املای کلمات متشابهی که با حرف( ذ - ز) شروع می شوند

ذقن/ زغن:

ذَقَن: چانه، زنخ‌دان.

زَغَن: نوعی پرندة شکاری از دستة بازهاست.

 

ذُکا/ ذَکا:

ذُکا: (به ضم اوّل) آفتاب.

ذَکا: (به فتح اوّل) تیزهوشی و ژرف‌نگر ی.

 

ذلّت/ زلّت:

ذلّت: خواري

زلّت: سهو خطا

 

ذوزنقه:

املای این کلمه به همین صورت صح یح است نه ذوذنقه.(زَنقه در عربی یعنی کوچة تنگ و بار یک).


/ 0 نظر / 140 بازدید