تفاوت معنای هانیه و حانیه چیست ؟

ریشه اسم حانیه و هانیه

هر دو نام هانیه و نام حانیه ریشه عربی دارند. برخی اسم هانیه را لقب حضرت زهرا (س) می دانند. اسم هانیه از ریشه ه ن ی می آید یعنی به معنی گوارا می باشد.

معنی نام هانیه و حانیه

اسم دخترانه هانیه به معنی شادمان و هم چنین خوشبخت است و اسم حانیه به معنی زنی است که نسبت به شوهر و فرزندانش مهربان و دلسوز است.

معنی اسم هانیه را برخی این چنین گفته اند:

کلمه هانیه از ماده هنئ و به معنای مطبوع و دلنشین گوارا است البته در زبان عربی به معنای زن خدمتکار هم آمده ولی درست ترین و دقیق ترین معنی برای هانیه با توجه به ریشه اسم گوارا و نوشین درست می باشد.

اما حانیه زنی است که پس از مرگ شوهرش ازدواج نکند و بر فرزند خود بماند تا او را پرورش دهد .

/ 0 نظر / 3019 بازدید