راهنمای حل جدول (معنای کلماتی که با حرف( ع ) شروع می شوند

برای دسترسی سریع شما عزیزان به لغات سخت جدولی تمامی لغات به ترتیب الفبا نوشته شده است


صفحه (ع)

=عابد و پارسا (کاتوزی)

=عارض هایی که رنگ بافت میوه را تغییر می دهد (لکه بی رنگی)

=عارف و شاعر ایرانی (ابوسعید ابوالخیر)

=عارف ایرانی سده چهارم (ابوسعید)

=عارف بر سر دار (حسین منصور حلاج)

=عارف قرن هفتم (مولوی)

=عارف قرن سوم (بایزید بسطامی)

=عاصمه (پایتخت)

=عافی (آموزنده- مهمان)

=عاقل (کندا)

=عاقل دیوانه نمای دوران هارون الرشید (بهلول)

=عالم الهی (لاهوت)

=عالم خداوندی (لاهوت)

=عالم طبیعی (ناسوت)

=عالم یهودی (ربن)

=عام (سال)

=عامل بیماری تب مالت (بروسلا)

=عامل تخمیر (مخمر)

=عامل مرگ آرام (مونوکسیدکربن)

=عایق بندی (ایزولاسیون)

=عایق حرارت و رطوبت (ایزوله)

=عایق رطوبتی قیر مانند (ایزوسیل)

=عبادت کننده (ناسک)

=عبادتگاه ژاپنی (توداییجی)

=عباس (ترشرو)

=عبقری (سرور - آقا)

=عبودیت (رق)

=عثمان (مار - بچه مار)

=عجز (سرین- تخت- دنباله چیزی)

=عجز و ناله (لابه)

=عداد (شمار)

=عدد تنفسی (شش)

=عدس (نرسک- مرجومک- مرجمک- دانچه- نسک- نرسنک- خارخسک )

=عدسی دوربین (ابژکتیو)

=عدد پیشرو (یک)

=عدد تنفسی (شش)

=عدد فوتبالی (اا)

=عدد ورزشی(دو)

=عدد هندسی (پی)

=عدس (مرجومک- نسک)

=عدم پرداخت پول حواله (نکول)

=عدید (شمرده شده - شماره)

=عذار (موی گوشه پیشانی - بناگوش- گونه- رخسار)

=عذب (گوارا- پاکیزه- خوشگوار)

=عراده (ازآلات جنگ)

=عراف (منجم - عرافت)

=عراق (کرانه آب)

=عرج (لنگیدن)

=عرصه (میدان- ساحت خانه حیاط)

=عرض (ناموس- آبرو-نفس- ذات)

=عرعر (سرو کوهی)

=عرق نیشکر (رم)

=عروس (شهناز- بیوگ)

=عروس زاگرس (ایلام)

=عروسک های ملی (دارا و سارا)

=عروه الوثقی (دستگیره محکم)

=عریان (رت)

=عریکه (طبیعت- سرشت- خوی)

=عسل و شهد (شرو)

=عسیر (دشوار - سخت)

=عشاوت (شبکوری)

=عشق و محبت (حال)

=عشقه (سن)

=عشوه گر (لوند)

=عشوه و فریب (تیبا)

=عشیره (ایل- طایفه-آل)

=عصاره کنجد (تخ)

=عصا و پوبدستی (وسه)

=عصب (پی)

=عصب سیاتیک (عرق النسا)

=عصب شناس (نرولوژ )

=عصبی (نروو)

=عصر حجر قدیم (پارینه سنگی)

=عضو آکادمی (آکادمیسین)

=عضو بدن (اراب)

=عطار (مازار)

=عطا کردن (هبا)

=عطا و بخشش (نوال)

=عفیف (مستور)

=عفونت قارچی دهان در شیرخواران (برفک)

=عقاب (الغ)

=عقاب سیاه (دال)

=عقار (متاع- اسباب خانه- ملک)

=عقرب زرد (شباه )

=عقور (گزنده - سگ گزنده)

=علاقه (ود)

=علامت (نت- سیگنال- نشان -انگ)

=علامت پیروزی (وی)

=علامت اختصاری پتاسیم (کا)

=علامت ماضی استمراری (همی)

=علف بره (بارهنگ)

=علف جارو (خلنگ)

=علف جاروب (ورک)

=علف گربه (سنبل الطیب)

=علف هرز (خو)

=علق (خون- خون بسته)

=علم اعداد در یونان (ارثماطیقی)

=علم بافت شناسی (هیستولوژی)

=علم ترکیب صداها (فونتیک)

=علم جامعه شناسی (سوسیولوژی)

=علم جدید (نانو)

=علم حرکات و مکانیک اجسام (سینماتیک)

=علم غیر اکتسابی (لدنی)

=علم بررسی مختصات آب (هیدرولیک)

=علوم طبیعی (علم الاشیا)

=علم اعداد در یونان (ارثما طیقی)

=علم اقتصاد (اکونومی)

=علم النفس تربیتی (روانشناسی)

=علم جامعه شناسی (سوسیولوژی)

=علم جدل (دیالکتیک)

=علم جدید (نانو)

=علم حرکات و مکانیک اجسام (سینماتیک)

=علم کالبد شکافی (آناتومی)

=علم منطق (دیالتیک)

=علوفه (علیق)

=عمارت عالی (سهیت)

=عمارت ییلاقی (ویلا)

=عمارت مجلس شورای اسلامی ایران (بهارستان)

=عمارتی در تهران از دوران ناصرالدین شاه (شمس العماره)

=عمارتی تاریخی درتجریش ( باغ فردوس)

=عماری (کجاوه- هودج)

=عمل تب مالت (بروسلا)

=عموی حضرت ابراهیم (هاران- آذر)

=عموی کمال الملک (صنیع الملک)

=عمه پیامبر اسلام (ام حکیم)

=عمیق گودال جهان (ماریان)

=عناصر اربعه طبیعت (کیانا)

=عنب الثعلب (لمار)

=عندلیب (بلبل - هزاردستان)

=عنبر ماهی (کاشالوت)

=عنصر سفید رنگ (کلسیم)

=عنصر شماره 3 اتمی (لیتیوم)

=عنصر شماره 18 اتمی (آرگن)

=عنصر شماره 22 اتمی (تیتانیم)

=عنصر شماره 23 اتمی (وانادیوم)

=عنصر شماره 33 اتمی (بیسموت)

=عنصر شماره 43 اتمی (تکنسیوم)

=عنصر شماره 45 اتمی (رودیوم- روبیدیوم)

=عنصر شماره 54 اتمی (رنیوم)

=عنصر شماره 55 اتمی (سزیوم)

=عنصر شماره 56 اتمی (باریوم)

=عنصر شماره 57 اتمی (لانتالیوم)

=عنصر شماره 58 اتمی (سریوم)

=عنصر شماره 67 اتمی (هولمیوم)

=عنصر شماره 69 اتمی (تالیوم)

=عنصر شماره 74 اتمی (تنگستن)

=عنصر شماره 75 جدول تناوبی (رنیوم)

=عنصر شماره 83 اتمی (بیسموت)

=عنصر شماره 86 اتمی (رادون)

=عنصر شماره 90 اتمی (توریوم)

=عنصر شماره 92 اتمی (اورانیوم)

=عنصر شماره 95 اتمی (امریسیوم)

=عنصر شیمیایی فلزی (بیسموت)

=عنصر فلزی ایجاد کننده آلودگی در هوا (کادمیوم)

=عنصر فلزی با عدد اتمی 28 (نیکل)

=عنق (گردن)

=عنوان اثری از ابوالفضل بیهقی (تاریخ مسعودی)

=عنوان اثری از استاد مطهری (نهضت های اسلامی)

=عنوان اثری از امام خمینی (کتاب البیع - الرسایل)

=عنوان اثری از برتولت برشت (در جنگ شهرها - آوای طبل در شب- داستان یک پول-آدم آدم است- زندگی گالیله)

=عنوان اثری از برناردن دوسن پیر (کلبه هندی)

=عنوان امپراطوران ژاپنی (میکادو)

=عنوان بعضی از مخالفان خلفای عباسی (قرامطه)

=عنوان پادشاهان پیشدادی (کی)

=عنوان پیشوایان بزرگ بودائیان تبت (دالایی لاما)

=عنوان تعدادی از شاهان ساسانی (هرمز)

=عنوان تعدادی از فراعنه مصر (رامسس)

=عنوان داستانی از کی دوموپاسان (یک زندگی)

=عنوان دوازده عفریت یونان (تیتان)

=عنوان دو نقطه در قطر بلند شکل بیضی (کانون)

=عنوان فیلمی از الیور استون (الکساندر)

=عنوان کتابی از امام خمینی (ره) (الرسایل - کتاب البیع)

=عنوان کتابی از جلال آل احمد (نفرین زمین)

=عنوان کتابی از شهید مطهری (نهضت های اسلامی)

=عنوان نامه (سها)

=عنوان نمایشنامه ای از مولیر (خسیس)

=عنوانی در انگلیس (سر)

=عواطف کسی را برانگیخته کردن (به تب و تاب انداختن)

=عوام فریبی (تدلیس)

=عود (ند)

=عود هندی (یلنجوج)

=عوض (وس)

=عهد نامه (کنوانسیون)

=عهد نامه بین فتحعلی شاه و ناپلئون (فین کنشتاین)

=عهده دار امور املاک موقوفه (تولیت)

=عیب کردن ازکسی (لمز)

=عید ویتنامی ها (تت)/ 0 نظر / 605 بازدید