جدول یاب رضا،راهنمای حل جدول رضا،معنی کلماتی که با حرف (ع) شروع می شوند،کلمات سخت برای حل جدول،حل جدول رضا

برای دسترسی سریع شما عزیزان به لغات سخت جدولی تمامی لغات به ترتیب الفبا نوشته شده است


صفحه (ع)

=عابد و پارسا (کاتوزی)

=عارض هایی که رنگ بافت میوه را تغییر می دهد (لکه بی رنگی)

=عارف و شاعر ایرانی (ابوسعید ابوالخیر)

=عارف ایرانی سده چهارم (ابوسعید)

=عارف بر سر دار (حسین منصور حلاج)

=عارف قرن هفتم (مولوی)

=عارف قرن سوم (بایزید بسطامی)

=عاصمه (پایتخت)

=عافی (آموزنده- مهمان)

=عاقل (کندا)

=عاقل دیوانه نمای دوران هارون الرشید (بهلول)

=عالم الهی (لاهوت)

=عالم خداوندی (لاهوت)

=عالم طبیعی (ناسوت)

=عالم یهودی (ربن)

=عام (سال)

=عامل بیماری تب مالت (بروسلا)

=عامل تخمیر (مخمر)

=عامل مرگ آرام (مونوکسیدکربن)

=عایق بندی (ایزولاسیون)

=عایق حرارت و رطوبت (ایزوله)

=عایق رطوبتی قیر مانند (ایزوسیل)

=عبادت کننده (ناسک)

=عبادتگاه ژاپنی (توداییجی)

=عباس (ترشرو)

=عبقری (سرور - آقا)

=عبودیت (رق)

=عثمان (مار - بچه مار)

=عجز (سرین- تخت- دنباله چیزی)

=عجز و ناله (لابه)

=عداد (شمار)

=عدد تنفسی (شش)

=عدس (نرسک- مرجومک- مرجمک- دانچه- نسک- نرسنک- خارخسک )

=عدسی دوربین (ابژکتیو)

=عدد پیشرو (یک)

=عدد تنفسی (شش)

=عدد فوتبالی (اا)

=عدد ورزشی(دو)

=عدد هندسی (پی)

=عدس (مرجومک- نسک)

=عدم پرداخت پول حواله (نکول)

=عدید (شمرده شده - شماره)

=عذار (موی گوشه پیشانی - بناگوش- گونه- رخسار)

=عذب (گوارا- پاکیزه- خوشگوار)

=عراده (ازآلات جنگ)

=عراف (منجم - عرافت)

=عراق (کرانه آب)

=عرج (لنگیدن)

=عرصه (میدان- ساحت خانه حیاط)

=عرض (ناموس- آبرو-نفس- ذات)

=عرعر (سرو کوهی)

=عرق نیشکر (رم)

=عروس (شهناز- بیوگ)

=عروس زاگرس (ایلام)

=عروسک های ملی (دارا و سارا)

=عروه الوثقی (دستگیره محکم)

=عریان (رت)

=عریکه (طبیعت- سرشت- خوی)

=عسل و شهد (شرو)

=عسیر (دشوار - سخت)

=عشاوت (شبکوری)

=عشق و محبت (حال)

=عشقه (سن)

=عشوه گر (لوند)

=عشوه و فریب (تیبا)

=عشیره (ایل- طایفه-آل)

=عصاره کنجد (تخ)

=عصا و پوبدستی (وسه)

=عصب (پی)

=عصب سیاتیک (عرق النسا)

=عصب شناس (نرولوژ )

=عصبی (نروو)

=عصر حجر قدیم (پارینه سنگی)

=عضو آکادمی (آکادمیسین)

=عضو بدن (اراب)

=عطار (مازار)

=عطا کردن (هبا)

=عطا و بخشش (نوال)

=عفیف (مستور)

=عفونت قارچی دهان در شیرخواران (برفک)

=عقاب (الغ)

=عقاب سیاه (دال)

=عقار (متاع- اسباب خانه- ملک)

=عقرب زرد (شباه )

=عقور (گزنده - سگ گزنده)

=علاقه (ود)

=علامت (نت- سیگنال- نشان -انگ)

=علامت پیروزی (وی)

=علامت اختصاری پتاسیم (کا)

=علامت ماضی استمراری (همی)

=علف بره (بارهنگ)

=علف جارو (خلنگ)

=علف جاروب (ورک)

=علف گربه (سنبل الطیب)

=علف هرز (خو)

=علق (خون- خون بسته)

=علم اعداد در یونان (ارثماطیقی)

=علم بافت شناسی (هیستولوژی)

=علم ترکیب صداها (فونتیک)

=علم جامعه شناسی (سوسیولوژی)

=علم جدید (نانو)

=علم حرکات و مکانیک اجسام (سینماتیک)

=علم غیر اکتسابی (لدنی)

=علم بررسی مختصات آب (هیدرولیک)

=علوم طبیعی (علم الاشیا)

=علم اعداد در یونان (ارثما طیقی)

=علم اقتصاد (اکونومی)

=علم النفس تربیتی (روانشناسی)

=علم جامعه شناسی (سوسیولوژی)

=علم جدل (دیالکتیک)

=علم جدید (نانو)

=علم حرکات و مکانیک اجسام (سینماتیک)

=علم کالبد شکافی (آناتومی)

=علم منطق (دیالتیک)

=علوفه (علیق)

=عمارت عالی (سهیت)

=عمارت ییلاقی (ویلا)

=عمارت مجلس شورای اسلامی ایران (بهارستان)

=عمارتی در تهران از دوران ناصرالدین شاه (شمس العماره)

=عمارتی تاریخی درتجریش ( باغ فردوس)

=عماری (کجاوه- هودج)

=عمل تب مالت (بروسلا)

=عموی حضرت ابراهیم (هاران- آذر)

=عموی کمال الملک (صنیع الملک)

=عمه پیامبر اسلام (ام حکیم)

=عمیق گودال جهان (ماریان)

=عناصر اربعه طبیعت (کیانا)

=عنب الثعلب (لمار)

=عندلیب (بلبل - هزاردستان)

=عنبر ماهی (کاشالوت)

=عنصر سفید رنگ (کلسیم)

=عنصر شماره 3 اتمی (لیتیوم)

=عنصر شماره 18 اتمی (آرگن)

=عنصر شماره 22 اتمی (تیتانیم)

=عنصر شماره 23 اتمی (وانادیوم)

=عنصر شماره 33 اتمی (بیسموت)

=عنصر شماره 43 اتمی (تکنسیوم)

=عنصر شماره 45 اتمی (رودیوم- روبیدیوم)

=عنصر شماره 54 اتمی (رنیوم)

=عنصر شماره 55 اتمی (سزیوم)

=عنصر شماره 56 اتمی (باریوم)

=عنصر شماره 57 اتمی (لانتالیوم)

=عنصر شماره 58 اتمی (سریوم)

=عنصر شماره 67 اتمی (هولمیوم)

=عنصر شماره 69 اتمی (تالیوم)

=عنصر شماره 74 اتمی (تنگستن)

=عنصر شماره 75 جدول تناوبی (رنیوم)

=عنصر شماره 83 اتمی (بیسموت)

=عنصر شماره 86 اتمی (رادون)

=عنصر شماره 90 اتمی (توریوم)

=عنصر شماره 92 اتمی (اورانیوم)

=عنصر شماره 95 اتمی (امریسیوم)

=عنصر شیمیایی فلزی (بیسموت)

=عنصر فلزی ایجاد کننده آلودگی در هوا (کادمیوم)

=عنصر فلزی با عدد اتمی 28 (نیکل)

=عنق (گردن)

=عنوان اثری از ابوالفضل بیهقی (تاریخ مسعودی)

=عنوان اثری از استاد مطهری (نهضت های اسلامی)

=عنوان اثری از امام خمینی (کتاب البیع - الرسایل)

=عنوان اثری از برتولت برشت (در جنگ شهرها - آوای طبل در شب- داستان یک پول-آدم آدم است- زندگی گالیله)

=عنوان اثری از برناردن دوسن پیر (کلبه هندی)

=عنوان امپراطوران ژاپنی (میکادو)

=عنوان بعضی از مخالفان خلفای عباسی (قرامطه)

=عنوان پادشاهان پیشدادی (کی)

=عنوان پیشوایان بزرگ بودائیان تبت (دالایی لاما)

=عنوان تعدادی از شاهان ساسانی (هرمز)

=عنوان تعدادی از فراعنه مصر (رامسس)

=عنوان داستانی از کی دوموپاسان (یک زندگی)

=عنوان دوازده عفریت یونان (تیتان)

=عنوان دو نقطه در قطر بلند شکل بیضی (کانون)

=عنوان فیلمی از الیور استون (الکساندر)

=عنوان کتابی از امام خمینی (ره) (الرسایل - کتاب البیع)

=عنوان کتابی از جلال آل احمد (نفرین زمین)

=عنوان کتابی از شهید مطهری (نهضت های اسلامی)

=عنوان نامه (سها)

=عنوان نمایشنامه ای از مولیر (خسیس)

=عنوانی در انگلیس (سر)

=عواطف کسی را برانگیخته کردن (به تب و تاب انداختن)

=عوام فریبی (تدلیس)

=عود (ند)

=عود هندی (یلنجوج)

=عوض (وس)

=عهد نامه (کنوانسیون)

=عهد نامه بین فتحعلی شاه و ناپلئون (فین کنشتاین)

=عهده دار امور املاک موقوفه (تولیت)

=عیب کردن ازکسی (لمز)

=عید ویتنامی ها (تت)


/ 0 نظر / 1782 بازدید