: این دو واژه هم‌گون‌اند و در جمله، ارزش یک‌سان دارند و م ی‌توانند جانشین یک‌دیگ شوند.   اَتباع/ اِتباع/ اِتباع: اتباع: (به فتح ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 69 بازدید

دو حرفی های جدولی در راهنمای حل جدول رضا

2.   دو حرفی ها(لغات دو حرفی جدولی) 3.   صفحه ( آ )  4.   =آب بسته (یخ) 5.   =آب بند (سد) 6.   =آب بینی (خل) 7.   =آب ترکی (سو) 8.   =آب دهان (تف) 9.   =آبگیر (ژی) 10.                      =آب مروارید (تم) 11.                      =آب منجمد    (یخ) 12.                      =آپ (بالای فرنگی) 13.                      =آت (اسب آذری) 14.                      =آتشگیره،کفش (خف) 15.                      =آج (برجستگی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 234 بازدید

پیام و توصیه های مهم یک معلم به دانش آموزان و معلمین آینده

بسمه تعالی چکیده           از پدر گر قالب تن یافتیم          از معلم جان روشن یافتیم نقش مهم معلمان در سلامت و سعادت و خوشبختی جامعه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 69 بازدید

نویسندگان و آثار معروف آنها

1.   =اثر ابراهیم گلستان  (شکار سایه) 2.   =اثر ابو تراب خسروی (هاویه) 3.   =اثر آلفونس دوده (سافو) 4.   =اثر آندره ژید  (سکه سازان) 5.   =اثر احمد محمود  (زایری زیر باران، همسایه ها) 6.   =اثر استاندال  (سرخ و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 150 بازدید

واژه های رایج در سینما

=آرتیست: هنرمند،بازیگر ماهر =آکتور  : هنرپیشه مرد =آکتویس: هنرپیشه زن =استودیو: کارگاه و محل تهیه فیلم =ایده: القاء فکر به وسیله فیلم =پرسوناژ: بازیگران تئاتر یا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 76 بازدید

دو حرفی ها(لغات دو حرفی جدولی)

برای مشاهده لغات دو حرفی لطفا کلیک بفرمایید صفحه ( آ )  =آب بینی (خل)=آب ترکی (سو)=آب دهان (تف)=آبگیر (ژی)=آب مروارید (تم)=آپ (بالای فرنگی)=آت (اسب آذری)=آتشگیره-کفش (خف)=آج (برجستگی لاستیک- برجستگی ته کفش)=آذرنگ (غم)=آرواره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 97 بازدید