راهنمای حل جدول ( کلماتی که با حرف (ز) شروع می شوند

برای دسترسی سریع شما عزیزان به لغات سخت جدولی تمامی لغات به ترتیب الفبا نوشته شده است

صفحه (ز)

=زاج سفید (شب)

=زاج سیاه (قلیا)

=زادگاه اقبال لاهوری (سیالکوت)

=زادگاه انیشتین (اولم)

=زادگاه پدر شعر فارسی (رودک)

=زادگاه حضرت ابراهیم (اور)

=زادگاه نیما (یوش)

=زار (ناتوان- عاجز)

=زالزالک (کری)

=زاغ (کراکر)

=زانو (چوک- لولای پا)

=زانوان (رکب)

=زانو بند شتر (عقال)

=زاویه یاب (پانتول)

=زاهد ایرانی ملقب به ژنده پیل (شیخ جام )

=زائو ترسان (ال)

=زائیدن (زا)

=زب (رایگان- مجانی- مفت)

=زبان انجیل (سریانی)

=زبان برهمنان هند (سنسکریت)

=زبانشناس و شرق شناس آلمانی (مولر)

=زبان کوچک (لهات)

=زبان مردم تایلند (تای)

=زبانه آتش (لهیب)

=زبان یهود (عبرانی)

=زبانی در جنوب هندوستان (تامیل)

=زبل (زرنگ- چالاک- کاری- بی کیار)

=زجاج (آبگینه)

=زخم (جریحه- جراحت)

=زخم آب کشیده (ناسور)

=زخم زدن (جرح)

=زخم کوچک (لهات)

=زدوده و جلا داده شده (رومینا)

=زر (طلا)

=زردک (هویج)

=زردک صحرایی (شقاقل)

=زرد کم رنگ (لیمویی)

=زر دوزی جامه ابریشم (تراز)

=زرشک (اترار)

=زرقلب و ناسره (ماخ)

=زرنگ و کاری (بی کیار- چالاک- زبل)

=زرنیخ سفید (ارسنیک)

=زره ساز (زراد)

=زر و سیم (زخارف)

=زشت تر (انکر)

=زشت و پلید (دش- زبون -هلاشم- قبیح- گست- انر- ناپسند)

=زعفران (هرد- رادل)

=زغن (غلیواج )

=زکام (داهی)

=زگیل (واروک- وردان)

=زلزله سنج (سیسموگراف)

=زمان بی آغاز (ازل)

=زمزمه کردن (ترنم)

=زمین آماده کشت (آیش)

=زمین بایر (غامر- یولاخ- هولاخ)

=زمین دور از آب (لیا)

=زمین شوره زار (کوراب)

=زمینه (تم)

=زنان (نسوان)

=زن بخت النصر (سمیرامیس)

=زن سرخ روی (حمیرا)

=زنبق سفید (ایرسا )

=زنبور عسل (نحل-انگ)

=زن بیوه (حربا-کالم)

=زنجبیل شامی (راسن)

=زن جنایتکار (جانیه)

=زن خالدار (خیلا)

=زن خوشبو (عاتکه)

=زندان (لگ)

=زندان مسعود سعد (دهک-نای)

=زندان معروف فرانسه (باستیل)

=زندانی و محبوس (سجین)

=زن رستگار (فایزه )

=زن کمر باریک (هیفا)

=زن کوچ کننده (راحله)

=زن کولی (سوزمانی)

=زنگ (جرس)

=زنگ بزرگ (جرس)

=زنگ بزرگ کاروان (درا)

=زن نافرمان (ناشزه)

=زن وفادار (ساتی)

=زوبین (مک- نیزه کوچک- دلام)

=زوج نیست (فرد)

=زوجه فتحعلی شاه (آسیه خانم)

=زور- حمله (کر)

=زورق (کرجی- کشتی کوچک- بلم)

=زور و قدرت (هنگ)

=زوزه سگ (هریر)

=زوزه کشیدن وهرزه گفتن (لائیدن )

=زوغ ( نهر- جوی- رودخانه)

=زون (بهره- حصه- قسمت)

=زهدان (رحم- بچه دان)

=زهرا (درخشان- سفید روی)

=زهر (شکوفه - سم)

=زهرابه میکروبها (توکسین)

=زهرها (سموم)

=زهر هلاهل (رز)

=زهشت (دم نفس)

=زهک (آغوز- ماک)

=زهم (بوی بد)

=زهو (فخر- کبر- خودپسندی)

=زهوار (تسمه - بند)

=زهی (خوشا - آفرین)

=زی (طرف- جانب- سو)

=زیاد (بیش- افزون- بسیار- فراوان)

=زیانکاری (خسر)

=زیبای افسانه یونان (نارسیس)

=زیبق (جیوه)

=زیپلین (بالون)

=زیتون (محصول رودبار)

=زیتون تلخ (طاخک)

=زیج (حساب نجوم)

=زیرا (چون)

=زیر پا مانده (له)

=زیر خاک پنهان کردن (دس)

=زیردریایی معروف رمان ژول ورن (توریلوس )

=زیرک (اریش - داهی)

=زیرک- پهلوان (کو،گو)

=زیرک ودانا (طبن- هوشیار - هژیر - کیس)

=زیره سیاه (کرویا)

=زیرین (پایینی)

=زیست (زندگی)

=زیست شناس سوئیسی (شارل بونه)

=زیست شناس وبافت شناس فرانسوی سده نوزدهم (شارل فلیپ روبن)

=زیغ (حصیر - بوریا- زیلو)

=زیغال (پیاله - کشکول)

=زیگزاگ (منکسر- کنگره- دندانه دار)

=زینت وارایش (ماهو- پیرایه- زیور)

=زینک (روی)

=زین و برگ (یراق)

=زینه (پله- پلکان)

=زیور پای زنان (خلخال)/ 0 نظر / 473 بازدید