راهنمای حل جدول رضا،معنی کلماتی که با حرف (ز) شروع می شوند،جدول یاب رضا،کلمات سخت برای حل جدول،حل جدول رضا


برای دسترسی سریع شما عزیزان به لغات سخت جدولی تمامی لغات به ترتیب الفبا نوشته شده است

صفحه (ز)

=زاج سفید (شب)

=زاج سیاه (قلیا)

=زادگاه اقبال لاهوری (سیالکوت)

=زادگاه انیشتین (اولم)

=زادگاه پدر شعر فارسی (رودک)

=زادگاه حضرت ابراهیم (اور)

=زادگاه نیما (یوش)

=زار (ناتوان- عاجز)

=زالزالک (کری)

=زاغ (کراکر)

=زانو (چوک- لولای پا)

=زانوان (رکب)

=زانو بند شتر (عقال)

=زاویه یاب (پانتول)

=زاهد ایرانی ملقب به ژنده پیل (شیخ جام )

=زائو ترسان (ال)

=زائیدن (زا)

=زب (رایگان- مجانی- مفت)

=زبان انجیل (سریانی)

=زبان برهمنان هند (سنسکریت)

=زبانشناس و شرق شناس آلمانی (مولر)

=زبان کوچک (لهات)

=زبان مردم تایلند (تای)

=زبانه آتش (لهیب)

=زبان یهود (عبرانی)

=زبانی در جنوب هندوستان (تامیل)

=زبل (زرنگ- چالاک- کاری- بی کیار)

=زجاج (آبگینه)

=زخم (جریحه- جراحت)

=زخم آب کشیده (ناسور)

=زخم زدن (جرح)

=زخم کوچک (لهات)

=زدوده و جلا داده شده (رومینا)

=زر (طلا)

=زردک (هویج)

=زردک صحرایی (شقاقل)

=زرد کم رنگ (لیمویی)

=زر دوزی جامه ابریشم (تراز)

=زرشک (اترار)

=زرقلب و ناسره (ماخ)

=زرنق ( نوشیدن بدانسان که ظرف محتوی مایع را بالا گیرند و از آن در دهان ریزند،نام دهی در سراب و بستان آباد)

=زرنق

=زرنگ و کاری (بی کیار- چالاک- زبل)

=زرنیخ سفید (ارسنیک)

=زره ساز (زراد)

=زر و سیم (زخارف)

=زشت تر (انکر)

=زشت و پلید (دش- زبون -هلاشم- قبیح- گست- انر- ناپسند)

=زعفران (هرد- رادل)

=زغن (غلیواج )

=زکام (داهی)

=زگیل (واروک- وردان)

=زلزله سنج (سیسموگراف)

=زمان بی آغاز (ازل)

=زمزمه کردن (ترنم)

=زمین آماده کشت (آیش)

=زمین بایر (غامر- یولاخ- هولاخ)

=زمین دور از آب (لیا)

=زمین شوره زار (کوراب)

=زمینه (تم)

=زنان (نسوان)

=زن بخت النصر (سمیرامیس)

=زن سرخ روی (حمیرا)

=زنبق سفید (ایرسا )

=زنبور عسل (نحل-انگ)

=زن بیوه (حربا-کالم)

=زنجبیل شامی (راسن)

=زن جنایتکار (جانیه)

=زن خالدار (خیلا)

=زن خوشبو (عاتکه)

=زندان (لگ)

=زندان مسعود سعد (دهک-نای)

=زندان معروف فرانسه (باستیل)

=زندانی و محبوس (سجین)

=زن رستگار (فایزه )

=زن کمر باریک (هیفا)

=زن کوچ کننده (راحله)

=زن کولی (سوزمانی)

=زنگ (جرس)

=زنگ بزرگ (جرس)

=زنگ بزرگ کاروان (درا)

=زن نافرمان (ناشزه)

=زن وفادار (ساتی)

=زوبین (مک- نیزه کوچک- دلام)

=زوج نیست (فرد)

=زوجه فتحعلی شاه (آسیه خانم)

=زور- حمله (کر)

=زورق (کرجی- کشتی کوچک- بلم)

=زور و قدرت (هنگ)

=زوزه سگ (هریر)

=زوزه کشیدن وهرزه گفتن (لائیدن )

=زوغ ( نهر- جوی- رودخانه)

=زون (بهره- حصه- قسمت)

=زهدان (رحم- بچه دان)

=زهرا (درخشان- سفید روی)

=زهر (شکوفه - سم)

=زهرابه میکروبها (توکسین)

=زهرها (سموم)

=زهر هلاهل (رز)

=زهشت (دم نفس)

=زهک (آغوز- ماک)

=زهم (بوی بد)

=زهو (فخر- کبر- خودپسندی)

=زهوار (تسمه - بند)

=زهی (خوشا - آفرین)

=زی (طرف- جانب- سو)

=زیاد (بیش- افزون- بسیار- فراوان)

=زیانکاری (خسر)

=زیبای افسانه یونان (نارسیس)

=زیبق (جیوه)

=زیپلین (بالون)

=زیتون (محصول رودبار)

=زیتون تلخ (طاخک)

=زیج (حساب نجوم)

=زیرا (چون)

=زیر پا مانده (له)

=زیر خاک پنهان کردن (دس)

=زیردریایی معروف رمان ژول ورن (توریلوس )

=زیرک (اریش - داهی)

=زیرک- پهلوان (کو،گو)

=زیرک ودانا (طبن- هوشیار - هژیر - کیس)

=زیره سیاه (کرویا)

=زیرین (پایینی)

=زیست (زندگی)

=زیست شناس سوئیسی (شارل بونه)

=زیست شناس وبافت شناس فرانسوی سده نوزدهم (شارل فلیپ روبن)

=زیغ (حصیر - بوریا- زیلو)

=زیغال (پیاله - کشکول)

=زیگزاگ (منکسر- کنگره- دندانه دار)

=زینت وارایش (ماهو- پیرایه- زیور)

=زینک (روی)

=زین و برگ (یراق)

=زینه (پله- پلکان)

=زیور پای زنان (خلخال)


/ 0 نظر / 1377 بازدید